3 år gammelt spørgsmål til ftg

3 år gammelt spørgsmål til ftg sebl
Jeg gentager lige et 3 år gammelt spørgsmål til ftg, som han utallige gange er blevet stillet i forskellige sammenhænge, uden at svare på det. Her kommer spørgsmålet, som oprindeligt blev stillet her: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=471988

Først en kort tekst fra Bibelen:

"Den fireogtyvende dag i den ellevte måned, måneden shebat, i Dareios' andet regeringsår kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekjas søn, Iddos sønnesøn ...... Da sagde Herrens engel: »Hærskarers Herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i halvfjerds år?«" Zak 1:7,12

Spørgsmål 1: Hvilket år gav englen Zakarias disse ord, og hvad er det for 70 år der tales om?

"I kong Dareios' fjerde regeringsår kom Herrens ord til Zakarias den fjerde dag i den niende måned, kislev. v2 Betel-Sareser og Regem-Melek og deres folk havde sendt bud for at formilde Herren. v3 De havde spurgt præsterne i Hærskarers Herres tempel og profeterne: »Skal jeg græde og være afholdende i den femte måned, sådan som jeg har gjort det så mange år?« v4 Da kom Hærskarers Herres ord til mig: v5 Sig til hele landets folk og til præsterne: Når I har fastet og holdt klage i femte og syvende måned i disse halvfjerds år, var det da for mig, I fastede?" Zak 7:1-5

Spørgsmål 2: Hvilket årstal var det iflg. vers 1, at de 70 års faste sluttede?

Spørgsmål 3: 70 år tidligere, end svaret på spørgsmål 2 giver hvilket årstal?

Spørgsmål 4: Hvorfor havde JHVH været vred på Jerusalem og Judas byer i disse 70 år?

Lige for at understrege, hvad jeg ikke spørger om. Jeg spørger ikke om noget med kong Kyros, berømte slag eller andet - jeg spørger bare ind til, hvad det er vi kan læse om i disse citater fra Bibelen. Hvilke årstal taler de om? Hvilken faste taler de om? Og hvilken 70-års tidsperiode siger de JHVH havde været vred på Jerusalem og Hudas byer?

http://www.youtube.com/watch?v=UFyhErLrRlE Ven af Sandheden
Hej again,

Nu ved jeg godt du ikke interessere dig for Jeremias hverken som søde eller historiker, men det er jo det samme med dig hver gang.

Du bryder dig ikke om det skrevne ord med mindre du først har gennemgået det og sagt god for det. Nu vil du så gerne vide hvilke 70 år der er tale om og om det henviser til den ene eller den anden periode.

Det korte og det lange er, at 70 års periode kan ikke diskuteres. Du kan tage en hvilken som helst 70 årrig periode og den vil altid ha` en begyndelse og en afslutning når de 70 år er gået.

Nogen gange sker der flere ting parallelt i en sådan periode og det er også hvad der er tilfældet her. Det kan på den anden side være ligegyldigt hvilken for dersom man diskutere Bibelen må man enten vedkender sig den eller også kan man ikke bruge den som et sandhedsvidne.

Jo, for det ene eller det andet efter hvem der siger hvad. Spørger du David Petrie, får du følgende svar:

David Petrie – Administrator Washington, USA

David is a Bible teacher and writer. He is an Alumnus of both Moody Bible Institute and Reformed Theological Seminary. David is currently the pastor of CORE Fellowship. Married with three children, David loves to fly-fish alongside his wife Marta.

David is currently working on his Th.M.

http://www.bibleworldhistory.com/70Years.htm


This segment comes in the first year of the rule of the Medes and Persians - i.e. 539/538 B.C. At this point, Jerusalem has laid desolate for only 48 years, so surely there would be another 22 years to go?

No, Daniel seems keen on the idea that the seventy-years is in fact now over and that the exiled people of Judah should return to Jerusalem as God had promised.

This can only be the case if Daniel understood the seventy years as referring to the length of time that Babylon would rule, and not to the desolation of Jerusalem. So like the writer of Chronicles, Daniel understood that after Jerusalem was destroyed it would lay desolate for the remainder of the seventy-year period.

Hence Daniel says that "the desolation of Jerusalem would last [the] seventy years." Now that the seventy years is up, Daniel is asking God "How much longer?" As it turns out, he had less than a year to wait until Cyrus II gave the decree allowing the people of Judah to return to Jerusalem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeremiah 29:10

”This is what the LORD says: "When seventy years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place”.

http://bible.cc/jeremiah/29-10.htm

70 år for Babylon slutter.

http://www.aboutbibleprophecy.com/years.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spørger du:

”AboutBibleProphecy.com was created Feb. 13, 2001, by a small group of Catholics and Lutherans of the Wisconsin Synod. We will update this site as we learn from our research of Bible prophecy.

Our staff believes that the Bible is the word of God. We also believe in the Apostle's Creed and Nicene Creed. These creeds were written centuries ago by Christians to help summarize the Christian faith”.
Citat slut.

…………….så får du dette svar:
   
AboutBibleProphecy.com

Seventy years of Babylonian rule:

A detailed look at Jeremiah 25:9-12 and some objections that skeptics have.

Many people have questioned the accuracy of Jeremiah's prophecy about a 70-year period during which Babylon would dominate Judah and hold Jews as captives in Babylon. These questions, in my opinion, are based on a mistaken belief that the captivity was supposed to last 70 years. My response is in three parts:

Part 1. Summary of my understanding of the prophecy
Part 2. My explanation of when the 70 years ended.
Part 3. My theory on when the 70 years began.

Part 1. Summary of my understanding of the prophecy:

1. Jeremiah 25:9-12 said that Judah would serve Babylon for 70 years.

2. Jeremiah 29:10 makes it clear that Babylon's domination of Judah would include a captivity during which Jews would be taken as captives to Babylon.

3. Jeremiah 29:10 said that the captivity would end when the "70 years" ended.

4. But Jeremiah never said that the captivity itself would last 70 years. He only said that Babylonian rule would last 70 years.

5. Babylon's rule lasted 70 years, from 609 BC when the last Assyrian king, Ashur-uballit II, was defeated in Harran, until 539 BC when the Medo-Persians conquered Babylon.

Part 2. My explanation of when the 70 years ended:

The people who have questioned the accuracy of this prophecy are, as far as I have been able to determine, are correct in that the captivity Jews in Babylon did not last 70 years, if the commonly assigned dates for the captivity are taken seriously.

Most historical sources that I have seen state that 539 BC was the year that Babylon was conquered by the Medo-Persians.

And that would seem to be a reasonable ending date for the captivity. But when did the captivity begin? Some say it began in 597 BC, when Nebuchadnezzar besieged Jerusalem.

If this date is accepted, then the captivity spanned no more than 59 years. So how does or 59 years equal 70 years? It can't and it doesn't.

Believers, including myself, often point out that the book of Daniel states that there was an earlier taking of captives from Judah to Babylon, in either 605 BC or 606 BC, depending on which source of information is used.

And, the believers often point out that although Cyrus conquered Babylon in 539 BC, he didn't release the Jews until the following year, in 538 BC or even 537 BC.

And some believers have assigned the actual year in which the Jews of Babylon did begin to return to Judah was 537 BC or 536 BC.

Using the two extremes as the starting and ending points, one could arrive at a 70-year span. But, in my opinion, none of this is even necessary because Jeremiah never said that the captivity would last 70 years.

He only said that Babylonian rule would last 70 years.

http://www.aboutbibleprophecy.com/years.htm

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Her er hvad jeg svarer dig på, again ftg
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1480978

Venlig hilsen, ftg.

Det er helt konkrete spørgsmål sebl
For 3 år siden skrev du, at du glædede dig til at svare på dem. Hvorfor snakker du så udenom? Jeg må konstatere, at i løbet af de 3 år har du stadig ikke fundet et svar i Vagttårnet du tør offentliggøre!

Det er 4 enkle og konkrete spørgsmål jeg stiller dig, ftg. Det er mere end pinligt, at to citater fra Bibelen tilsyneladende er alt hvad der skal til for at vælte jeres 607 fvt vrøvl!

Du fatter bare bjælde sebl
Hvorfor tænder du egentligt sådan på at udstille din manglende intelligens. Kun et fjols tror han ved hvad andre mener - men kun fjolset over dem alle kan så konsekvent som du tage fejl.

Du har endnu ikke gættet min holdning til nogetsomhelst - heller ikke Jeremias. Men du er dygtig til at finde ligegyldige klip på Youtube - det må man give dig.

among friends Ven af Sandheden
Hej again

http://www.youtube.com/watch?v=zDJ-015ojec

Day after day, alone on a hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still,
But nobody wants to know him,
They can see that he's just a fool,
And he never gives an answer,

But the fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning round.

Well on the way, head in a cloud,
The man of a thousand voices talking percetly loud,
But nobody ever hears him,
Or the sound he appears to make,
And he never seems to notice,

But the fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning round.

(solo)

And nobody seems to like him,
They can tell what he wants to do,
And he never shows his feelings,

But the fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning round.

Ohh-ohh-oh-ohhh-oh-oh!

And round, and round, and round, and round, and round...

He never listens to them,
He knows that they're the fools
They don't like him,
The fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning round.

Ohhhh, ohhhh!

Det er især den sidste sætning du skal hæfte dig ved: ”Ohhhh, ohhhh”!

Ellers synes jeg du har meget med ”bjælder” at gøre, har du ikke? Derfor får du også din yndling: ”Among friends” http://www.youtube.com/watch?v=13SaSh_xW2M

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Hvis jeg må blande mig... jirene
Svar 1:
Forår 519 f.v.t.

Svar 2:
Efterår 520 f.v.t.

Svar 3:
590 f.v.t.

Svar 4:
P.g.a. folkets kedelige indstilling.

Husk at arbejdet med at bygge templet lå stille i næsten 20 år - lad os sige 17 (590 plus 17 = 607 f.v.t). Det er jo nok stadig her uenighederne ligger.

p.s. Håber at ftg mener det samme.

hør nu her ananeim
nu skal du se her
There is a road to heaven
To hell
To war
To peace

when standing at a crosroad, which turn to take is hard to tell
But I have to choose, when standing at the corner
So wish me well
Kh

Det gør han ikke sebl
Nej, han har engang forsøgt sig med et andet bud, men det slap han ikke særlig heldigt fra. Her er mine bud:

1) År 520 fvt
2) År 518 fvt
3) År 587 fvt
4) Pga. belejringen af Jerusalem, samt mordet på Gedalja.

Du har helt ret i, at arbejdet på templet lå stille (kun fundamentet var færdigbygget). Men det jeg bemærker er, at du (trods en minimal uenighed om årstallene), anerkender at der var tale om 2 forskellige 70 års perioder (for JV har ret i, at der var en 70 års periode der sluttede med Babylons fald). Og den sidste af dem (som mine citater henviser til) blev så afsluttet da templet var ved at være færdigt.

Hvis vi er enige så langt, må jeg sige vi er nået længere, end jeg nogensinde har oplevet med ftg.....

Men jeg har nu allivel en lille undren. Den der 70 års periode, som åbenbart sluttede ca år 518 fvt - og dermed begyndte ca år 587 fvt (hvis man går nærmere ind i jødisk kalender-regning er det 587 fvt man når frem til - hvad var dog det for en faste, og hvorfor? Der må være sket et eller andet i år 587 fvt - hvad mener du som JV der skete på det tidspunkt?

et lyttende øre, ja. Ven af Sandheden
Tak for dine gode ord.

Derfor får du nu denne: http://www.youtube.com/watch?v=KldMfeU-ckY

”When the spirit takes over”.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Det gør jeg sikkert. ftg
Jeg har ikke gjort mig den ulejlighed at undersøge sagen nærmere fordi agains spørgsmål ikke vedrører det jeg skriver om.

Med venlig hilsen, ftg.

Grunden til at jøderne fastede jirene
Var det ikke fordi de havde en fejlagtig opfattelse af tingene?
De fastede jo ikke for JHVH, men over ødelæggelsen af noget som han havde dømt til ødelæggelse.
Når de afholdte sig fra at spise, var det af nøjagtig samme grund som når de nød mad og drikke. De spiste for deres egen skyld. På samme måde fastede de for deres egen skyld, over de ulykker der havde ramt dem fordi de ikke havde adlydt de ord deres Gud havde forkyndt ved Jeremias og de andre tidligere profeter.
Derfor Zak. 7:4-7.

Må jeg spørge dig - hvornår mener du at Nordriget faldt? Hvilket årstal?

