Danmark , økonomi, kultur, fremtid?

Danmark , økonomi, kultur, fremtid? En stemme.
Jeg glæder mig i dag. I går viste det sig, at det Danske Aktiemarked var på sit absolut højeste. 1500 milliarder kroner.

Ja, Asger Aamundt forsikre, at biotekselskabet, Bavarian Nordic også i det kommende år vil kunne score milliardordre fra USA.

Det betyder, at Dansk økonomi er stålstærk.

Nu skal vi blot fortsætte det gode arbejde og støtte regeringen, så vil Danmark kunne få endnu større fremgang og økonomien vil stige til uanede højder.

vi må jo indrømme, at det er pengene de gør det. Uden penge er det ikke muligt.

Derfor må vi ikke glemme, at vi alle skal yde vor andel.

Vi er Danskere og vi er stolte over vort land. vi høster i dag hvad vore forfædre "såede".

Dansk politik skal for fremtiden være midtsøgende med hjertet lidt til venstre for midten.

Juleønske: "Gid der må komme 10.000 Polakker og Tyskere til Danmark og arbejde".

Så jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul.

Venlig hilsen

En stemme.

Endnu bedre longleggs
hvis de arbejdsløse "danskere" så også gad at tage et arbejde når de får det tilbudt.

Ja, En stemme.
Vi må se hvordan vi kan få disse "outsidere" til at blive "insidere".

Det skal ske gennem kulturel forståelse og tilskyndelse.

De skal motiveres nationalt, socialt og fædreland.

Venlig hilsen

En stemme.

Får dem tilbudt? miss-mee
Jeg har været ledig nu i 3 mdr og det eneste jeg endnu ikke har fået tilbudt er et job...tilgengæld kan jeg nu udfylde alverdens papirer som jeg ikke kendte i forvejen:-)

Næ, arbejdsløshed skal behandles som en navngiven sygdom. Lungebetændelse udløser penicillin. Diarré udløser Imoden. Arbejdshed burde udløse et jobtilbud.

...mee:-)

Hov... miss-mee
...og jeg ER dansker, ikke "dansker":-)

Du har ret i og ret til. En stemme.
Det har du ret i og du har ligeledes ret til.

Jeg vil derfor sige til dig. Du skal tro lidt mere på dig selv. Du skal tage udfordringer op du ikke før har turde. Du skal modigt acceptere en ny livsstil dersom det skulle vise sig at være nødvendigt.

Du kan blive buschauffør, postbud, avisbud med det øjeblikkelige straks. (læs denne sætning mange gange) og gå så efter den.

Altså, ligesom du investere i dig selv, investere de i dig.

Eksempel på nogen der…………….

De vil arbejde. http://www.arrivasites.dk/arrivadk/images/stories/dokum enter/move/2005_5_move_dk.pdf


Etniske kvinder bag rattet.

Projektet har til formål at rekruttere flere etniske kvinder som buschauffører. Det er et samarbejde mellem
Arriva, Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik A/S, det regionale arbejdsmarkedsråd i København og AOF og henvender sig til ledige, der modtager dagpenge fra en a-kasse.

”Kandidater får uddannelsen til buschauffør og er garanteret job bagefter”.

Kender du en etnisk kvinde, der kunne tænke sig at blive buschauffør, kan du bede hende henvende sig til Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik, tlf. 44 97 61 70.

Venlig hilsen og god jul til dig.

En stemme.

Du er OK. En stemme.
Ja, men uanset hvad så er du OK.

Hej igen.

En stemme.

Jeg har søgt som postbud... miss-mee
...har dog ikke fået svar endnu:-) Avisbud (herude på bøhlandet), hvor jeg bor, kræver kørekort og det sammen gør buschauffør og det har jeg desværre ikke endnu (er i gang med at tage det - men det er dyrt ud af dagpenge)

Jeg er bestemt arbejdsvillig. Desværre er der meget skifteholdsarbejde og mange håndværksstillinger og det kan jeg ligesom ikke rigtig...

Jeg tror skam på mig:-)

Når det rigtige job dukker op, skal jeg nok få det...jeg er bare utålmodig og træt af at AF ikke passer deres arbejde!

