Bibelens skabelsesberetning

Bibelens skabelsesberetning 12345678
Noget jeg har undret mig over.

forholdsvis tidligt skabes lyset. Lyset ligger vel under synssansen
af nysgerrighed. Hvad med de andre sanser? hørelsen, følesansen...hvornår blev de skabt. Eller er der noget specielt ved synet som skabelsesberetningen prøver at fortælle?


VH

Skabelses beretningen er rodet. sveland
og ikke lige frem noget der beviser at der findes en alvidende gud bag bibelen.
for det første er der tre forskellige skabelses beretninger, og for det andet, er de noget værre vrøvl.

men bibelen kan jo bruges til dem der har brug for at findes tryst til dem de har kært og gået bort og stillet traskoende.

Skabelsesberetningen ... ftg
i 1 Mosebog kapitel 1 fortæller om jordens tilblivelse i grove træk. Beretningen siger ikke at Gud skabte lyset, men at der blev lys. Det betyder blot at lyset blev synligt her på jorden i den tidsperiode der i Bibelen kaldes den første dag.

Med venlig hilsen, ftg.

Mere end rodet - Eftersom LYSET bliver skabt jalmar
´[:D]


... OG DET BLEV NAT OG DET BLEV DAG OG GUD SÅ AT LYSET VAR GODT!

Derefter går der et par dage - hvorefter SOLEN [s] bliver skabt?


Med venlig hilsen

jalmar

P.s. Derudover er der to forskellige "SKABELSESBERETNINGER"!

J*

Det kaldes to skabelsesberetninger, men der er kun én. ftg
1 Mosebog kapitel 2 handler specielt om mennesket, om hvordan Gud frembragte det af agerjordens muld og satte det i Edens Have. Dette skete ved afslutningen af den sjette dag.

Med venlig hilsen, ftg.

Man kan ikke skabe mennesker af jord, ftg... jensenk2
... hvis du nogensinde har gået i en ikke-JV-skole, har du nok lært lidt om hvilke grundstoffer der findes i mennesker og i jord.

Der er således INGEN mulighed for at "skabe", "danne" eller "frembringe" mennesker fra jord.

Det vidste Bibelens forfattere naturligvis intet om for næsten 2000 år siden, så derfor gættede de på at det kunne de sikkert sagtens slippe af sted med at skrive.
Det er ikke det eneste sted hvor Bibelen er fejlagtig, det er den stort set hele vejen igennem.

JensenK

Det kaldes to fordi det er to sebl
Der er slet ingen tvivl om, at der er tale om to konkurrerende skabelsesberetninger. Begge kommer igennem skabelsesforløbet af alle ting (og ingen af dem er specifikke nok til at medtage dinosaurerne).

Du kan bare bedst lide den i kapitel 1 - men der er jo ikke noget nyt i, at du sorterer i Bibelens indhold.

Ahem sebl
Faktisk findes alle mennneskets grundstoffer i jorden der omgiver os - hvordan skulle vi ellers opretholde livet?

Tja "Kære" ftg det viser jo bare en gang til ........ jalmar
´


... hvor ensrettet man kan gøre mennesket ...

Hvis du tilfældigvis for en af de enkelte
ganges skyld skulle have ret i denne dit udsagn lydende:

> " 1 Mosebog kapitel 2 handler specielt om mennesket, om hvordan Gud frembragte det af agerjordens muld og satte det i Edens Have." <<

Ville disse to smukke mytiske beretninger du omtaler have en hvis kronologisk lighed -
dette er imidlertid ikke tilfældet "Kære" ftg, idet at altså blandt mange andre forskelligheder:

1a) Gud skaber dyr før mennesker.

1b) Gud Herren skaber manden før dyrene.

2a) Gud skaber mand og kvinde samtidigt.

2b) Gud Herren skaber kvinden efter dyrene.

3a) Moralen er: Hold sabbatten hellig. -
(Og her er det så tydelligt, at den overholder du ikke) [:O]

3b) Moralen er: Kvinden[l] er skabt som mandens medhjælp.