Nordriget sebl
Du har ret i, at det ikke var faster vi har noget vidnesbyrd om var indstiftede af Gud. Men den første fats evar for at mindes belejringen af Jerusalem (589 fvt), den anden for at mindes drabet på Gamalja (og dermed Jerusalems fald i 587 fvt). Igen må jeg spørge dig - hvad mener du der skete i årene 587-590 som gjorde at man holdt 70 års faste? For det er da et massivt hul i JV's teori om Jerusalems fald.

Ligesom babylonernes angreb på Jerusalem kom af flere omgange gjorde også assyrernes angreb på nordriget. Men perioden omkring 720 fvt er vel den periode de fleste mener assyrerne tog nordriget som fanger over tre militære kampagner (for at positionere sig i forhold til Egypten).

Jeg blibver lige nødt til at gentage mit spørgsmål - anerkender du, at der tales om to forskellige 70 års perioder i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse, nemlig de 70 års faste vi lige har læst om, og babylons 70 år?

Jeg glæder mig til at svare dig.... sebl
"Jeg er meget glad for dit spørgsmål, du får dit svar i løbet af nogle dage.
Med venlig hilsen, ftg." http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=472050

Mærkelig reaktion på noget du ikke ved noget om, og heller ikke har tænkt dig at sætte dig ind i! Hvordan har du det egentligt med at lyve?

Sådan forstår jeg det jirene
men 'hæng' kun mig op på det - ikke andre J.V.

Du skriver:
Hvad der skete i årene 587-590 som gjorde at man holdte (ca.) 70 års faste?

Svar:
Hvis jeg skal svare på det bliver jeg nødt til at lægge de ca. 20 år hvor arbejdet lå stille til for at forklare hvad der skete - nemlig Gehaljas død og Jerusalems ødelæggelse.

Du skriver:
Jeg blibver lige nødt til at gentage mit spørgsmål - anerkender du, at der tales om to forskellige 70 års perioder i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse, nemlig de 70 års faste vi lige har læst om, og babylons 70 år?

Svar:
Der var den 'ægte' faste i forb. med landflygtigheden på 70 år. Og den 'uægte' faste, som jøderne afholdte efter at landflygtigheden var forbi, som omtalt i
Zak. 7:3-7
„Skal jeg græde i den femte måned, idet jeg afholder mig fra at spise, sådan som jeg har gjort i disse mange år?“ 4 Da kom Hærstyrkers Jehovas ord til mig, og det lød: 5 „Sig til hele folket i landet og til præsterne: ’Når I fastede og man holdt klage i den femte og i den syvende [måned], og det i halvfjerds år, var det så i virkeligheden mig I fastede for? 6 Og når I spiste og når I drak, var det så ikke jer der spiste og drak? 7 [Skulle I] ikke [adlyde] de ord som Jehova udråbte ved de tidligere profeter, mens Jerusalem endnu var beboet og sorgløs og havde sine byer rundt om sig, og Ne′geb og Sjefe′la endnu var beboet?’“

70 = 90 sebl
Som jeg læser dit svar, mener du ikke man fastede i 20 år - altså at de 70 års faste varede i 90 år. Er det rigtigt forstået?

Du ved jo udmærket at denne debatside ftg
mere ligner en krigszone end det den burde være, og det er ikke muligt at overkomme alt når man bliver bombarderet fra flere sider. De ord jeg har skrevet til dig, viser at jeg havde gode intentioner.

Med venlig hilsen, ftg.

Fra 607 f.v.t. jirene
indtil skriftstedet fra Zak. 7:1 er der gået ca. 90 år.

Så du må altså opfinde 20 år sebl
for at få det til at passe med år 607 fvt. 20 år der intet står om i Bibelen! Synes du selv det lyder somom det er jer der er enige med Bibelens kronologi, når I sådan må opfinde 20 år der ikke er beskrevne, for at få kronologien til at hænge sammen?

Senere tror jeg jeg vil påvise, at jeres egen officielle gennemgang af de babylonske konger også mangler 20 år der ikke er gjort rede for nogle steder. Det er da egentligt pudsigt - de 20 år ser hele tiden ud til at mangle - de 20 år, som I påstår vi andre er så ubibelske, fordi vi ikke tror på......

Hvad nu sebl
hvis jeg påstår jeg har stillet spørgsmålet mindst en håndfuld gange i forskellige formuleringer - hvor du hver gang har sagt du ville besvare spørgsmålet uden at have gjort det - hvad ligner det så?

Det ville være jirene
meget nemmere at give dig og de verdslige kilder ret i at Jerusalem blev ødelagt i år 587 f.v.t. men det ændrer ikke på bibelens kronologi.
Jeg bygger ikke kun min forståelse på 607 f.v.t. ud fra år 29. Der er jo også Ezekiels syn i Ezekiel 1:4-13 som starter med rigets deling i år 997, og som går 390 år frem til 607 f.v.t.
Men den debat har vi vist været igennem for nogen tid siden med arres.

Igen tænker jeg på at hvis V.selskabetnu begyndte at antage året 587 f.v.t så ville man da i det mindste have samme syn som verdslige historika (og dig). Ville det så ikke være en fordel i forb. med at finde sandhedssøgende mennesker?
Alting ville være noget nemmere, men det kan jo ikke nytte noget hvis det er en forkert antagelse.
At Russel antog året 607 f.v.t. behøver jo ikke at være sandheden, for han havde jo ikke den helt rette forståelse i forb. med mange andre ting.
Så troen på 607 f.v.t. må være af fundamental betydning - de 20 år kan altså godt forklares, hvis man vil forstå opfattelsen af hvor de er henne.

De skriftsteder som du har anført til at beregne det, er ikke de som jeg (og andre J.V.) plejer at bruge. Der er jo også, udover Ezekiel, Daniel og Jeremias. Hvorfor debatterer vi ikke disse skriftsteder?

Hvad du får det til at ligne ftg
betyder ikke noget for mig. Hvis du ville vise interesse for hvad Bibelen fortæller, i stedet for at argumentere imod dens indhold, så ville jeg gerne bruge min tid på dig.

Med venlig hilsen, ftg.

Ret skal være ret sebl
Hvis du gerne vil bringe nogle andre citater ind i debatten, skal du være velkommen. Jeg er godt klar over, at I ikke plejer at benytte de steder jeg citerer fra Zakarias - og debatten med dig afslører jo lynhurtigt hvorfor - for de giver ikke år 607 fvt, men 587 fvt for Jerusalems ødelæggelse. Og det gør de steder du gerne vil inddrage i debatten såmænd også - der er det bare lidt sværere at se, end med de steder jeg citerede.

Jeg vil nu godt fastholde mine to citater lidt endnu. Hvis der havde været en 20 års afbrydelse i fasten, skulle det så ikke være indikret et eller andet sted. Prøv at lægge mærke til, hvad teksten faktisk siger:

"Den fireogtyvende dag i den ellevte måned, måneden shebat, i Dareios' andet regeringsår kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekjas søn, Iddos sønnesøn ...... Da sagde Herrens engel: »Hærskarers Herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i halvfjerds år?«" Zak 1:7,12

Her er ikke noget med, at JHVH har været vred på byerne i 90 år med 20 års afbrydelse, vel? Teksten kan ikke læses anderledes, end at der er tale om 70 fortløbende år - så de 20 års pause du går og ønsker dig, bliver nok svære at finde! Heller ikke i kapitel 7 er der nogen antydning af en pause i de 70 år - så de 70 års faste må nødvendigvis være begyndt år 587 fvt.

Hvorfor inddrager jeg dette sted i diskussionen, når det ikke er det I plejer at bruge? Man kunne jo også vende spørgsmålet om: Hvorfor tror du ikke I plejer at brude disse citater, når I regner på Jerusalems ødelæggelse? De er vel ligeså vigtige som de andre?

Man kan naturligvis godt spekulere over, om troen på år 607 fvt bare er en slags prøve I skal bestå - men prøven skulle jo helst være i overensstemmelse med sandheden. Og foreløblig har vi jo fundet ud af, at i hvert fald Zakarias bog siger der skete et eller andet specielt i år 587 fvt, for da begyndte de 70 års faste. Det er nok værd at holde fast i.

Det er godt ftg sebl
Nu kan vi jo diskutere, hvem det er der argumenterer imod Bibelens indhold. Og i hvert fald er det underligt, at du skriver du glæder dig til at svare på spørgsmålet - og derefter gemmer dig. Interessant er det, at en eller anden debattør (som kalder sig "ateist" faktisk sagde det var det du ville gøre - og dermed viste, at hans/hendes oplevelse er, at det er en strategi du bevidst bruger. Her får du lige vedkommendes kommentar:

"hmm, så vidt jeg kan gennemskue, handler dette spørgsmål mest om historie. Hvorfor det pludselig er interessant i en religiøs debat ved jeg ikke.

Derimod ved jeg, at når ftg skriver, at han vil svare senere, så plejer det at være for at undgå at svare- senere viser sig nemlig ofte, at betyde aldrig!

Og her øges min undren- for hvorfor ønsker ftg at undgå at svare på nogle spørgsmål om historie?" http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=472191

Jeg tror en hel del på debatten deler ateists opfattelse. Altså at: "når ftg skriver, at han vil svare senere, så plejer det at være for at undgå at svare- senere viser sig nemlig ofte, at betyde aldrig!" Her 3 år senere har du stadig ikke svaret på dette spørgsmål og indrømmer ovenikøbet, at spørgsmålet slet ikke interesserer dig - du havde altså på intet tidspunkt tænkt dig at svare - ganske som ateist tolkede det. Det hedder på almindelig dansk at lyve, ftg!

Ja, det skal det. jirene
Du skriver:
Hvorfor inddrager jeg dette sted i diskussionen, når det ikke er det I plejer at bruge? Man kunne jo også vende spørgsmålet om: Hvorfor tror du ikke I plejer at brude disse citater, når I regner på Jerusalems ødelæggelse? De er vel ligeså vigtige som de andre?

Svar:
Vi bruger dem jo netop ikke fordi de ikke har noget at gøre med det at beregne årstallet for Jerusalems ødelæggelse.

Men hvor lang tid tror du så at arbejdet på at færdigbygge templet lå stille? De var jo blevet 'hunderæde' for de omboende folkeslag. I beg. sagde jøderne; "I kan ikke være fælles med os om at bygge et hus for vores Gud, for vi alene vil sammen bygge for JHVH, Israels Gud...." Men det holdt ikke. Vi ved at de omboende folkeslag blev israelitternes bitre modstandere. De "blev...ved med at svække hænderne på Judas folk og afskrække dem fra at bygge". De fremholdt også et forvansket billede af situationen over for Artaxerxes, der så udstedte et forbud mod tempelbyggeriet. Ezra 4:1-24.
Samtidig sker der det at jøderne begyndte at slå ind på en materialistisk kurs - blev magelige og havde nok i sig selv, og gjorde derfor ikke en 'pind' for at færdigbygge templet.
Hvorfor kan der ikke være gået 17 år med det?
Hvorfor tror du at JHVH blev nødt til at sende 3 af de små profeter - mon det ikke var for at få folket til at vågne op og få bygget tilbedelseshuset for Ham...(?) Det ville da ikke ha´været nødvendigt hvis ikke tiden var gået.
Men hvor lang tid mener du at arbejdet lå stille?

Og ja, der er andre citater, men mon du ikke kender dem?

Intet med Jerusalems ødelæggelse at gøre??? sebl
Nu fik du mig alligevel til at spærre øjnene op. Har de 70 års faste nu pludselig intet med Jerusalems ødelæggelse at gøre????

Man har fastet i 70 år for at mindes Jerusalems belejring og murens fald (Gedalja's død) i år 520 og 518 fvt - det giver os årstallet 589 fvt for Jerusalems belejring og årstallet 687 fvt for Jerusalems ødelæggelse. Det har da i allerhøjeste grad noget med Jerusalems ødelæggelse at gøre - årsagen til, at I ikke citerer de steder er, at de modbeviser jeres ideer om at Jerusalem blev ødelagt i år 607 fvt!

Fasten i den femte måned mindedes Jerusalems belejring som påbegyndtes den femte måned år 589 fvt (2. Kong 25:8) - år 520 fvt havde denne faste varet 70 år, hvorfor jøderne stiller spørgsmålet om de 70 års faste skal fortsætte i Zakarias bog kapitel 1. 2 år senere havde fasten til minde om mordet på Gedalja (2. Kong 25:25) i den syvende måned varet 70 år, så derfor spurgte jøderne igen i Zak kapitel 7. Så her har vi en hel fast måde at beregne året for Jerusalems ødelæggelse - år 587 fvt.

Der er ikke 20 år du kan finde et eller andet sted, for Zak 1 er meget tydelig - de 70 år var i træk (hvilket også ville være det eneste logiske). Så Jerusalem må være ødelagt i år 587 fvt - ikke i år 607 fvt!

