Dansk - Skandinavisk

Dansk - Skandinavisk anonym forever
Begge Wosniacki, og Søren Hansen er omskrevet på fjernsyn som Skandinavisk oprindigelse.
Hvad er vi....
Skanddinavisk, eller Dansk
Mvh

Det er svært at svare på RiggWelter
Først og fremmest er jeg vel et menneske, det er svært at komme uden om.

Dernæst, så er jeg af kaukatisk afstamning (altså europærisk afstamning)

Og skandinaver er jeg jo også.

MEN FØRST OG FREMMEST SÅ ER JEG ALTSÅ DANSK.

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand;
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal.


Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid;
så drog de frem til fjenders men,
nu hviler deres bene
bag højens bautasten.


Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt;
og ædle kvinder, skønne mør,
og mænd og raske svende
bebor de danske øer.


Vort sprog er stærkt og blødt,
vor tro er ren og lutret
og modet er ej dødt.
Og hver en dansk er lige fri,
hver lyder tro sin konge,
men trældom er forbi.


Et venligt syd i nord
er, grønne Danarige,
din aksbeklædte jord.
Og snekken går sin stolte vej.
Hvor plov og kølen furer,
der svigter håbet ej.


Vort Dannebrog er smukt,
det vifter hen ad havet
med flagets røde bugt.
Og stedse har sin farve hvid
dit hellige kors i blodet,
o Dannebrog, i strid.


Karsk er den danskes ånd,
den hader fordoms lænker,
og sværmeriets bånd.
For venskab åben, kold for spot,
slår ærlig jydes hjerte,
for pige, land og drot.


Jeg bytter Danmark ej
for Ruslands vinterørkner,
for sydens blomstermaj.
Ej pest og slanger kender vi,
ej Vesterlandets tungsind,
ej Østens raseri.


Vor tid ej står i dunst,
den hævet har sin stemme
for videnskab og kunst.
Ej Brages og ej Mimers råb
har vakt i lige strækning
et bedre fremtids håb.


Ej stor, vor fødestavn,
dog hæver sig blandt stæder
dit stolte København.
Til bedre by ej havet kom,
ja ingen flod i dalen,
fra Trondhjem og til Rom.


Med hellig varetægt
bevare du, Alfader!
vor gamle kongeslægt.
Kong Fredrik ligner Fredegod;
hvor er en bedre fyrste,
af bedre helteblod?


Hil drot og fædreland!
hil hver en danneborger,
som virker hvad han kan.
Vort gamle Danmark skal bestå,
sålænge bøgen spejler
sin top i bølgen blå.

Hvem er VI? socrates
Wozniacki er fra Polen.

Hansen (søn af Hans) er sandsynligvis efterkommer af kong hans og derved dansker og nordbo og skandinav.

mvh.

realisten.

Fejl anonym forever
Wozniacki er fra Danmark, men hendes far er fra Polen
Oga begge er skandinavisk
Hør efter....

oprindelsen er interkontinental og multietnisk elven
Dansk er ikke en særskilt og isoleret oprindelse ej heller skandinavisk.
Tilflytning og migration har altid eksisteret så oprindelse og ophav er umulige at definere. Menneskeheden er en oprindelse /race.

Mange tror at vi nedstammer fra Adam og Eva altså at alle mennesker har samme ophav
men hvilken etnicitet de så var tilhørende er der vist nogen tvivl om.

Ifølge videnskaben nedstammer vi vist alle eller har vores oprindelse fra nogle Abelignende mennesker i Afrika i området omkring Kenya-Tanzania. Ligheden er ganske slående

Der er således intet belæg for nogen særskilt dansk/skandinavisk eller arisk oprindelse kun hvis man definerer antallet af slægtsled samtidigt tilbage og disse slægtsleds oprindelse.

De fleste antropologer og biologer opfatter i dag den enkle opdeling af mennesker efter etnicitet som alt for simpel, men der findes stadig forskere der holder fast i den. En mere gængs opfattelse i dag er at alle menneskelige populationer spænder over et mere eller mindre bredt kontinuum af forskellige genetiske træk (f.eks. pigmentering, ansigtsform, legemsbygning). Forskellene mellem de forskellige menneskegrupper er små og består for størstedelen i ydre forskelle (f.eks. særlige hårfarver og skægvækst) og i nogen omfang i tilpasninger til miljøet (mørk hudfarve er f.eks. hyppigere ved ækvator, lav og tæt kropsbygning er hyppigere i Arktis).

min oprindelse elven
Ups jeg glemte at tilføje min egen oprindelse er menneskeheden.

Citat Einstein : Nationalisme er en børnesygdom ligesom mæslinger.

tjae anonym
små forskelle - men vigtige!!
Tilpasning til miljø og klima!!!!!!!!!!!!!!