De oprindelige "DE TI BUD" fra Gud ..

De oprindelige "DE TI BUD" fra Gud .. jalmar
´

... Hvem følger så dem 100% i dag?

Nedenstående er så et eklatant bevis på, at Bibelen også er et Kulturelt menneskeskrevet værk, hvis tekster
mennesket ikke skal tage 100% for pålydende, men læse den i lyset af den kultur hvori de måtte befinde sig.


Der findes jo "To" versioner af "De Ti Bud" - "givet af GUD" fra henholdsvi 2. og 5. Mosebog -

Her er problemet imidlertid, at mange forskere anser 5 Mosebog for et "Falsum",
der tilsynelandende er skrevet for at give præsterne større magt, idet den befaler en
centralisering af offerstederne til Præsterne i Jerusalem, i modstrid mod sædvanen som
er beskrevet i 1.-4. Mosebog - Hvilket Kong Josija gennemførte med stor Brutalitet (2.Kongebog)


DE OPRINDELIGE "DE TI BUD" ER:

1)
Du må ikke tilbede nogen anden gud, for
"Lidenskabelig" er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud.
+
Du må ikke slutte pagt med landets indbyggere, for når de horer med deres guder og ofrer til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise af deres offer; og hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre horer med deres guder, vil de også få dine sønner til at hore med deres guder.
2)
Du må ikke lave dig støbte guder.
3)
Du skal holde de usyrede brøds fest. Syv dage skal du spise usyrede brød, sådan som
jeg har befalet dig, ved festen i måneden abib, for i måneden abib drog du ud af Egypten.
4)
Alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal tilhøre mig,
det gælder alle handyr af dit kvæg, det førstefødte af okser og får.
+
Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg.
Vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det.
+
Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe.
Tomhændet må ingen se mit ansigt.
5)
I seks dage må du arbejde, men på den syvende dag skal
du hvile; selv når der skal pløjes eller høstes, skal du hvile.
6)
Du skal fejre ugefesten med den første afgrøde
af hvedehøsten, og frugthøstfesten ved årsskiftet.
+
Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens, Israels Guds, ansigt.
+
Når jeg driver folkene bort foran dig og udvider dit landområde, skal ingen tilegne
sig din jord, når du tre gange om året drager op for at se Herren din Guds ansigt.
7)
Du må ikke ofre mit slagtoffers blod sammen med syrnet brød, og
8)
Påskefestens offerkød må ikke ligge natten over.
9)
Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus.
10)
Du må ikke koge et kid i dets mors mælk.


*********************** Ovenstående blev så i første omgang opdelt i TI små klare bud ...
1)
Du må ikke tilbede nogen anden gud.
2)
Du må ikke lave dig støbte guder.
3)
Du skal holde de usyrede brøds fest.
4)
Alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal tilhøre mig.
5)
I seks dage må du arbejde, men på den syvende dag skal du hvile;
6)
Du skal fejre ugefesten og frugthøstfesten.
7)
Du må ikke ofre mit slagtoffers blod sammen med syrnet brød.
8)
Påskefestens offerkød må ikke ligge natten over.
9)
Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus.
10)
Du må ikke koge et kid i dets mors mælk.


******* Ovenstående blev så omskrevet efter diverse kulturers tarv, Så vi idag har:

Martin Luther's Ti Bud - der bruges af Den Danske Folkekirke

De protestantiske Ti Bud - Martin Luther havde sprunget et bud over

De jødiske Ti Bud

De gamle jødiske Ti Bud

De katolske Ti Bud


Det ellevte bud
Er åbenbart et BUD der er faldet af ☺ - Men findes i Markus 10:19, hvor der står:

>> "Du kender budene: 'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!" <<

Og så er der selvfølgelig lige Jesus KRISTUS BUD, som omtales i Matthæus 19:16-19 -

....... Matt. 19:18,19 .......
Han spurgte: "Hvilke?" Jesus svarede:
"'Du må ikke begå drab,
du må ikke bryde et ægteskab,
du må ikke stjæle,
du må ikke vidne falsk,
v19 ær din far og din mor!' og:
'Du skal elske din næste som dig selv.'"Er de forvirret - Så er det ikke min skyld, jeg har bare refereret
hvad der de facto står skrevet indblæst til mennesket af den gode GUD -


Med venlig hilsen

jalmar