Tempelbyggeriet gik i stå ca år 534 fvt og blev genoptaget ca år 520 fvt - det stod altså stille i 14 år. Og det er ikke 17 år du har brug for at finde, men 20 år. Desuden udelukker formuleringen i Zak 1, at der kan være tale om en pause på 20 år i de 70 år (JHVH var naturligvis ikke vred med en 20 års pause).

Hovsa - her mangler også 20 år sebl
Hej jirene - jeg lovede dig at påvise, at også andre beregningsmetoder giver et hul på 20 år, som man må kigge i vejviseren efter. Jeg antager at vi er enige om, at Babylon faldt i år 539 fvt Nabonidus 17. regeringsår (ellers så kig i Watchtower 1968 August 15 pp.491-492). I Insight on The Scriptures (jeres bibelleksikon) finder vi følgende gennemgang af den nybabylonske kongerække:

"Particularly was this domination manifest during the seventh and sixth centuries B.C.E. when Nabopolassar, a native of Chaldea, and his successors, Nebuchadnezzar II, Evil-merodach (Awil-Marduk), Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonidus, and Belshazzar, ruled the Third World Power, Babylon." --- Insight on the Scriptures, Vol 1, side 425

MIN OVERSÆTTELSE: "Denne dominans var i særlig grad tydelig gennem det syvende og sjette århundrede fvt, da Nabopolassar, en kaldæer, og hans efterfølgere, Nebukadnezar II., Evil-merodach (Awil-Marduk), Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonidus og Belshazzar regerede den tredie verdensmagt, Babylon" OVERSÆTTELSE SLUT

Nu har vi altså de relevante konger, og vi ved år 539 fvt var i Nabonidus 17 regeringsår. Så nu kan vi stille en tabel op, og se, hvilke oplysninger vi stadig mangler:

Nabonidus: 16-17 år
Labashi-Marduk:
Neriglissar:
Evil-merodach:
Nebuchadnezzar II:

Vi mangler altså regeringslængden for 4 nybabylonske konger. Dem finder vi også i jeres egen litteratur (jeg giver citaterne til sidst i indlægget):

Nabonidus: 16-17 år
Labashi-Marduk: 9 måneder
Neriglissar: 4 år
Evil-merodach: 2 år
Nebuchadnezzar II: 43 år

Ialt regerede disse konger altså i 66-67 år. Dette giver os Nebukadnezars første regeringsår:

539+66 år = år 605 fvt (præcis som alle historikere er enige om).

Da Jerusalem faldt i Nebukadnezars 19. år, må Jerusalems ødelæggelse være sket i år 587/586 fvt - præcis som alle historikere er enige om:

"on Tammuz (June-July) 9 in the 11th year of Zedekiah’s reign (Nebuchadnezzar’s 19th year if counting from his accession year or his 18th regnal year), a breach was made in Jerusalem’s wall. Zedekiah and his men fled but were overtaken in the desert plains of Jericho." Insight On The Scriptures (Insigt i Skrifterne), Vol 2 side 481

MIN OVERSÆTTELSE: "Den 9 tamnuz (juni-juli) i Zedekias' 11'te regeringsår (Nebukadnezar's 19'ende regeringsår, hvis man regner fra hans kroningsår eller hans 18'ende regeringsår), blev der lavet hul i Jerusalems mur. Zedekias og hans mænd flygtede, men blev fanget i Jerikos ørken" OVERSÆTTELSE SLUT

Jeres egen gennemgang af den nybabylonske kongerække giver altså også et hul på 20 år - præcis som du mangler 20 år for at kunne forklare fastens afslutning i år 518 fvt. Så nu har vi allerede to helt forskellige beregninger, der begge siger Jerusalem blev ødelagt i år 587 fvt - i modstrid med jeres overbevisning om, at det skete i år 607 fvt. Og jeg har kun benyttet Bibelen og jeres egen litteratur til at bevise det - intet andet!

CITATER: DE SIDSTE 4 KONGER

Labashi-Marduk: 9 måneder "His underage son Labashi-Marduk, a vicious boy, succeeded him, and was assassinated within nine months" Watchtower, Jan 1, 1965 side 29 - OVERSÆTTELSE: "Hans ikke-voksne søn, Labashi-Marduk, en ond dreng, efterfulgte ham, og blev myrdet efter mindre end 9 måneder" OVERSÆTTELSE SLUT

Neriglissar: 4 år "Neriglissar, who reigned for four years" Watchtower, Jan 1, 1965 side 29 OVERSÆTTELSE: "Neriglissar, som regerede i fire år" OVERSÆTTELSE SLUT

Evil-merodach: 2 år "Evil-merodach reigned two years" Watchtower, Jan 1, 1965 side 29 OVERSÆTTELSE: Evil-merodach regerede i to år" OVERSÆTTELSE SLUT

Nebuchadnezzar II: 43 år "Nebuchadnezzar ruled as king for 43 years" Insight, Vol 2 side 480 OVERSÆTTELSE "Nebukadnezar regerede som konge i 43 år" OVERSÆTTELSE SLUT

Tror du nogensinde JW/WTS har læst ...... jalmar
´Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden.
Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor.


Kunne du ikke være bare lidt bange for, at du er blandt dem der "skal flakke om" ftg?

Megen god tid fra JW/WTS-ledelsens side er brugt på at bruge Daniel som "udgangspunkt" for
jeres lære - Problemet opstår jo, når "endetiden" ikke lakker mod enden, men nærmere "flakker om".


Med venlig hilsen

jalmar

P.s.
Apropos "krigszone" - bunder årsagen vel dybest set i et utal af manglende svar og /
eller underlødige do, ala "Tag et Bibelkursus", som svar på det der bliver spurgt om ftg.

J*

Intet med beregningen jirene
af årstallet for Jerusalems ødelæggelse skrev jeg.

Jeg har også hele tiden skrevet CA. 20 år - præciserede det så i mit sidste indlæg med 17 år (fra Zakarias skrevne til 607 f.v.t.)

Jeg skal nok gå lidt mere i dybden med hvorfor du nu skriver 14 år (ligeså med dit hovsa-indlæg), men jeg har ikke tid før engang i morgen.

Vi er her for at hjælpe, ftg
og ikke for at diskutere.

Med venlig hilsen, ftg.

Der er vel også en række årkæologiske fund re.: 587/86 jalmar
´... som f.eks.: nedenstående sten med teksten:

"Cuneiform tablet mentioning the capture of Jerusalem in 597" (text; British Museum)

http://www.livius.org/a/2/mesopotamia/jerusalem_597_s.JPG

Ovenstående bliver endnu mere interessant, fordi man er støt på en lille sten, der angiver følgende:

"Nabu-sharrussu-ukin betalte 0,75 kilo guld til templet i Babylon i året 595 fvt."

http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/72/142472_411_800.jpg

Citat Kristeligt dagblad:
Professor i Assyriologi (studiet af Mesopotamiens historie og kulturer i oldtiden) Michael Jursa kiggede efter økonomiske regnskaber fra det Babylonske Rige (en oldtidsby i Irak) i form af tændstiksmå sten med indhugget tekst.
Her stødte han pludselig på et navn, han kendte fra Det Gamle Testamente: Nabu-sharrussu-ukin, den øverste eunuk under den babylonske konge Nebuchadnezzar ll. Nabu-sharrussu-ukin, eller Nebo-Sarsekim, som det staves i 39. kapitel i Jeremias´ Bog i Det Gamle Testamente, var ved sin konges side under slaget om Jerusalem i år 587 før vor tidsregning, hvor babylonerne erobrede byen.
CITAT SLUT***********************************************************************

Hvorfor jeg selvfølgelig henviser til:

....... Jer. 39:1-3 .......
I Judas konge Sidkijas niende regeringsår, i den tiende måned, kom babylonerkongen Nebukadnesar med hele sin hær til Jerusalem og belejrede den. v2 I Sidkijas ellevte regeringsår, på den niende dag i den fjerde måned, blev byens mur gennembrudt, v3 og alle babylonerkongens stormænd kom og tog sæde i Midterporten: hærføreren Nergal-Sareser fra Sin-Magir, hofchefen Nebo-Sarsekim og alle babylonerkongens øvrige stormænd.
Bare for at tage et par stykker, men jeg kan da godt se, at det er mere opportunt, at bruge Bibelen som vidne til fakta - spørgsmålet er om ikke sandheden er, at nogle flakker om i større (sandsynligvis kunstig) uvidenhed end andre?