MEN uanset hvilken mytisk skabelse vi vælger kommer vi ikke uden om,
at rækkefølgen strider imod al sund fornuft, samt alt vi har lært om jordens Liv:


Med vanlig venlige hilsen

fra jalmar

Hele Bibelen er inspireret af Gud ftg
og gavnlig til undervisning. Man kan derfor ikke undvære noget af Bibelen, og Jehovas Vidner sorterer ikke noget som helst fra. Bibelen er ikke en videnskabelig afhandling og behøver derfor ikke være specifik med hensyn til alle de forskellige dyrearter der har eksisteret på jorden. De store havuhyrer og de vingede skabninger er nævn i 1 Mosebog 1:21. Den historiske beretning i kapitel 2 fortæller nogle detaljer angående menneskets skabelse og forklarer at Gud dannede Eva af Adams ribben. Disse detaljer er ikke medtaget i Første Mosebog kapitel 1. De to beretninger hænger altså sammen. Kapitel 2 er blot nogle yderligere detaljer til belysning af det der fortælles om i kapitel 1.

Med venlig hilsen, ftg.

Af jord er mennesket IKKE kommet... jensenk2
Det er selvfølgeligt rigtigt at alle de grundstoffer vi består af findes PÅ jorden(læs: jordkoloden) men ikke nødvendigvis I jorden. Og slet ikke i de koncentrationer der skal bruges.

Det ER altså noget naivistisk pladder som ftg fremturer med. Mennesket blev selvfølgelig ikke "skabt" af jord. Mange af de stoffer vi har behov for, skal først dannes i andre organismer før vi kan "videreforarbejde" dem.

Mennesket har selvfølgelig UDVIKLET sig over mange stamformer, indtil alle betingelser for det (foreløbige) sluttrin på udviklingsstigen kunne overleve ved egen kraft.

Det kunne ingen vide i før-videnskabelig tid - og vi ser at den dag i dag ved Jehovas Vidner det stadig ikke.

Ftg kan med fordel starte sin læsning herunder - hvis altså ugens "Vagttårn" er læst og indlært så det kan reciteres i søvne i rigssalen og ved dørene.

http://books.google.dk/books?id=1UATZr0VEf0C&pg=PA12&lpg=PA12&dq=menneskets+grundstoffer&source=web&ots=mKPYuqtU1H&sig=6_dxOc8r2de2JpRm6eEdRNqoVYU&hl=da&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA12,M1

JensenK

Bibel-& JW/WTS-tro men ikke særlig Troende ftg jalmar
´


... Du Tror fuldt og fast på JW/WTS's "tolkning" af Bibelen, men
fornægter åbenbart, at din GUD skulle besidde den mindste smule almene Visdom ftg.


Der er ingen fornuftig tolkning mulig af de to skabelsesberetninger samlet, kun en tåbelig påstand om, at GUD (JW/WTS?) er vis, og at Ordene "som en dag" skal forstås som "et tidsinterval af en vis udstrækning", men ser vi på hvad der generelt tales om i Bibelen, og i JW/WTS's lære, så er netop tidsintervallerne åbenbart noget af det i tager mest bogstaveligt i Bibelen, for det er jo bestemmende for JW/WTS-Opfindelsen "Harmagedons" komme i forhold til Adams "Fødsel" - Men er talen om Skabelsesberetningen, ser vi en tendens til at lade denne vigtige tidsinterval "flyde" som varm lava ned af et Bjerg:

Ordet "YOM (el. YOWM el. IUM" er det hebraisk Ord for DAG, der optræder 1.153 gange, YAMMIN, der er pluralis for DAGE ser vi 811 gange i det Gamle Testamente. Og fra "YOM" til "YOM" går der nøjagtig "24 timer", og alligevel påstås det, at lige præcis i Skabelsesberetningen for JORDEN, kan "yom" pludselig betyde "5 til "X" gange dage - År eller sågar tusind eller såmænd milliarder af år" alt efter hvilken Kreationisme man mener GUDS tidsregning dækker over - Altså lige bortset fra hvis vi som ftg, regner fra ADAMs fødsel og frem til f.eks. NOVEMBER 1975 - Samt alle de andre Meddelelser fra GUD ang. Harmagedons komme til hans jordiske Organisation det påståede JW7WTS, siden 1914/15/18/25, og m.fl..


