60 millioner for at hente velfærdsturister

60 millioner for at hente velfærdsturister s.s.blicher.
"hjem" fra Libanon.

Og hvad er takken. Terror og kriminalitet. Men vi er jo vantro så de har ingen skrupler eller dårlig samvittighed.

60millioner,ja bare en med et barn,med et ...
det er vel bare rimligt!!Vel,også selvom de selv har valgt at rejse derned,hvor de flygtede fra.Os andre der ikke selv har valgt,Valgt at vores barn blev født med et handicap,der gør at man er nød til at have hjælp,så at sige døgnet rundt,og ikke kan få bevilliget hjælp hertil,hvis man gerne vil bo hjemme,efter man er blevet 18år,og gerne vil blive ved at have et aktivt liv,her bliver rigtig mange penge,penge til merudgifter sendt retur til staten,fordi det jo ikke er en merudgift: at skulle betale for tilsyn/pasning/hjælper,for at mor kan have bare lidt fri,og jeg selv, ikke altid skal have hende med,jeg har, Trods mit psykiske handicapet meget aktiv sportsliv,deltager på lige fod,med ikke handicappede,høster stor anderkendelse for det,det giver mig en enorm selvtillid,selvom jeg er stærkt handicappet,har jeg opnået det største ,eller næsten(mor er ved at køre træt)jeg var faktisk nået så langt,at jeg kunne være på landsholdet.Men,er sakket bagud,pga Jeg/vi ikke kan få den fornødne støtte.--MEN,selvfølig,dette er jo da ganske rimligt,ikke??Der skal jo bruges enormer at penge til at få alle de der såkaldte DANSKERE hjem,HJEM fra hvor de flygtede,fordi der ikke var hjælp,fordi de ikke kan enes dernede,fordi de undertrykker folket,MEN de rejste alligevel derned,trods de vidste at der var krig på vej,og de tillader sig at være utilfreds med den hjælpe-indsats som var.--SÅ,60 millioner????måske skal jeg lige sige:Dette er min mor der har skrevet dette,ikke for at se ned på de der mennesker,for de syntes jo at de har ret,Men,bare lige for at gøre opmærksom på,ULIGEHEDEN her i DANMARK.DU SKAL ALTSÅ IKKE,TRO DU ER NOGET.OG da slet ikke hvis du har et psykisk-handicap