De rigeste bliver rigere

De rigeste bliver rigere Mongoose
Mens de fattige bliver fattigere
- Fedt samfund vi lever i. Fyldt med retfærdighed...

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article221605.ece

Hvad det angår Politiker
kommer vi osse til at ligne USA..!!!

ganske rigtigt galemathias
Men Danmark er det land i verden, der udjævner mest. Faktisk til det uanstændige.

Vi er det land i verden, som har de højeste skatter. 63 øre af hver tjent krone over 300000.

Kom nu med forslag til en retfærdig fordeling.
Det er ukonstuktivt bare at brokke sig.

Sådan er det Svend35
Hvorfor skal folk, der har fået en virksomhed, et selskab eller en koncern til at blomstre, ikke også belønnes for det?

Skal de afleveres alle deres penge til dem, der ikke er lige så dygtige, i solidaritetens hellige navn og dermed kvæle ethvert incitament til at yde en indsats?

Det er som om man glemmer, at Danmark er et af de lande i verden, hvor den sociale omfordeling er størst og forskellen mellem rig og fattig er mindst. Men alle er bare ikke lige og skal heller ikke være det.

Desværre er Danmark også så gennemsyret af Janteloven, at hvis nogen får for meget succes eller tjener for mange penge, skal de partout trynes med det samme.

Fuldstændig klart...! Kapitalist
De der følger gamle regler om at købe fast ejendom får del i kagen og de der forsigtigt bor til leje, de bliver fattigere, sådan har det altid været.

Har man penge i banken kan man købe kontant, har man ingen, må man låne hos Finax til 32% i rente, sådan er det.

Den der meget har skal mere gives - een af livets allervigtigste regler.

Hvem gav valgkampstøtte til V, K og DF? Jerry
Kig på hvem, der er de store bidragsydere til Venstre, de konservative og Dansk folkeparti valgkamp, så ved du hvorfor det er sådan.

Hvis du ikke allerede ved det, så kan jeg fortælle dig det. Det er de store virksomheder, arbejdsgiverforeningerne og Dansk Industri, der giver de store støttebeløb, når Venstre-ved-du aldrig-hvor-du-har, de konservaStive og Udansk Antifolkeparty går i valg kamp.

De deler jo ikke pengene ud for partiernes blå øjnes skyld. De forlanger da at få ”fuld valuta” igen.

Det passer ikke Jerry
Grunden til, at du kan nå frem til den konklusion, er fordi kun kigger på personskatter.

Hvis du også tager afgifter, ejendomsskatter, virksomhedsbeskatninger og den afskaffede formueskat med i betragtning, så bliver konklusion en helt anden.

Sikkert af samme grund Bullen finger
Som fagbevægelsen i årevis har pumpet utallige millioner ud i støtte til Socialakrobaterne og hvor medlemmerne, indtil for ganske nylig, var med til at finansiere partistøtten uanset om de ville det eller ej.

Nej, af den stik modsatte grund Jerry
Du ævler!

Fagbevægelsen har da ikke givet støtte til Socialdemokratiet og venstrefløjen for at gøre arbejdsgiverne rigere.

Mon ikke, at fagbevægelsen har givet støtte til Socialdemokratiet og venstrefløjen, for at skaffe medlemmerne mere i lønningsposen?

Hvis en af fagforeningernes forhandlere ikke arbejder for medlemmernes løn og arbejdsvilkår, så bliver hun/han da væltet til den næste generalforsamling.

Hvordan bliver man rig? Bimmer ILP
Du bliver rig ved at få en god idé, og
får den markedsført på den rigtige måde.
Det er betydeligt lettere end, at vinde
i lotto.

Så forskellen på fattig og rig er ikke
ret stor, når du ser det fra den synsvinkel.
For mange rige har også været fattige på
et tidspunkt, det er nemlig de færreste
der er født med en sølvske i munden. Sagt
på en anden måde, de færreste har fået
pengene via arv.

