Debat om treenighedslæren

Debat om treenighedslæren elsker-vejen
Der er meget debat her om treenighedslæren, og især debat om, hvem der forkynder den og hvad den egentligt går ud på. Jeg har i en af debatterne prøvet at skille skidt fra kanel og fortælle lidt om, hvordan treenighedslæren opstod og hvad det egentligt er den siger. Man kan læse min udledning her, hvis man interesserer sig lidt mere seriøst for det spørgsmål http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1457788

Hvad handler treenighedslæren om? sebl
Treenighedslæren hanler om, at der kun er en Gud. Ellers ville selve begrebet Gud være selvmodsigende. For Gud er almægtig - men hvordan kan der være forskel på almægtighed? For at illustrere det med et eksempel:

Vi forestiller sig, at der er to almægtige guder. Nu er der så ikke noget den ene kan som den anden ikke kan - ellers ville den ene jo være mægtigere end den anden, og så ville mindst en af dem ikke være almægtig. På samme måde med alvidende, alkærlig osv.

Man kan altså ikke dele det "ultimative" på nogen måde. Derfor kan man heller ikke opdele Gud, for Gud er Al-mægtig/vidende/kærlig/nærværende osv. Der kan altså kun være en almægtig Gud.

Men der er flere personer der er Gud. De er altså alle almægtige, alvidende osv. De er forskellige personer, men de er ikke forskellige guder - de må nødvendigvis være i samhørighed og enighed i alle ting, ellers ville det jo gå galt - for Gud kan ikke opdeles.

Fordi Gud er almægtig må Gud på den ene side være den eneste Gud - men kan på den anden side godt være flere personer. Bare personerne er i fuldstændig harmoni. MAn kan sige de også skal være al-samarbejdende, al-enige, al-elskende-hinanden osv.

Måske er det lidt mærkeligt at tænke på, men logisk set er der ikke andre muligheder - der kan kun være en almægtig Gud, men der kan godt vlre flere personer der er Gud, blot de er et/en (altså i fuldstændig harmoni). Det er præcis det treenighedslæren siger de er - det ultimative harmoniske fællesskab af tre almægtige personer der er Gud, selvom der kun er en Gud.

Nej, det handler 3enighedslæren ikke om. Ven af Sandheden
Hej again,

Det er forkert. Det er ikke hvad 3enighedslæren handler om. Gud er ikke 3 personer. Gud er én.

Hvad betyder det, at Gud er én ? Det betyder, at vi ikke ved hvem eller hvad Gud er. Ved du hvem eller hvad Gud er? Så må du meget gerne fortælle det?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Kan en myre fatte et menneske? sebl
Jeg er et menneske - jeg kan da ikke forklare, endsige forstå det ultimative. Men jeg kan da forstå så meget at jeg ved dine ræssonementer er noget vrøvl.

Når Bibelen siger Gud, Jesus og Helligånden er 3 forskellige personer, så er det sådan det er. Når Bibelen siger der kun findes en almægtig Gud, så er det sådan det er. Når Bibelen kalder både Faderen, Jesus og Helligånden Gud, så er det sådan det er.

De tre udsagn samles i treenighedslæren - som du benægter. Derved benægter du både treenighedslæren og sund fornuft. Forøvrigt fulgte min udledning den udledning den store kristne tænker Tertulianus kom med.

kan da ikke forklare, endsige forstå det ultimativ Ven af Sandheden
Hej again,

Der sagde du et sandt ord. At du så samtidig begynder at afgøre hvad jeg tror mener jeg kommer ind under samme kategori.

Du kan da ikke forklare, endsige forstå det ultimative i det jeg skriver. Det jeg skriver er nemlig heller ikke mit, men Guds. Det var derfor jeg bad dig forklare hvem Gud er.

Det er der nemlig ingen der ved, skønt du og så mange andre taler som om det er underforstået og derfor forståeligt, det er det ikke.

Ingen forstår det og ingen ved det. Det kunne Tertulianus heller ikke. Derfor skrev jeg som jeg gjorde.

Når du taler om 3 personer, taler du således samtidig om een "person". Nu er der så det ved det (igen), at Gud er ikke en person som vore ord identificere.

Et menneske er en person, det er en kat ikke. Det er en abe heller ikke selv om den kan ha` personlighed.

Når du derfor siger om Gud, at Gud er en person eller Helligånden er en person taler du således om noget du ikke aner noget om og derfor spurgte jeg dig, fordi jeg vidste hvad svaret ville blive. Nemlig, ”det ved jeg ikke”.

"jeg kan da ikke forklare, endsige forstå det ultimative". Citat af again.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad har vi så? Vi har nogle mennesker der påstår at vide, at Gud er 3 personer. Det er hvad jeg angriber, ikke at Gud er.

