alternativ løsning til ADHD barn

alternativ løsning til ADHD barn jeg overlever-enlig
jeg bor selv sammen med mine 2 børn, hvoraf, ham på 7 år har ADHD og andre forstyrrelser.
Hverdagen er meget belastende, så meget, at jeg simpelthen ikke kan holde mit barn ud. Han råber, skriger, slår, er utilfreds, spiser ikke nok mad, roder rundt i hele huset og sådan går det hver evig eneste dag ud og ind. Der er klager fra skolen flere gange i ugenover min søns opførsel.

jeg har ingen, ja du læste ingen, som kan passe ham, aflaste mig lidt osv. Foruden en aflastningsfamilie, men de kan heller ikke tage ham mere end 2 dage hver 14 dag.

Jeg står på vippen til at få ham på en døgninstituation, således at han var der i ca 6 dage ud af 14 dage. Min søn ville ikke kunne klare hvis han kun kom hjem hver anden weekend og det ville jeg også have det meget svært med...Hans verden ville falde fra hinanden, da han for 5 år siden var i familiepleje i 1/2 år og derved har oplevet et stort svigt fra mig...Grunden til han kom i familiepleje skyldes, at jeg var fysisk syg og ikke magtede ham og ikke havde nogen til at hjælpe mig...

Jeg har snakket med kommunen om, jeg ikke kan få en slags støtteperson, som kan hjælpe mig i hjemmet med min søn eller få bevilliget økonomisk tilskud til en slags ung pige i huset til hjælp af de praktiske ting, men ingen af delende kan lade sig gøre - kan det virkelig være rigtigt?

Findes dervirkelig ikke en alternativ løsning til min søn? og jeg, for jeg føler ikke at jeg lever livet, jeg føler jeg lever livet for at overleve...

Du skal have udvidet dulkis
- aflastningshjælpen, så simpelt er det.

"Kommunen skal tilbyde aflastning uden for hjemmet til de forældre der ønsker det til deres handicappede barn eller den unge. Det kan enten være på en aflastningsinstitution eller i en familie. Tilbuddene varierer fra amt til amt.
Aflastningsbehovet skal foretages udfra en samlet vurdering af familiens aflastningsbehov. Heri skal bl.a. indgå omfanget af barnets handicap, om forældrene bor sammen, og om der er søskende.
Når en familie ønsker aflastning kontaktes amtet eller kommunen.

Se vejviser for amterne.

Se i serviceloven. §72-76 kan du læse hvilke muligheder du har.

http://www.lev.dk/fileadmin/templates/LEV/PDF/Aflastning.pdf

Den er ganske vist fra Hvidovre, men mon ikke den kan være til noget hjælp.

RRR sebl
Hvilken hjælp får han allerede? Er han velmedicineret? Har I de tre R'er (ro, renlighed og regelmæssighed)?

Så er der de ikke-beviste tiltag. Fiskeolie synes at hjælpe nogle ADHD børn meget - andre er der ingen forskel på. Min egen søn har det hjulpet rigtigt meget.

Hvis du har røven fuld af penge er der muligheden for hjernebølgetræning - men det koster kassen, og er ligesom fiskeolie ikke bevist. Jeg har ingen erfaringer med hjernebølgetræning.

Med fiskeolie bruger vi 2 1000 mg Futura tabletter om dagen (det er ca 50 kroner om måneden). Det tog ca 3-4 måneder før vi begyndte at kunne mærke markant forskel, så i modsætning til eksempelvis Ritalin tager det lang tid før det virker (og husk at det ikke virker på alle børn). Det er tilsyneladende indholdet af EPA der er afgørende for sandsynligheden for at det virker, hvilket er årsagen til at vi bruger Futura fiskeolie.

Jeg håber du finder en løsning der er god - desværre har jeg ikke en mirakelkur. Men jeg ved hvad det vil sige at have et ADHD barn....

desværre kun tyndt svar... tomoe unlogg
for som du skriver, afviser kommunen. Og ofte har de hjemmel (enten på landsplan, eller lavet i egen kommune) til ikke at støtte op før end det er gået galt! [:(]

Det eneste jeg umiddelbart kan foreslå dig, går ikke på hverdagen, men på hvem du kan bede om hjælp til at undersøge alternativer.

