Bare True 3F Med Svenskere!

Bare True 3F Med Svenskere! aristoteles
så kommer der knald på aktiviteterne, -dét viser historien fra Hillerød Postkontor, som stod og manglede 15 postbude. -De var umulige at opdrive i DK, da jobbet ikke rigtigt regnes for noget! Så Post Danmark blev tvunget til at rette blikket mod Skåne, hvor interessen syntes stor.

Det resulterede prompte i en demonstration foran posthuset, hvor et antal, pludseligt morgenfriske danske arbejdsløse, mødte op med deres fagforening 3F i en mindre demonstration og begyndte omdeling af protestløbesedler, hvor de udtrykte deres utilfredshed med at gode danske jobs gives til svenskere.

Det morgenfriske initiativ fra 3Fs side fik det foreløbigt lykkelige udfald at de aktionerende blev budt indenfor og ansøgningsskemaer delt ud. Og som det referes i pressen, mener formanden for 3F i Frederiksborg, Tue Tortzen ligefrem at der er gode muligheder for at de fleste ledige jobs som postbude, kan blive besat af arbedsløse danskere!

Moralen i denne lille selvimproviserede, alternative arbejdsformidling må være at bare man truer med en svensker, eller noget som måske er endnu mere afskyeligt, -så styrter de danske arbejdsløse ud af de lune køjer, optændt af intensiv arbejdsiver, i solidaritet med deres nationalfølelse og fædrelandet.

realisten.

Satire, der overgår Holberg galemathias
Og den rene sandhed. Tak!

tak, men aristoteles
det står såmænd bare i avisen.

mvh

3F har ikke køkkenskuffens skarpeste knive Fnidder
De agerer ofte med hovedet under armen, hvorfor skrige op, når de ikke selv kan levere varen?

De samme rabler også løs om polske arbejdere, men kan ikke selv levere varen.

det emmer af aristoteles
dobbeltmoral, men jeg er bange for at de alligevel har nogle skarpe knive et eller andet sted, måske i form af maling, brosten eller andet kasteskyts????

realisten

Ja det er nok det mest frygtbare hos dem Fnidder
Deres voldsmentalitet, man ser dem begå overgreb. De går ikke af vejen for mordbrande,terror, dødstrusler og lemlestelser etc.

svenskerne anonym
eller de arbejdsløse?

3Fernes tyranner Fnidder
3Fs medlemmer er tyranniske, og skyr intet middel overfor dem der kommer dem på tværs.