15 års fængsel

15 års fængsel djdaddy
15 år for besiddelse og distribution af børneporno

En norsk mand er i USA blevet idømt 15 års fængsel for besiddelse og distribution af børneporno. I følge IT avisen havde han 300 billeder på sin computer, og havde været inde i et netværk og været med til at modtage, sende og bytte børneporno billeder med andre brugere på internettet.

Strafferammen for at distribuere børneporno i danmark er op til 6 år, hvilket kun gives i situationer, hvor de dømte har haft økonomisk gevinst ved distributionen..

læs mere her>> http://itavisen.no/php/art.php?id=342584

God aften cassiopaya
Ja det er meget, der kan være så meget forskel på strafferammen fra USA til Danmark.

Den danske straffelov siger. Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år.

Og i USA er strafferammen meget højer end i Danmark, for samme forbrydelse.

En 28 år gammel norsk student er dømt til 15 års fængsel i USA for besættelse og distribusjon af børneporno.

Her er også en side

http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=63429