Bodeling ved separation

Bodeling ved separation Konen...
Min mand og jeg har indleveret papirer til separation i statsamtet. Vi har fravalgt samtalen da vi selv ville dele tingene imellem os. Nu er jeg imidlertid i tvivl om hvordan dette gøres. Vi har hus, bil, campingvogn, firma osv. men der er meget gæld i det hele. Jeg vil ikke have nogen af tingene, men flytter i lejlighed med vores fællesbørn. Hvordan bliver tingene så gjort op? Hvis min mand beholder alle tingene skal han så betale mig halvdelen af deres værdi? Eller skal evt. gæld trækkes fra? Eller skal alle tingene sælges? Eller.....????

i Har så anonym
meget at det klogeste ville være at få en advokat til at se på det, de 10000 kr han skal havde er godt givet ud, så er i også sikker på at ingen bliver snydt, for er der uenighed, så skal hus-bil-campingvogn-og firma gøres op i gæld og værdi,

Det kunne måske være at din mand ville beholde firmaet, fint, så tager du huset og måske lader ham få bilen

Uanset hvordan og hvorledes BeggeBenPåJorden
Så skriv ALT ned. Og jeg mener ALT. Selv om i mener i kan finde ud af det er det utroligt vigtigt at i skriver det hele ned. Helt i detaljer. Få evt. en advokat til at udarbejde papirer. Seperationen er gældende fra den dag i underskriver papirerne og hæfter således ikke for hinandens gæld fra denne dato. Men det kan ikke siges ofte nok: skriv alt ned...

Det er klogest g-l
at tage en advokat. INGEN TVIVL OM DET! Da jeg blev skilt, mente jeg også at det var bedst at vi selv fandt ud af det, især af hensyn til børnene. På den måde blev jeg "snydt" for en del penge, da huset skulle beregnes til vurderingen i regnskabet og det kunne have indbragt en del mere end det, hvis det var blevet vurderet af en ejendomsmægler som man normalt gør.

Det er en hård periode I skal igennem, men du kan gøre det lidt nemmere ved at din og hans (og I SKAL have forskellige) advokater finder ud af det rent boskabslings mæssige.

Hold fanen højt og pas på dig og dine børn. Det er trods alt, det vigtigste du har lige nu.

Held og lykke!

Ligesom de andre... spinoff
Kæreste....
Selvfølgelig skal der en juridisk rådgiver på banen, mit råd er at I bliver enige om at tage en sådan,- altså hver sin. Hvis kun den ene af jer tager en rådgiver, så er kimen lagt til splid allerede, hvilket ingen er tjent med.
Skulle I finde vej alligevel til at dele som I selv ønsker det, så kan I begge betragte rådgiverens løsning som en fall back istedet. Ikke dårligt når energien skal bruges på børnene. Har desværre prøvet turen 2 gange, og har erfaring både med og uden rådgivning.

Venligst Spinoff

Dumt uden juridisk rådgivning wawe
virker som det mest hensigtsmæssige idet der er tale om komplicerede regnskaber ift. især gæld, hus, firma og pensioner. Desværre kan det godt optrappe konflikten med advokatbistand, men I får da eksternaliseret eventuelle problemer.

Det forhindrer ikke, at I selv indgår skævaftaler som betyder, at din mand tager hus, bil, firma og gæld og du tilgengæld bliver fritaget for at dele gælden.

Jeg vil sige miaw
At det lyder som om jeres formuefællesskab var indviklet, idet jeg hører "firma" blandt ind i det? Derfor vil det nok være en god ide med juridisk vejledning, også hvis du ikke føler du har et sikkert overblik over dine egne og din mands værdier.

Mht. til dit spørgsmål, hvis i har haft almindeligt formuefællesskab dvs. ingen ægtepagter sker der en ligedeling af jeres værdier.

DVS. den formue din mand har haft "deles", efter fratrukken gæld naturligvis, hvorefter han beholder halvdelen og du får den anden.

Det samme gælder fsv. angår din formue.

