Arbejdstagers job marked

Arbejdstagers job marked Anonym
Har skrevet en artikel om det aktuelle job marked, og det er sjovt at være arbejdstager for tiden.

http://www.funnet.dk/module/modulekernel.php?kernelid=19&p1=1&p2=65