1914 en misforståelse

1914 en misforståelse sebl
Det er vel på tide, at nogen får skrevet en serie indlæg om, hvad der egentligt er galt med JV's 1914 teori. Altså udover at selve ideen i sådan en beregning er noget vrøvl.

Hvordan finder JV frem til årstallet 1914? Vha en absurd beregning af en profeti i Daniels bog. Regnemetoden vil jeg ikke gennemgå i detaljer her, men den ultrakorte version er:

1) der skal gå en uge fra Jerusalems ødelæggelse til Jesus starter sit rige

2) Men ugen er år-uger, dvs 360 dage * 7 dage = 2520 dage

3) Men hver dag i beregninger et et år, dvs der skal gå 2520 år.

Jerusalem blev ødelagt år 587 fvt - 2520 år senere er i år (2520-586) = år 1934!

Men hov, det giver jo ikke år 1914 som JV siger det skal, så derfor må Jerusalem være ødelagt i år 607 fvt, i stedet for år 587 fvt som Bibelen, historikerne, nybabylonske kilder osv ellers er enige om. For JV går hele øvelsen derfor ud på at "bevise", at Bibelen siger Jerusalem blev ødelagt i år 607 fvt - og hvis man ikke tror på det, er det fordi man tror mere på verdslige historikere end på den ufejlbarlige Bibel.

Der er naturligvis mange voldsomme problemer med JV's "bevis", herunder:

A) Selve ideen med sådan en beregning er helt i skoven

B) Selvom man anerkender år 1914 var det ikke noget JV anerkendte i 1914, så de var ikke dem der gik og ventede på det år, som de ellers prøver at få det til at lyde somom. Først mange år efter 1914 fandt JV ud af, at Jesus indtog sin trone usynligt i himlen i år 1914 - indtil da havde de troet på, at Harmageddon ville blive udkæmpet i år 1914.

C) Og så er der jo lige den der væsentlige detalje med, at det er JV der ikke tror på Bibelen - for Bibelen identificerer (ligesom alle andre tilgængelige historiske kilder) Jerusalems ødelæggelse til år 587/586 fvt.

I denne indlægsrække vil jeg relativt grundigt beskrive, hvad Bibelen egentligt har at sige om Jerusalems ødelæggelse og de 70 års fangenskab. Nogle af de emner der vil blive berørt er:

* Det er forkert at Bibelen siger Jerusalem ville være ødelagt i 70 år
* Derimod siger Bibelen at Babylon ville herske i 70 år
* Bibelen fortæller os også, at de to faster som mindedes Jerusalems belejring og ødelæggelse sluttede i år 518 fvt - i overensstemmelse med, at Jerusalem blev ødelagt år 587 fvt
* Og vi skal se på, hvorfor Bibelen taler om ødelæggelser i flertal og ikke i ental, når talen kommer på jøderne.

Vi skal altså langt omkring. Beviserne kommer udelukkende fra Bibelen (da det jo er dens vidnesbyrd der debatteres) - men vi har brug for et enkelt årstal alle (også JV) er enige om. Det årstal er året da Babylon faldt - året 539 fvt!

Jeg gætter på jeg får skrevet første indlæg i serien, i morgen.

Bemærk at ftg er enig i årstallet 539 fvt sebl
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1480978

jeg er også Ven af Sandheden
Hej again,

Jeg er også enig med årstaller 539 f.v.t. jeg er også enig med 540, 541 o.s.v., men hvad skal vi blive enige om?

Du er en rigtig skærmtrold. Jeg ved godt hvad du vil. Altså, Bibelen kan man ikke regne med og beviser? glem det. Hvorfor?

Fordi: (jeg citere nu again)

”Hvis jeg nu ikke tager meget fejl, siger Bibelen faktisk selv den er fuld af fejl (noget med skrivernes løgnegrifler):

"Hvordan kan I sige: »Vi er vise,
vi har Herrens lov hos os«?
Nej, skrivernes løgnegriffel
har gjort den til løgn." Jer 8:8

Kan jeg konkludere, at Bibelen ikke selv siger den er fri for fejl - men tværtimod siger den indeholder fejl?
Citat af again egen personlige mening slut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Det vil sige, at dersom man skal ”bevise” noget overhovedet ud fra Bibelen kan man ikke bruge Bibelen, men de henvisninger again har i ”ærmet”.

