2 situationer, løses de?

2 situationer, løses de? håbefuld mand
Nu prøver jeg alligevel, at skrive her.

Der har i et stykke tid, været to ting, der har fyldt i mit liv. Jeg kan desværre ikke uddbybe dem fuldt ud, men jeg kan skrive lidt om dem.

1) Den ene handler om nogle problemer på arbejdet, som jeg ikke kan uddybe fuldt ud og nej, det handler ikke om, at jeg er i fare for at blive fyret - det er noget med en forandret stemning - flere mener at kende grunden, men der er nok stor uenighed om løsningen på situationen.

2) Den anden handler om kærlighedens uransagelige veje - nemlig i forhold til en bestemt person.

Jeg vil ikke gå mere i dybden med situationerne af diverse årsager - ikke udover at sige, at jeg har handlet i begge situationer - og selvom jeg nok var lidt sløv i optrækket i begge situationer, så mener jeg på sin vis der er handlet inden for rimelig tid.

Mine handlinger i begge situationer, har ført til andet, end jeg måske ønskede - men har måske sat skub i noget.

Nu sidder jeg tilbage med en underlig fornemmelse af, at begge ting på et tidspunkt løses tæt op af, hvad jeg ønsker - selvom det pt. virker usandsynligt, hvis man ser på det med fornuftens øjne.

Er det bare mine indre ønsker "der snakker højt", eller går tingene virkelig op på et tidspunkt? (Jeg har endda fornemmelse af hvornår) og er det på den måde, jeg tror, eller løses det anderledes?

Du må have meget stor tiltro til Helle Nemborg Sober
En ting er ikke at uddybe fuldt ud, men at du ikke engang siger hvad det drejer sig om. Du må i sandhed stole på hendes synske evner.

Kære Håbefulde Mand hellenemborg
Kæreste Mand.

Når strukturen laves om i en enhed, så vil det automatisk smutte af på helheden.
Jeg oplever, at der i dig sker mange ting i øjeblikket.
Du er i en rivende udvikling med dig selv og derfor nok også ekstra følsom overfor denne ændrede stemning.
Det jeg kan råde dig til, er at holde fast i det du fornemmer, I dig selv og dine egne grænser.
Jeg oplever, at folk kan have haft en tendens til at trække pænt på dine ressourser og at du har strukket dig meget langt for at tilgodese deres behov. En ændring har gjort, at du er blevet meget mere ressourcestærk og har trukket meget af din autoritet hjem i dig selv igen.
Det kan folk mærke.
Strukturændringer skaber uro. Jeg vil råde Jer til at få en coach eller en arbejdspsykolog ind over et par timer og hjælpe Jer til at kaste lys på det der sker.
Derudover; Vær åben, vær ærlig. Sig det som du fornemmer det, få tingene frem i lyset. Det kan gøre lidt ondt på nogle, men knuder løses op med fælles hjælp.

I min verden er det sådan, at al udvikling skaber en vis modstand både i den enkelte som i gruppen. Det er det du er midt i lige nu - med tid falder det på plads - til ro, men som sagt en til at belyse det udefra vil være et godt træk lige nu.

Jeg tror på, at vi selv skaber store dele af vores virkelighed og din fornemmelse af, at tingene løser sig - hvorfor ikke holde fast i den?
En af universets love er, at den giver dig det du ønsker. Vel og mærket hvis det er i harmoni med din sjæls ønsker.
Nogle gange kan vi ønske noget men det opfyldes ikke og vi bliver meget frustrerede. Her handler det om egoets ønsker. Der er stor forskel.
Hold fast i din drøm, hold fast i din fornemmelse og lad det så være op til universet om at finde ud af hvordan det skal komme til dig. Jeg kan ikke se hvordan det sker, blot at det du fornemmer skabes.
Fornuftens øjne kan du ikke bruge til noget her - andet end at bringe tvivl ind og forskyde processen.
Good luck kære mand.
Hold fast i den og nyd dit liv
I Kærlighed
Helle Nemborg
www.sjælsro.dk

tak håbefuld mand
tak for din tid, Helle.

Det er godt med et par andre øjne.


Okay noget, af det du skriver var sådan set allerede sket, inden jeg skrev mit indlæg - men min egen fornemmelse er lidt speciel her og jeg ved den ofte har ret, hvor usandsynligt det end er. Jeg tror på det, der sker nu, er noget, der skal ske, for at noget andet kan ske og jeg har en idé om, hvad meningen er med det og hvornår ca. det løses og hvordan (det er en fornemmelse).

Jeg vil dog heller ikke stå i vejen, hvis det er noget helt andet, der er meningen med det.


(Jeg vil godt give lidt mere tilbagemelding, men vil i så tilfælde have garanti for at det ikke vil blive brugt i reklameøjemed, men du vil kunne tage det som et skulderklap).