...mee:-)

Sludder og vrøvl Anonym 417
Når du skriver, at man kan blive postbud straks, så aner du ikke, hvad du taler.

På jobmessen i Slagelse den 7.november 2006 afleverede jeg en ansøgning og blev indkaldt til et informationsmøde på Slagelse Distributionscenter den 22. november 2006.

På trods af, at Post Danmark på jobmessen medbragte et skilt, hvoraf det fremgik, at de havde 4 ledige fuldtidsstillinger i Korsør, fik jeg et brev dateret 30. november 2006, hvori det bl.a. hed:

CITAT:
Da vi ikke umiddelbart har nogen ledige jobs i det Vestsjællandske område, vil din ansøgning blive fremsendt til det område, du har ønsket eventuelt at blive ansat i. Ansøgningen vil her blive lagt på termin til senere brug.

Når vi i postområdet har behov for nye medarbejdere, så vil rekrutteringen ske løbende fra "bunken" med de interesserede medarbejdere, der deltog i informationsmødet.

CITAT SLUT

Hvis du går ind på Post Danmarks hjemmeside, vil du se, at der p.t. er 143 ledige stillingen på landsplan, heraf er en stor del som lørdagsomdelere.

I øvrigt hedder det i dag postomdelere og ikke postbude - fint skal det være.

Når det gælder avisbude, så er det bortset fra København meget få steder, man kan få et fuldtidsjob som avisbud, og jeg kan hilse og sige, at der faktisk findes en verden vest for Valby bakke.

Bortset fra det, er det de færreste, der kan gå lige ind fra gaden og klare et job som avisbud på fuldtid. Der er mange gamle ejendomme f.eks. på Frederiksberg, hvor der ikke er elevator, og hvor man skal op på 5. sal mange gange i løbet af en nat. Jeg har selv prøvet det.

Næste gang du vil skrive et indlæg, så prøv at bruge bare 5 minutter på at sætte dig bare en lille smule ind i tingene, inden du fyrer dit useriøse pis af, og inden du begynder at citere fra den lille begynderbog for umodne og uvidende barnerøve i Venstres Ungdom og lign.

M.v.h.

Prøv at kontakte.......... En stemme
det telefonnummer jeg skrev til dig og ansøg om at blive busschauffør.

Der kan altid ske det, at du kan få et kørekort gratis.

Venlig hilsen

En stemme.

Ja, du sludre og vrøvler kan jeg se. En stemme
http://jobcv.ofir.dk/CPI/V2/Apps/PositionPosting//opening.aspx?id=20944268

du kan sikkert finde masser af jobs blot du gider.

Nu er jeg jo ikke hverken din far eller din mor, så jeg kan jo ikke sådan blande mig i din arbejdssituation.

Det gør jeg heller ikke, men jeg forsøger at tale med miss-mee.

Det er ikke sikkert jeg lige med det samme kan hjælpe hende, men vi kan da tale om det kan du nok se. Så hvorfor skal jeg stoppe en ellers behagelig debat med hende.

Du har ligesom ikke bidraget med andet end dårlig karma.

Så dersom du kunne være interesseret i en seriøs debat kan du jo vælge at formulere dig lidt positivt ellers tror jeg hellere du skulle passe dine egne sager.

En stemme.

PS. De søger også på hjerte kirurgisk afdeling, hvis det var noget.

Dutte-nutter altså ikke:-) miss-mee
Buschauffør er ikke en valgmulighed for mig: Jeg kan som enlig forælder ikke arbejde i rullende vagter mellem 5 morgen og 2 nat + weekender (det er som ustabilt skiftehold undt. de 3 timer om natten.)Og da jeg har været gift med en buschauffør, så kender jeg godt arbejdes forholdene i den branche (de stinker - for at sige det mildt!!)

Endelig skal man for at blive buschaufør enten have 3 års kørselserfaring fra alm. personbil og så på 6 ugers kursus eller tage den 1½-3 årige uddannelse til buschauffør. Uddannelsen forgår på elvløn og SU.

...mee:-) der skam undersøger tingene....


Det kan fint lade sig gøre at tage et job, hvor jeg skal arbejde nogle lørdage og enkelte sene/tidlige vagter, men jeg kan jo ikke bare lade mine børn rende alene rundt hver dag, vel?