I praksis betyder det, at alle værdier og gæld for hver enkelt af jer skal gøres op. Når man så ved, hvad hver af jer har krav på, kan man begynde at fordele de enkelte genstande samt formuen.

Det skal naturligvis siges at i jo ikke behøver at dele ligeligt efter loven. I kan aftale fordelingen som i vil.

DU vil ikke have nogle af tingene..!!??!! ABDE
Du skriver i dit indlæg at du ikke vil have nogle af tingene, og spørger så samtidig om din mand skal betale dig halvdelen af værdien.

Først og fremmest skal din mand jo acceptere at han beholder det hele. Måske ønsker han heller ikke at beholde flere af jeres ting, og i så fald er du jo "nød til" at tage nogle af tingene.

Men ja, i deler alt, med mindre en af jer har særeje på nogle ting.

Det værer sig både aktiver og passiver. Så hvis jeres samlede værdier ender i et minus, så skal du naturligvis ikke have noget som helst, men derimod være med til at få gælden ud af verden på lige fod med din tidligere mand.

Bodeling via advokat carl holm
alt andet er hul i hovedet.

Det vil i komme jens261
til at fortryde alså at blive skilt.
Men det må i jo om.
Jeg vil kraftig råde dig til at i finder en advokat til at hjælpe jer med bodelingen, for det kan bagefter give en masse ballade ( jeg taler af erfaring ).
Der vil når i selv skal stå for det, blive larm over det, en af jer vil føle sig snydt, og så er krigen da' først brudt ud.
Det var bedre at i fik afviklet alt det i nu har gang i, og så startede på en frisk ( ALSÅ SAMMEN )
I aner ikke hvor meget skidt i skal igennem.
Tag dog og gå ned på kroen og få en dejlig middag sammen, og så få talt ud, det i der har gang i er skørt, i skulle begge to ha' varmet jeres ører så i kom til fornuft.

God vind

Det er jo lige det.. Konen...
Hvis ingen af os vil have huset f.eks. må vi jo sælge det... Men kan man forlange alt solgt og delt????

Ja, det kan du. ABDE
Hvis en af parterne ønsker at flytte, hvilket jo vil være meget normalt ved seperation eller skilsmisse, så skal huset sælges.

Den part som ikke ønsker at flytte kan selvfølgelig blive i huset, men i så fald skal vedkommende som flytter ud have 50% af friværdien i huset udbetalt af ex-partneren.

I skal få huset vurderet af 2-3 uvildige ejendomsmæglere og ta' så gennemsnittet af de 2-3 vurderinger som I får.

Derefter kan partneren vurdere om han / hun ønsker at blive i huset og i så fald udbetale 50% af friværdien til modsatte part.

Ønsker ingen af jer at blive i huset, ja så sælges huset på helt almindelig vis og der deles 50 / 50.

DROP den der freslste jeg skal ikke ha noget instilling kvinde 40
Sæt jer ned, enten sammen med en advokat, eller hver for sig med en advokat:

Gør boets aktiver op
Gør boets passiver op

Udred evt. særejer og gæld m. personlig hæftelse

Og del så jf. reglerne.

Du skal for alt i verden ikke sætte dig og lade værdier ryge - du får brug for dem (forudsat boet er i plus efter opgørelse af aktiver og passiver)

kh, kvinde m erfa i lang skilsmisse...

du kan forlange alt ... bare ikke sikkert du får ;o) kvinde 40
derfor havner sådanne sager v. advokater, evt. også i retten hvis forlig/ løsning ikke nåes ad anden vej.

Der findes gratis advokatvagter i alle større byer - slå op på internettet og tag så afsted til en kort orienterende snak *S**

... og indstil dig på at detkan ta alt mellem måneder og år *S*

du giver u-korrekte oplysninger kvinde 40
man kan IKKE forlange at den ene part flytter - en dag er låsen måske bare skiftet! - og så kører dt med advokater...

man kan ikke tage som en selvfølge at der deles 50/50. - det kommer an på ægtepagt, særeje, indskud og en hel masse andet.

= Advokat på.

he he - sødt svar - gid det var så let he he
så var der meget papirarbejde og bekymringer sparet *G*