Bibelens VIGTIGSTE budskab

Bibelens VIGTIGSTE budskab ftg
Jesus Kristus sagde til sine disciple: "Derfor skal I bede således: 'Vor Fader, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen'." (Mattæus 6:9-10, da. aut. 1948) Denne bøn, kendt af mange som fadervor, forklarer formålet med Guds rige.

Ved hjælp af dette rige vil Guds navn blive helliget og renset for den vanære der er bragt over det som følge af Satans og menneskets oprør. Denne renselse er af største betydning. Alle fornuftbegavede skabningers lykke afhænger nemlig af om de helliger Guds navn og villigt accepterer hans ret til at herske. (Åbenbaringen 4:11)

Dertil kommer at riget er blevet oprettet for at 'Guds vilje kan ske på jorden, som den sker i himmelen'. Men hvad er Guds vilje? Det er at genoprette det forhold mellem Gud og mennesker som Adam satte over styr. Riget vil også opfylde den hensigt som den universelle Suveræn, Jehova, havde med jorden, at omdanne den til et paradis hvor mennesker der har Guds godkendelse, kan leve evigt. Guds rige vil rette op på den skade der er sket som følge af den første synd, og sørge for at Guds kærlige hensigt med jorden bliver en realitet. (1 Johannes 3:8) Dette rige, og det som reget vil udrette, er Bibelens vigtigste budskab.

Måske i dit hovede rune.nonbo
-men i mit er biblens vigtigste budskab, at 'elske sin næste', udøve næstekærlighed her og nu og ikke i et paradis, som kommer efter døden.

Nej, det gælder om at gøre godt NU og ikke bare stræbe efter sin egen lykke hele tiden, mens man ødelægger andre mennesker og børn i processen.

Guds rige blev oprettet i 1914. yamaha200
Der er allerede 7.000.000 der har underlagt sig Rigets herredømme. De er begyndelsen til den nye jord.

ftg Vær venlig at svar på.......................... jalmar
..............følgende:

Du skriver

”at omdanne den til et paradis hvor mennesker der har Guds godkendelse, kan leve evigt.”


Og yamaha2000 slynger lidt stort ud 7 mill. Men lad ham bare overdrive lidt!

Det vil sige, hvis man tager teksten for pålydende, og dette er så åbenbart en af de tekster I mener er rigtige (det har jeg stadig ikke forstået, at nogle tekster er mere rigtige end andre – men lad nu det ligge!)

1.)
Skal kvinderne så aldrig besvangres mere?

a.)
Hvis Nej - Bliver forældrefølelsen, den der stærke følelse om et barn bare fjernet?

c.)
Hvad skal man så egentlig leve for?

d.)
Hvis jo – hvornår stoppes ældningsprocessen så, når børnene vokser op v.20 – 30 – 40 år eller mere…..?

2.)
Hvis ”ond & ondt” afskaffes, så afskaffes i princippet også ”God & Godt”!

a.)
Hvis Gud så ikke god mere, Hvad er han så?

b.)
Hvis det ikke afskaffes, så lærer vi jo gennem Gud, at der er ondt og Godt!

c.)
jamen så er vi jo lige langt, er vi ikke?


Med venlig hilsen

jalmar

filosofisk godt spøgsmål jalmer:)) sveland
godt gået gamle:)

MC du skriver : Der er allerede.................................. jalmar
................7.000.000 der har underlagt sig Rigets herredømme. De er begyndelsen til den nye jord.


Er der allerede døde og formuldet så mange Jehovas Vidner siden i startede?

Det synes jeg ikke rigtig jeg kan regne ud, men nu er jeg heller ikke særlig god til tal?


En lettere forvirret

jalmar

1 moses bog siger noget andet. sveland
det er meget sjovt at Jehovas vidner, siger at de er sande kristne, fordi de tilbeder HELE biblen.
men når man så går dem efter så måtte de i første omgang ikke tro på at der fandtes dinosauruser.
men det må de godt nu.
men de skal jo også tro på at mennesket, kun er 6.000 år gamle. og samtidigt tro på at skabelses beretningen værede i 6 dage. og at jorden er 7.000.000.000 år gammel.
er der nogle der kan forklare mig logiken i dette?

Jada Ingen Problemer i det.................... jalmar
...............Deres Gud hedder Jehova, og han kan alt hvad han vil?

Få Sande profetier fra Satans Kirke til at være Falske!

Og Få:

Falske Profetier fra "Den Kloge Træl", til at være de mest Sande af dem alle.

Derfor gælder alle Falske Profetier fra Jehovas Vidner som at værende lige så Sande som den Mest Sande overhovedet Udtalt - Og det er sgu da ikke så lidt af en Bedrift, at få 6 millioner til at hoppe på den Galej!

så alt andet er sgu da småting mand!


Mange hilsner

jalmar

Jeg er ikke specielt bibelkyndig nimbuto
Jeg troede bibelens vigtigste budskab var kærlighed overfor sine medmennesker. Det synes jeg er et smukt budskab, og alle religiøse eller ej burde prøve at vise mere kærlighed og mindre had.

Ja, Bibelen lærer os at vise næstekærlighed, ftg
men dens budskab er Guds rige. Når Guds rige hersker vil alle mennesker lære at vise oprigtig interesse for hinanden.