Cristania=nasserøve?????????????

Cristania=nasserøve????????????? karpa
Ret skal være ret - så her kommer fakta om hvorvidt boerne på Christiana betaler Husleje og skatter.
Nogle påstår at de IKKE betaler ejendomsskatter
Dette er i direkte i strid med fakta!
Samlet har de i perioden 1993- 2002 betalt 5.971.777,- kr. i ejendomsskatter.
I 2003 betalte de 673.756,40,-kr i Kommunalt tilskud, og 728.443,20,-kr i 2004.
Det samlede beløb på skatter og afgifter (ejendomsskat, CO2-afgift, affaldsafgift, ja alle de forskellige skatter og afgifter alle ejendomsindehavere nu betaler) var i 2004 1.518.265,72,-kr.
Det samlede beløb for 2005 er ikke tilgængeligt endnu, men de har betalt ejendomsskatteregningen, den var på 728.443,20,-kr. Hertil skal så lægges de forskellige afgifter, skatter o.a. der puttes oveni, og betales i starten af 2006, når vi får regningen.
Tror man ikke på disse tal, så kan det oplyses via Københavns Kommune!

Når man hører en politiker eller andre udtale at ”de betaler ikke for gas”, skulle man tro personen regnede offentlige myndigheder for idioter.
Forsvarsministeriet lukkede for gassen da de forlod kasernen omkring 1970.
Straks efter hegnet var revet ned i september 1971 dukkede de første skrothandlere op og klunsede zinktagrender, gasrør og alt hvad der ellers kunne være af værdi.
Siden den første rammeaftale blev indgået i 1993 har Christiania betalt for al forbrug, elektricitet og vand.
Der er fra 1993 – 2002 samlet blevet betalt 14.176.860,-kr.
De er til stadighed i gang med at mindske vandforbruget og renovere vand-nettet.

De betaler ikke husleje
Nej, de betaler ikke husleje, fordi de ikke lejer husene, de har en aftale om ret til at bruge, hvorfor det hedder BRUGSLEJE på ”christianittisk”.
Brugslejen består af følgende ingredienser:
Alle christianitter – der formår – betaler 1.200 kr. om måneden i grundbrugsleje til fælleskassen, altså til Christianias generelle drift (dem der ikke formår, kan få nedsat Kr. brugsleje, hvor så deres område betaler resten så fælleskassen får sit).
Derudover betaler de for forbrug af el, vand, varme osv.
Endelig har mange christianitter optaget lån i pengeinstitutter for at kunne finansiere renoveringsarbejder på deres huse, på trods af at de ikke ejer dem. Det månedlige afdrag udgør for mange fra 500 - 1000 kr.
Oven i dette kan så lægges forskellige kollektive som private opsparinger til, f.eks. kollektiv tagkasse, privat vedligeholdelse osv.
Varme udgifter på Christiania er ret høje, da de ikke er koblet på nogle offentlige forsyninger, så de fleste varmer op ved f.eks.:
Brænde, gasradiatorer, gasfyr, petroleumsovne, pillefyr, oliefyr you name it.
Det betyder at et brugsleje regnskab for en almindelig familie med 2 børn let kan se således ud:

2 x grundbrugsleje (1 pr. voksen): 2.400,-kr

El forbrug 400,-kr

Vand forbrug 100,-kr

2 x kollektiv tagkasse (1 pr. voksen) 1.000,-kr

Varme 500,-kr

Banklån 500,-kr

Vedligeholdelsesops. 500,-kr

Samlet: 5.400,-kr

Det bør også tilføjes, at man ikke kan få nogen form for boligtilskud når man bor på Christiania.
Der er i øvrigt ikke indregnet pris for de materialer der er brugt på at opbygge boligen.
Mange boliger var bare 4 vægge, et jordgulv og et tag hvor man kunne tælle tagstenene indefra, før de blev lavet om til boliger.
Så er det så ekstremt billigt at bo på Christiania?

Jo, de betaler moms og skat
De betaler moms på følgende måder:
De har en fællesmomsordning for dem der ikke er selvstændigt registrerede virksomheder, alle andre betaler som alle andre steder i Danmark.
Derfor:
Selvstændigt registrerede virksomheder følger de samme regler som alle andre virksomheder i Danmark, hvor man trækker den moms man har betalt når man købte en var en gros (moms ind) fra den moms man tillægger varen når den sælges (moms ud) -> afregning med staten.