Ja du har ret galemathias
Men stadig er det sådan, at det er et emne som skal ses i større sammenhæng. Sammenlagt beskatningsmæssigt vil jeg mene, at vi tangerer(langt uden for cirklen) andre sammenlignelige lande.
Jeg har arbejdet i både Norge og Sverige, og har haft fast ejndom begge steder.
Min bruttoløn var lavere end her, men min nettoløn var 15% højere.

Og stadig er det sådan, at Danmark er det land i verden, der har den højeste omfordeling.

Nej, men for at styrke deres sag Bullen finger
Du missede min pointe. Når jeg skriver af samme grund, så mener jeg at de har gjort det for at styrke deres egne interesser, og traditionelt har det jo været sådan at arbejdsgivernes interesser ligger til højre mens arbejdstagernes ligger til venstre.

Så på den konto kan jeg ikke se at den ene har noget at lade den anden høre af, da begges incitament er ens: At styrke egne interesser.

Du er altid så postulerende Jerry
”Stadig er det sådan, at Danmark er det land i verden, der har den højeste omfordeling.” Skiver du.

Men du fremfører ikke den mindste form bevis, argumentation eller information, der kan understøtte din påstand.

Hvordan definere du i øvrigt begrebet ”omfordeling”? Det forudsætter vel, at der findes en form for retfærdig eller naturlig deling af det samlede produktionsresultat.

Hvordan mener du, så at sådan deling af det samlede produktionsresultat ville se ud?

En naturlig delingen af produktionsresultat forudsætter vel et samfund uden statsmagt, offentligsektor, pengespekulation og ejendomsret til jorden.

Den slags samfund har sikkert fundets i forhistorisk tid. Spørgsmålet er bare, om vi egentligt ved særligt meget om den slags samfund, og hvad vi egentligt kan bruge det til i et højteknologisk industrisamfund.

Bort set fra.... Jerry
Borts set fra, at der rimelig stor forskel på arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesser. ;-)

Og det er jo interessekonflikt, som vi alle er viklet ind i – også med vores pengepung. Og det er vi uanset partistøtte, og uanset om vi vil det eller ej.

Helt ærligt Jerry
1) Hvor mange mennesker, tror du, der er blevet rige, fordi de var geniale opfindere?

2) Og hvor mange mennesker, tror du, der er blevet rige, fordi de havde et forspring fra fødsel af?

Tror du, at 1) eller 2) vejer tungest?

Det er jo min mening galemathias
Og jeg er ikke nationaløkonom.

Jeg sammenligner med de omgivende samfund, som jeg kender, og i denne debat, er der vel ikke behov for evidente undersøgelser eller statistikker.

Det samfund du hentyder til, vil jeg mene er utopia, og jeg ved heller ikke om det har existeret.

tak til venstre betinna_solpige
Andet er der ikke at sige til det, med den politik venstre har kørt

Retfærdighed? Attila
Retfærdighed er ikke at alle har lige mange penge... penge er ikke alt!

Retfærdighed er at man nyder som man yder... noget for noget osv. Kun dér er der balance i tingene.

Ja, jeg takker Attila
også den nuværende regering for det framragende job de indtil nu har gjort. -Det er en regering der giver folk lyst til at arbejde og yde... ved ikke at stjæle og omfordele så meget af vores løn.

En vis regulering skal der til, men man kan ikke sige at dobbelt så meget regulering er dobbelt så godt... det er faktisk lige modsat!

Ingen af dem Bimmer ILP
Det vil du finde ud af, hvis du undersøgte sagen.

Nej, ursamfundet Jerry
Nej, jeg hentyder ikke til Utopia. Jeg hentyder til menneskernes oprindelige samfundet – ursamfund. Utopia kender jeg af gode grunde ikke.

Udfra ren logisk tænkning må vi kunne konkluderer, at der har fundets mennesker, før der har fundets statsmagt, offentligsektor, pengespekulation og ejendomsret til jorden.

Altså har der heller ikke været børnecheck, børnehaver, skoler, hospitaler, sygedagpenge, invalidepension, folkepension, osv, osv.