Nej, ja, men En stemme
så er du i realiteten ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen

En stemme.

Jo...det er jeg! miss-mee
I følge rådighedsbekendtgørelsen § 15 så har man, hvis det på forhånd er aftalt med AF, lov til ikke at stå til rådighed for arbejde, der er uforenligt med ens familieliv, herunder pasning af børn. Dette gælder især for enlige forældre.

Man opretholder altså sin rådighed, fordi man ikke kan få passet sine børn aften og nat.

...mee:-)

Og her er den fulde §: miss-mee
§ 15. En person skal ikke stå til rådighed for et arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder medvirke ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i
form af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis
1) tilbuddet ikke kan anses for rimeligt på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige
arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder
eller den tid, der går til transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne
i barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet,
barsel og adoption,
5) den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående
og efter barselsloven til pasning af alvorligt sygt barn,
7) den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.
Stk. 2. En person, der er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter stk. 1, nr. 2, 4 og 6-9, er fritaget, så længe fritagelsesgrunden
varer. Er fritagelsesgrunden efter stk. 1 alene knyttet til det konkrete, afgivne tilbud, skal personen fortsat
være til rådighed for et andet tilbud.
Bestemmelsen, der svarer til lovens § 13, stk. 4, opregner de forhold, der kan bevirke, at en kontanthjælpsmodtager

Kilde:
http://hoeringsportalen.dk/portal/page/pr04/Hoeringsportal/Beskaeftigelsesministeriet/Arbejdsdirektoratet/BEKENDTGOERELSER_FRA_ARBDIR/RAADIGHED_VED_ANSOEGNING_OM_KONTANTHJAEL/R%C3%A5dighedsvejledning%20040706.pdf

Dog minus... miss-mee
...den sidste sætning: "Bestemmelsen, der svarer til lovens § 13, stk. 4, opregner de forhold, der kan bevirke, at en kontanthjælpsmodtager ...." Det er fra en anden vejlednig:-))

Det er hvad der sker når man en enkelt gang klistere og klipper:-)

...mee:-)

Pas du bare på. En stemme
Ja, nu er jeg jo ikke din personlige sagsbehandler, men jeg kan da læse. Om der skulle være problemer for den enkelte med, at sætte sig ned og læse på ”lektien” og formidle de indtryk og oplysninger der kommer og endog kopiere dem til glæde for en anden, kan jeg desværre ikke se noget problem i.

Ej heller at man skal være sig dummere derfore.

Så jeg vil give dig det råd, at være lidt mindre hånlig når nogen tilbyder at assistere dig i din svage situation.

”Den der ikke arbejder hårdt i dag kunne meget vel være på udkik efter et nyt job i morgen”. Citat slut
Konfutse.

Alm. lov og bekendtgørelse. Pas du bare på, at du ikke i din hovmodighed rammer ind i større problemer end du åbenbart har p.t.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://hoeringsportalen.dk/portal/page/pr04/Hoeringsportal/Beskaeftigelsesministeriet/Arbejdsdirektoratet/BEKENDTGOERELSER_FRA_ARBDIR/RAADIGHED_VED_ANSOEGNING_OM_KONTANTHJAEL/R%C3%A5dighedsvejledning%20040706.pdf


Kommunen skal dog være opmærksom på, at når det gælder rådighedsspørgsmål for kontant- og
starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, er det ifølge lovens § 13, stk. 5, altid et
krav, at kommunen foretager en konkret vurdering af, om der i det enkelte tilfælde foreligger
andre forhold end dem, der er nævnt i lovens § 13, stk. 4, der kan begrunde, at den pågældende
ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.Er der efter undersøgelsen begrundet tvivl om, hvorvidt
en person er til rådighed, bør kommunen foretage en rådighedsafprøvning gennem fremsættelse
af et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning.


Udeblivelse fra et aktiveringstilbud uden rimelig grund medfører forholdsmæssig nedsættelse af
hjælpen svarende til udeblivelsens omfang. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde undersøge de
nærmere omstændigheder i forbindelse med udeblivelsen, inden der træffes afgørelse om nedsættelse.


En ægtefælle, der har ansøgt om eller modtager hjælp på grund af problemer ud over ledighed,
skal ifølge loven også udnytte sine arbejdsmuligheder, men vurderingen heraf sker efter lovens
regler og altså ikke efter reglerne i denne bekendtgørelse.


