Øget økonomisk vækst?

Øget økonomisk vækst? karpa`
Når man snakker om, at øge den økonomiske vækst i samfundet. Vel nok at bemærke forstået som øgning af jobs, sikring af virksomheder i lokalområder. Arbejde for at tiltrække virkswomheder til lokalområder i DK.

Hvordan udregner men så egentlig den økonomiske vækst i samfundet?

Er belastningen på miljøet indberettet. Ca 3500-4000 giftgrunde findes rundt om i Dk. Når der stigende økonomisk vækst-stiger mængden af affald ligeledes. Er der en såkaldt miljøfaktor indberettet i den økonomiske vækst. Ofte er det samfundet senere der må stå for oprydningen.

Den huminitære faktor. Mennesker der arbejder sig til et dårligt helbred i loyalitet til den arbedsplads, der har ansat dem. Hvilket ligeledes fører til en regning for samfundet senere i sygehusvæsenet.

Det sidste nye. Den globale situation, ved at importere billige varer fra fjerne dele af kloden. Produceret under meget betænkelige produktionsvilkår/fattigdom-sult. Hvilket fører til fremtidige konflikter der kan indvolvere/påvirke DK direkte eller inddirekte.

Når man udregner den virkelige regning for økonomisk vækst som politikkere elsker at tale om. Er hele regningen så med?
Når væksten er steget er den så i virkeligheden det? Har man udsat omkostningerne?
Hvordan indgår staten i dette spil? Hvem skal regingen sendes til. Skal vi tage den fælles eller sende den til de respektive skyldige?
Skal staten kræve forebyggende foranstaltninger af samfundets produktionsapparat?

GODDAW socrates
mand økseskaft!!!!!!!!!!!

Grønt regnskab modild
Er hvad der skal til. En række virksomheder anvender denne form, der giver et mere klart billede, ikke af virksomhedens indtjening, men hvordan denne indtjening belaster miljøet.

Der har været talt om, at indføre denne model "grønt regnskab for staterne, men det er selvfølgelig en noget usikker størrelse, da kun ganske få lande, har et system, der rent faktisk er i stand til at gennemføre det, med retvisende tal.

Ideen er som du stort set er inde på, opstet fordi, at vi i dag ved, at der er en miljøregning, der skal betales, efter vores aktiviteter. Hvem skal betale den? :)

Vi ved det allerede, det skal de fattige.:)

Det er ikek godt.

V.H. Modild

Man udskyder regningen til fremtiden. karpa`
Det holder ikke.
Der skal en meget mere intensiv indsats til.
Politikkerne tager ikke deres ansvar seriøst.
Fra socialstat til minemal stat er dybt fatalt. Der er indlagt her at virksomheder går hen og bliver en stat i staten og ikke en del af staten.
Yderst fatalt. Men tendensen i denne retning er stigende. Fremtidsholdbart fatalt.

Skal vi løse problemet Direktør
Det er ikke så svært, hvad er det vi så vil undvære. Vi må stoppe import fra fjern østen det betyder at de produkter som kommer derfra ikke længer kommer til at indgå i vores eksport, så vil mange eksportvare stige i pris, det medføre at eksporten stopper, vi begynder at få flere arbejdsløse, dermed færre penge til børn, gamle, sundhed, og så vidre.
Med hensyn til affalds deponering, så skyldes de ikke mindst privat affald, det er kontrolleret deponering har du en anden løsning på det.
Belastning af sundhedsektor på grund af arbejdskader er ikke ret stor set i forhold til den skade som øl, spiritus, tobak og sportskade er årsag til.
Danmark har aldrig haft så lidt forurening som nu, sygdom på grund af arbejdskader er lig nul set i forhold til for 40 år siden.

Jeg har job det forurener Den skyldige
Jeg modtager løn for det, jeg er skyldig, jeg køre i bil og er skyldig, jeg drikker 22 bajer om ugen så jeg er skyldig, er det ikke forbrugeren der skyld i forurening.

Det er netop det poulerik
Alle større byer har problemer med rensningsanlæg, med affaldsdeponering og naturligvis også med forurening fra varmværke fabrikker og fra biler med vidre

Det er nu kke helt rigtigt. karpa`
Arbejdsmæssigt:
Forholdene er stærkt stigende. Sygdomsfremkaldende
dødeligt.
Er du stresset-i fremtiden klient i den offentlige. Tag testen!http://www.forebygstress.dk/sygeforvaltning.
Problemer mde affaldsdeponering er taget til.
http://mst.dk/default.asp?Sub=http://mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-628-6/html/kap01.htm
KOnsekvensen at købe varer fra den 3.verden uden at vide noget som helst om produktionsomkostningen
for den lokalbefolkning der er omfattet af produktionen af pågældende vare er utrolig.
F.ekshttp://borsen.dk/650.98575
DDT=sprøjtning af bl.a bomuldsmarker. Lillebror Bladan det samme. Verdens 2 farligste miljøfremmende stoffer.

Du er uskyldig! karpa`
Det er ikke dig der batemmer, hvad dit forbrug skal være. Det er politikkerne.

Der er ikke det der giver stemmer Den skyldige
Hvis vi vil fjerne de ting som er skadelige og de ting som forurener kan vi ikke finde flertal.
Hvis vi kun jager et usundt produkt er det svært at vinde respekt.

Vi udskyder jo nu modild
I det mindste vil vi vide, hvem der belaster, hvis alle fører regnskab med, hvad de rent faktisk forbruger af råstoffer, energi, og forurener og alt det der.

Samtidig ville man kunne se det absolut ufornuftige i den nuværende samfundsorden eller model, når BNP bliver reguleret i forhold til det, det jo bygger sin størrelse på.

Men det er da rigtigt, at vi dermed ikke gør noget konkret ved de problemer vi har.

V.H. Modild

Stor misforståelse. karpa
De meget populære økologiske landbrugsprodukter, får slet ikke landbrugsstøtte. I sær p.gr.af regeringen. Den Traditionelle producent får 140000 kr pr. næse. Der er ingen vilje især hos regeringen. Eller skyldes det noget andet, der foregår inde i deres hoved?