Mange hilsner

jalmar

Undskyld jeg spørger ftg, men ...... jalmar
````````````````````````````````````````````````````````[:O]`


... har du nogensinde set disse tekster, der også er at finde på denne side:

SOL > Debat > Politik & Samfund > Religion & Livssyn -/- Altså en DEBATSIDE ftg

Derudover finder du også følgende:

Undgå indlæg, der indeholder reklame, kopieret materiale eller andet kommercielt

Re.: "Reklame" -
"Tag et Bibelkursus" eller "http://www.watchtower.org/bible/ge/chapter_001.htm" er begge = REKLAME FOR JW/WTS!

Re.: "kopieret materiale"
er det meet forkert når jeg gætter på at ca. 70% af dine indlæg består/bestod af "kopieret materiale"

Re.: andet kommercielt
Vi er adskillige der er af den overbevisning, at "Den Multinationale finanskoncern JW/WTS" er i den grad og ud over enhver tvivl en kommerciel forretning!


Når du påstår nu du er her for at hjælpe, så vil jeg gerne spørge om:

Når du svarer et spørgsmål med et modspørgsmål der ofte intet har med sagen at gøre, er det at hjælpe ftg?


Med venlig hilsen

jalmar

Steler er udmærkede sebl
men gør intet indtryk på JV'ere - undtagen hvis de bekræfter JV's ideer, så er de nemlig geniale. JV har ingen tolkningsregler - udover, at tingene skal underbygge Vagttårnets påstande. Derfor er deres udledninger udtryk for meget alternativ logik.

Kan du ikke hjælpe uden at lyve sebl
Jamen, jeg synes ikke det er til nogen hjælp, at du gentagne gange lover at svare på et indlæg - og så ikke gør det, alligevel. Så skulle du hellere skrive, at det aner du ikke (som jeg nu forstår er det rigtige i den aktuelle sag), eller det gider du ikke sætte dig ind i.

Det er løgn og latin at lægge op til, at du nok skal svare (og dermed indikere at du faktisk kan svare), når det nu viser sig, at sandheden er at du ikke aner hvad svaret er. Det er løgn og manipulation. Så hvis hjælpen I giver består i at manipulere med folk og lyve for dem, så tror jeg på du hjælper en del.

465 f.v.t.?? Ven af Sandheden
Hej jirene,

Det er virkelig morsomt, at se denne debat med alle de årstal I slynger om jer med. Der er mange begivenheder der løber parallel og I mener, at I, i disse årstal kan uddrage hvilken lære?

Den ene tror på Pyramideteologien og den anden mener Bibelen er fyldt med fejl og modsigelser og faktisk er gennemsyret af "løgnegriffler".

Nå, men grunden til at jeg nu blander mig er, at du nu begynder at fortælle om genopbygningen af det 2. tempel og taler nu om årstallet 465 f.v.t. hvor Artaxerxes I, som underholdt sig med Ezra og Nehemias ved sit hof.

Er der mulighed for at du vil fortælle os undrende om hvorfor du nu befinder dig et sted mellem 120 og 150 år senere end Jerusalems ødelæggelse og helt sikkert 150 år efter Nordriget Samarias fald og indtagelse af Sargon?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Hovsa Ven af Sandheden
ftg

hvad ftg får "det" til at ligne! Ven af Sandheden
Jeg undskylder indlægget Hovsa.Jeg vil godt lige sige følgende. For mig er det interessant at betragte jeres debat (som jeg ikke agter at blande mig i da jeg finder det for en form for tidsspilde), men jeg kan ikke lade være med at forundres over ftg lemfeldige tilgang til Bibelen.

Again har jeg ingen problemer med at følge, da han blot citere Bibelen vers for vers og drager blot historiske kendsgerninger på de forskellige årstal han / I operere med.

Det der er interessant er 2 ting. For det første ”hvad Bibelen dog kan bruges til” og hvorledes én der i den grad underkender "løgnegriffel teksten i vores udgave af Bibelen" (citat af again) alligevel stædigt fastholder samme tekst.

Nå, men again skal jo heller ikke bevise jordens undergang og slet ikke Pyramideteologien. Men dig ftg, det er jo korrekt hvad again peger på og jeg undre mig ikke over at du ikke vil svare.

Jeg kan se, at du har forsøgt dig tidligere og så lige pludselig da jeg skal til at læse en henvisning til dig indlæg er det pist forsvundet.

Hvorfor har du slettet det indlæg ftg?

Nå, men som jeg engang fortalte again, så er det ikke noget problem for mig, at finde den slettede tekst og her er den i sammenhæng.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Først:

Soljo fra Skive, ”der dukker op enang imellem” siger han” beretter fra Verdensreligionerne:

Mod slutningen af det 7. århundrede f.v.t. begyndte Assurs langsomme nedgang og Babylons opstigning, hvilket i første omgang førte til Judas befrielse fra assyrisk omklamring (genoprettelsesperioden under kong Josias, 640-609 f.v.t.) Under den babyloniske konge Nebukanezar (605-562 f.v.t.) blev kongeriget Juda med hovedstaden Jerusalem erobret (587/86) og jøderne ført bort til det babyloniske fangenskab.

Det babyloniske eksil, der varede til 538 f.v.t. betød en alvorlig identitetskrise for jødedommen. Profeterne manede til bevarelse af Jahve troen. Da perserne tog magten i området (537 f.v.t. kunne jøderne vende tilbage til deres hjemland.

Ganske vist forblev hele kulturområdet under persisk overhøjhed, men jøderne fik religiøs autonomi; i Jerusalem blev Salomos tempel, som Nebukanezar havde ødelagt, genopbygget og indviet i 515 f.v.t.

På de indre fronter virkede folkeførerne Ezra og Nehmeias for tilbagevenden til den ortodokse tro og en nyordning af samfundsforholdene. Grækernes og Aleksander den Stores dominans er knap nok nævnt i Det Gamle Testamente.

Jøderne manøvrerede dygtigt mellem perserne og egypterne, og landet blev opdelt i to forvaltningsprovinser: Jerusalem (Juda) og Samaria. Da der ikke længere fandtes et kongedynasti, fik ypperstepræsterne større betydning.

De udgjorde egne dynastier og er ansvarlige for, at der indtrådte en vis stivhed i lovfortolkningen. Ved aleksanderrigets deling efter 323 f.v.t. kom landet Israel i klemme mellem de stridende parter; de egyptiske ptolomæere og de syriske seleukider. Om den tids uro beretter Daniels Bog.

Til sidst besatte seleukiderne landet og byen Jerusalem. Jøderne nød i begyndelsen vidtgående religiøs og kulturel autonomi, indtil Antiochos IV Epiphanes (175-164 f.v.t.) gjorde forsøg på at tvangshellenisere jødisk kultur og religion.

Det fremkaldte den jødiske opstand, som efter den førende ypperstepræsteslægt kaldes "Makkabæeropstanden". Den brød ud ved forbudet mod at ofre i Jerusalems tempel. I de krigeriske konfrontatiner (168-164 f.v.t.) især underJudas Makkabæus, sejrede jøderne og genindførte tempelkulten.

I 142 f.v.t. overgik magten til ypperstepræster og folkeførere (i begyndelsen Konger) af Hasmonæerdynastiet (indtil 40 f.v.t.) mens det samlede nærorientalske kulturområde efterhånden kom under romersk herredømme som provinser.

Jøderne var til stadighed indblandet i krigeriske konfrontationer og opstande; i litteraturen opstod på den den tid den visionære apokalyptiske genre, som også Det nye Testamentes Johannes Åbenbaring er et eksempel på. Der dannedes talrige sekter som f.eks. essenerne fra Qumran.

Denne kulturepokes højdepunkt blev nået under Herodes den Store og han efterfølgere, der regerede med Roms skatteinddrivelse og religiøse krav, såsom ofring foran kejserens statue udløste en straffeekspedition under Titus, som i 70 e.v.t. førte til at store dele af Jerusalem og templet blev ødelagt og jødernes adspredelse i alle lande begyndte.

Den sidste store opstand i Judæa mod romermagten fandt sted i 132 - 135 e.v.t. under Bar-Kochba.

Kilde: Verdensreligioner ISBN 3-8331-1673-0 Med venlig hilsen John.
Citat slut.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Så er det ligesom om nogen gerne vil støtte ftg. Først lige ”støtten”:

”Fra 607 fvt til 1914 evt = 2520 år” skrevet af     traellen. Som gerne taler med (floarea: http://profil.sol.dk/floarea) dejligt.

Hvad skriver traellen? Om ftg? og om 2520 år? Han skriver:

(Se ovenstående indlæg af ftg.)

Sådan ---> http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217 &posting=548044#548044
Citat af traellen slug.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nå, men jeg er jo videbegærlig og går straks til ftg indlæg? Det er væk! Pist væk! Altså ftg det kan du slet ikke være bekendt.

Nå, men pyt, jeg er gode venner med min computer og her er det vupti:
-----------------------------------------------------------------------------------

Indlægget er blevet slettet! (ja, det troede de / man / dem der troede det. Men nu citere jeg det ”slettede” indlæg af ftg.

2006? ja, det var dengang. Gode tider, suk.
----------------------------------------

”Din beretning giver et udmærket overblik …….. Skrevet af ftg Registreret bruger - Kl 23:04, 25.jul.2006

…….over jødernes historie, men igen vil jeg sige til dig, ligesom jeg skrev i kommentaren til del 1, at hvis du går ud fra den bibelske beretning, i stedet for fra verdslige kilder, så får du en nøjagtig historie. Det jeg tænker på er årstallene. For eksempel skriver du at jøderne vendte tilbage fra det babyloniske fangenskab i året 537 f.v.t.. Dette årstal stemmer overens med den bibelske beretning, men hvor lang tid var jøderne i eksil? Læs Daniel 9: 2.

Lad os se det sammen: "i det første år af hans [mederen Darius] regeringstid lagde jeg, Daniel, i bøgerne mærke til tallet på de år Jerusalems øde tilstand skulle vare, ifølge Jehovas ord som var kommet til profeten Jeremias [se Jeremias 29:10], nemlig halvfjerds år." (Daniel 9:2)

Som du kan se, var jøderne i landflygtighed i 70 år, ifølge Bibelen.

Hvis du lægger 70 år til året 537 f.v.t. (halvfjerds år tidligere end 537), hvilket årstal kommer vi så til? ... 607!
Seks hundrede og syv, før vor tid. Hvorfor har dette så stor betydning? Jo, for det var i dette år Israel blev ført i fangenskab til Babylon. Det var også i dette år at Davids trone i Jerusalem ophørte med at eksistere, og det var derfor fra dette årstal men skulle man skulle tælle de "syv tider" (2520 år) frem, for at komme til året 1914, det år da Jesus Kristus blev indsat som konge i Himmelen.

Det er de bibelske årstal der danner grundlag for udregningen af de bibelske profetier.

Med venlig hilsen, ftg.
----------------------------------------------------------------------------------------

Min kommentar:

Her får jeg således både Pyramideteologien` rygmarv, men også udregningerne set med ftg øjne. Nå, men noget helt andet er, at selvfølgelig rammer man 1914 når man tæller 2520 år frem og tilbage. Jeg spurgte en dreng i 3 klasse om han kunne regne den ud og det kunne han godt.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Til V.A.S. jirene
Det er da godt at du morer dig.

Da du startede her på SOL bad jeg dig om at aktivere din profil, men det ville du ikke. Jeg vil kun debattere med folk hvis profil er aktiveret.
Desuden er det vanskeligt for mig at have for mange 'bolde i luften' på en gang, men i morgen eftermiddag fortsætter jeg debatten med again så måske du vil følge med der.

Jeg vil dog gerne undskylde for min sarkasme igår, men jeg blev 'muggen' over at du kunne tro at min tanke var at ofre børn til Gud - også din bemærkning om at du kunne brække dig over mit indlæg. Det fordrer ikke til en venlig tilbagemelding, og sætter desuden omgangstonen her på SOL ned på et meget lavt plan. Men igen, jeg var ikke bedre. Sorry.

Du skriver ind imellem nogle gode indlæg - undrede mig over at du henviste til dette link:

http://home.worldonline.dk/obeck/bibelen/bibel2a.html

Hvem har skrevet dette? Det er jo den helt korrekte bibelforståelse vedkommende - en O Beck har. I hvert fald i mine øjne.

G´nat!

vi ser frem til Anomym
at du forsvinder når gud griber ind

jirene - ALT er forklaret....... smutt
 
I et meget grundigt, og dermed et laaaangt indlæg, er det alt sammen forklaret så sent som den 24. maj 2008. Det indlæg har du vist ikke set, men nu er chancen der. Læs her

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1342518


Mon ikke det så er afklaret en gang for alle - mestv til glæde for dig, jirene. Du kan nok leve med den viden og dog forblive hos JV, hvis det er hvad du ønsker.

der er mange ting. Ven af Sandheden
Hej jirene,

Nu er det ikke fordi jeg har særligt fokus på O. Beck, men kronologien, de historiske årstal må vi vel alle sammen anerkende.

Som jeg har skrevet til again er dette I debattere kun verdenshistorie. Årstal og hvad der skete hvornår og hvordan.

Det i sig selv er på den ene side interessant, men den fortolkning Vagttårnselskabet bruger er jo deres ”skrabede” udgave af begivenhedernes gang.