Der kan være forhold ved arbejdet eller hos en person, som kan bevirke, at arbejdet i forhold til
personen ikke er rimeligt. Fx kan arbejdet forudsætte fysiske kræfter, som den pågældende
utvivlsomt ikke har.
En person skal give kommunen, AF eller anden aktør besked om, at personen ikke kan arbejde
på visse tider af døgnet, fordi den pågældende ikke kan få passet sine børn. Hvis personen senere
får pasningsmulighed, skal der gives besked herom til kommunen, AF eller anden aktør. Se endvidere
vejledningen til § 15, stk. 1, nr. 5.
Personen skal som udgangspunkt kunne overtage rimeligt arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid.
Heri ligger, at personen ikke må indrette sig på kun at arbejde på nedsat tid, ligesom
personen må være indstillet på at overtage arbejde på op til fuld tid. Heri ligger også, at personen
som hovedregel ikke faktisk eller retligt må være forhindret i at kunne overtage arbejde med op
til fuld sædvanlig arbejdstid. Se også vejledningen til kapitel 3 om frigørelsesattester.

En stemme.

Bestemt ikke hånligt ment... Miss-mee (kan ikke logge ind)
...det var kun ment som en joke i forhold til vores tidligere uenighed om emnet:-) Jeg undskylder, at det ikke var tydeligt nok:-)

Jeg ved, at jeg har min sti ren i forhold til AF og fagforeningen (jeg er på dagpenge) og det er også dem, der har henvist mig til at de findes i § 15.

Så jeg er lidt lost på, hvad det er du mener, at jeg gør mig skyldig i?

...mee:-)

Du gør dig ikke skyldig i noget. En stemme.
overhovedet ikke.

Jeg mente, at opleve en hånlig tone, men det er åbenbart ikke korrekt.

Så det beder jeg dig se bort fra. Det jeg gerne ville pointere er, at alt for ofte høre jeg denne her: "...æv bæv, der kan I se jeg slap fri".

Fri for hvad?

Vi er alle en vigtig del af samfundet og må gøre vort yderste for at bidrage snarere end at modtage.

Jeg er helt sikker på, at du gør hvad du kan og det er ok.

Dermed passer du dine sager, som man nu kan i din situation og ingen kritik fra mig i den sammenhæng.

Noget andet er så, at du alligevel skal passe på og ikke "satse" på din situation.

Den kan lige pludselig blive "umulig", dersom regeringen sætter turbo på.

Så i denne debat (hvor vi vel debattere dine muligheder og andre i samme situation), (jeg beder dig ikke tage det for personligt) så, i denne debat, vil jeg "råde" dig til, at gøre hvad du kan for at sikre dig for fremtiden.

Det bliver ikke ved med, "at gå".

Venlig hilsen og god jul.

En stemme.

Helt i orden:-) miss-mee
Ingen uenighed der:-)

Jeg er godt klar over, at der er indledt en klapjagt på arbejdsløse, og ja, der er også nogle der trænger til et spark. Jeg er bare bange for at støvlen er for bred og vil ramme flere end der fortjener det.

Der er mange love og ting fra AF (og deres aktøre), som jeg finder uhensigtsmæssige.

Det først år som ledig kan man kun få små-kurser på op til 6 uger (de fleste er nyttesløse og dyre)på dagpenge. Hvorfor dog ikke uddanne folk, når de alligevel bare går og glor for offentlige midler?

Kommunerne giver rask væk revalidering til kontorudannelser, når der er en masse arbejdsløse inden for faget i forvejen? Mange kommuner vil kun give det til netop kontorudannelsen??

Jeg har endnu ikke fået tilbudt et eneste job fra AF og de har slet ikke fulgt op på mig siden jeg blev ledig. De kan jo ikke vide at jeg søger noget eller ej.

Hver dag modtager jeg i min mailboks foreslag på 2-10 jobs fra jobnet, som jeg på ingen måde kan bestride. Fx som vagthavende nattesygeplejerske eller som kranfører. De genereres automatisk at jobnet og kan ikke stoppes uden at jeg overtræder min rådighed ved at slette min e-mailadr. Endvidere er alle deres links invalide og jeg kan ikke bruge jobnumrene, da systemet ikke godkender dem. Det er jo tosset!

