anden tal for dig selv

anden tal for dig selv hoevle
det er rigti sjov stand-up show [og vis du har købt den og vil prøve det onde spørsmågl så er der et tip her fordi det er ret svært at gørre så her er tippet TRYK 3GANGE PÅ I HARALDSGADE!!!]

tak skingrene skør
jeg har lige købt den og vil smadder gerne se hvad der sker når man klarre den "qvis" så 1000 gange tak: tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak