Brug for kritik

Brug for kritik yudummm
Hej jeg er i gang med en projekt opgave og i min gruppe har jeg fået lov til at besvare spørgsmålet som lyder: Hvordan kan pædagoger forholde sig til en skilsmisse i forhold til at støtte børnene og deres forældre i denne situation?

Jeg er selvfølgelig ikke færdig kun lige startet, men jeg har brug for lidt kritik af det som jeg har skrevet indtil videre...
Er der en der gider at læse den??




Når vi som pædagoger bliver opmærsomme på et barn i sorg på grund af forældrenes skilsmisse, er det vores ansvar at hjælpe barnet.
Det kan være at barnet bliver unerkendt af sin far eller mor fordi han/ hun er trist og har ikke tid og overskud til at tage sig af barnet.
I dette tilfælde vil barnet får lov til at passe sig selv og dette kan medføre problemer, da barnet ikke kan får de nødvendige opmærksomhed fra forældrenes side.
Det er vores job som pædagog at hjælpe barnet.
Barnet vil blive usikker på sig selv og andre på grund af den manglende anerkendelse.
Derfor skal vi som ansvarlige pædagoger forsøge at hjælpe ved at skabe trygge og stabile rammer for barnet, når det er i daginstitutionen i de mange timer.

I tilfælde af skilsmisser har de fleste institutioner en handleplan, som de går efter.
En handleplan/ omsorgsplan er et redskab til at håndtere de svære situationer fx ved en skilsmisse.
Hensigten med denne plan er at give medarbejderne et fælles grundlag at handle ud fra.
Lige så snart man som pædagog får vide, at et forældrepar skal skilles, er det denne handleplan der træder i kraft.
Vi vil senere i opgaven give et eksempel på, hvad sådan en plan kan indeholde.

Når et barn er i sorg, er det vigtigt at barnet føler tilknytning til en fast pædagog.
Det er godt for barnet at vide, at der hjælp at hente hvis der bliver behov for det.
Det skal være en person der kan lytte, anerkende og fortælle barnet, at det er okay at fx græde eller blive vred, men at det er forkert at blive voldelig.
Det er vigtigt som pædagog at vise interesse og seriøsitet over for barnet.
Personen skal være til at regne med og have tillid til.

Begreber som anerkendelse, indflydelse og positive forventninger til barnet vil udvikle barnets kompetencer, der vil fremme dets evne til at klare hverdagen og dermed udvikle en positiv retning.

1. moduls projekt yudummm
vi er pædagogstuderende og det er vores 1. moduls projekt...

Problemformulering:
Hvordan kan pædagoger forholde sig til en skilsmisse i forhold til at støtte børnene og deres forældre i denne situation?

- Hvilke tanker og reaktioner har børn der oplever en skilmisse?
- Er der forskel på hvordan drenge og piger reagerer i en skilsmisse?
- Hvad siger loven omkring samvær og myndighed efter en skilsmisse?

en ting til... yudummm
det drejer sig om børn i alderen 5-10 altså sfo børn....

svært i starten gg. Forslag! p.o.t
Svar på Hovedproblem formuleringen :De skal sørge for ikke at blive en del af problemet..gg (faktisk vigtigt ikke at tage parti i konflikten)

Ok i skal nok passe på ikke at brede jer ud over hele spektret omkring skilsmisser.
hvad er vigtigst? i forhold til hvad i vil vide. I skal pejle jer ind til en præsis problem f. som således bliver stammen på det træ i er ved at plante.

mit forslag:

Hvordan kan pædagoger forholde sig til et skilsmissebarn der mistrives?
(det er jo ikke i alle tilfælde det er en "ulykkelig" skilsmisse men forældre der takler situationen rigtigt, og her kan i tage udgangspunkt i et barn der mistrives)

underpunkter

- Hvilke tanker og reaktioner har børn der oplever en skilsmisse?
(god)
- Er der forskel på hvordan drenge og piger reagerer i en skilsmisse?
(unødvendig viden i forhold til trivsel hos det enkelte barn, medmindre i syntes dette er vigtigere end trivsel

- Hvad siger loven omkring (trivsel)samvær og myndighed efter en skilsmisse?
(kan bruges til at belyse hvad i må og ikke må blande jer i)

tillæg - hvilke foranstaltninger kan man sætte i kraft for at sikrer sig barnets trivsel?
(undersøg de muligheder jeg skrev i sidste indlæg)

det er bare en mulighed blandt mange, pas på træet ikke vokser i alle mulige retninger fra starten. Eller som min gamle lærer sagde " hvis du vil skrive om alkohol og grøndlændere, må du tage udgangspunkt i e´n grøndlænder og ikke en beskrivelse af hele grøndland!

m.v.h. p.o.t

Kritik p.o.t
det jeg ikke har kommenteret syntes jeg var godt skrevet
god nat og god arbejdslyst