Atter politivold-ikke vold mod politiet

Atter politivold-ikke vold mod politiet kaiogkaren
Uskyldige autonome anholdt. Det viser sig politiet har kastet brosten efter sig selv. De handlene har selv smadret ruderne. Jeg håber der udbetales erstatning, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, til de unge, der blot legede karneval, hvad politiet øjensynlig fuldstændigt har misforstået. Politiet må stå til regnskab for deres voldelige adfærd. De handlende benyttede lejligheden til at fjerne deres varer og gav de autonome skylden. Det fremgår, at de unge har fået gratis logis og er blevet bespist. Jeg håber de unge ud over erstatning har fået gratis hjemtransport. Der er ingen tvivl om at EF vil bebrejde os dette brud på menneskerettighederne. Bush, Fogh og ikke mindst Søren Gade vil skrive under på, at det hele er løgn og opspind, med henblik på at rense alle anklagede. Der er vidner der allerede har glemt sagen, som de påstår aldrig har fundet sted. Bl.a. har man ikke taget DNAprofil af de anholdte, og havde der været, var den alligevel blevet væk,så alle bviser er pure opspind. Dem der mener at have oplevet optøjerne, er truet med fængselsstraf, hvis de ikke siger det hele er løgn.

KoK, du er Anonym1
fuldstændig skør i låget... Dit indlæg er så useriøs, ta dig dog sammen, og kom med noget der er fornuftigt...
Der er desværre for mange af din slags, De burde simpelhen aflives...

De uskyldige autonome aborten
Er blevet bespist og har fået gratis logi samt transport af politiet, de muslimske taxa chauffører er vrede på politiet og vil gå i strejke, fordi politiet gav 300 uskyldig autonome gratis transport fra ungdomshuset til hotellet

Nu skal de uskyldige autonome have en klækkelig erstatning, så de slipper for at leve, af kriminalitet det næst år.

Hele balladen er politikernes skyld, de kunne bare have givet alle dem, der ikke gider arbejde, 2 millioner kroner om året i borgerløn.

Nu håber jeg at alt den vold og ballade gør politikerne bange og føjer de uskyldige autonome hver gang de er utilfredse med noget

Politikerne må kunne se, at det ikke betaler sig at være uenige med de uskyldige autonome

Hvis politikerne altid giver de uskyldige autonome ret, så bliver der ingen voldelige demonstrationer mere, fatter politikerne ikke det ?

Nej, det er dig der er en tåbe galemathias
Du fatter intet, fordi du er komplet tåbelig, og dårligt orienteret.

Alt det du kommer med, er noget din ølkammerat sidder og råber i dit øre.

Tåbeligt. tåbeligt. Herregud!!