Mødrehjælpen
http://www.moedrehjaelpen.dk/default.aspx

eller
SR Bistand (også telefonisk rådgivninge, god soc.rådgivning mv.)
http://www.sr-bistand.dk/kontaktinfo.asp

For ja, det er vel nok vigtigt, at du får støtte INDEN du knækker. Det er ingen tjent med, hverken samfundet (økonomiskt osv... [:|]) eller du og din lille familie.

Beklager der ikke var mere i baggagen af råd eller støtte - håber du får flere respons.

vh tomoe

jeg har snakket jeg overlever-enlig
med min sagsbehandler om at udvige aflastningen og det sagde hun ja til og det gjorde aflastningsfamilien også, men så gik der nogle dage og aflastningsfamilien sagde, at de havde kontaktet kommunen - den fagkordinatorer, der bestemmer for aflastningen og det kunne ikke umiddelbart lade sig gøre, det skulle op på et møde først... ok sagde jeg, så kontakter jeg fagkordinatoren, men man kan jo ikke få fat i hende... Så måtte jeg igen kontakte min sagsbehandler og sagde om hun ikke kunne kontakte fagkordinatoren og aftale så hurtigt som muligt et møde... Der er nu gået ca 14 dage og jeg har intet hørt endnu. Min sagsbehandler undskylder hele tiden med, at hun har så travlt, men jeg har sagt, at det kan jeg ikke bruge til noget...

Aflastningsfamilien har i mellem tiden trukket sig tilbage og er blevet itvivl om de kan magte min søn....en uges tid efter, kom de tilbage og sagde ok, vi kan godt have ham et par dage ekstra oveni de 2 dage...

Jeg skal til at granske loven kan du tro, så mange tak for det, for det er en evig kamp med kommunen.I en periode på flere uger kontaktede jeg dem hver dag, for at gå dem på klingen, da jeg ikke kan holde dette her ud mere...

fiskeolie, det samme jeg overlever-enlig
som eyeQ dem har jeg hørt noget om og det må så komme an på en prøve, indtil andet er besluttet - jeg tænker muligvis ritalin, men det vil børne-psy. ikke give ham endnu, da der stadig mangler nogle udredninger, så vi taler nok om flere måneder endnu...

Jeg er medlem af ADHD foreningen og langt de fleste er par, eller har familien at trække på, eller arbejder halvdags... jeg er dog pt arbejdsløs, men det er nu ikke lige lykken.. Et fuldtidsjob er utopi at tænke på, det kan jeg ikke overskue, men det er heller ikke til at overskue, at gå herhjemme og pille sig selv i navlen hele tiden og føle man kun er husholderske...

tak for indput jeg overlever-enlig
det kunne jeg da bruge til noget. Mødrehjælpen kan måske hjælpe... Jeg har før kontaktet sr-bistand, men det fik jeg ikke så meget ud af, da de forslag de kom med, havde jeg afprøvet...

Jeg synes du er sej dulkis
- det er ufatteligt, at din sagsbehandler ikke kan indse at den hjælp de hælder i dig ikke er en udgift men en investering! Du har vel også et andet barn at tage hensyn til, og jeg synes de tager noget let på den del af situationen.

- Jeg tror det er en god ide at alliere dig med f.eks mødrehjælpen, som en anden foreslår, hvis de vil kommunikere med din sagsbehandler.

- Ønsker dig al mulig vind i sejlene.
//Dulkis

nemlig, jeg har også et andet jeg overlever-enlig
barn at tage hensyn til - det skriver jeg bl.a. også om i en mega lang mail til min sagsbehandler.... Du kan tro, at jeg har tænkt mig at kontakte ppr i morgen og gå dem på klingen, for mig ryster de ikke lige af pinden, selvom jeg nogle gange føler, at jeg er ved at vælte af pinden..

jeg håber at mødrehjælpen vil hjælpe mig, ikke kun til personlig støtte, for det kan jeg ikke bruge til noget, jeg ved nogenlunde godt, hvad jeg skal gøre, men at de netop som du skriver vil kommunikerere med kommunene, for så er det ikke blot mig, men andre udefra, der blander sig - det kan nogle gange godt sætte skub i tingene...

kosten Anonym
hej. jeg har hørt at den rigtige kost kan have stor effekt på børn med adhd. du skulle til at prøve at følge "kerne sund mad", det er en stor og lidt dyr mundfuld i starten men det kan jo være det værd i den sidste ende.

Et par forslag K-milla
Hej, har du prøvet at undgå at få din søn til at spise for meget sukker og generelt give ham sundere mad end man ellers gør ved børn? Det kan have en beroligende effekt.