Som jeg forstår jer Jehovas Vidner betyder det ikke så meget for jer om hvor mange gange Jerusalem blev belejret og hvem der faktisk indtog byen og hvad der skete i disse turbulente år fra 632 f.v.t. hvor Babylonierne indtog Nineve, Assyriens hovedstad og derfor blev en trussel mod Judæa, altså Jerusalem og det fald, den erobring I nu har så svært ved, at sætte årstal på og I Jehovas Vidner har fastsat til 607.

Det der imidlertid ligger fast er, at Assyrien under Sargon faktisk underlagde sig Det Nordlige Israel som havde løsrevet sig under Judæas (Jerusalems) konge Rehabeam Salomos søn, som havde truet det nordlige 10 stammer med skorpioner og det fik dem til at løsrive sig fra Judæa.

Derved blev de selvfølgelig det første bytte for det mægtige Assyrien, som altså indtog (Det Nordlige Israel) Samaria 740 f.v.t.

At Assyrien ligeledes ønskede, at indtage Jerusalem, Sankerib 732 f.v.t. hersker der ingen tvivl om tænk bare på beretningen om de 185.000 mand ”englen” dræbte på belejrings slagmarken.

Men, Assyrien var nu dømt til undergang 632 f.v.t.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det der skete var jo, at Judæas konge allerede var underlagt Nebukanezar på det tidspunkt hvor Ægypten drager op til Jerusalem tilsyneladende for at hjælpe Kong Sidkija, Josijas søn der allerede havde en ”pagt” med Nebukanezar.

Skat, afgifter og bestikelse var datidens gangbare overtalelsesevne og Judæas konger var ingen undtagelse. Ja, jeg skriver konger i flertal fordi de skiftede konger i tide og utide.

Derfor Jeremias, der råder til fred og at underlægge sig frivilligt med Nebukanezar og derfor bliver Jeremias da også af Jirija (Hananjas sønnesøn) der er på tempelvagt pågrebet og beskyldt for, at ville ”gå over til Assyrerne, Nebukanezar.

At Nebukanezar nu forlader ”belejringen” af ”Jerusalem inden for bymuren med templet” betyder ikke, at Jerusalem nu går fri.

Snarere tvært imod. Sidkija snød jo Nebukanezar. I disse beretninger i Jeremias bog er det, at diskussionen bølger frem og tilbage mellem Hananja og Jeremias og beskyldningerne om frafald og svigt af ”den sande tilbedelse” har givet again anledning til at beskylde hele Bibelen for at være ”skrevet af løgnegriffel” og at de beretninger vi har ikke er sande, men løgn.

Det er selvfølgelig en anden historie.

Kun når han (again) har gennemgået disse og forklaret samme kan man tro på (bibelen?) nej, man kan tro på again.

Det er jo betryggende.

Nå, men hvordan kan Nebukanezar indsætte Sidkija over Judariget når han ikke har ødelagt ”det indre” Jerusalem endnu? Og hvornår indsætter Nebukanezar Sidkija over Judariget?

Det kunne jo være interessant at vide for så ved vi hvornår Judæa om ikke Jerusalem, men Judæa faldt for Kong Nebukanezar og at han faktisk havde magt over Judæa og en teknisk erobring af landet.

Jeremias bog kap. 39. http://www.speedylook.com/Josias.html

The army of the Egyptian Pharaon Nékao II was delayed with the Bataille of Megiddo (609 av. J. - C.) by the troops of the king Josias of the Royaume of Juda.

Josias was killed and its demolished army. Some time later, the Egyptians were again delayed.

When they met the Babylonian armies directed by Nabuchodonosor II in Karkemish, the Assyrian and Egyptian troops were largely defeats.

The Assyrie ceased existing as an independent State and the sphere of influence of Egypt was reduced, so that it was never again with an important actor with the the Middle East.

Så de mange ”bølger” af krige mod Judæa og rundt om Judæa og hvem der havde kontrollen over Jerusalem og hvornår byen til sidst blev lagt i ruiner betyder kun noget for Jehovas Vidner som præcise kendsgerninger fordi i har udledt Pyramideteologien ud fra disse usikre datoer og begivenheder.

For os andre betyder det ikke noget idet vores Jesus Kristus allerede blev kronet som konge i år 33 og for os der bekender vores tro på Jesus som inkarnationen i mennesket af Gud, Guds Ånds åbenbarelse, hersker Jesus allerede som konge siden ”dengang”.

Derfor kunne Stefanus sige: ”……fuld af den Helligånd, stirrede han op imod Himmelen og så Guds Herlighed og Jesus stående ved Guds højre Hånd.
Og han sagde: "Se, jeg ser Himlene åbnede og Menneskesønnen stående ved Guds højre Hånd."

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Løgnegriffel sebl
"Snarere tvært imod. Sidkija snød jo Nebukanezar. I disse beretninger i Jeremias bog er det, at diskussionen bølger frem og tilbage mellem Hananja og Jeremias og beskyldningerne om frafald og svigt af ”den sande tilbedelse” har givet again anledning til at beskylde hele Bibelen for at være ”skrevet af løgnegriffel” og at de beretninger vi har ikke er sande, men løgn."

Du må da have en psykisk brist. Jeg har aldeles ikke sagt at hele Bibelen er løgnagtig, eller bare noget der minder om det. Jeg har skrevet, at Bibelen bærer præg af at være blevet redigeret undervejs, og at Jeremias med sin beskrivelse af præsternes løgnegrifler har støttet denne udlægning. Men langt de fleste oplysninger i Bibelen er da formentligt til at stole på.

Jeg undrer mig nogle gange over, om du ikke har noget liv - for du har da en abnorm trang til at forvrænge det jeg skriver i en grad, så det er svært for mig overhovedet at genkende mine holdninger i det du skriver - trods det, at det efterhånden er længe siden jeg har set et indlæg fra din hånd, hvor du ikke følte dig kaldet til at forklare, hvad "again" mener.

Hvis du er så interesseret i hvad jeg mener, var det måske en ide at læse hvad jeg skriver ordentligt, i stedet for at blande det skrevne sammen med din fantasi. Godt nok kan en fjer blive til 8 høns, men behøver den blive det hver gang du kommenterer mine holdninger (hvilket er ret ofte)?

Hvorfor Fakse
tror V.A.S at Assyrien var dømt til undergang allerede i 632 fvt.? Ninive blev jo først ødelagt i 612 fvt.

at være dømt Ven af Sandheden
Ja, at være dømt til undergang..............sådan er det med profetier.


Ja, du har ret i dit årstal. Jeg mener ikke Nineve blev ødelagt i 632 f.v.t., men ”…..at det der skete i disse turbulente år fra 632 f.v.t. hvor Babylonierne indtog Nineve, Assyriens hovedstad og derfor blev en trussel mod Judæa, altså Jerusalem……………., handler om hele den tidsperiode fra 632 f.v.t. og her sker bl.a. det, at Nebukanezar indtager byen Nineve.

Det er fuldstændig korrekt, at de historiske annaler fastsætter årstallet for den erobring til 612 f.v.t.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu har jeg imidlertid ingenting jeg skal bevise, så for mig drejer det sig kun og ”tidens strøm” og hvornår vi hæfter de forskellige begivenheder på.

Som jeg genkalder ”skrivende stund” Asurbanipals endelig i 624 / 627 f.v.t. og det er rigtigt, at først i år 612 indtags Nineve af Babylonierne og Mederne fra det nordlige Persien.

Efterfølgende vil jeg sige, at Nebukanezar herskede fra 630-562 f.v.t. Det der er interessant i hele denne historiske debat (vi skal blot hæfte de forskellige begivenheder på ”tidens strøm”), det interessante er følgende.

Da Nineve bliver indtaget af Nebukanezar og Mederne i 612 flytter Assyrerne åbenbart deres hovedstad (nye hovedstad) til byen Harran.

Det hjalp ikke fordi Nebukanezar fulgte efter og i 608 f.v.t. indtog han også Harran. Nå, men Assyrerne var ikke helt slået endnu og flytter endnu en gang og denne gang til Karkemis.

Deres (Assyrerne) alliance med Ægypten håber de kan bistå dem.

På én eller anden måde var Judæas Kong Josias i ”fornund” med Nebukanezar, men alligevel troede Josias at kunne ”spille på to heste”.

Judæas Kong Josiah, angriber Ægypterne på sletterne ved Megiddo og her bliver så Judæas Kong Josias så dræbt og den Jødiske hær tilintetgjort.

Det var en fejl af Judæas Kong Josiah.

Man kan godt forstå Judæas frygt for både Assyrerne, Ægypterne og ligeledes Nebukanezar og det er det profeterne Esajas, Jeremias og de små profeter taler om og råder både kongerne og folket, men lige meget hjælper det.

Josias var kun 8 år gammel da han blev konge over Judæa. Han regerede imidlertid i 31 år, sikkert på grund af hans beslutsomhed med, at indføre den oprindelige tilbedelse af JHVH igen og åbenbart havde en vis succes i en årrække at ha` hele Israel samlet ”som i gamle dage”.

Han døde i 609 f.v.t. Åbenbart havde Ægypteren Farao Neko betydelig magt over Israels (Judæas) konge så han indsatte en konge i Jerusalem som det passede ham.

At Jehovas Vidner så mener at kunne forudsige verdens undergang ved disse slag, må stå for deres egen regning.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

P.S. Det er godt at gennemgå disse årstal. Godt for hjernen.

Husker du ikke jirene
at vi har været igennem hele møllen i sommer?

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1340259

Jeg har stadig ikke litteratur fra før 1970, så jeg kan ikke tjekke dine oplysninger igennem.

Hvis regeringsperioderne er anført i Indsigt, så ku´jeg godt lide at vide hvor det står. Ved du det?

Kom desuden lige forbi Titus 3:9 igår - håber ikke at det er det vi har gang i[:/]

Hej jirene og again Fakse
Jeg kan give følgende oplysninger vedr Vagttårn-Selskabets angivelser af regeringstider m.m.:

Kyros gjorde ende på Babylons herredømme den 5. oktober 539 fvt (Indsigt I, side 203)
Nabonid og Belsazzar var de sidste regenter og havde regeret i 17 år (Indsigt II, side 376)
Labashi-Marduk regerede i højst 9 måneder (Studieartikel i VT den 1/4 1965, side 166)
Neriglissar regerede i 4 år (samme studieartikel og samme side)
Evil-Merodak regerede i 2 år (samme studieartikel og samme side)
Nebukadnezar regerede i 43 år (Indsigt II, side 403)

Ovennævnte Studieartikel hedder "De ondes glæde er kortvarrig", afsnittet i artiklen har overskriften "Babylons sidste semitiske dynasti"

Vil du danse med ulven anaheim iag
må du være som ulven

de vælger deres offer når du er svag........... så bliv svag, og få dit svat [:)]
Mvh

Tak til fakse sebl
For overblikkets skyld kombinerer jeg lige de oplysninger jeg kom med (fra en række blandede steder i JV's litteratur, med dem fakse giver fra Indsigt):

MINE OPLYSNINGER

Nabonidus: 16-17 år
Labashi-Marduk: 9 måneder
Neriglissar: 4 år
Evil-merodach: 2 år
Nebuchadnezzar II: 43 år

Ialt regerede disse konger altså i 66-67 år. Dette giver os Nebukadnezars første regeringsår:

539+66 år = år 605 fvt (præcis som alle historikere er enige om).

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1481869

FAKSES OPLYSNINGER

Kyros gjorde ende på Babylons herredømme den 5. oktober 539 fvt (Indsigt I, side 203)
Nabonid og Belsazzar var de sidste regenter og havde regeret i 17 år (Indsigt II, side 376)
Labashi-Marduk regerede i højst 9 måneder (Studieartikel i VT den 1/4 1965, side 166)
Neriglissar regerede i 4 år (samme studieartikel og samme side)
Evil-Merodak regerede i 2 år (samme studieartikel og samme side)
Nebukadnezar regerede i 43 år (Indsigt II, side 403)

Ovennævnte Studieartikel hedder "De ondes glæde er kortvarrig", afsnittet i artiklen har overskriften "Babylons sidste semitiske dynasti"

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1482929

MIN KOMMENTAR

Som du ser, jirene er der fuldstændig overensstemmelse mellem de to kronologier (jeg medtog ikke Belsazzar fordi hans regering er meget usikker, men det ændrer intet på tidsperioden som er 100% ens i de to beregninger). Jeres egen litteratur viser altså også, at slaget ved Karkemish var i år 605 fvt - i modsætning til jeres påstand om, at det var i 625 fvt. Så det er ikke kun dig, jirene, der står og mangler 20 år når vi kigger på oplysningerne i Zakarias bog - det gør jeres egen gennemgang af de nybabylonske konger også, når man regner efter (en beregning I nok aldrig bliver opfordret til at lave af VT).

Jeg minder lige om den artikel i Indsigt der viser, at det er den relevante kongerække:

"Particularly was this domination manifest during the seventh and sixth centuries B.C.E. when Nabopolassar, a native of Chaldea, and his successors, Nebuchadnezzar II, Evil-merodach (Awil-Marduk), Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonidus, and Belshazzar, ruled the Third World Power, Babylon." --- Insight on the Scriptures, Vol 1, side 425

MIN OVERSÆTTELSE: "Denne dominans var i særlig grad tydelig gennem det syvende og sjette århundrede fvt, da Nabopolassar, en kaldæer, og hans efterfølgere, Nebukadnezar II., Evil-merodach (Awil-Marduk), Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonidus og Belshazzar regerede den tredie verdensmagt, Babylon" OVERSÆTTELSE SLUT http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1481869

De 20 år bliver bare ved at spøge, jirene - også selvom vi tog hul på debatten for længe siden. HVis jeres kronologi skal holde, skal I finde de 20 år på en eller anden måde - og det både når man bruger de nybabylonske kongerækker til sin beregning og når man tager udgangspunkt i de 70 års faste der står om i Zakarias Bog.