Jeg har ikke været arbejdsløs særligt længe og heller ikke enlig, men det er en jungel uden lige og jeg synes bestemt ikke, at der har været nogen hjælp at hente...Gad vide hvor mange der knækker halsen på det her hvert år? Det er i hverfald ikke godt for arbejdsmoralen.

Jeg tror, at løsningen ville være formidling af konkrete jobs og ikke så meget støvlespark. Jeg er ikke bleg for at gøre rent, passe gamle, stå ved samlebånd eller arbejde inden for landbruget eller noget andet "lavstatus", selvom jeg har en kontoruddannelse. Det er bare mægtig svært at finde sådanne job, da de jo også eftertragtes af alle de ufaglærte og der bliver færre og færre af disse jobs.

Lige nu håber jeg at der snart er gevinst på nogle af de ansøgninger jeg har ud og leder stædig videre efter flere potientielle steder at søge.

...mee:-)

Tak. En stemme.
Det er godt det du skriver. Glæder mig, at du ikke er alene.

Måske handler det også om "netværk". Har du et godt netværk? Ellers forsøg noget du ikke har forsøgt før.

Hvad med din lokale kirke, forsamlingshus, ja, selve kommunen ældreforsorg, hjemmehjælp eller uddan dig til kommunal chauffør for, at hente og bringe ældre eller handikappede til og fra.

Nu vil jeg ønske for dig, at du og dine kære får den dejlig jul og at din specielle julegave må blive et godt job.

Venlig hilsen

En stemme.

PS. Hils din familie fra debatten.

Held og lykke med din jobsøgning Anonym 417
Hej Miss-mee,

Jeg forstår din frustration over AF og Jobnet. Jeg er efterhånden nået til den erkendelse, at der er større chance for, at jeg vinder 25. mill. i lotto på lørdag, end at jeg får et job gennem AF eller Jobnet. Jeg vil foreslå, at du tager de groteske jobforslag som en oplevelse, og sletter den daglige mail, når du har læst den. Som 57-årig har jeg selv oplevet at blive opfordret til at søge job som ungarbejder, studentermedhjælp, stillinger som kræver uddannelse som akademiker, bibliotekar og lign.

Personligt tror jeg mere på vikarbureauer og hvis du ikke allerede har lagt dit CV ind på www.jobindex.dk kan jeg anbefale dig at gøre det. Jeg er på det seneste blevet ringet op af flere firmaer, der har set mit CV der, så før eller senere må det vel blive vores tur til at få et job.

Jeg har ikke tid til mere nu; men jeg vil i weekenden sende dig en mail med råd m.h.t. jobsøgning mv.v, som jeg håber, at du kan få gavn af.

Keep smiling - you'll never walk alone.

M.v.h.

Tak... miss-mee
...og også glædelig jul til dig og dine:-)

Mit netværk er sådan set ok, det er desværre bare mere et socialtnetværk end det er arbejdsrelateret og mange af dem står uden for arbejdsmarkedet pga. alder, sygdom eller også så arbejder de i brancher, hvor jeg ikke kan skaffes ind (akademiker, håndværk eller lærer).

Jeg forsøger at være alternativ og optimistisk og har da også bedt julemanden om at se på muligheden for at lægge et job under træet til mig:-)

Tak for en god debat:-) Vi holdt både sporet og tonen, ikk;-)

...mee:-)

Tak:-) miss-mee
Jeg ser frem til at høste af din erfaring...dem kan man aldrig få for mange af.

Mht. AF/jobnet, så sletter jeg dem også efter en hurtig gennemlæsning. Det er bare sådan lidt frustrerende, at se at der er "8 jobs til mig" og høre arbejdesgiverene skrige på arbejdskraft og så ikke at kunne finde et job...Det nytter selvfølgelig ikke at der er ledige jobs i Kolding, når nu jeg bor på sjælland, men det er lidt en torn i øjet med de mails.

Jeg er på jobindex, men tror da lige at jeg giver mit cv en ekstra omgang så. Det er lidt sparsomt, da jeg ikkefornemmelse af at det kunne give noget...

