1100 kilomester hegn

1100 kilomester hegn kaiogkaren
som et led i sin håbløse politiske situation vil Bush bygge et hegn mod Mexico. Indvandringen fra Mexico sker på trods af at disse mennesker hverken får lejlighed, check eller familiesammenføring. De får simpelt hen ikke en klink, udover det de kan skaffe ved at tage arbejde. Ligesom i Sydeuropa påtager de sig det arbejde andre ikke gider udføre. Sanheden er at de ikke kan undværes. De sender så nogle af deres surt tjente penge til deres hjemland.

hegn airimorten
tja,usa har et problem og ,nej,det er ikke et hegn der vil løse problemet med deres indvarndring da landet er et indvandringsland,bare spørg indianerne,esensen er at der går skattekroner ud af landet,derfor bygges hegnet,tror jeg.

De kan sagtens undværes universalgeni
De kan sagtens undværes. Også i USA er indvandrerne en nettoudgift akkurat som de er det herhjemme. De virker tilmed løntrykkende derovre og er en dicideret bremse for økonomiske vækst.

http://www.punditokraterne.dk/72085_Indvandring_hvem_vinder_og_hvem_taber.html

De kan sagtens Attila
undværes... hvis bare de dovne arbejdsløse amerikanere gad finde et job.

Det ville være helt absurd at give ulovligt indtrængte personer penge, i form af offentlige midler. -Det ville bare gøre problemet med indvrandring endnu større, samtidig med at det ville være en udgift for skatteyderne.

Hegnet er en god og håndgribelig måde, at begrænse den ulovlige indvrandring på... det burde vi også have ved grænsen til Tyskland, da en del indvrandre ulovligt krydser grænsen til Danmark dér!

Igen, Mexikanerne kaiogkaren
er ikke løntrykkere, det arbejde de udfører er arbejde en amerikaner ikke selv vil røre. Der er meget arbejde her i Danmark en Mexikaner ville udføre med glæde, hvor vi har det samme problem med at vi, trods stor arbejdsløshed ikke kan finde arbejdsvillige.

Jeg mener modild
at Bush oprindeligt var imod dette hegn, men han er jo ikke populær for tiden af mange gode og rimelige årsager, så accepten af dette hegn nu, er et indenrigspolitisk strategisk træk.

Han er ganske enkelt vendt på en tallerken, for at styrke sin position til midtvejsvalget.:)

Derudover er det mageløst enfoldigt, at denne verden endelig er sluppet af med Berlinmuren, som vi jo har haft så umanerligt meget i mod, og nu bygger vi to nye mure, med samme ideologiske baggrund som det tidligere sovjet.:)

En i USA og en i Israel.... er der nogen der kan tænke videre på den? :)

V.H. Modild

Berlimnuren Anonym
var mere end de andre mure/hegn nogen sinde kommer til at være.

Berlinmuren var skellet mellem den moderne verden og det socialistiske/kommunistiske undertrykkende diktatur.

Med berlinmurens fald, faldte også kommunismen i Rusland og millioner af mennesker genvandt troen og håbet på friheden.

Berlinmuren kan ikke sammenlignes med et hegn ved en grænse.

Helt uenig modild
jeg er klar over, at alle murene har deres forskellige grundvilkår, men principielt er det ikke begavet, netop at anvende ideologisske forskelle, da adskillelsen netop altid er blevet kritiseret ud fra en forståelse af den frie verden og den ikke frie.:)

Især den vestlige verden har haft travlt med at skyde denne ideologiske holdning ind under alt, hvad den foretager sig. Er der andet end dobbeltmoral tilbage at snakke om?

V.H. Modild