Borgerløn

Borgerløn eliah
Hvilke partier vil indføre borgerløn?
Og hvor mange penge er der på en borgerløn pr. måned?

Borgerløn og samarbejde Netværke
Ved ikke men det er da en god ide, der skal bare flere underemner ind under en borgerløn, faktisk er borgerløn vel noget i stil med overførselsindkomst bare underlagt andre grundlæggende betingelser og referencer.

Borgerløn fruppe
Borgerløn er da blevet noget støvet efterhånden, det var i halvfjerdserne man talte om det så alle overførselsindkomster kom under eet.

Den nuværende fordeling er da udmærket: Pension, førtidspension, arbejdsløshedunderstøttelse samt SU.

Borgerløn Vores 9 Akki
Distribuér 100.000 kroner til hver husstand hver den første. Se det var noget, der ville gavne.