Børn der røg - Politikernes blinde øje

Børn der røg - Politikernes blinde øje hallodu
I 2006 var der 5 % af børn og unge under 15 år der røg.

Det er mindre end de 10 % der røg i 2000.

http://www.cancer.dk/Cancer/Nyheder/2008kv4/ungesrygning.htm

Men hvorfor har politikerne først med virkning fra 2008 gjort cigaretsalg til børn og unge under 18 ulovligt?

I 2006 var der hele 17 % af gruppen 18-20 år der røg og selvom det er klart mindre end tidligere er det fortsat en falliterklæring at sådan en stor gruppe unge og børn er ude i misbrug.

Danske politikere har i årevis på den ene side beklaget de stigende sundhedsudgifter men omvendt har man ikke lagt handling bag ordene. Hvis borgerne selv skulle bestemme deres livsstil uden indblanding fra samfundet måtte konsekvensen være at rygerelaterede sygdomme ikke blev behandlet. Det hedder det frie valg og at rygning er en privat sag.

Men rygning er ikke en privatsag, fordi når rygerne dejser om pga hjerteanfald, bliver invalideres af KOL eller får lunge eller nyrecancer så vil de alligevel behandles af det offentlige.

Hvis borgerne er for svage til at bestemme over deres eget liv, burde der være fulgt op med en handlingsorienteret politik på rygeområdet. Alligevel varede det til 2007 før man fik en rygelov der er fyldt med huller. Først 2008 blev det forbudt at sælge cigaretter til mindreårige og endnu er cigaretter latterligt billige i forhold til vores nabolande.

Politikerne har i mange år været opmærksom på at forældresvigt i relation til ressourcesvage forældre når det galt alkohol- og narkomisbrug. Der er kørt kampanger mod forældre der sender deres børn på genopdragelsesture i hjemlande eller slår børnene.

Rygerforældre med børn der ryger er dog gået forbi disse kampagner selvom rygningens omkostninger menneskeligt og matrielt langt overstiger de andre misbrugsområder.

Hvorfor?

Fordi rygning stadig ikke i Danmark ses som et socialt og kulturelt problem på linie med narkotika eller alkoholmisbrug.

Der er Danmark stadigt et lille uland, men vinden drejer heldigvis, Om få år vil man med hovedrysten se tilbage på de storrygende danske skvat som hyggede sig med cancerpinde.

God weekend, også til debattens fanatiske og hellige rygere [;)]

kan du ikke palle huld
bare tale for dig selv SKVAT[:)]