afk.grad! >PLEASE

afk.grad! >PLEASE rune1987
hej alle
Hvorsdan beregnes afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed når regnskabet ser således ud?

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger (eksl afskrivninger)
Bruttoresultat
Faste omkostninger:
Salgs- og distributionsomkostninger (ekskl afskr)
Administrations omkostninger (ekskl afskr)
Andre driftsindtægter, netto
Resultat af kapitalandele
Indtjeningsbidrag
Afskrivninger
Resultat før særlige poster og renter
Særlige poster, netto
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Selskabsskat
Årets resultat