10 år mere

10 år mere Zigu
giv os 10 år mere med Venstre og vi er alle ansat som kontrollanter- tillid er godt, men kontrol er bedre er mottoet. Nu vil de guddødemig til at give institutionerne bamser efter hvilke karakterer de kan opnå. Hold da kæft hvor vil det lægge bånd på mange ressourser,- og det i en tid hvor de offentlige udgifter ikke må stige. Venstre- i er gennemskuet- tingene hænger slet slet ikke sammen. I er en gang blålys- fra ende til anden

Endelig... Zap
begynder det at gå op for folk rundt omkring at Venstre ikke er andet end hatte og blå briller. Bedre sent end aldrig!

-
Zap NPT
the one and only!

No problem Fogh@
vi tager bare pengene til kontrollen fra driften, lige som vi har gjort med plejehjemmene.

Skulle det så alligvel knibe sænker vi dagpengene, kontanthjælpen og pensionerne. Når vi har brugt et par år mere på at lægge modtagere af disse ydelser for had, er der jo ingen der synes det de skal have, så de kan overleve.

Watch me.

Misundelse er en grim ting Hamselv-78
Venstrefløjens misundelse skinner mere og mere tydeligt igennem. Frustrationen over at det går så godt herhjemme og at de ingen indflydelse har er åbenbart en svær kamel at sluge - så svær at man må opfinde en masse løgnehistorier i et desparat og uværdigt forsøg på at stille regeringen i et dårligt lys.

Løgnagtigepåstande? Zigu
nå- jamen det var da ellers Vestres politiske ordfører, der i Gomorn Danmark sad og gjorde sig til talsmand for at alle daginstitutioner skal klassificeres med karaterer f.eks ud fra brugertilfredshed- og mig bekendt udløser sådanne tiltag da altid en eller anden form for"beskæftigelse"- der skal nogen til at kontrollere institutionerne- personalet bruger masser af tid på at "tilpasse" sig undersøgelserne.
Men hvis du stadig mener det er åhhhh så godt - det liberale velfærd- så vil jeg foreslå dig at du tager en snak med nogen af dem vores velfærdssystem netop skal hjælpe- sygedagpengemodtagere- kontanthjælpsmodtagere- flexjobbere- dagpengemodtagere - førstidpensionister- prøv at snakke med dem om hvordan DE føler de bliver behandlet i de respektive systemer.
Uden at foreskrive begivenhedernes gang, så tror jeg nok jeg konkludere allerede nu at en meget stor del af disse grupper oplever systemet som direkte sygdomsfremkaldende- umenneskeligt- nedværdigende- fuldstændig destruktiv i forhold til borgeren - det det handler om, er at få borgeren UD- af de offentlige kasser- uden blik for at en minimal indsats nu, kan gøre borgeren selvforsørgende resten af livet. Regeringen har fået opbygget et overordnet kontrolorgan der kun har til formål at kontrollere at AF/kommunerne overholder de i loven fastsatte terminer for aktivering/samtaler/redskabssammensætning. Overholdes disse terminer ikke, stopper den statslige refusion.
Så i stedet for at bruge ressourcerne på borgerne, bruger de på at overholde disse terminer.
Borgerens ønsker og forudsætninger gøres i mange tilfælde dermed til noget sekundært

Længe leve Danskerne- men de har den regering de har fortjent.

En spinddoktorene rodvad
har godt fat i, "det går så godt", spørg dem der betaler prisen i stedet for spinddoktorerne.

Var det anderledes under den forrige regering? Hamselv-78
"Men hvis du stadig mener det er åhhhh så godt - det liberale velfærd- så vil jeg foreslå dig at du tager en snak med nogen af dem vores velfærdssystem netop skal hjælpe- sygedagpengemodtagere- kontanthjælpsmodtagere- flexjobbere- dagpengemodtagere - førstidpensionister- prøv at snakke med dem om hvordan DE føler de bliver behandlet i de respektive systemer.

Uden at foreskrive begivenhedernes gang, så tror jeg nok jeg konkludere allerede nu at en meget stor del af disse grupper oplever systemet som direkte sygdomsfremkaldende- umenneskeligt- nedværdigende- fuldstændig destruktiv i forhold til borgeren - det det handler om, er at få borgeren UD- af de offentlige kasser- uden blik for at en minimal indsats nu, kan gøre borgeren selvforsørgende resten af livet. Regeringen har fået opbygget et overordnet kontrolorgan der kun har til formål at kontrollere at AF/kommunerne overholder de i loven fastsatte terminer for aktivering/samtaler/redskabssammensætning. Overholdes disse terminer ikke, stopper den statslige refusion."


Mener du disse ting, som i øvrigt forekommer at være baseret på en række meget subjektive antagelser, var anderledes under den forrige regering?