Ellers vil en meget struktureret hverdag også være rigtig godt for en dreng med ADHD, evt et skema over hele ugen, som beskriver hvornår han skal i skole, SFO eller hvad han ellers skal.

Masser af aktivitet i hans hverdag, så han kan få forbrændt noget af sin energi - for jeg kan sige af personlig erfaring, at det er mindst lige så frustrerende at have ADHD og en masse overskydende energi, som det er at skulle omgås en person med ADHD.

Men prøv at bede psykiateren hjælpe dig med at lave en handlingsplan, så din søn evt. kan komme på et opholdssted for børn med disse symptomer (hvis de da optager børn under 14 også, det kan psykiateren svare dig på) men at han ikke har ordineret ritalin til din søn forstår jeg ikke. Prøv at snakke med ham om det igen.

Håber mine forslag kan bruges.. skriv evt. tilbage på dette :-)

Held og lykke,
Kamilla

foran borgmesterens kontor... tomoe unlogg
i nogle kommuner, hjælper det at sætte sig i borgmester forkontoret - med din dagsorden kort og præcist på plads - og vente! Til du får hans tilsagn om handling, konkrete tilsagn pr. pkt. du har listet op. (lav gerne listen med hjælp fra f.eks. mødrehjælpens soc.rådgivere).

Hør dig evt. for lokalt om den virker hos din borgmester.
Endelig: kan det hjælpe at have en journalist med [;)]

Kristeligt dagblad havde for et par måneder siden fokus på bla. kommunernes manglende opfølgning på sådanne "tilfælde" - måske du kan bruge dem?
(ok, trælst at bruge journalister og dagspressen som løftestang, men helt ærligt! Hvorfor pokker har du ikke fået støtte så det hjælper endnu!)

Rådgivning socialrådgiveren
I første omgang synes jeg du skal bede om en samtale med din rådgiver. Lav gerne et skriftligt oplæg til samtalen, som evt. sendes før. Det giver dig sikkerhed for at huske det hele og rådgiveren mulighed for at forberede sig.

I din situation er der mulighed for støtte efter Lov om Social Service § 52 (foranstaltninger).
Det får du allerede i form af aflastning. Du har mulighed for at søge yderligere aflastning. Gør det gerne skriftligt da der så er en klar ansøgningsdato og dermed en sagsbehandlingsfrist der skal overholdes. Jeres behov for aflastning skal / kan vurderes uafhængigt at aflastningsfamiliens ønsker og tilbud. Såfremt du / I når frem til at der er behov for 6 døgn ud af 14 (som du selv nævner) må man efterfølgende finde ud af om det nuværende tilbud kan stille op til dette eller der skal findes et andet tilbud.

En anden mulighed kunne være en hjemmehosser / konsulentbistand. Det SKAL være en person med specifik viden om ADHD. Formålet kan være at give dig nogle redskaber til at takle forskellige situationer samt hjælpe med at gennemgå rutiner og ritualer i hverdagen, så den er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde.

Du har også mulighed for støtte i henhold til Lov om Social Service § 41 (merudgifter). Dvs. hvis du har ekstra udgifter pga. din søns handicap. Det kunne fx være en støtteperson (kan også bevilges som kontaktperson efter § 52.3.7)som er sammen med din søn et antal timer om ugen. Fx en eftermiddag hver uge og nogle timer en lørdag.

Endelig har du mulighed for at søge tabt arbejdsfortjeneste iht. Lov om Social Service § 42. Det kræver at man helt eller delvist må ophøre med arbejde pga. barnets handicap. Man kan fx vurdere at der er behov for 7 timer om ugen for at sikre at de praktiske opgaver er løst til barnet kommer hjem, sådan at der er overskud til at koncentrere sig om barnet, være sammen med søskende, osv. Det er dog lidt tricky at begynde at tale om tabt arbejdsfortjeneste så længe du er på dagpenge, da du risikerer at din A-kasse vurderer at du ikke står til rådighed fuld tid og derfor ikke er berettiget til dagpenge.

Jeg synes ligeledes det er en rigtig god ide at få fat i PPR, da det kan lyde som om din søn ikke har det rigtige skoletilbud / bliver støttet tilstrækkeligt.

Så bestil en tid hos din rådgiver til en samlet snak om situationen hjemme hos jer samt hvilke støtte muligheder der er såvel her og nu som på længere sigt.

