Aktiehandel

Aktiehandel xnet
Et selskabs værdi afspejles af aktiekursen, som ved handel bestemmes. Men det burde være selskabets ejerskab/ledelse/revisorer, som sætter aktiekursen og altid bør udgangspunktet være indre værdi og dernæst kan også medtages igangværende aktiviteter, stor omsætning/indtjening.
Således regulerer ethvert selskab selv aktiekursen, så den altid er tilnærmet realistisk værdi, det vil sige at kun selskabet kan regulere virksomhedens/forretningens værdi. Og ud fra denne kurs kan interesserede købe eller sælge på fast kurs. Selskabet gør kun kursændring når selskabet meddeler en forandring.
Der skal føres offentlig kontrol med selskabers "god tro" "troværdighed" "hæderlighed", og brud af dette skal straffes hårdt.
Nuværende handelssystem/muligheder er fyldt med uheldige skæbner/tragedier.......

Aktiehandel gubbi_the_great
Ville være ulogisk. En aktiekurs er idag bestemt af forventede fremtidige dividender på aktien. Hvilken egenværdi, eller 'indre værdi' der er i en virksomhed siger jo intet om indtjeningsmulighederne og dermed dividenderne.
Desuden har investorer idag jo allerede mulighed for at se virksomhedens balance.

Hvis man brugte din model og baserede aktiekursen på egenværdien ville den typisk være lavere end idag ( da markedsværdien i en sund virksomhed typisk vil være højere) og det vil betyde at en aktie vil give en langt højere forventet forrentning for den enkelte investor, men samtidig betyde at ingen ville have lyst til at sælge deres aktier. Faktisk ville det betyde at aktier ikke længere ville være en smart måde for en virksomhed at finde finansiering på, og derfor ville aktier som noget der blev handlet helt forsvinde.

NEJ og atter nej. pouljoergensen
"Et selskabs værdi afspejles af aktiekursen", intet kan være mere forkert.

Jeg har en mark, den kan give 100-Kg kartofler af 10-Kr Pr Kg, så sætter jeg min mark på børsen, pludseligt stiger værdien af de kartofler helt op i himmelen, men pyt.

Nu skal de jo ikke sælges mere, nu skal de bare være mere værd, også er der en idiot der vil give 20-Kr Pr Kg, også kikker alle de andre på ham, også byder de over ham, inden nogen har set sig om, så er "værdien" på kartoflerne steget til 50-Kr pr Kg, og alle er glade, det er jo ikke deres penge de leger med, og da så kartoflerne skal sælges, så er de rådnet.

Alle har tabt på det, undtaget den bonde der solgte sine aktier, da han opdagede at kartoflerne var begyndt at rådne, pludseligt fik han 25-Kr Pr Kg, uden at sælge en eneste kartoffel.

Venlig Hilsen Poul Jørgensen

NEJ og atter nej. xnet
du har så ret, og efter min mening et usundt system, man skruer værdierne op til noget ufornuftig.....nærmest en slags uforstand.......