ca 20 timer. pr uge

ca 20 timer. pr uge umuligt
jeg er på kontanthjælp - ikke noget jeg er særlig stolt af, men jeg har nogle psykiske handicaps, som gør, at jeg ikke magter et fuldtidsjob...

Jeg har nu været arbejdssøgende i mange måneder, men som ufaglært, er det så svært af finde et job på ca 20 timer i ugen.
Kommunen har sagt til mig, at de nok skal supplere op - dvs. at med et 20 timers job om ugen, får jeg jo ikke så meget betalt, som når jeg er på kontanthjælp, da jeg også har børn.

Jeg er ved at gå i spåner over ikke, at kunne finde et job, som jeg kan holde til, da der er flere ting, som skal tages hensyn til...
Kommunene vil på nuværende tidspunkt ikke bevillige flexjob, da de jo hele tiden håber på, at jeg kan blive selvforsørgende og det håber jeg da også selv, men har nu med mine 38 år aldrig magtet et fuldtids mere end et par måneder - desværre.

Jeg er ved at miste troen på, at jeg finder mig et job. Er der noget jeg kan gøre, andet end, at jeg i forvejen er inde på jobindex og af´s hjemmeside og se hver dag, jeg har også haft ringet rundt flere steder, men uden held...

det et forfærdeligt liv nhujas
at have det sådan ....har selv angst og fobi så mit liv har været det samme ....

ja, jeg lider af angst umuligt
og det er en lidelse, som jeg er vokset op med og kommer aldrig af med,men må lære at leve med det. i perioder går det bedre end andre perioder.

Hvordan klerer du dig så rent arbejdsmæssigt?

Mange ting anonym
Der er mange ting i dit indlæg her.

1) Du har aldrig kunnet klare et fuldtidjob, mere end et par mdr.

Det synes jeg du overfor kommunen har bevist.

2)Du lider af angst

Noget kommunen SKAL tage alvorlig (Få evt. din læge med indenom der, så du har det på skrift)

3) Kommunen vil ikke give dig flexjob.

Har du søgt skriftlig og har du skriftlig afslag? (Hvis du har skriftlig afslag kan du anke det)

Kommunen er efter alle de omstændigheder forpligtet til at få dig arbejdsprøvet.

Du gør:

1) Få din læge til at sygemelde dig. (Så kan kommunen ikke afvise at arbejdsprøve dig efter en rum tid)

2) Når din læge har sygemeldt dig, går du på kommunen med sygemeldingen og så skulle det køre helt af sig selv. (Hvis du og din sagsbehandler går fejl af hinanden, så kan du forlange at få en anden)

3) Hvis du har svært ved at sige noget selv på kommunen, så tag evt. en bisidder med som du giver lov til at snakke din sag.(Tag evt. en diktafon med til at optage samtalen. Husk bare at gøre din sagsbehandler opmærksom på at du optager samtalen for at huske det hele, det er lovpligtig at gøre opmærksom på det. Hvis du derimod tager en MP3 med der kan optage, så er du ikke forpligtet til at gøre opmærksom på at du optager samtalen).

Håber du kan bruge det her.

Hilsen fra en der selv hr prøvet det.

der foreligger umuligt
en diagnose fra en psykiater,at jeg har angst og jeg har klarlagt kommunen,at angsten ikke er noget jeg vokser fra.

rent økonomisk sidder jeg i suppedasen, for hvis kommunen ikke vil bevillige flexjob, så bliver min økonomiske situation jo aldrig bedre.
Jeg har kun en smule gæld, hvor jeg afdrager med 600 kr pr. mdr.

Min sagsbehandler siger og virker også som om, at hun tager mig alvorligt, men jeg tror ikke helt, at hun er klar over, hvor meget jeg lider, for jeg fremstår jo så præsentabel...

Min psykiater har igennem en lang periode sygemeldt mig, men nu er jeg arbejdsklar igen, noget jeg jo også skal være, for at kunne, for på sigt, at få bevilliget et flexjob.

Kommunen siger nu, at det er den sidste arbejdsprøvning jeg skal i,men det har de jo sagt så tit, for hver gang man får en ny sagsbehandler, så kommer man igennem hele møllen en gang til..

Kommunen vil ikke skrive noget ned, at jeg skal i den sidste arbejdsprøvning, jeg har endda ringet og talt med sr-bistand og de siger, at kommunen normalt ikke skriver det ned...

Det sidste min sagsbehandler sagde til mig var, at hun synes jeg var for god til, at lade kommunene finde et job til mig, men at jeg selv kunne søge og det gør jeg så nu, og finder mig et ca 20 timers job i ugen og når jeg så har været der, så tager jeg sagen op igen med sagsbehandleren, hvilket hun er indforståetmed.
Sagsbehandleren vil sætte en mentor på den arbejdsplads, som jeg finder, så det måske hindres, at jeg ikke stopper igen...

Min tanker er så nu, at efter jeg har været på den arbejdsplads jeg finder i 3 måneder og jeg bliver der, så søger jeg skriftligt om flexjob og ved afslag anker jeg den. For nu vil jeg ikke hales rundt i manegen længere..