Utroligt alligevel siger manden:

”Beviserne kommer udelukkende fra Bibelen (da det jo er dens vidnesbyrd der debatteres) - men vi har brug for et enkelt årstal alle (også JV) er enige om. Det årstal er året da Babylon faldt - året 539 fvt! ”
Citat af again slut.

Kommentar:

Jeg vil mene, at på den ene side, ”Hvis jeg nu ikke tager meget fejl, siger Bibelen faktisk selv den er fuld af fejl” og på den anden side, ”Beviserne kommer udelukkende fra Bibelen (da det jo er dens vidnesbyrd der debatteres)”

2 citater fra again.

OK, men………………nej, det er fordi ”Hvis du ikke tror på forskernes vidnesbyrd, så tag dog i det mindste Bibelens eget vidnesbyrd alvorligt: Tempelpræsterne skrev med "løgnegriffel" på den tid - og det er løgnegriflernes dokumenter der er grundlaget for vores nuværende manuskripter Det Gamle Testamente er oversat efter”.
Citat af again slut.

Jeg vil blot sige, at det er godt du ikke er min advokat.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Det er meget enkelt sebl
Skal man diskutere, hvad Bibelen siger om et emne, er man nødt til at læse i den - hvadenten den så er fyldt med fejl eller ej.

I det aktuelle spørgsmål er vi dels nået ind i den tidsperiode, hvor alle er enige om, at Bibelen er til at stole på, og dels er den enig med alle andre fund vi har gjort. Vi er kort sagt nået til den periode, hvor man kan regne med Bibelens historiske oplysninger.

Forøvrigt ville jeg aldrig tage en sag for dig - du ville skabe dig så meget, at du ødelagde det for dig selv.

Det var da i 1914 at den første verdenskrig begyndte, mamma.mia
var det ikke? Siger Jehovas Vidner ikke at i 1914 begyndte endens tid?

Jo, præcis sebl
Jo, hvis man synes første verdenskrig (som i det store og hele var en lokal europæisk krig) betyder et eller andet specielt, så må der være sket noget vigtigt i himlen i 1914.

Ehhh, not!

Der opstod en krig i himmelen. ftg
Bibelen fortæller:

"Og der udbrød krig i himmelen: Mikael og hans engle kæmpede mod dragen, og dragen og dens engle kæmpede, men den fik ikke overtaget, og der fandtes heller ikke mere noget sted for dem i himmelen. Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham. 

Og jeg (Apostelen Johannes) hørte en høj røst i himmelen sige: „Nu er frelsen og magten og riget som tilhører vor Gud, og myndigheden som tilhører hans Messias, blevet til virkelighed; for vore brødres anklager, som anklager dem dag og nat for vor Gud, er kastet ned! Og de har sejret over ham på grund af Lammets blod og på grund af deres vidnesbyrds ord, og de har ikke elsket deres sjæle, selv ikke over for døden. Derfor, glæd jer, I himle og I som bor i dem! Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han [kun] har en kort tidsperiode.“ (Åbenbaringen 12:7-12)

Åbenbaringen er nogle syner som Apostelen Johannes fik fra herren Jesus Kristus og som fortæller hvad der skal ske i de sidste dage. Disse syner begyndte at opfyldes fra 1914.

Venlig hilsen, ftg.

Naturligvis gjorde de det sebl
eller også gjorde de ikke.....

Det er godt at følge med i Åbenbaringen. ftg
Johannes skriver:

"Lykkelig er den som oplæser denne profetis ord og de som hører dem og som overholder det der står skrevet i den, for den fastsatte tid er nær." (Åbenbaringen 1:3)

Med venlig hilsen, ftg.

Skrevet for over 1900 år siden sebl
Spændende - så det var også de sidste dage for 1900 år siden. Så hvad skulle adskille tiden før 1914 fra tiden efter 1914 - altså udover 1. verdenskrig?

Åbenbaringen er profetisk. ftg
Den skulle først opfyldes når tiden var inde, og det var den i 1914.

Det der adskiller tiden før 1914 fra tiden efter 1914 er at Jesus har fået overdraget kongemagten i Himmelen. Dette kan du læse om i Åbenbaringen 11:15.

Med venlig hilsen, ftg.

Langtidsholdbare profetier sebl
"Lykkelig er den som oplæser denne profetis ord og de som hører dem og som overholder det der står skrevet i den, for den fastsatte tid er nær." (Åbenbaringen 1:3)

Det lyder nu mere somom det var noget der skulle ske relativt hurtigt (det indtryk får man også mange andre steder i Åbenbaringen). Fortrød Gud, eller hvorfor tog det helt til 1914 før der skete en ændring? Og hvorfor tror du en mindre krig på jorden betyder at noget skete i himlen - det er da ulogisk! Hvad betød anden verdenskrig så?