Jeg ved godt det ikke er den måde I plejer at lave beregningerne på. Men det er et alvorligt problem, at der hele tiden dukker et gab på 20 år op i beregningerne. Det tyder ikke på, at I har ret i jeres beregninger, men på at det er jer der misforstår Bibelen.

Tak for rådet sebl
Men jeg får aldrig bildt ftg ind, at jeg er svag. Han ved, at jeg til enhver tid kender Bibelen bedre end han gør.

Jeg læser og jeg læser Ven af Sandheden
Hej again,

Man drager en lære, ikke? Man læser Bibelen og sortere alt ”menneskepladder ” fra og så, vupti har man Guds ord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

af again:

Her er hvad Bibelen lære om pædofili! absolut intet, intet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det var så det og så går vi videre til næste spørgsmål.

Tror du på det 10ende bud? Godt fordi det henvender sig kun til ”monster mennesker”. Her er forklaringen:

Det 10'ende bud lyder således i den danske bibeloversættelse:

"Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom" 2. Mosebog 20:17

Masser af mennesker siger uden at blinke, at de tror på de 10 bud. Der findes formentligt ikke ret mange kristne der stiller spørgsmålstegn ved de 10 bud. Og det undrer mig en del, efter at jeg har fundet ud af, at der stadig findes masser af troende der tror Bibelens konkrete oplysninger står til troende. For hvis man tror det, bliver det 10'ende bud da ærlig talt lidt af ”et monster”.

For hvad er det man siger ja til, hvis man tolker det 10'ende bud konkret? Man siger ja til:

1) At din næste er en mand (og dermed ikke en kvinde)

2) At hans kone ikke er din næste, men mandes ejendom, ligesom slaver, okser osv er hans ejendom.

3) At du ikke må begære hans kone, fordi det er ham der ejer hende - ikke fordi de har noget sammen, men fordi hun bogstavelig talt er hans ejendom.

Og hvis man tror det er en smutter i det 10'ende bud tager man fejl - GT er fyldt med denne lære.

Ja, det var så Det Gamle Testamente, …..fyldt med denne lære.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi iler straks videre til næste nemme spørgsmål:

Hvad lære Bibelen om homoseksualitet? (snikke snakke, hm, hm, nå ja, det er naturligt).

Her er noget ikke-naturligt (i modsætning til ”det er naturligt”) :

”Når Paulus omtaler homoseksualitet, er det rituel tempelhomoseksualitet han omtaler. Altså en kritik af, at almindelige heteroseksuelle går ind i et tempel og udviser homoseksuel adfærd for at efterligne de hedenske guder. Selvfølgeligt kalder han det unaturligt: heteroseksuel på den ene side af døren, homoseksuel på den anden - den går ikke! Netop fordi vi kan vælge vores adfærd, kan vi også vælge det unaturlige - det kan dyr ikke. Og rituel homoseksualitet er unaturligt.

Derimod omtaler Paulus aldrig homoseksualitet sådan som vi idag ser det - som et kærlighedsforhold mellem ligeværdige voksne af samme køn. Men det ville næppe have stødt ham så meget, som den rituelle tempel homoseksualitet.

Ja, det var så det om homoseksualitet, slut færdig finale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste spørgsmål? Altså, again tror du på jomfrufødsel som Bibelen taler om i Lukas Evangeliet?

Svar (again): Nej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste spørgsmål:

Er Det Gamle Testamente korrekt, som det oprindelig var skrevet?

Svar (again): Nej.

”Jeremias må have været klar over, at der blev "snydt på vægten" dengang, når teksterne blev afskrevet, så vi har en ret god indikation af, at GT ikke er hvad det engang var”.

Hvis du ikke tror på forskernes vidnesbyrd, så tag dog i det mindste Bibelens eget vidnesbyrd alvorligt: Tempelpræsterne skrev med "løgnegriffel" på den tid - og det er løgnegriflernes dokumenter der er grundlaget for vores nuværende manuskripter Det Gamle Testamente er oversat efter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste spørgsmål:’

Kan vi styre igennem livet ved at læse i Bibelen?

Svar (again): nej.

”Nå, vi må endnu engang begive os ud i den mørke tåge af overvejelser omkring, hvorvidt vi kan styre igennem livet ved at læse i Bibelen, eller om vi er nødt til at benytte vores sunde fornuft og acceptere, at Bibelen nok alligevel er fyldt med ting der stammer fra mennesker.

Jeg ønsker ikke nogen misforståelser: ……………det kræver lige, at vi sorterer al menneskelærdommen fra det der står i Bibelen, for meget af det er ikke så voldsomt værdifuldt, hvis man tolker det konkret. Lad os for eksempel se på, hvad Bibelen siger om pædofili - altså voksnes seksuelle overgreb på børn:

----------------------------------- Bibelens lære om pædofili ---------------------------------------

-------------------------------- Slut på Bibelens lære om pædofili ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste nemme spørgsmål:

Er det teksten i Bibelen der er afgørende?

Svar (again): nej.

”Nej, jeg befinder mig med fødderne solidt plantet i evangeliet. Det evangelium der insisterer på, at Guds ord er ånd, så det ikke er den konkrete historiske tekst der er vigtig, men det Guds ånd gør når vi læser teksten”.
Citat af again slut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste spørgsmål:

Eksistere helvedet?

Svar (again): nej.

Jeg tror jeg stopper her. Der er for mange.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

TIL VAS sebl
Nå, men alle de ting har jo intet med sandheden at gøre. Det dert handler om er, om man møder Gud gennem Bibelen. Det gør man - ergo mener jeg ikke Bibelen er løgn fra ende til anden. >Tværtimod tager jeg HELE bibelen alvorligt, og ikke kun det jeg kan lide. Så når Jeremias skriver, at skriverne brugte "løgnegrifler" til at nedfælde Guds ord, så konkluderer jeg meget naturligt, at så findes der nok løgne i Bibelen! At konkludere andet ville jo være at afvise Bibelens eget vidnesbyrd om den sag.

Når der ikke står noget om pædofili i Bibelen, jamen så er det sådan det er. Det er ikke noget man som kristen skal gå og skjule - det er da vigtigt at vide, at det at Bibelen er Guds ord ikke betyder at man kan slå pædofili op og se hvad man skal mene om det.

Tilsvarende med de homoseksuelle i Romerbrevet. Paulus gør meget udtrykkeligt opmærksom på, at dem han skrev om var almindelige mennesker der i forbindelse med deres afgudsdyrkelse var "unaturlige" ved at have homoseksuel sex (altså det vi i dag ville kalde heteroseksuelle mennesker der dyrker homoseksualitet for sjov). Jeg konstaterer, at det er det der står (og at vi har beskrivelser fra andre kilder om, at dette foregik i adskillige græske tempelkulter - eksempelvis i Artemistemplerne).

Af en eller anden grund gør det dig "pissed" hver gang jeg viser dig noget i Bibelen du ikke bryder dig om - måske er det bare dig der ikke bryder dig om Bibelen? For det er altså uomtvisteligt, at det er det der står i Romerbrevet - uanset om du så syntes Paulus i stedet burde have lovet bål og brand (i et brændende helvede) til alle homoseksuelle.

Og sådan kan vi gå gennem ale dine "chokerende" citater - som hver gang handler om, at du bliver chokeret over at lære, hvad der også står i Bibelen. For at redde din bibeltro foretrækker du så åbenbart at give mig skylden for det der står i Bibelen - men så gammel er jeg trods alt ikke [;)] Så det kunne jo være, det bare er din tro der ikke holder til et nærmere eftersyn af, hvad der egentligt står og ikke står i Bibelen.

Det behøver du ikke være ked af - masser af mennesker har en tro der er uenig med Bibelen. Men lad være at projicere din egen manglende bibeltro over på mig: Jeg kender Bibelen og ved Bibelen leder til Gud, uanset at der står nogle ting i Bibelen der kan gøre mange "kristne" vrede og chokerede når de læser den.

fra VAS (Ven af Sandheden) Ven af Sandheden
Svar fra again:

”……………så konkluderer jeg meget naturligt, at så findes der nok løgne i Bibelen!”


”…………………ikke står noget om pædofili i Bibelen, jamen så er det sådan det er”.


”…………………. de homoseksuelle i Romerbrevet”.

”…………………som hver gang handler om, at du bliver chokeret over at lære, hvad der også står i Bibelen. For at redde din bibeltro foretrækker du så åbenbart at give mig skylden for det der står i Bibelen”.


”……………..masser af mennesker har en tro der er uenig med Bibelen”.

”…………….lad være at projicere din egen manglende bibeltro over på mig”.

”……………..Jeg kender Bibelen og ved Bibelen leder til Gud, uanset at der står nogle ting i Bibelen der kan gøre mange "kristne" vrede og chokerede når de læser den”.

Tak for svarene her again.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Jeg ville blot lige se efter om jeg havde citeret dig korrekt og om du virkelig mener det du skriver og det kan jeg så konkludere, at det gør du.

Det har jeg ingen problemer med again. Ingen overhovedet. Folk har lov at tro hvad de vil (og det har du selvfølgelig også).

Jeg må blot konstatere, at det er så det du tror på. Nu er der så det ved det, at én ting er hvad du tror som kristen (det mener jeg du regner dig for) noget andet er hvad virkeligheden er.

Jeg medgive dig, at Bibelen leder til Gud. Det er et sandt udsagn, men samtidig går jeg ud fra, at det er Bibelens Gud vi taler om.

Nu er der så det ved det, at samtidig med dig er der andre der får tilsvarende ud af at læse i Bibelen. Hør her hvad en præst i den Danske Folkekirke fik ud af at læse i Bibelen efter et helt livs studium.

”Thorkild Grosbøll - der er præst i Taarbæk nord for København - fortalte i et interview i Weekendavisen i foråret 2003, at han hverken tror på en skabende og opretholdende Gud, på opstandelsen eller et evigt liv”.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/grosboell-uden-gud

Så again jeg angriber ikke din ret til at tro hvad du vil og ”fjerne alt menneskeanker fra Bibelen” og så efter din mening det der er tilbage kan du så gå ind for.

Det må du gøre som du vil, men jeg vil ikke.

Så det der med at tro på Bibelen anede jeg ikke var så svært, som du gør det til. Der er dog trods alt Guds signatur på Ordet.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. Personlig er jeg ikke chokeret over Bibelens sandheder. Som jeg har sagt til dig før ang. Jeremias bog. Den heder Jeremias bog og ikke Hananjas bog.

Ærgeligt at jeg 'faldt af vognen'. jirene
Nu orker jeg ikke at lede mere.

Jeg kan ikke finde oplysninger i Indsigt om hvor længe Evil-Merodak eller Labashi- Marduk regerede.
Jeg kan heller ikke forstå hvorfor du mener at V.S. peger frem til 605 f.v.t. med slaget ved Karkemish.
Og jeg har ikke Vagttårnet.

Så jeg må desværre stoppe.

Vender tilbage hvis jeg finder noget.

Du har ikke Vagttårnet? sebl
Øh, du er da JV, ikke? Det er vel bare at slå op i jeres CD????

op på fars hat Ven af Sandheden
Ja, men jeg skal da gerne hjælpe dig op på hesten igen.

Her er hvad Vagttårnselskabet skriver:

Den anden hersker i det nybabyloniske verdensrige; søn af Nabopalassar og fader til Evil-Merodak (Awel-Marduk), som efterfulgte ham på tronen.

Nebukadnezar herskede som konge i 43 år (624-582 f.v.t.), og inden for dette åremål faldt de „syv tider“ hvori han „spiste planter som okserne“. (Da 4:31-33) For at adskille ham fra den babyloniske hersker af samme navn fra en langt tidligere periode (Isin-dynastiet) omtaler historikerne ham som Nebukadnezar II.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Indskrifterne viser yderligere at Nebukadnezar ved efterretningen om faderens død vendte hjem til Babylon, hvor han besteg tronen den 1. elul (august-september).

Allerede i sit tiltrædelsesår var den nye konge tilbage i Hattu, og „i sjebat måned [januar-februar 624 f.v.t.] bragte han det vældige bytte fra Hattu til Babylon“. (Assyrian and Babylonian Chronicles, A. K. Grayson, 1975, s. 100)

I 624 f.v.t., som var Nebukadnezars første officielle regeringsår, førte han igen sine tropper gennem Hattu og indtog denne gang filisterbyen Askalon, som han plyndrede.

I sit andet, tredje og fjerde år som konge foretog han yderligere fremstød i Hattu-området, og det var øjensynlig i det fjerde år at han gjorde Judas konge Jojakim til vasal. (2Kg 24:1)

Det var også i det fjerde år at han med sine styrker drog til Ægypten, hvor begge parter led svære tab i det slag der fulgte.

Senere belejrede babylonierne Jerusalem, åbenbart foranlediget dertil af kong Jojakims oprør mod Nebukadnezar.

