1. mosebog

1. mosebog hyt
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de to skabelsesberetninger fra 1. mosebog kapitel 1 og 2?

1. Mosebog kapitel 1 ftg
handler om jordens skabelse som en helhed og strækker sig over tusinder af år. I kapitel 2 fortælles i detaljer om menneskehedens begyndelse. Det er den samme skabelsesberetning, kapitel to uddyber detaljer fra kapitel et.

Med venlig hilsen, ftg.

protest OPLYSNINGEN
Johannes Evangeliet første kapittel, for tæller at alt er blevet til ved "ORDET" GUD SAGDE;
DER BLIVE LYS, og der blev lys

Inspiration til dig scholium
Forskellen er først og fremmest perspektivet. I 1 Mosebog ses tingene fra en jordbos perspektiv forklaret på en måde, som folk har kunnet forstå i lange tider. Der er mange farvede indgangsvinkler til det her. Det er et spørgsmål om tro og perspektiv, om beretningen er skrevet af folk, der ikke kendte til Mars, eller om den er skrevet til folk, der ikke kendte og behøver at kende til Mars. 2 Mosebog ser tingene fra havens synsvinkel. Om man vil finde ting, der modsiger hinanden, er igen et spørgsmål om perspektiv og vilje. Gentagelser, finurlige spring frem og tilbage i tid er jo kendt bibelen igennem. For nogen er det en stor ting, at i 1 Mos skabes fuglene på 4. dagen og mennesket på 5 dagen, mens fuglene skabes efter mennesket i 2 Mos. Men det er ikke nødvendigt at læse tingene på den kronologiske måde eller tro, at det er de samme fugle, der snakkes om. Det kunne jo blot være nogen fugle, der levede i Edens have. Det er ikke sandsynligt at læseren skal læse, at Adam navngav alle fugle i verden, men blot dem der eksisterede i det her paradisiske parallelunivers. Ingen af beretninger er videnskabelige eller omfatter hele universet.