Ja, Bibelens profetier er langtidsholdbare. ftg
De opfyldes når Guds tid er inde.

Med venlig hilsen, ftg.

Bare underligt med det ord "snart" sebl
Mærkeligt, at Johannes ikke skrev det ville ske i år 1914 - når nu beregningen er så ligetil. I stedet skrev han "snart" - et mærkeligt ord at bruge om noget mere end 1800 år ude i fremtiden....

Det kunne selvfølgeligt tænkes, at du har misforstået et eller andet. Bare et forslag!

Du må lære at forstå Bibelens sprog. ftg
"Men lad ikke dette ene undgå jeres opmærksomhed, I elskede, at én dag er for Jehova som tusind år, og tusind år som én dag." (2 Peter 3:8)

Med venlig hilsen, ftg.

Hvordan giver det regnestykke AD1914 ftg ? jalmar
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ [:O]


Hvis vi nu siger at Åbenbaringen er skrevet ca. AD90 så har vi ca. 1919 år

1 dag er som 1000 år - 1919 år skulle så være lig 700.915.000 år


Hvor finder du/I det 1914 henne ftg?

Luser man jeres regnestykker efter, er der et andet år for Jesus Kristus overdragelse af "regerings-embedet" der går igen, nemlig AD 1878 ftg - 1914/15 var jehova guds Totale overtagelse af de verdslige regeringers magtapparater - dernæst var det en 1914-Generation der ALDRIG SKULLE DØ - Jeg mener at have læst, at Jesus og 1914-ideen først blev "opfundet i 1931"? - For i 1914 Var man jo sikker på, at GUD ville tage alle "rigtige kristne" op til sig i himlen -

Du skal bare komme med andet end en påstand ftg - noget konkret - De bibelvers du river af dig passer idag og om 100 og eller 1000 år ftg - Men de passede også til næsten hvert eneste år siden AD 90vt, som nogle mener er året Åbenbaringen blev skrevet (hvilket jeg har set estimeret fra AD65 > 125vt).


Med venlig hilsen

jalmar

Gummitolkning sebl
Så ord som "snart", "næsten" om "en kort tid" betyder sådan indenfor de næste 14 tusind år (svarende til 2 uger fordi 1000 år er som en dag for Herren), medens udtryk som "i de sidste dage", i fjerne tider osv betyder indenfor den sidste uges tid, fordi 1 dag for Herren er som tusind år? Med andre ord - tidsangivelser i Bibelen er ligegyldige, for det er alligevel ikke til at vide, hvad de betyder?

"Men lad ikke dette ene undgå jeres opmærksomhed, I elskede, at én dag er for Jehova som tusind år, og tusind år som én dag." (2 Peter 3:8)

Det er noget af en gummiparagraf du har fundet dig der. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor længe der i virkeligheden gik da Jesus fastede 40 dage (40.000 år, måske?). Og det kan jo også forklare, hvorfor israelitterne tog 40 år om at krydse en mindre ørken - det tog i virkeligheden kun 1/25 del af en dag (144*24 sekunder = 3456 sekunder, eller knap en time). Det sidste må være rigtigt, for der dukkede tallet 144 op :)

Interessant nok, at I ikke tager tidsberegninger for alvorligt hos JV. Du skal se - i virkeligheden kommer Harmagedon nok i 1914 som I oprindeligt troede, for 1914 varer jo i virkeligheden 365.000 år, så det kan sagtens nås, endnu! Bortset fra - tager I tidsberegninger utroligt alvorligt, eller ej. For jeg synes det lyder somom din gummiparagraf kun kommer i anvendelse, når I igen har dummet jer!

Man må være interesseret i at forstå Bibelen ftg
hvis det skal lykkes for en, Jalmar.

Med venlig hilsen, ftg.

Eller hurtig sebl
Nej, det var der vist heller ingen der sagde. Men det lyder under ligt at stedet taler om det der sker snart - og så påstår du det skete 1900 år senere. Det giver ingen mening, ftg.