Ikke selvstændigt registrerede virksomheder er registreret under Christianias se-nummer.
Ud fra regnskaber afregnes moms internt med vores fælleskasse, hvorefter fælleskassen afregner med myndighederne.
Faktisk er det en overskudsforretning for staten, fordi virksomhederne her ikke kan trække moms ind fra, og derfor samlet betaler moms 2 gange.
Ydermere er kravet for disse virksomheder, at de kun må handle internt, dvs. det kun er christianitter der må handle i virksomhederne.

Så, hører du denne beskyldning igen, ved du, at den der taler ikke kender de reelle fakta på området hvad angår moms.

Hvad angår skat betaler christianitter indkomst skat som alle andre.
Tror nogen virkelig i fuld alvor at man kan få et arbejde i Danmark, og så ikke skulle betale skat fordi man bor på Christiania????
PS--Indlæg lånt.

Du har ret aborten
Christianitterne er nogle nasserøve, plattenslager, tyveknægte, mordere, narkohandlere og pædofile, de skulle sparkes ind i et fængsel de næste 10 år, de har aldrig betalt en krone i husleje, de har gjort en masse mindreårige til narkomaner, de har misbrugt mindreårige pigers trang til narko, det er Danmarks menneske skraldespand,

De hers virke er karpa
den rigtige årsag til forfald i DK. De trækker et blodigt spor efter sig som sædvanligt.
http://forbryderalbum.dk/

Ja da, det er de!! Morfar
Og der er ikke meget meneskeligt i deres måde at bo på, de bor i: træhuse, ombyggede skurvogne, og nogle i huskarerer af sten, har så galt set telte når jeg går og lufter hunden uden snor, og tænk der er ingen der brokker sig over hunde hømmer, måske fordi vi har vores røde plastposer fra brugsen med os til brug for det fornødne. Og så holder de også julemarked og juleaften for dem der ikke selv kan magte det, alle er velkommen. Sådanne nogle snyltere. Fogh og dem der ved bedre, syntes det er meget bedre at de overtager og river ned, så vil der blive plads til højhuse til en rimelig husleje på en 20.000- 30.000 om måneden.

Parasitter anonym
Beboerene på Bådsmandstræde Kaserne er udskud.
Da jeg var på sergentskole i sin tid på det der den gang hed Bådsmandstræde Kaserne, fik vi at vide at bl.a. hovedbygningen var fredet i klasse A, og der måtte ikke foretages ændringer i noget som helst der var på området.
Hvordan kan en flok hashrygende jonkier og narkopushere så overtage, uden at blive fjernet.
Det er absurd.
Men den gang det hele begyndte var det nok S og R der var ved magten.
Føj, siger jeg bare.
Hvad sker der hvis vi andre bare "melder" os ud af samfundet?
Jævn lortet med jorden og tving beboerne til at arbejde i alt andet end lyssky jobs.

Ja gu er de så Anonym nr. 2000
lortet skulles jævnes med jorden og der skulle anlægges en park med træer og græs i stedet.

Nå, men det sker nok ikke. Vores glimrende regering har dog fået ryddet godt op derinde og det er ikke færdigt endnu... om få år er selv Sjællands røvhul blevet til et respektabelt sted!

Indlæg lånt fra hvem? 123897879897
???

Beregning. Calkulator
Hvis man beregner deres ejendomsskatter som er indbetalt i de sidste ti år, ca. 6.000.000 kr.
Så svarer det til at værdien af deres 34.000 m2 store areal beløber sig til ca. 20.000.000.- kr, eller under 600.- kr pr m2!
Den svarer til at et almindeligt parcelhus på amager skulle afregnes i omegnen af 400.000.- kr
Det er ikke bare vanvittigt billigt, men stortudende billigt, bare i forhold til grundværdien i det omtalte område!
Så klap lige hesten når i redegør for at de har betalt deres fulde andel!
Men sæt dog området på auktion og lad dem enten betale udfra det højest indkomne tilbud, eller lad dem overdrage til den nye ejer...
Altså ikke et egentligt salg, kun hvis de ikke accepterer at betale ejendomsskatter efter arealets egentlige værdi!

Christiania og løgnene LstDg
Christiania bygger efter min mening på forstillelse og direkte løgne.

Der sker en meget omfattende moms undragelse og Sandsynligvis også skatte undragelse. Desuden arbejder der en hel del folk som samtidig modtager socialeydelser (en hel del bor i øvrigt ikke på Christiania men arbejder der blot).

De påstår at der er konsensusdemokrati. Hmmm rude.syndes mere det minder om intimiderings og udmattelses demokrati. Jeg kun skam godt fyre mere af også om bolig politikken.

Jeg syntes man skal bevare Christiania fordi jeg holder meget af stedet. Men jeg er godt nok træt af at høre på alle de løgne og al den forstillelse som der er der ude.