Hermed så en løs opremsen af en række småfejl der trænger til en lettere korrektion
selvfølgelig alt efter hvilken tidsperiode man ynder at bruge i Bibelens skabelsesberetninger:


Vi får at vide, at Gud skaber planterne på andendagen (1 Mosebog 1,11-13),

men først skaber Solen på tredjedagen (1 Mosebog 1,14-19)

Planterne kunne sikkert klare sig 1 enkelt dag uden sol, men næppe gennem "en længere geologisk periode".

Uanset "periodernes længde" kommer vi ikke uden om,
at rækkefølgen strider imod både videnskaben og al sund fornuft:

Jorden samt Jordens NAT og DAG (incl. planter) skabes før Solen (1 Mosebog 1,9-15),
selvom vi i dag ved, at Jorden drejer rundt om Solen, og at planter skal have lys for at kunne formere sig.


Fuglene bliver skabt en "dag" før de landlevende dyr (1 Mosebog 1,20-24),
selvom vi i dag ved, at fuglene nedstammer i mere eller mindre ret linie fra dinosaurerne.


Mennesket skabes før andre dyrearter (1 Mosebog 2,18-19),
selvom vi i dag ved, at mennesket blot er endnu en sent opstået pattedyr-art.

Kvinden skabes længe efter manden (1 Mosebog 2,7-21),
selvom menneskeheden næppe kunne overleve et par "geologiske perioder" uden kvinder.


Og sådanne kan man blive så klog, at man måske tilsidst måske helt han kan undvære samme!

Jeg synes sgu det er svært at hitte rede i, hvornår man skal regne hvordan, her har ftg m.fl. det noget nemmere - de ser bare på hvad den Guddommelige organisation JW/WTS skriver om et emne, og så er det den skinbarlige Sandhed indtil næste bedre belysning opfindes!


Med venlig hilsen

jalmar

hvaffor een kan du bedst li` again? Ven af Sandheden
Ja, nogen kan bedre li` den ene beretning fremfor den anden, ikke sandt again? Det kan du da tale med om.


Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

bravo og tak anonym
for linket, og sikker fint svar hvor jeg forresten er helt enig ind[:)]

Jo, bestemt sebl
Personligt kan jeg godt lide en helt tredie skabelsesberetning i Bibelen, nemlig den i Jobs Bog kapitel 38.....

Det er jo ikke sandt sebl
Bortset fra, at de to beretninger modsiger hinanden. I den ene er mennesket den sidste skabning i den anden den første skabning på jorden. I den ene er det JHVH der skaber, i den anden elohim.

Kun en person der ønsker at voldtage Bibelen kan finde på at påstå, at de to beretninger supplerer hinandens beskrivelse af jordens bodstavelige tilblivelse. De er to forskellige myter der begge er medtaget, fordi de begge fortæller os noget vigtigt. At de begge er medtaget, på trods af deres uoverensstemmelser beviser, at jøderne ikke mente de skulle opfattes bogstaveligt.

Se, det er jo det der viser om man har forstået Bibelen. ftg
Hvis man finder modsigelser i Bibelen, har man ikke forstået den. Først når brikkerne falder på plads, har man forstået Bibelen rigtigt. Skriterne skal stemme overens, again. Der er ingen modsigelser i Bibelen når man har forstået den rigtigt.

Med venlig hilsen, ftg.

Sikke da noget vrøvl sebl
Bibelen selv siger da ikke, at den ikke modsiger sig selv, så det er noget eklatant vås du fyrer af. Hvad i alverden bilder du dig ind, sådan at forlange at Bibelen er selvmodsigelsesfri.

Bibelen er skrevet af et hav af forskellige forfattere - naturligvis er der selvmodsigelser i den.

der er noget om snakken der er bedst Bakken, Ven af Sandheden
Hej again,

Ja, det er som at besøge Bakken i dyrehaven. Dyrene i Hakkebakkeskoven. 3 skud for en krone.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.