bio brændsel - godt eller skidt

bio brændsel - godt eller skidt jacob.lykke
læste en artikel på tv2.dk - den handlede om bio brændsel som alternativ til benzin, lyder umiddelbart godt. men når det går ud over vores madvarer er der jo i enden nogen som må sulte! og hvem skal det så gå ud over? det bliver jo næppe de som bruger bio brændsel!?!

skal man fortsætte med at forske i biobrændsel teknologien eller skal man starte forfra og finde et helt 3. alternativ?
i så fald ville det kunne gøres inden olie forekomsterne er opbrugt?

mh Jacob

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-4729421.html

Brint, vind, vand, lys, fussion anonym
der er massere af områder at tage fat på.

brint jacob.lykke
er også umiddelbart den jeg tyer mest til.. tror dog der vil være nogle sideeffekter ved det. ved brint som brændstof vil betyde at udstødnings"gasserne" vil være damp... har på fornemmelsen at det vil betyde mere regnvejr.

men det kan man jo blive nød til at leve med, eller? for vi har allerede problemer med oversvømmelser rundt om i Europa idag.

dette er dog bare mine tanker, ved ikke om det er blevet videnskabeligt bevidst.

mh Jacob

Biobrændsel/fødevare halgrem
Det kan godt være at man bruger fødevare men disse bliver solgt til domping priser i ulandene så deres bønder ikke kan producere til
konkurence dygtige priser hvis de selv lavede deres fødevare ville det gøre dem uafhængige af
fødevare fra de vestlige lande og der ville også blive plads til at de kan komme videre i
deres udvikling og plads til udledning af co2
for biobrændsel er co2 neutral M.V.H.

meget mad = lidt brændstof jacob.lykke
det har du ret i. men det gælder kun for EU da de opretholder de høje toldmurer samt giver landbrugsstøtte!

anyway, hvis du læser artiklen fra tv2, så er det altså ikke små mængder af mad der skal til at lave brændstof! det er mad til en familie i et år, for at fylde en tank op.

derfor synes jeg det er tanke vækkende, og formentlig ikke så god en ide som det eller vil se ud til.

i ulandende ville de heller ikke være i stand til at producerer nok selvom vi ikke solgte vores overskudsmad til dumping priser - det tror jeg i hvert fald ikke, de har simpelthen ikke teknologien til det, og hvis de havde ville det forurene mindst lige så meget som olie forureningen gør idag...

mh Jacob

Biobrændsel er godt Assessment2
Sult skal ikke løses ved at "Vi" producerer fødevarene og gratis fodre andre.
Derfor er sult-argumentet forkert.
Sult skyldes mere overbefolkning og krige, som igen skyldes dårlig styring af landene.

Jeg synes, at biobrændsel er spændende, men vi skal have befolkningstallet ned også i Danmark.

?!? jacob.lykke
jeg er står fuldstændig uforstående overfor det du siger.

befolkningstallet skal ned! og hvordan vil du så gøre det? ved at infører et-barns-politik som i kina, beklager makker, det kommer ikke til at ske, det kan jeg sige allerede nu.

der er mad nok i verden til alle, men hvis vi skulle lave det om til brændstof, ville det kræve alt for mange [mad]resourcer, set i forhold til det antal transportmidler der hovedsagligt står for forbruget af brændstof.

mh Jacob

Det er jo det samme som at sige anontm
at når du åbner for vandhanen eller tager bad så tilskynder du regnvejr. Så tror jeg mange i tørre områder vil benytte sig af den fremgangsmåde.

Dog er det et lukket system (principielt), så noget er der vel om snakken.

udvikling Halgrem
hvor meget korn bliver og kartofler bliver der
brugt til øl og snaps/vodka idag det kunne man
måske se lidt på hvis det spild man syntes det ville blive men om ca 40 til 50 år skal vi jo til det aligevel sideløbende med andre former
for brændsel lad os gå lidt/noget længere tilbage i tiden dengang Danmark ikke havde nogen
infrastruktur var der heller ikke noget olie men
der blev brugt andre midler men det jeg mener er
at så længe ilandene holder ulandene nede på denne måde sker der ingen udvikling M.V.H.

Det skal ned Assessment2
vi er overbefolket.

Biobrændsel behøver ikke at være mad. Det kan være afgrøder. Desuden skal energiforbruget ned.

Man kunne også lade heste gå i en trædemølle, der driver en generator. Det er også biobrændsel.

niksen, der er stor forskel jacob.lykke
nej det er absolut ikke det samme. hvis du direkte påfører luften vanddampe, skal vandet jo falde igen..

når du tager bad, vil vandet jo ryge i kloakken. det vil i så fald først fordampe når det blev blandet med havvand eller en sø (etc) og siden hen falde som regn.

mh Jacob

både og jacob.lykke
ja kan godt følge din tankegang, vil give dig ret.

men ulandene overtager vores produktions måde, så de springer netop udviklingen over - som du skriver - problemet er at når de får en masse kunstgødning, som de har set hjælper godt heroppe, så forurener de enormt meget dernede, for de kender ikke konsekvenserne ved et overforbrug, samt sundhedsfaren ved det.

man kan kun håbe at de som hjælper dem med at lære om vores måde at dyrke landbrug på, også lærer dem om sikkerhedsforanstaltninger.

mh Jacob

bio brændsel jacob.lykke
afgrøder er vel for sin vis også mad?! vil jeg mene.

jeg ser dog ikke hesten i trædemøllen som bio brændsel, nok fordi den skal bruge mere energi end den kan lave (tænker her på mad, som igen skal såes og høstes).

kan du uddybe din begrundelse for at jorden skulle være overbefolket? vi kan jo producerer mad til os selv.

mh Jacob

Jeg vil sige at så længe vi har bugnende komododragon
overskudslagre så synes jeg at der er fint at gære noget af det til alkohol til brændstof (bioethanol), istedet for at det bare ligger og rådner og må kasseres.

Man kan selvfølgelig synes at maden burde sendes derhen hvor den gør mest gavn og at det måske var i maven på en afrikaner istedet for i maven på en jeep. Det er der bare ikke nogen større mening i. Måske vil man kunne afværge sult i et par måneder, men det grundlæggende problem som giver sult er der stadig. Det er overbefolkning og ubæredygtige landbrugsmetoder. I U-landene må man hjælpe dem til selvhjælp, istedet for at kaste korn ned til dem. Man må lære dem om værdien af prævention og introducere bæredygtige landbrugsmetoder med afgrøder der er tilpasset stedets jord og klima. Det er sådan set også det der har været det bærende element i U-landshjælp igennem mange år.

stort spild jacob.lykke
kan kun give dig ret!

men umiddelbart lyder det til at der skal bruges ekstremt store mængder mad til at producerer en tankfuld brændstof, og så er det måske også os selv det går ud over når der ikke er mad nok. der kører jævnt mange biler rundt jo.

mh Jacob

Der kan kun Assessment2
produceres biobrændsel i Europa til ca 1/6 af vores energiforbrug. Dvs vi er for mange.
Olien slipper jo op, så vi skal finde en balanceret løsning, og som også skaber uafhængighed.