Tak for din tid:-)

...mee:-)

Prøv noget nyt. En stemme.
http://www.stepstone.dk/home_fs.cfm?gclid=CPjvoMvok4kCFRBEZwodVTjS0Q

http://www.job-support.dk/

http://www.jobannoncen.dk/

http://www.jobindex.dk/?gclid=CLuHm5Pqk4kCFRRIZwodMWJp3A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://duftogkemikalie.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=17

”Det vil i vidt omfang være ”Lov (nr. 419 af 10. juni 2003) om en aktiv beskæftigelsesindsats”, der gælder. Der er ikke taget højde for de ændringer, der følger af lov nr. 523 af 24. juni 2005, da loven først træder i kraft den

1. januar 2007.

I praksis har det den betydning, at (stor)kommunerne opretter såkaldte ”jobcentre” og dermed overtager arbejdsformidlingernes hidtidige arbejdsfunktioner.
Iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1 stk. 1, 3 & 4 er personen omfattet denne lov.
Iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 1 & 4 (hvis der er begrænsninger i arbejdsevnen), er personen omfattet denne lov.
Iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 7 er personen omfattet denne lov”.
Citat slut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://firma.eniro.dk/query?what=cs&header_code=30032&search_word=Rekrutteringsfirmaer&partnerid=google&ax=google&gclid=CPD9vZ3rk4kCFSELZwodmTrQzg


Man kunne jo tage job ”ad hook”.

http://www.sitecenter.dk/reservetjenerklubber/oftestilledesprgsml/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mange har forskellige drømme om fremtiden. Her er nogen der udtaler sig om deres jobmuligheder.

http://www.mandala.dk/search-result.php4?pageNumber=1&search=har%20arbejde&searchType=

Faktisk et rigtigt godt ”netværk”.

http://www.sporg.dk/opslagstavle.php4?find=Penge+og+arbejde

Der er nogen der kontakter forskellige vikar bureauer.

http://www.manpower.dk/MPNet3/startContent.asp?ref=DENMARK_NORDIC

http://fritidsjob.onlineannoncer.dk/site/annonce.asp?id=29427

Ja, nu må du så se om dette kan inspirere dig.

Venlig hilsen

En stemme.

PS. Vær grundig med gennemlæsning og tænk over det.

Til miss-mee Nursen
jeg har læst flere af dine indlæg på forskellige debatter.
Du forekommer som en ganske fornuftig person med begge ben på jorden.

Mens jeg sad og læste dit ovenstående indlæg, kom jeg i tanker om et job, som ikke ofte bliver annonceret, fordi disse stillinger bliver besat efter mund til mund metoden.
Det er stillingen som sygeplejesekretær; denne stilling er meget ofte anvendt på hospitalerne rundt omkring - og nej, man skal IKKE være lægesekretær.
Sidstnævnte er der utrolig stor mangel på - så det ville måske være en ide at tale med de nødvendige instanser om det var muligt at få dig opgraderet til lægesekretær, når du allerede har en kontoruddannelse?

Jeg kan da godt se at de jobtilbud du får "lissom" ikke matcher dine kvalifikationer - jeg antager nemlig, at det må være vildt svært at skulle opgradere databaser siddende i førerhuset på en kran, men det er min opfattelse, at mange af de mennesker der sidder hos AF og lignende steder faktisk ikke ved, hvor mange jobs der er indenfor de forskellige områder.

Lige for at slutte af - en sygeplejesekretær arbejder mellem 8-16, har fri i weekender, aftener, og helligdage og aflønnes efter HK's regler.

Måske var dette en mulighed, som du på egen hånd kunne undersøge?

Godt forslag. En stemme.
Håber miss-mee kan bruge det. Et rigtigt godt forslag.

Jeg ville lønske vi alle kunne bistå hinanden i langt større grad end vi gør.

Det kunne være det ville hjælpe i mange sammenhæng.

Der er altid nogen der kender nogen og ved nogen nogen ikke ved.

Et internet-netværk.

Venlig hilsen

En stemme.

1000 tak:-) miss-mee
...du har allerede tændt et lille håb:-)

Det lyder rigtig spændende og bestemt en type job for mig...jeg har jo allerende snust lidt til sundhedssektoren (hjemmeplejen) og blev der bla. rost meget af læger og sygeplejersker for min daglige observeringer/rapporteringer i borgermapperne...

