Børne betalingshospital - en klam fidus!

Børne betalingshospital - en klam fidus! kaminsky
Nu er det et spørgsmål om tid før man kan modtage behandling på privathospital når barnet er syg. Det koster fra 1000 kr.

Der er et klamt skråplan at tjene penge på syge mennesker, særligt når vi allerede har betalt over skatten.

vil du betale 2500 kr for at slippe for 2 timers ventetid hvis din 3 årige har brækket armen?, hvis nej er man så en dårlig forældre? Hvis man ikke har de 2500 er man så en taber?

Privat skadestue nightnurse
har eksisteret i et stykke tid.

Sagen er mere kompliceret end som så. Hvis det drejer sig om et par timers ventetid, så er det min opfattelse, at de færreste vil betale. Når vi kommer op på ventetider på 5-6 timer, er der en del patienter (uanset alder) der er villige til at betale sig fra at vente.

Nu er det sådan, at på de offentlige skadestuer/modtagelser har man en forpligtelse til at tage imod hvem der end måtte henvende sig, inkl. færdselsuheld. Når sidstnævnte meldes, går alt disponibelt mandskab til meldte færdselsuheld/ulykke, da der ofte er mere end en person involveret. Indtil det afklares m.h.t. omfanget/alvoren i ulykken, står alt andet stille.
Derfor kan man sagtens risikere at skulle vente i op til 6 timer, for der kaldes ikke ekstra mandskab ind pga. færdselsulykker.

Den 3-årige med brækket arm tager ingen skade af at vente, selv om ventetiden er enerverende både for barnet og for forældrene; men det er nu engang sådan, at de alvorligste tilfælde kommer først - derfor kommer det ikke an på rækkefølgen i hvilken man er kommet, men på alvoren.

Så nej, men er hverken dårlige forældre eller nogen der ikke tager sig af barnet - men det er spørgsmål om prioritering af sin (vente)tid og de evt. omkostninger forbundet hermed.