blod redder liv!

blod redder liv! sveland
det er ret sørgeligt, at se, hvordan folk hjernevaskes til at gå i døden for deres tro.
men det er da desvare ikke første gang vi ser det :(
http://www.dr.dk/odp/default.aspx?template=nyhed&guid=DR1200607272100&back=%2fodp%2fdefault.aspx%3ftemplate%3dnyheder%26day%3d0#
fra idag, klokken 21:00
se under
Regler om blod indskærpes

79.2 % af blodet er vand, der er blod i kyllinger, i modermælk.
http://www.ajwrb.org/
vi har fået masse af blod i os, igennem livet, hvad med alt den blod, der bliv brugt, da vi bliv lavet i vores mors mave? moderkagen:)

Har altid en blodpølse liggende Holger
i køleskabet.

JV. anbefaler MACROMEX se ............................ jalmar
............http://www.watchtower.org/languages/danish/library/hb/i ndex.htm


...........Når Sandheden skal frem, og det skal den da!Det Vidundermiddel der skulle værre bedst er >> MACRODEX << Nedenstående er Sundhedstyrelsens Udmelding om dette præparat:


.>>>-----> et af JV's "ufarlige Vidundermidler"


4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Information om Macrodex skal indeholde oplysning om incidensen af alvorlige reaktioner efter Macrodex (ca. 0,05%), herunder incidensen af letale reaktioner (ca. 1 per 20.000 be-handlede patienter).

For at forebygge anafylaktiske reaktioner ved behandling med Macrodex præparaterne bør der inden infusion af disse gives dextran 1 (Promiten) intravenøst, der blokerer dextranaktivi-tet antistof i blodet (haptenhæmning).

Macrodex har kolloidosmotisk effekt, hvorved det binder vand. Ved risiko for overbelastning af kredsløbet (f.eks. ved latent eller manifest hjerteinsufficiens) bør infusionshastigheden være lav, idet en pludselig forøgelse af blodvolumen kan betyde en belastning af hjertet eventuelt medførendeDette er jo bare en af de forløgne Ord i JV's Anti-Blod-Brochure!

I kan bare tage navnene på JV's Såkaldte "Ufarlige Transfussions-erstatninger" og slå dem ind på Google, det giver svarene!

Den væsentligste årsag til Bloddonor-problemerne i USA og andre steder, Den enorme Mangel på Blod i USA -¤- Dette gør at Ikke alle Donorsteder, er man lige nøjeregnende med hvad for blod man får Tappet, --¤-- Det er jo en lille ekstra-indtægtskilde for visse personer, da Blod derovre byttes med Penge!


Med venlig hilsen

jalmar