Forøvrigt indtog Jesus sin trone i himlen kort efter opstandelse. Det har vi et sikkert vidnesbyrd om, her:

"Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. v56 Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.«" ApG 7:55-56

"idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone." Hebr 12:2

Så du er helt på vildspor - det var ikke noget der skete i år 1914. Du sovser rundt i mærkelige tidsbegreber for at "bevise" jeres mærkelige 1914 fejltagelse, når den enkle sandhed er, at Jesus har siddet på sin trone i himlen i adskillige århundreder.

the future no one can see Sunny Boy
what will be
will be.

men se min "kære" "mand" - En forståelse af Bibelen jalmar
´


... giver netop årstallet 587 -

Uanset hvor meget jeg beder min kære matematiske kone at regne på samme kan hun
ikke finde årstalllet 607 - Jeg kan heller ikke - samtlige Bibelkyndige kommer også til 587/86!


Spørgsmål til ftg:
Det levner så spørgsmålet tilbage, hvad skal man så kalde dem der hitter
20 ekstra år ud af den blå luft, uden at kunne gøre rede for dem, og når AD607?


Med venlig hilsen

jalmar

P.s.
Det er jo forøvrigt de selvsamme der har stensikre beviser på Jesu fødsel år 0 -
selvsamme med samme stensikre beviser på - at han bliver hamret op på en torturpæl år 33 -
Problemet her er blot, at man ikke ønsker andre skal se samme beviser -
Som formodentlig ligger nøjagtig samme sted som "ET aldrig før set Bibelsk skrift".

J*

Bibelen siger noget andet. ftg
I salme 110 står der:

Jehovas udsagn til min Herre lyder: "Sæt dig ved min højre hånd indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder." (Salme 110:1)

Det er rigtigt at Stefanus så Jesus stående ved Guds højre side, (Apostelgerninger 7:55) men han så ikke Jesus på tronen, for Jesus skulle vente indtil Jehova havde lagt hans fjender som en skammel for hans fødder.

Hvis du kikker nærmere på Hebræerbrevet, som du selv henviser til, så står der: "idet vi ser hen til Jesus, ... [der] nu sidder på højre side af Guds trone." (Hebræerne 12:2)

Der siges altså ikke at Jesus sidder på tronen, men at han sidder på højre side af Guds trone, og det er også det der fortælles i Salmen som jeg citerede før: "Sæt dig ved min højre hånd indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder." (Salme 110:1)

Med venlig hilsen, ftg.

Ja, ftg
kun Gud kan forudsige fremtiden, for han er den eneste der har magt til at gennemføre det han forudsiger.

Med venlig hilsen, ftg.

Nej, det er dig der glemmer noget sebl
Altså det er en meget sjov indvending - Jesus er nok ved tronen, men ikke på tronen. Lidt for fantasifuld, måske, men lad os lige alligevel se, hvad Bibelen egentligt har at sige til den:

"men denne præst har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, v13 hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder." Hebr 10:12-13

Der er altså kun en ting Jesus venter på, nemlig at fjenderne bliver lagt som en skammel for hans fødder. Den pointe gentages også her:

"Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender
som en skammel for dine fødder?" Hebr 1:13

Nu sidder Sønnen ved ved den højre hånd og venter på "skamlen". Han kan dårligt sidde mere på tronen, end sidde ved siden af Faderen på tronen. Derfor siger Jesus også:

"Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone" Åb 3:21

Lagde du mærke til det - Jesus har taget sæde på Faderens trone. I Åbenbaringen kaldes Sønnen ofte for lammet (fordi han var som et offerlam). Men åbenbaringen understreger, at Guds trone også er lammets trone, eksempelvis her:

"Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone .... Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham" Åb 22:1,3

Så Jesus ikke bare står ved Guds højre hånd eller sidder ved Guds højre hånd. Næ, han sidder på Guds trone, ligesom Guds trone også er lammets trone. Det er meget spekulativt med den trone i 1914 - men hvor er indikationerne af, at det er en forestilling fra Bibelen?

Kun GUD kan forudsige ...... ftg ? jalmar
´


... tror du ikke du giver jehova gud lidt for mange menneskelige egenskaber -

Hvis der eksisterer en gud, ftg -
Er denne gud af en sådan art, hverken din eller min hjerne kan kapere -Med venlig hilsen

jalmar

Dette er rigtigt. ftg
Gud er langt større end vi forestiller os, og vi mennesker er mindre end vi vil indrømme. Det er derfor kun Gud der kan forudsige fremtiden og sørge for at det han har sagt, vil ske.

Med venlig hilsen, ftg.