Anbring dit sværd på dets plads

Anbring dit sværd på dets plads ftg
Jesu apostle så verdens intense had da Jesus blev arresteret og henrettet, og de så hvordan Jesus forholdt sig til dette had. I Getsemane Have kom Jesu religiøse modstandere for at arrestere ham. Peter prøvede at beskytte Jesus med sit sværd, men Jesus advarede ham med ordene: "Anbring igen dit sværd på dets plads, for alle der griber til sværd vil omkomme ved sværd." (Mattæus 26:52)

I tidligere tider kæmpede israelitterne mod deres fjender med sværdet. Men nu var situationen anderledes. Guds rige var "ikke en del af denne verden" og havde ingen nationale grænser der skulle beskyttes. (Johannes 18:36) Snart ville Peter blive en del af en åndelig nation, hvis medlemmer ville have deres statsborgerskab i himmelen. (Galaterne 6:16; Filipperne 3:20-21) Fra nu af ville Jesu disciple derfor reagere på had og forfølgelse på samme måde som Jesus - frygtløst, men fredeligt. De ville tillidsfuldt lade begivenhedernes udfald hvile i Jehovas hånd.

Med venlig hilsen, ftg.

ligningen passer jo ikke ftg. sveland
alle der bruger svær, omkommer ikke ved svær.
det burde du jo også selv kunne se.
sagt på en anden måde, det var da noget værre pladder du kommer med.

men din mening er vel, at man skal lade være med at kritisere.
men så længe man prøver at bedrage andre, så er der jo grund til at kritisere.
disuden. så er det jo temmeligt hyklerisk, at pive over kritik. efter i har varet ude og dømme alle andre religioner som falske!

Du din Farisæer ftg.................. jalmar
´

.......hæger om hvad Jøderne gjorde og ikke gjorde....

Hvorefter du andet sted skriver:

Skulle vi ligge under for en jødisk overtro? Skrevet af ftg - Kl 07:31, 11.jun.2007
Gud siger selv at han vil kaldes ved sit navn.

Venlig hilsen, ftg.


Hvor Herre bevare os og Befri os for JW/WTS!


Hilsen

jalmar