Lyder mit foreslag ellers ik ok!

ps. glemte lige umuligt
psykiateren er jeg stoppet hos, da han mente, at jeg var for god til at fortsætte hos ham. Han havde ellers store ambitioner på mine vejne, at jeg skulle være psykolog, noget jeg også brænder for, men selvom viljen er der, så spænder angsten ben for mig og så har jeg også et handicappet barn..

Min sagsbehandler havde foreslået mig en hjemme hos, men jeg fik afslag, da der vurderet, at jeg var for god, men så har min sagsbehandler foreslået, at jeg kan tage kontakt til dagspsykiatrien og det vil jeg så gøre, for de kan måske hjælpe mig i den sidste ende.....

Det er hårdt at kæmpe en kamt med kommunene helt alene, men jeg føler også nu, at jeg bliver nødt til at finde et arbejde og arbejdsprøve mig i 3 måneder, inden jeg søger flexjob, da jeg har gået arbejdsløs så længe og jeg skulle jo nødig gøre mig uvenner med sagsbehandleren, for jeg hører ude i krogene, at kan en sagsbehandler ikke lide en, så får hun sine kolegaer med på hendes vogn og så får man da slet ikke bevilliget flexjob..

Fobiskole Selv angstramt
Hej, Umuligt.

Det er en superærgerlig situation at stå i, og selvom kognitiv terapi vil kunne hjælpe de fleste med den type problemer, vil kommunerne som regel ikke bevillige hjælp, fordi det er for dyrt. Almindeligvis koster en psykolog 800 kr. i timen.

Nu ved jeg ikke, hvilken kommune du bor i, men jeg ved, at både Ringsted og Køge kommune på forsøgsbasis sender borgere på angst- og fobiskole. Og dét hjælper!
Sådan et forløb vil typisk tage 6 uger og give en ikke uvæsentlig bedring i tilstanden hos angstramte. Til slut i forløbet vil man, i fællesskab med en eller flere af de tilknyttede psykologer, formulere en ressourceprofil, som bliver forelagt kommunen, som i både Ringsted og Køges tilfælde vægtes højt. Det er slet ikke sikkert, at sådan et kursusforløb vil kunne forberede dig på en 37 timers arbejdsuge, men det vil under alle omstændigheder kunne lette din hverdag - og formentlig være et godt springbræt til f.eks. flexjob, hvis det af psykologerne, i samarbejde med dig selv, skønnes som et relevant tilbud.

Hvis jeg var dig, så ville jeg tage kontakt til din sagsbehandler og prøve at få trumfet sådan et kursus igennem. Sørg for at spørge om, hvorvidt det evt. ville kunne erstatte den ordinære arbejdsprøvning. Og vær ikke bange for at inkludere ledelsen på fobiskolen, men sæt gerne et møde op mellem denne og din sagsbehandler.

Lad os gerne vide, hvordan det går dig.

Mvh.

Kommunen anonym
Jeg synes kommunen kører lidt rundt i manegen med dig.

Kommunen har pligt til at skrive alt ned, selv når du bare ringer til din sagsbehandler. Det kaldes notatpligt.

Har du på skrift fra kommunen at din sagsbehandler vil finde en mentor til dig...ellers få det på skrift.

Når du skriver at du vil finde et 20 timers job, går jeg ud fra at du så kan være selvforsørgende???

Kommunen kan aldrig sige hvornår det er sidste arbejdsprøvning....ny sagsbehandler=nye øjne og nye muligheder.

Jeg har selv været i 4 arbejdsprøvninger og div. undersøgelser.

Dine tanker er at finde et job og blive der i 3 mdr og så tage sagen om flexjob op igen.

Hvis du ved et 20 timers job er selvforsørgende, får du meget svær ved at få bevilliget flexjob. Jeg er ked af at sige det, men sådan er det.

Du skriver du er arbejdsklar igen...altså må du op på hesten og prøve igen. Går det ikke, ja så må du banke gevalig i bordet så de forstår dig denne gang.

min sagsbehandler umuligt
har skrevet en del ned på sit papir, men ikke, at jeg nu skal i den sidste arbejdsprøvning. Men jeg kan jo ikke bruge hendes nedskrevne ord til noget, når der ikke ligger en afklaring om tingene....

Ved et 20 timers job, er jeg ikke selvforsørgende, for kommunene vil supplere op til det, jeg får i kontanthjælp.

Min ide er, at finde et 20 timers job og kan jeg lide arbejdet og bliver, så er min hensigt, at kommunen bevilliger flexjob til netop denne arbejdsplads. For jeg har sagt til kommunene, at jeg ikke orker længere at blive ved med at skifte arbejdsplads, hvortil min sagsbehanhler sagde, det kan jeg da sandelig godt forstå, men fra at forstå, til at holde ord i den sidste ende - det er jo to forskellige ting.

Min tålmodighed er ved at løbe helt af med mig, jeg kan snart ikke holde ud at vente i evigheder længere..