Hvis du fortsat oplever ikke at blive hørt / forstået, kan du jo overveje at kontakte
ADHD-foreningen - de har evt. en socialrådgiver tilknyttet
DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.


mvh.
Socialrådgiveren

lønkompensation + 500.000.00 kr. til hjemmetræning langsom læseren
lønkompensation + 500.000.00 kr. til hjemmetræning og ansætelser af hjælper. Og dækning af kurser.
læs mere på www.hjernebarnet.dk og www.hjernetips.dk og www.sundebørn.dk

Eye-Q sebl
Eye-q har været brugt i en række videskabelige undersøgelser - fordi de var villige til at betale for forskningen for at markedsføre deres produkt. Forskerne selv bag undersøgelserne lægger dog ikke skjul på, at det er indholdet af EPA der er afgørende for succes, og at de kun brugte Eye-Q i undersøgelserne, fordi de fik det betalt.

Indholdet af EPA i Futura (og en del andre fiskeolier) er højere end i Eye-Q, så derfor bruger vi Futura - og med fremragende resultat.

Held og lykke med udredningen - de er lidt tunge at danse med hos børnepsyk....

Fir guds skyld, nej sebl
Kernesund familie er et fupnummer. Eksempelvis regner de med, at sukker fremmer ADHD, og at ADHD kan "behandles" ved at fjerne sukker og en masse andre ting fra kosten. Fis i en hornlygte - sammenhængen mellem ukker og ADHD er undersøgt i et hav af undersøgelser og det er tomlen nedaf: sukker gør ikke ADHD værre. Flere undersøgelser tyder faktisk på, at sukker tværtimod midlertidigt dæmper ADHD (uden at det dog er en god ide at anvende sukker på den måde).

ADHD er ikke så "logisk" en lidelse som mange gør den til. Ritalin er et centralstimulerende stof (i familie med koffein og amfetamin). Alligevel virker det beroligende på mange med ADHD. Det samme kan være tilfældet med sukker, hvilket kan være årsagen til at flere undersøgelser viser mindre hyperaktivitet efter sukkerindtag. ADHD børns hjerner opfører sig nemlig omtrent som "almindelige" børns hjerner når de er overtrætte - de bliver umulige og hyperaktive.

Problemet med ADHD børn er, at det ikke hjælper at få noget søvn og blive udhvilet - for sådan er de når de er udhvilede (og endnu værre når de er trætte). Det der hjælper er at få sat gang i hjernen (eksempelvis med Ritalin). Fiskeolien kan også hjælpe hjernen til at fungere bedre (bedre signalovergang), hvilket kunne være en forklaring på at det virker. Alle de ting der er en vis evidens for virker har faktisk det til fælles, at man ved de sætter gang i de små grå:

1) Hård motion (man ved motion giver bedre IQ)
2) Hukommelsestræning
3) Fiskeolie
4) Neurofeedback (hvor man træner hjernen til at blive mere "voksen" og "vågen")
5) Central-stimulerende stoffer

Nogle af de tiltag virker sandsynligvis ikke i virkeligheden, men det er dem der er bedst "bevis" for. Hård motion kan forøvrigt have en dramatisk dæmpende virkning på ADHD børn (har det på min søn). Så i stdet for at forsøge at "dæmpe dem ned", vil jeg da foreslå at få dem blæst rigtigt igennem (O-løb, eller motionsløb kan være godt, men det kræver en voksen der kan tage ansvar for dem imens, hvis det ikke lige er en egens kop the).

kosttilskud elverpigen
Som mange skriver, så er der gode resultater med omega 3-6-9 olier (fiskeolie).Magnesium og helt specielt b-vitaminer, det tages som b-kompleks, men hovedsagligt er det b5 og b6 man kunne mangle.
Undgå alle former for light, altså aspartam og phenylalanin.

Beroligende kunne man jo suplerer med perikon, eller måske bedre baldrian med humle.

Forslag jeg har fået fra en biopat

Hvor meget Futura Fiskeolie til børn ? Lone.
Hej "again".

Jeg har læst dit indlæg om Futura Fiskeolie og vil gerne vide i hvor store mængder I har givet ?
Vores børn er 3 og 6 år, de er adopterede og vi har fået at vide fra andre adoptanter, at de har haft god virkning af Eye-Q, men da jeg kan se at du har en viden om Furtura, vil vi gerne prøve dette istedet.

Venlig Hilsen Lone.