Alm. mennesker straffer andre mennesker.

Alm. mennesker straffer andre mennesker. mandaabenraa
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=4032734/

Det gør de med hærværk , chikane og vold.
Vi har politiet , vi har retssystemet , det burde være en opgave KUN for dem.

Det er så nemt at bruge hærværk og terror , fordi man er utilfreds med et eller andet.

Der er ofre , som får en urimelig uoverskuelig straf.

Retssystem weekkee
Enig i at det er ulykkeligt at det går ud over sagesløse. Men, hverken retssystem eller politi, gider bekymre sig om den jævne dansker, - derfor er der nogen der tyer til selvtægt - den dag, ens problem/uretfærdighed bliver taget alvorligt - og der bliver gjort noget... - den dag, vil der heller ikke være så meget vold og hærværk.
En persom skylder mig 17000 kr - det vil koste mig 3000 kr at gå i fogederetten - hvor jeg højst sandsynligt blot får at vide, at at der ikke er noget at stille op - hvor er retfærdigheden i det? - og selv om jeg er fredelig af person, HAR både vold og hærværk strejfet mine tanker, ene og alene fordi jeg stpr magtesløs.

Man skal være varsom med retssystemet Chicho
Det er klart, at kun retssystemet kan behandle tvister, men man skal træde varsomt.

Jeg sagsøgte også en mentalforrykt svindler læge, der nægtede at betale mig mit honorar på 60.000 kr.

I et processkrift benævnte jeg omtalte læge som mental utilregnelig og psykisksyg, lægen vred sig ud af mit påkrav ved, at påstå jeg aldrig havde leveret nogen ydelser, trods det fremlagte projekt var godkendt af myndigheden samt fredningsmyndigheden. I påstanden fremsatte hun så yderligere, at der var tale om et venskabsydelse, der var gratis.

Jeg undrede mig over, at dommeren afsagde dom pålydende; at omtalte læge fremstod med en høj grad af utroværdighed i sine påstande, men dommeren var ikke overbevist om, at der måske kunne have bestået et venskabsforhold, og frifandt lægen for betalingskravet, med henvisning til, at der i bevisførelsen herfor var skabt tvivl.

Efterfølgende sagsøgte den gale læge mig for injurier, hvor jeg blev dømt, trods det faktum, at lægens adfærd i retten, var helt usammenhængende mentalforstyrret. Min advokat sagde efterfølgende, at lægen var berygtet for at være hvad hun, er skingrende gal mentalforstyrret, men hendes lægemand erklærede hende for normal, uagtet hendes og mandens galskab, de er begge mentalsyge.

Det blev dyrt for mig, at sagsøge den gale læge, 60.000 i advokatsalærer og ingen penge til betaling af mit honorar.