Det må så have været det mest nærliggende, at alle mennesker har måtte arbejde, så godt de nu kunne, med at skaffe flokken eller stammen føde, husly osv.

Men det er klart, at børn, gamle og syge ikke har kunnet arbejde ligeså hårdt som de unge og friske. Og da mennesker jo er menneskelige, så har de jo nok ikke ladet børn, gamle og syge dø af sult.

Men har altså haft et samfund, hvor enhver havde pligt til yde efter evne og ret til at nyde efter behov, så længe naturens luner har tilladt at dække behovene.

Det, at yde efter evne og nyde efter behov, er den naturlige deling produktionsresultat. Alt andet er omfordeling - også din og min løncheck både før og efter skat.

Så må vi hellere nedlægge hospitalerne Jerry
Patienterne der yder jo ikke noget som helst.

Ja, for det er jo den yderste konsekvensen af dit moralbegreb.

En udtalelse som Attila
klart beviser at du ikke forstår eller ikke vil forstå andres holdninger...

Yderligere kommentar er ikke nødvendig.

Jeg forstår udmærket din holdning Jerry
Jeg finder den bare urealistisk

Du forstår den ikke så, Attila
for den er faktisk helt realistisk... den bruges flere steder.

Din definition af rigdom anonym
er afgørende for din opfattelse.
Den absolutte elite, dvs dem som virkelig har mammon, har aldrig opfundet noget eller arbejdet sig frem, men har arvet rigdomme, magt mv. Det kan der vist ikke være tvivl om.

Og hvis du anonym
henviser til Bill G som eks. så er hans rigdom i høj grad bundet op om omkring Microsoft. Hvis du tror på Forbes som sandhedssigere..

Retfærdighed? Mongoose
Når jeg skriver retfærdighed, så mener jeg det med at de fattige bliver endnu fattigere, end de er i forvejen.
- Hvor er retfærdigheden henne i dette?

Trusler virker jo åbenbart mod Told og Skat(Tag f.eks. Mærsk)...
Så mon ikke de fattige kunne finde på et eller andet at true Skattefar med?

de fattige rita du
Fattigdom i Danmark, bør ikke eksistere. Man kan starte med at definere hvad man mener fattigdom giver anledning til - mangel på tøj, bolig og mad?
Hvis dette er definitionen er ansvaret op til den enkelte borger selv at skaffe sig dette med den indkomst de har. I mine øjne vil dette være teoretisk muligt for alle, men i praksis umuligt for nogen - uanset hvor mange penge de får mellem hænderne.

Det er absurd at tale om fattigdom. Situationen skal bevæge sig i den omtalte retning, men samtidig sikre at alle har mulighed for at få de basale behov opfyldt.

Hvorfor Peter Madsen
må der ikke være fattigdom i Danmark? Det er der jo i masser af andre lande. Der er jo ikke nogen naturlov, der siger, at fattigdom er forbudt i Danmark.

Nemlig Peter Madsen
Os, der ligger lunt i svinget, har tit taget ekstra chancer og ydet en ekstra indsats for at opnå dette. Derfor skal vi da også have det betydeligt bedre økonomisk end de drønnerter, der trives bedst på en sofa

argument rita du
At fattigdom findes andre steder er et ringe argument. Det bør man selvfølgelig arbejde imod alle steder, ikke kun i Danmark men i hele verden, også grunden til vores ulandsbidrag fx.

Målet er muligheden for god levestandard til alle, men også en ordentlig belønning til dem, som vælger uddannelse og hårdt arbejde.

Jeg gider bare ikke Peter Madsen
at betragte det som et problem i DK. Jeg vil hellere hjælpe dem, der virkelig har hjælp behov i den store verden.

Nemlig Anonym
Samfundet er netop indrettet hertil, og derved kun rimeligt at omfordele dele af den rigdom der stilles til rådighed, og som visse besidder tungt. Stabiliteten af indretningen sikres endvidere af den sociale omfordeling, og mobiliteten gør at alle kan, eller bør kunne, tage del i kagen.