Hvordan vil du mene, at det er bedst at få "kontakt" til et job som sundhedssekretær?

Lægesekretær har jeg haft lidt i tankerne før, men tror da lige at jeg ser på det en gang til:-)

(har du evt. nogle kontakter eller andet personfølsomt, så skriv til: miss-mee@sol.dk )

Mange tak for din ros, tid og dine konstruktive input:-)

...mee:-)

Har sendt Nursen
en mail til dig.

Venlig hilsen
N

Ingen ledige "postomdeler" stillinger i Post Danmark Postbudet
Post Danmark søger primært afløsere, hvor
du skifter team engang om ugen. Det kan nemt
medfører ubehagelige lange arbejdsdage på
11-12 timer, fordi du ikke må gå hjem
før "posten" er omdelt. Det skriver du nemlig
under på i ansættelsesbrevet.

Afløserne skal arbejder i op til flere år
før der bliver en ledig fast postrute.

Hvad er en postomdeler i Post Danmark?

Reklamer skal uddeles over 3-4 dage.
Lokalaviser skal uddeles engang om ugen.
Kataloger skal uddeles et par gange om
året, og der vejer op til et kg pr. husstand.
Hvis du omdeler i en opgange, så skal du
slæbe mellem 8-10 kg. plus post og "pakker".

En typisk fredag for en postarbejder:
ca. 100-184 kg reklamer
ca. 80-100 kg. post og "pakker"

Hvis de skal fordeles op til 3-5 sal højde, så
er det ekstremt hårdt arbejde.

Arbejde i opgange:
1. Forkert fodtøj ødelægger dine knæ.
2. Lungerne bliver smadret hver eneste dag pga.
skiftende temperaturer.
3. Du smadre din ryg pga. tunge reklamer fredag,
lørdag og ved omdeling af kataloger.

Før omdeling skal du sortere posten efter
en hel masse regler og procedurer.
Det kræver en fin motorik, ellers vil der
ske sorteringsfejl. Hvilket kan give problemer
på ruten, så du skal gå to eller tre gange.

Du får først arbejdstøj efter 1-3 måneders
ansættelse, og der er et meget stor slid
på dit tøj!

Både teams og de enkelte medarbejdere
produktivitet måles hele tiden. Den enkelte
medarbejder arbejdsindsats måles løbende via en
stregkodescanner, der giver associationer til
social- og sundhedsassistenternes stregkode
tyrani.

Teamlederne fortæller hele tiden om teamet er
i rød eller grøn produktivitets zone. For at
holde produktiviteten skal du småløbe opad trapperne.

Postomdeler er et service job, hvor du er
virksomhedens ansigt udadtil. Så du skal smile
til folk og erhvervskunder, og hilse på dem.
Selvom du fysisk og psykisk er slidt ned til
sokkeholderne.

Startlønnen er sølle 17000 kr + et lille rationaliseringstillæg.
Der skal dække skat, ekstra vask af tøj, ekstra
slid på tøj og sko, ekstra skosværte mv.

Du sveder som en jord- og betonarbejder, og
får løn som en buktiksmedarbejder. Når du kommer
hjem fra arbejde, så er du udslidt fysisk og psykisk.
Så du med garanti sover dårligt om natten, selvom
du skal være frisk til næste dag.

Det var informationen jeg manglede, før jeg
søgte ind til Post Danmark.

Er jobbet noget for dig, så søg ind til
Post Danmark.

Det lyder................. En stemme.
næsten, som når jeg er i fitness center. Det betaler jeg for.

Venlig hilsen og god jul.

En stemme.

Hvor er du naiv Anonym
Bavarian Nordic er på randen af en konkurs, og
de får aldrig en ordre fra USA. Den ordre har
de snakket om i årevis, og den kommer med garanti
aldrig!

Har modtaget en mail... miss-mee
...fra dig, men kan desværre ikke åbne den(??) Den prøv evt. at sende en "tester" til mig, så kvitterer jeg med en anden email adresse, der forhåbenlig virker bedre...

...mee:-)

Jeg kigger på det i aften, når jeg kommer hjem Anonym 417
M.v.h.