Bibelen om Falske Profeter!

Bibelen om Falske Profeter! jalmar
.................Husk vi har kunnet læse, at Jesus kom Usynligt til Jorden i 1914!

Læser man i Bibelen, vil jeg Umiddelbart sige, at de Bibelske Beviser, Bestemt endnu ikke er til stede, sådan som nogle Såkaldte religiøse Sekter/Kulter postulerer.

Desværre er der nogle af disse religiøse Sekter/Kulter, der har den Økonomiske formåen til næsten at udvirke Bibelens Profetier kan ske, hvilket vi så må bede til, at de alligevel ikke er så skråsikre på deres egen overlevelse som de selv giver udtryk for.


Bibelen Udtalelser om FALSKE PROFETER:

Mattæus-Evangeliet Kapitel 24:

Vers 3 - 6

v3 Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?«
v4 Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!
v5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.
v6 I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.


Vers 10 - 12

v10 Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.
v11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.

Vers 23 – 26

v23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;
v24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.
v25 Nu har jeg sagt jer det forud.Markus-Evangeliet Kapitel 13

Vers 5 – 7

v5 Jesus begyndte så at tale til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!
v6 Der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og de skal føre mange vild. v7 Og når I hører krigslarm og rygter om krig, så lad jer ikke skræmme. Det skal ske, men det er endnu ikke enden.

Vers 21 – 23

v21 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke;
v22 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild.
v23 Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud.


Lukas-Evangeliet Kapitel 21

Vers 8 – 9

v7 De spurgte ham: »Mester, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at ske?«
v8 Han svarede: »Se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og: Tiden er nær! Følg dem ikke!
v9 Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. For det skal ske først, men enden er der ikke straks.«
v10 Da sagde han til dem: »Folk skal rejse sig imod folk, og land imod land.
v11 Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.


Hvis du ønsker yderligere Bibelske beviser, kan de findes her:

Paulus brev til Koloss.2:18.
Joh.åb.2:18-29, 16:13-15, 20.

Gl. Testamente
5.Mos.12:29-31, 1-5, 18:20-22.
1.Samuelsbog 26:8-9,
1. Kongebog 18:40.


Med venlig hilsen

jalmar