Pisken rodvad
Du glemte piske. OVK tror at alle der er syge, er nogle nasserøve, som bare skal have nogen pisk

Ja det ikke bare Zigu
Mener jeg- det ved jeg det var.
Den tidligere regering var slat slat ikke så focuseret på kontrol af borgerne. Det ved ehver borger, der har været i forbindelse med "systemet" på enten den ene eller anden måde.
Den nuværende regering har i høj grad opgivet kontrollen med virksomhederne i landet og i stedet kastet sig over kontrol af borgerne- og i særdeleshed de borgere der har mest brug for hjælp og støtte fra samfundet.
Jeg synes du og dine ligeindede i udpræget grad helt glemmer at det er de svageste i samfundet, der har betalt for JERES velstandsfremgang. Havde det ikke været for de arbejdsløse op gennem 80érne så var der ikke kommet ro på inflationen- lønudviklingen osv... Så kort og godt kan man sgu roligt tilskrive de svageste æren for at vi- trods alt - har det økonomisk så godt som vi har det- men dem der har æren, får sgu ikke løn som forskyldt nu.

Ja i dit firkantede Hamselv-78
Univers er det sikkert sådan du oplever det - andre ville sige at man giver nogle et velment spark bagi og beder dem tage ansvar for deres eget liv.

Du kender ikke mit rodvad
"univers". Den kunne se svækkelser af velfærdsamfundet i Nyrups regering og katastrofen i Foghs. Vi jamrer os over alle overfaldene fra de psykisk syge, samtidigt som de skal have pisk, og komme i arbejde. Så kan resten af sengepladser også nedlægges.
Men det kan man ikke se dersom man er enøjet og kun kan se hvad der i øjeblikket kan gavne ens egen pengepung. Men det vart ikke sikkert der ville blive så meget igen av den dersom en af de psykisk syge skulle komme til at forvilde sig ind på dit område.

Uenig Hamselv-78
Jeg bryder mig ikke op den kategorisering du anvender: Mig og mine ligesindede. Så firkantet er virkeligheden altså ikke. Jeg mener ikke der ikke er grund til at kritisere forhold ved den nuværende regering - vel er der da så, men tager man det du skriver for pålydende skulle man tror vi, nærmest fra den ene dag til den anden, var røget 50 år tilbage i tiden. Under den forrige regering havde vi også skoler der lukkede, plejehjem med kritisable forhold, beskidte sygehus, lange ventelister, arbejdsløse der blev sendt ud i tåbelige aktiveringsprojekter o.s.v. Du skal ikke påstå at kernevelfærdsområderne fungerede bedre under Nyrup, for det passer ganske enkelt ikke.

Når du nu tilskriver 80'ernes arbejdsløse æren for den nuværende velstand - en vurdering jeg i øvrigt er meget uenig i - er det interessant du glemmer hvem der skabte det høje rente- og inflationsniveau, som var fremherskende i starten af 80'erne - nemlig Anker Jørgensen sekunderet af daværende finansminister Knud Heinesen. Jeg ved godt at kimen allerede blev lagt i 70'erne, men Anker-regeringens laden-stå-til politik på området gav økonomien et gevaldigt skub mod afgrunden, og dansk økonomi røg ud i en krise som det tog Schlütter-regeringen mange år at rette op på med ubehagelige tiltag som Kartoffelkuren til følge.

Ligeså lidt Hamselv-78
Som du kender mit, og jeg må bare konstatere at det billede du beskriver kan jeg slet ikke genkende. Overordnet set mener jeg det går godt, men der er naturligvis også ting der ikke fungerer optimalt - sådan vil det altid være.

Grundliggende mener jeg ikke man bare kan give samfundet skylden for alle mislykkede og kuldsejlede skæbner og jeg tror det er her vore veje skilles.

måske vi skulle kigge lidt på os selv anonym nr. 2000
for hvis oppositionen er så tumpede som vi altid har sagt - hvorfor fanden går vi så tilbage?

Det er sgu dybt frustrerende at læse alle de indlæg hvor man nedvurdere modstanderne - om det så er S eller R - når man samtidig kan se tydelige tegn på at flertallet er væk. Er det kun mig der synes der er lidt som at pisse i egen rede?Måske kan vi vinde en hel del hvis vi fremover forholder os mere nuanceret til de problemer som får folk til at vælge os fra.

Endnu et eksempel anonym nr. 2000
Lad os nu tro at ingen af de to sider i dansk politik ønsker at nogen skal gå til grunde.
Så kunne man måske komme til en konklusion, hvor den ene side går ind for at det offentlige skal træde til når folk har brug for hjælp, medens vi andre mener, at denne hjælp kun skal være kort tid og så begrænset som muligt så den enkelte hurtigst muligt igen kan tage ansvar for egen tilværelse.
Det ene system bygger på at nogen betales for at hjælpe andre - det andet system går ud på at gør folk stærke nok til at løse problemet selv.
Uanset hvad vi tror er det rigtige, så er der ingen af os der ønsker at skade andre mennesker.