Andre sider af Guds godhed

Andre sider af Guds godhed traellen
Jehovas godhed indbefatter langt mere end gavmildhed. For eksempel sagde Gud til Moses: "Jeg vil lade min godhed drage forbi dit ansigt, og jeg vil udråbe Jehovas navn foran dig." Senere i beretningen siges der: "Jehova gik da forbi, foran ham, mens han råbte: 'Jehova, Jehova, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed'." (2 Mosebog 33:19; 34:6) Jehovas godhed omfatter altså flere gode egenskaber. For eksempel er han "nådig" og "rig på ... sandhed."

At Jehova er nådig vil blandt andet sige at han er imødekommende, mild og venlig over for sine skabninger. Han er ikke brysk, kold eller tyrannisk, sådan som dem der har magt, ofte kan være. For eksempel sagde Jehova til Abraham: "Løft nu dine øjne og se fra det sted hvor du står, mod nord og mod syd og mod øst og mod vest."
(1 Mosebog 13:14) Ifølge bibelforskere findes der i den hebraiske grundtekst en partikel som gør denne udtalelse til en høflig anmodning i stedet for en befaling. Bibelen indeholder flere lignende eksempler. (1 Mosebog 13:21;
Ezekiel 8:5) Tænk engang at universets Suveræn kommer med en høflig anmodning til små mennesker! I en verden hvor mange er uhøflige, uforskammede eller ligefrem aggressive, er det velgørende at tænke på hvor nådig vor Gud, Jehova, er.

"Rig på ... sandhed." Uærlighed hører til dagens orden. Men Bibelen siger: "Gud er ikke et menneske at han skulle lyve." (4 Mosebog 23:19) I Titus 1:2 står der ligefrem at "Gud ... IKKE KAN lyve." Det tillader hans godhed ham ikke. Jehovas løfter er derfor fuldstændig pålidelige; vi kan være sikre på at hans ord altid vil gå i opfyldelse. Jehova kaldes også "sandhedens Gud". (Salme 31:5) Han undlader ikke blot at lyve, men giver os også en overflod af sandhed. Han er ikke tillukket, forbeholden eller hemmelighedsfuld; nej, han oplyser gavmildt sine trofaste tjenere ved at øse af sin uendeligt store visdom.* (se nedenfor) Han lærer dem også at leve efter de sandheder han lader dem få del i, så de 'fortsat kan vandre i sandheden'. (3 Johannes 3) Vi bør værdsætte en godhed Jehova viser os.

Hav en god dag!
___________________

Bibelen forbinder meget passende sandhed med lys. "Udsend dit lys og din sandhed," bad salmisten. (Salme 43:3) Jehova udsender en overflod af åndeligt lys til dem der villigt lader sig oplære, eller oplyse, af ham. (2 Korinther 4:6; 1 Johannes 1:5)