Det ser ud til at Jojakim døde under belejringen, og at hans søn Jojakin efterfulgte ham på Judas trone. Men kun tre måneder og ti dage senere endte den nye konges regering da Jojakin overgav sig til Nebukadnezar (i adar måned [februar-marts] i Nebukadnezars syvende regeringsår [som endte i nisan 617 f.v.t.] ifølge Den Babyloniske Krønike).

En kileskrifttavle (British Museum 21946) giver følgende oplysning: „Det syvende år: I kislev måned mønstrede kongen af Akkad sin hær og marcherede mod Hattu. Han slog lejr mod byen i Juda, og på den anden dag i adar måned indtog han byen (og) tog (dens) konge [Jojakin] til fange.

Han indsatte en konge efter sit eget valg [Zedekias] i byen, tog den store tribut og bragte den til Babylon.“ (Assyrian and Babylonian Chronicles, A. K. Grayson, 1975

Vagttårnet Lexikon (Insight)1997 s.403 – 405

Venlig hilsen

Ven af sandheden.

Oplysningerne kun fra Indsigt - jirene sebl
Jeg har ikke indsigt på dansk, så du må nøjes med citaterne på engelsk, og så selv finde de tilsvarende citater på dansk (medmindre fakse har dem på dansk). Her kommer de:

OPREMSNINGEN AF KONGERNE : "Particularly was this domination manifest during the seventh and sixth centuries B.C.E. when Nabopolassar, a native of Chaldea, and his successors, Nebuchadnezzar II, Evil-merodach (Awil-Marduk), Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonidus, and Belshazzar, ruled the Third World Power, Babylon." Insight Volume Vol 1 side 425 "Chaldea"

Nebuchadnezzar II: 43 år : "Second ruler of the Neo-Babylonian Empire; son of Nabopolassar and father of Awil-Marduk (Evil-merodach), who succeeded him to the throne. Nebuchadnezzar ruled as king for 43 years (624-582 B.C.E.), this period including the "seven times" during which he ate vegetation like a bull." Insight Volume Vol 2 side 480 "Nebuchadnezzar"

Evil-merodach: 2 år + Neriglissar: 4 år : "For Awil-Marduk (Evil-merodach, 2Ki 25:27, 28), tablets dated up to his second year of rule have been found. For Neriglissar, considered to be the successor of Awil-Marduk, contract tablets are known dated to his fourth year." Insight Volume 1 side 453 "Chronology" (Bemærk, hvordan man nu forsøger at lægge afstand til fakta med sine formuleringer, ift til Vagttårnsartiklen fra 1965)

Labashi-Marduk: 9 måneder : Her tør Indsigt slet ikke angive nogen regeringstid, længere!!!

Jirene, hvorfor tror du helt ærligt, at Indsigt (som ellers er meget påpasselig med årstal, datoer osv) ikke tør angive en regeringsperiode for Labashi-Marduk, når Vagttårnsartiklen for 1965 gjorde det? Kunne det tænkes, at man har opdaget, at tallene ganske enkelt ikke er på jeres side, og så prøver man bevidst at skjule det for jer? For det er den eneste fornuftige forklaring jeg kan finde på fænomenet.

Jeg synes virkeligt du skal forsøge at få fat på den Vagttårnsartikel fra januer 1965 - måske bygger hele jeres teologi på et massivt bedrag - og det er dig der er blevet bedraget, for du kan bide spids på, at Vagttårns Selskabet direkte har fravalgt at give regeringsperioden for Labashi-Marduk, fordi det gik op for dem, at det havde været en fatal blunder at give den i den game Vagttårns artikel. De bedrager dig, jirene: det er den eneste mulige fornuftige forklaring på det her.

Og du opdagede jo selv, at der mangler 20 år, når man regner på de 70 års faste i Xakarias Bog, så du bør være topmotiveret for at undersøge det her - hvis det altså er sandheden du ønsker!

Ja, foreløbligt kan jeg stadig logge ind sebl
medens du åbenbart ikke kan længere, ftg. Så det er vel pt. dig der er tættest på at forsvinde.....

Ikke så langt tilbage jirene
CDén går heller så langt tilbage. Fakse må ha´en gammel CD. Jeg har jo først lært at bruge den her for nylig, og har derfor kun den fra i år.
Sidste gang vi debattere emnet mener jeg at jeg fandt noget om Evil-Merodak, men jeg kan ikke finde det nu (det var vist i et indlæg til Jalmar).

Der står gamle Vagttårn i Rigssalen, men de må ikke komme ud af huset.
Men hvorfor kan du ikke angribe den sædvanlige beregning J.V. bruger? Denne her er noget 'kringlet' og jeg har overhovedet ikke styr på den.

Til jirene Fakse
Nej, det er klart, at du ikke kan finde noget i VT´s litteratur, der støtter år 587/86, for det søger VT-Selskabet i dag efter bedste evne at skjule, fordi de ikke ønsker, det skal komme frem, men derfor må man jo prøve at tænke selv. Og jeg kan jo også se, at du ikke tror på mine angivelser fra Vagttårnet af 1/4 1966. Over 1 million har i de sidste 10-12 år udøvet selvstændig tænkning og er trådt ud af organisationen. Du har sikkert selv årbøgerne flere år tilbage, så kan du jo selv overbevise dig om dette Men jeg synes agains beviser har været fremlagt på så logisk en måde, at det skulle være temmelig let at indse sammenhængen, så mit råd kan kun være PRØV at tænke selv.

Angribe? sebl
Jeg har skam også kommenteret Jeremias profeti om de 70 år - senest her for et par dage siden: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1481994

Men hvorfor ikke slå artiklen op i Rigssalen - eller købe en af jeres CD'er med gamle Vagttårns blade (det sidste kan du vist gøre, uden at nogen mistænker der er noget galt). Så kan du jo selv læse den gamle studieartikel fra januar 1965 og få syn for sagen.

Jeg undrer mig nu også lidt over, at du helst kun vil diskutere den beregning I plejer at fyre af - tingene skal vel passe, uanset hvilken beregning man bruger!??! Du opdagede selv, at der er forsvundet 20 år i jeres beregninger, når man kigger på de 70 års faste omtalt i Zakarias bog - det er et massivt problem for jeres tro. Det er det også, at Vagttårns Selskabet prøver at forhindre jer i at opdage, at det umuligt kan være år 625 fvt slaget ved Karkemish skete ifølge den nybabylonske kongerække.

Den nybabylonske kongerække er nok en af de mest veldokumenterede kongerækker i verdenshistorien, fordi den indgår i et hav af datidens forretningsdokumenter skrevet på lertavler, ligesom nybabylonerne omhyggeligt beskrev planeternes stilling ift til hinanden ved kongeindsættelserne, så vi i dag kan regne tilbage og finde indsættelsestidspunkternes præcise tidspunkt - nogle gange endda med timers præcision, men altid indenfor en dags nøjagtighed.

Det er fatalt for jeres tro på 1914, det her - jeg synes virkeligt det er noget du bør undersøge, meget, meget grundigt. For du er blevet taget ved næsen af dygtige mennesker der selv er blevet taget ved næsen. Øverst i systemet sidder der et eller andet sted nogen og beslutter, at du ikke skal kunne læse om, hvor længe de nybabylonske konger regerede i Indsigt i skriften - fordi de ved det er fatalt for jeres tro. De samme mennesker har besluttet, at I skal tage udgangspunkt i Jeremias skriverier om de 70 år - fordi det er for let at gennemskue at jeres beregninger ikke holder, hvis man tager udgangspunkt i de 70 års faste man læser om i Zakarias bog.

Men i virkeligheden viser også Jeremias 70 år, at Jerusalem umuligt kan være blevet ødelagt i år 607 fvt - det kan du læse om i linket øverst i dette indlæg.

Indsigt og gamle Vagttårn jirene
Du skriver:
Jirene, hvorfor tror du helt ærligt, at Indsigt (som ellers er meget påpasselig med årstal, datoer osv) ikke tør angive en regeringsperiode for Labashi-Marduk, når Vagttårnsartiklen for 1965 gjorde det? Kunne det tænkes, at man har opdaget, at tallene ganske enkelt ikke er på jeres side, og så prøver man bevidst at skjule det for jer? For det er den eneste fornuftige forklaring jeg kan finde på fænomenet.

Svar:
Det ved jeg ikke, men hvis der ikke er konkrete oplysniner, skriver man det vel ikke i et leksikon..(?)
Kan verdslige angive en reg.periode for L-M og alle de andre, uden at fastesætte tiden ud fra de andre regenters virke?
Hvorfor i alverden skulle V.S. skjule noget for os? Som om at de kunne det - som om at der ikke er kvikkere mennesker i org. end mig. Ikke alle J.V. er dumme.

Du skriver:
Jeg synes virkeligt du skal forsøge at få fat på den Vagttårnsartikel fra januer 1965 - måske bygger hele jeres teologi på et massivt bedrag - og det er dig der er blevet bedraget, for du kan bide spids på, at Vagttårns Selskabet direkte har fravalgt at give regeringsperioden for Labashi-Marduk, fordi det gik op for dem, at det havde været en fatal blunder at give den i den game Vagttårns artikel. De bedrager dig, jirene: det er den eneste mulige fornuftige forklaring på det her.

Svar:
Jamen, jeg sidder da her og er totalt nysgerrig over hvad der mon kan stå...så jeg vil prøve at låne en 65-årgang fra en ældre veninde en af dagene.

Altså, hvis man fra Vagttårnet side finder ud af fejltagelser, så bliver de rettet. Det har man jo gjort så mange gange før.
Og hvis jeg skal føle mig bedraget, så skal de andre beregningsgrundlag også være helt hen i skoven. Hvorfor kan vi ikke drøfte disse?

Du skriver:
Og du opdagede jo selv, at der mangler 20 år, når man regner på de 70 års faste i Xakarias Bog, så du bør være topmotiveret for at undersøge det her - hvis det altså er sandheden du ønsker!

Svar:
Hov, hov! Jeg har ikke opdaget noget.
Hvor vil du hen med det? Jeg kan ikke undersøge Zararias nærmere end vi har gjort. 70 års faste for JHVH plus 17 års ego-faste.

Jeg er godt nok ikke så fantastisk topmotiveret for at undersøge alt dette. Tænker at noget kan være revideret fra de oldnordeiske Vagttårn. Jeg synes det er meget træls, må jeg indrømme.

Kan dette være interessant ? jalmar
´


Her tænker jeg ikke så meget på selve pamfletten,
men på Slægtstræet re.: Nebuchadnezzar II som ses side 6


http://www.bibelskarkaeologi.dk/telpdf/sep_2002.pdf


Re.: År 607.
Der er det interessante ved år 607, at Nebuchadnezzar har indtaget nedbrændt og jævnet
Judah fæstningerne/Byerne LAKISJ og AZEKADER med jorden, der skulle beskytte det Judæiske Højland.

Som beskrevet i:
Lakisjbrevene er en gruppe på 21 ostraka (beskrevne potteskår)
fundet i nærheden af oldtidsbyen Lakisj i oldtidens Palæstina.

http://da.wikipedia.org/wiki/Lakisjbrev


Men mon ikke du ved det.[;)]

Mange hilsner

jalmar

ps. Fakse.
I mit sidste indlæg skrev jeg desværre Vagttårnet af 1/4 1966. det skulle være Vagttårnet af 1/4 1965, side 166. Undskyld !!

Taj, hvorfor mon sebl
"Det ved jeg ikke, men hvis der ikke er konkrete oplysniner, skriver man det vel ikke i et leksikon..(?)
Kan verdslige angive en reg.periode for L-M og alle de andre, uden at fastesætte tiden ud fra de andre regenters virke?"

Ja, almindelige "verdslige" historikere kan uden problemer angive både regeringsperiodernes længde og tidsperiode for hele den nybabylonske periode. Se eksempelvis her: http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Babylon#Dynasty_XI_of_Babylon_.28Neo-Babylonian_or_Chaldean.29

"Hvorfor i alverden skulle V.S. skjule noget for os? Som om at de kunne det - som om at der ikke er kvikkere mennesker i org. end mig. Ikke alle J.V. er dumme."

Nej, mange JV'ere er ikke dumme. Så Vagttårns Selskabets strategi er at undgå, at I giver jer til at undersøge tingene nærmere - fordi de ved JV troen ikke kan holde for en objektiv undersøgelse. De JV'ere der trodser de mange opfordringer til kun at benytte JV litteratur ender ofte med at forlade JV. Især, hvis de bliver interesserede i om Jerusalem virkeligt blev ødelagt i år 607 fvt, eller om det måske alligevel var i år 587 fvt.

"Jamen, jeg sidder da her og er totalt nysgerrig over hvad der mon kan stå...så jeg vil prøve at låne en 65-årgang fra en ældre veninde en af dagene."

Og det er jeg glad for du vil. Du vil opdage. at det forholder sig som jeg skriver....

"Altså, hvis man fra Vagttårnet side finder ud af fejltagelser, så bliver de rettet. Det har man jo gjort så mange gange før.
Og hvis jeg skal føle mig bedraget, så skal de andre beregningsgrundlag også være helt hen i skoven. Hvorfor kan vi ikke drøfte disse?"

Vi kan sagtens drøfte de andre beregninger - eksempelvis i tråden om Jeremias profeti om Babylons 70 år. Jeg ville elske, hvis du også havde lyst til den diskussion.

"Hov, hov! Jeg har ikke opdaget noget.
Hvor vil du hen med det? Jeg kan ikke undersøge Zararias nærmere end vi har gjort. 70 års faste for JHVH plus 17 års ego-faste."

Her er, hvad jeg mener du har "opdaget". Først skrev du:

"Svar:
Hvis jeg skal svare på det bliver jeg nødt til at lægge de ca. 20 år hvor arbejdet lå stille til for at forklare hvad der skete - nemlig Gehaljas død og Jerusalems ødelæggelse." http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1481507

Det fik mig til at kommentere (efter lidt debat for at få afklaret, at du mener disse 70 års faste strakte sig over 90 år, med ca 20 års pause):

"Den fireogtyvende dag i den ellevte måned, måneden shebat, i Dareios' andet regeringsår kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekjas søn, Iddos sønnesøn ...... Da sagde Herrens engel: »Hærskarers Herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i halvfjerds år?«" Zak 1:7,12

Her er ikke noget med, at JHVH har været vred på byerne i 90 år med 20 års afbrydelse, vel? Teksten kan ikke læses anderledes, end at der er tale om 70 fortløbende år - så de 20 års pause du går og ønsker dig, bliver nok svære at finde! Heller ikke i kapitel 7 er der nogen antydning af en pause i de 70 år - så de 70 års faste må nødvendigvis være begyndt år 587 fvt.

Du leder altså efter ca 20 års pause i fasten - men det er jo umuligt, eftersom JHVH's vrede var fortløbende. Det ræssonnement har du ikke gjort indsigelse imod, hvorfor jeg antager du er enig - hvis ikke hører jeg stadig gerne om du virkeligt mener Gud var vred i 90 år med 20 års pause?

Nu svarer du så på det:

"Hvor vil du hen med det? Jeg kan ikke undersøge Zararias nærmere end vi har gjort. 70 års faste for JHVH plus 17 års ego-faste."

Der var muligvis nok tale om ego-faste, Og det var jo slet ikke fasten JHVH var "vred på" - det var Jerusalem og Judas byer. Vi tager lige Zak 1 igen:

"Den fireogtyvende dag i den ellevte måned, måneden shebat, i Dareios' andet regeringsår kom Herrens ord til profeten Zakarias, Berekjas søn, Iddos sønnesøn ...... Da sagde Herrens engel: »Hærskarers Herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i halvfjerds år?«" Zak 1:7,12

Om JHVH var vred på de byer har vel intet at gøre med om folkene fastede eller ej medens tempelbyggeriet stod stille. Det er en meget kreativ ide du er kommet med - at det kan have noget med pausen i tempelbyggeriet at gøre, men det holder ikke - i år 520 fvt havde JHVH været vred på Jerusalem og Judas byer i 70 år (og var det stadig) iflg Zak 1:7,12. 70 år tidligere begyndte belejringen af Jerusalem (589 fvt). Hvis du mener det var noget andet der skete i år 589 og 587 fvt end belejringen og afbrændingen af Jerusalem hører jeg stadig mget gerne om det - men der er ingen tvivl om, at Zakarias Bog omtaler 70 års faste der begyndte i årene 589/587 fvt. Den er svær at komme udenom, jirene.

Det interessante er sebl
at wikipedia artiklen tilsyneladende er styret af et JV (derfor de forkerte årstal i den - det er JV's årstal).

Den anden artikel er derimod rigtig udmærket og benytter da også de årstal alle andre end nogle få religiøse grupper er enige om.

Vagttårnet fra 65. jirene
Nå, jeg kunne ikke vente, så jeg kørte ind hos en veninde og lånte V. 65.

Det jeg læser i Vagttårnet 65 er:

Evil-Merodak kom på tronen i 581 f.v.t.
Han herskede i 2 år = 579 f.v.t.

Neriglissar kom på tronen 579 f.v.t.
Han regerede i 4 år = 575 f.v.t.

Laabashi-Marduk kom på tronen 575 f.v.t.
Han regerede højst i 9 mdr.

Nabonid kom på tronen ca. 575 f.v.t.
Regerede indtil 539 f.v.t.
Ialt 36 år


I Indsigt læser jeg:
Under Nebukadnezar:

Nebukanezar kom på tronen i 624 f.v.t.
regerede indtil 582 f.v.t.

Under Nabonid:

Nabonid kom på tronen 556 f.v.t
Regerede indtil 539 f.v.t.
Ialt 17 år

Mener du så at fejlen ligger i Nabonids regeringsår?
Forskellen er i hvert fald 19 år, og umiddelbart tyder det på en fejl i Vagttårnet.
Min forklaring på det er at Vagttårnet 65 henviser til fodnoter fra 'Nabonidus and Belshazzar' og 'Belshazzars Devotion to Babylonian Deities'. Så derfra de forkerte oplysninger. Og de har ikke været anført i J.V.s litteratur siden dengang.

Eller mener du at det er i Indsigt fejlen ligger, fordi der er lige lovlig mange år imellem Nebukadnezars stop indtil Nabonids start (26 år)?

Der forklares noget med det i Indsigt under "Hvornår lagde Babylon Jerusam øde?"

"Således gør selve kanonens formål det umuligt at udføre en absolut datering ved hjælp af den. Det er ikke på nogen måde muligt at være sikker på at Ptolemæus var korrekt når han tilskrev forskellige konger et bestemt antal år. Mens Ptolemæus for eksempel kun skænker Evil-Merodak to regeringsår, tilskriver Polyhistor ham tolv år. Dernæst kan man heller ikke være sikker på at kun fem konger regerede i denne periode. For eksempel er der ved Borsippa fundet et antal babyloniske kongenavne som ikke forekommer andre steder."
(læs det selv)

Hvorfor har jeg en fornemmelse af at du godt ved det her, again?

I hvert fald føler jeg at jeg har fundet forklaringen på dit indlæg.

p.s. Jeg har set dit andet indlæg, og hvis vi skal på den igen med Zakarias må det blive i en ny tråd, for jeg synes som sagt at det var færdigdebateret.

Fair nok sebl
Du har nu opdaget de meget store forskelle der er på tallene i artiklen fra 1965 og i Insight. Det er en del af Selskabets strategi - de ønsker at lægge afstand til Vagttårns Artiklen, fordi deres forsøg med at lade Nabonid regere i 20 år længere end han gjorde var for let at modbevise.

Den nuværende strategi kan du se i Indsigt - lad være at give tallene (se dog de tal der er givet i mit indlæg med, hvilke tal du kan finde i Indsigt; den eneste der mangler er Laabashi-Marduk, men som der stod i Vagttårnsartiklen:

Laabashi-Marduk kom på tronen 575 f.v.t.
Han regerede højst i 9 mdr.

Så han gør ingen forskel. I stedet forsøger man at få det til at se ud somom man ikke kan stole på kilderne, hvilket er direkte forkert. Det er rigtigt, at forskellige senere historikere angiver forskellige regeringsår, men det er ikke derfra vi har vores viden om de nybabylonske kongerækker, men fra tusindevis af nybabylonske lertavler med handelsdokumenter. Stort set hver eneste af disse tavler daterer sig selv ved at sige, i hvilket regeringsår for hvilken konge dokumentet er nedfældet (altså ligesom vi daterer vores forretningsbreve, daterede de deres forretnings-lertavler, men i forhold til deres aktuelle konges regeringsår). Da der er tusindevis af sådanne forretningsdokumenter er der ingen tvivl om, hvornår de enkelte konger regerede.

Forøvrigt ved man, hvordan planeterne stod da Nebukadnezar blev indsat som konge (det blev nemlig nedfældet på en stele/lertavle). Så der er ingen tvivl - Nebukadnezar blev indsat i år 605 fvt - ikke i år 625 fvt. Allerede der er jeres 1914 ideer skudt i sænk!

Så er der en særlig vigtig stele kaldet Hillah-stelen. Det er såmænd en lertavle fra afslutningen af den nybabylonske periode - der giver os hele den nybabylonske kongerække - i fuldstændig harmoni med forskernes kongerække (fundet udfra talrige lertavler). Så der er ganske enkelt ingen tvivl - vi ved hvornår de nybabylonske konger regerede med samme nøjagtighed som vi kender den nyere danske kongerække. En af forskerne kommentarer JV's forsøg på at skabe tvivl om de bybalonske kongerækker således:

"Det er sandt, at der findes en del uvished når det gælder den bibelske kronologi for denne periode, men denne uvished hidrører fra uklare og måske modsigende angivelser i bibelen, og har intet at gøre med de kronologiske oplysninger og beviser, som kileskriftsteksterne og andre ikke-bibelske kilder angiver for den nybabyloniske periode. Dette er en af de bedst kendte perioder i hele den fortidige verden, og vi kan være fuldt sikre på at tidspunkterne er rigtige indenfor et år eller så, og mange af tidspunkterne er eksakte på dag og måned. Der findes derfor absolut intet belæg for de kommentarer og udtalelser Vagttårnsselskabet giver med udgangspunkt i nogle påstand de gjorde om vores usikkerhed. Hvad jeg nærmere bestemt tænkte på var, den uenighed som råder blandt forskere om hvorvidt Jerusalems fald skal dateres til 587 eller 586. Fremtrædende forsker er uenige på dette punkt, og desværre har vi ikke den babyloniske krønike for denne periode, som vi har når det gælder Jerusalems erobring år 587 (dette tidspunkt er nu nøjagtigt fastslået). Men diskussionen gælder kun højst omkring et år (587 eller 586), og kan derfor ikke have nogen forbindelse med de opfattelser som fremføres af Jehovas Vidner, hvilke tydeligt ønsker at omskrive hele historien for perioden og ændre tidspunkterne ganske dramatisk. Der findes intet som helst til støtte for dette." (16. august 1981) Dr. Freedman, medforfatter til den anerkendte bog The Bible and the Ancient Near East, som redigeres af G. Ernest Wright.

Pointen er altså, at hvis man skal tro på Vagttårns Selskabets udlægning (eller manglende udlægning er det vel efterhånden) af den nybabylonske kongerække, kræver det at man tror på:

1) At tusindevis af neobabylonske forretningsbreve (lertavler/steler) er dateret forkert - og at stort set ikke et eneste af dem er dateret rigtigt - på trods af, at dateringerne står på dem, ligesom på moderne forretningsbreve

2) At de optegnelser der er givet over, hvordan planeterne stod da de neobabylonske konger blev indsat er forkerte - eller alternativt, at det er løgn når nutidens astronomer påstår de kan regne ud, hvordan planeterne stod på en vilkårlig dag for nogle tusinde år siden

3) Og at Hillah-stelen (en samtidig lertavle/stele med den neobabylonske kongerække) er forkert (det svarer til at tro på, at Billedbladet kunne slippe afsted med at påstå, at dronning Margrethe er 35 år gammel).

Du har nu set, hvordan VT hele tiden ændrer på tallene for de nybabylonske konger - fordi de udgør et ødelæggende bevis for dem. Du har set dem henvise til tvivlsomme historikere og derved forsøge at så tvivl om den nybabylonske kongerække - uden så meget som at antyde, at de historikere er ligegyldige, for vi kan stille og roligt regne os frem til den nybabylonske kongerække udfra de steler der findes (og der er tusindevis af dem). Er du virkeligt parat til at tro på en organisation der laver sådan nogle krumspring for at slippe for det åbenlyse, nemlig at opgive 1914 ideen?

Kan du selv svare ja til, at du kan tro på de tre konsekvenser jeg opremser? For det skal du kunne for at tro på VT's tal for Jerusalems ødelæggelse. Som Fredmann skrev - vi kan diskutere om Jerusalem blev ødelagt år 586 eller 587 fvt - men så er der heller ikke mere usikkerhed angående det spørgsmål. Og usikkerheden findes i Bibelen (de nybabylonske kilder er nelig ikke i tvivl om, at det skete år 587 fvt). Men iflg. Bibelen kan det både være år 586 fvt og år 587 fvt.

Og jeg minder lige om (selvom du vist ikke bryder dig om den erkendelse): Du har opdaget, at de 70 års faste i Zakarias bog ligger 20 år for sent i forhold til jeres dato for Jerusalems ødelæggelse. Held og lykke med at argumentere for, at JHVH holdt 2+ års pause med at være vred på Judas byer, så de 70 års vrede varede 90 år - det er lige før det er ligeså langt ude som de ting man skal tro på for at vælte den neobabylonske kongerække. Men det tør VT så heller ikke - i lader bare somom der er tvivl om den kongerække - vel er der ej: vi kender den neobabylonske kongerække på dato (og indimellem med et par timers nøjagtighed).

Hej Fakse! jirene
Du skal have mange tak for din ulejlighed.
Jeg har nu hele tiden troet på at dine oplysninger var korrekte, men jeg forstod dem bare ikke.

Nu har jeg så selv fået fat i 65-årgangen, og kan godt forstå hvad du og again mener.
Men jeg fandt en, for mig, logisk forklaring på problemet.

Hvorfor vil folk altid have at J.V. skal være fejlfrie? Er andre det?

Du skriver at jeg 'skal tænke selv' - det mener jeg nu at jeg gør (ellers ville jeg ikke være her på SOL, vel). Jeg vil bare ikke automatisk følge strømmen, og da slet ikke strømmen af J.V. som forlader min tro.
Fordi, noget som i første omgang kan se ud til at være rigtigt, kan godt vise sig ikke at være det alligevel. Det har vi set så tit.

Jeg har en fornemmelse af at du kender rigtig meget til J.V. Er det fordi du selv har været et J.V.? I så fald forstår jeg din store modvilje imod J.V.

Jeg skrev vist til dig i sommer, at 1914 ikke er af største betydning for mig i forb. med forståelsen af at vi lever i endens tid.
Og beregninger af årstal var da ikke det som i sine tid gjorde at jeg blev J.V., selvom jeg gik igennem hele møllen under studiet af bibelen.

Nej, det som jeg var og er facineret af er den kærlighed der råder iblandt mine trosfrænder. Det, at man adlyder en Gud, som man ikke kan se i alt - og at man gør det af kærlighed. Og det, at man gerne vil hjæpe andre - også selvom man bliver afvist gang på gang. Det er da facinerende. Nærmest ufatteligt.
Ikke dermed sagt at J.V. ikke fejler i ord og gerning, for det gør de.(Især mig - jeg kvajer mig gang på gang.)

Men jeg kan da også blive facineret af andres bibelforståelse, som jeg især møder her på SOL. Her møder man udfordringer, og man finder ud af at tingene ikke er så indlysende som man gik rundt og troede.
Og det hjælper da en til at få skærpet sin tro på Gud, og tak for det.