Arbejdsmarkedet / fagforeningerne..

Arbejdsmarkedet / fagforeningerne.. mandaabenraa
http://www.dff.net/

Tryk på menneskerettigheder.Mange mennesker vil IKKE respekterer menneskerettighederne m.m.

Vil en person ikke indordne sig LO / socialdemokraternes fagforenings tvang ,kan det give mange problemer.

De strejker bare , forlader arbejdspladsen , og dem der stoler på at lovgivning m.m. skal overholdes , gøres ansvarlig for den organiserede terror - hvad også LO har ansvaret for.

Når man ikke vil respekterer en dom fra menneskerettigheds domstolen , er det hele meget uforståeligt.

På mange arbejdspladser er der LO fanatikere , der ikke kan se andre fagforenings muligheder end LO / socialdemokraternes. Det er ikke KUN det faglige , men meget ensrettet parti politik.

Vil man ikke rette ind , kan det resulterer i mobninig , chikane og vold - de vil ikke arbejde sammen med et ikke LO medlem .

Det burde være sådan på arbejdsmarkedet , at man respekterede folks rettigheder og politiske frihed.

LO og socialdemokraterne laver fjende billeder hele tiden - respekter andre menneskers rettigheder.

Jeg har ikke hørt om Ålborg portlands fagforenings problemer , da de ikke respekterer menneskerettighederne , skal det være et meget stort erstatnings beløb , der skal betales af LO fagforeningerne.

Fagforeningstvang har eksisteret i mange år - med mobning , chikane og vold. Politiet kan ikke efterforske i disse sager (??)- ofrene får ikke erstatning , og de kriminelle straffes ikke.

Organiseret terror.

*Folkebevægelsen for frie fagforeninger* (ikke en fagforening ), har arbejdet med fagforeningstvang i over 20 år - mange mennesker er blevet mishandlet.

I et frit land??