Så lad mig sige det én gang til. Ingen aner hvem Gud er. Vi ved heller ikke hvad Gud er. Vi kender ikke Guds væsensart. Vi ved intet, men vi ”opfinder” Gud fordi.

Det tror vi er Gud er ”taler” til os og ”forklare sig”. Det handler om tro og ingen forklaring er stor nok.

Så når du siger 3 personer siger jeg 1 ”person”. Altså én væsensart én personidentifikation som i vor verden i vor terminologi i vor trosforklaring optræder i forskellige sammenhæng og derved ”fremstår” som bl.a. Jesus, men Gud er altså ikke et menneske.

Her kommer Helligånden ind i billedet fordi vi tror, at Gud er Ånd. Det tror vi.

Så når Gud fremstår i Jesus (manifistere, materialisere en personidentifikation) er det altså stadig ”den samme”, som vi talte om i 1.Mosebog kap. 1. Det er også den samme, som vi talte om i 5.Mosebog kap. 6 vers 4, ”HERREN er én”.

En hvad? Du vil gerne ha en 3hed af 3 forskellige ”personer”, men det må jo så være din drøm. Gud er den samme konstant. Og efter min bedste overbevisning er der ingen der tror andet.

At en skuespiller fremstiller 3 forskellige karakterer gør altså ikke skuespilleren til 3 forskellige personer. Det er den samme person.

Sådan åbenbare Gud sig for os. Tror vi.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. Så Gud er vort udgangspunkt, men det er vore handlinger på baggrund af vor tro og indsigt, der skaber en fredelig verden og vor forståelse af Guds gerning der frelser os. Den fredelige verden har vi stadig tilgode.

Så troen på Gud og forståelsen af Gud; dersom den ikke befordre en klarhed og naturlig afhængighed i vort liv er der noget galt med ”vor forståelse”.

ikke rigtig klog Ven af Sandheden.
Hej elsker-vejen,

Du er vist ikke rigtig klog. Du skriver: "du beskylder again og jeg for ikke at tro på treenighedslæren, når du i virkeligheden er modstanderen af treenighedslæren".
Citat slut.

Svar:

10.000 i dusør dersom du kan påvise at jeg "beskylder dig og again for ikke at tro på treenighedslæren.

50.000 i dusør dersom du kan påvise, at jeg er modstander af treenighedslæren.

Tænk dig dog om. Det er ren manipulation. Har du det ikke så godt?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Det virker ikke helt troværdigt elsker-vejen
at fremsende et tilbud om 60.000 kroner uden at være logget ind. Fremsend tilbuddet i troværdig og juridisk bindende form, så skal jeg vise dig tilbuddet.

mvh elsker-vejen der pludselig synes debatten tager en uventet drejning.....

uventet Ven af Sandheden.
Ja, elsker-vejen,

Jeg var godt klar over det jeg ville blot se hvor langt du ville gå. Jeg vil derfor fortælle dig en lille historie vi alle kan lære af:

Så sagde Gehazi, den Guds Mand Elisas Tjener, ved sig selv: "Der har min Herre ladet denne Aramæer Na'aman slippe og ikke modtaget af ham, hvad han havde med; så sandt HERREN lever, jeg vil løbe efter ham for at få noget af ham!"

Så satte Gehazi efter Na'aman. og da Na'aman så ham komme løbende efter sig, sprang han af Vognen, gik ham i Møde og spurgte: "Står det godt til?"

Han svarede: "Ja, det står godt til! Min Herre sender mig med det Bud: Der kom lige nu to unge Mænd, som hører til Profetsønnerne, til mig fra Efraims Bjerge: giv dem en Talent Sølv og to Sæt Festklæder!"

Da sagde Na'aman: "Tag dog mod to Talenter Sølv!" Og han nødte ham. Så bandt han to Talenter ind i to Punge og tog to Sæt Festklæder og gav to af sine Trælle dem, for at de skulde bære dem foran ham.

Men da de kom til Højen, tog han Pengene fra dem, gemte dem i Huset og lod Mændene gå.

Så gik han ind til sin Herre og trådte hen til ham. Da spurgte Elisa: "Hvor har du været, Gehazi?" Han svarede: "Din Træl har ingen Steder været!"

Så sagde han til ham: "Gik jeg ikke i Ånden hos dig, da en stod af sin Vogn og gik tilbage for at møde dig? Nu har du fået Penge, og du kan få Klæder, Olivenlunde og Vingårde, Småkvæg og Hornkvæg, Trælle og Trælkvinder,

men Na'amans Spedalskhed skal hænge ved dig og dit Afkom til evig Tid!" Og Gehazi gik fra ham, hvid som Sne af Spedalskhed.
Historie færdig.

Kommentar:

Lev vel, elsker-vejen.

Ven af Sandheden.

Jamen, tak for historien elsker-vejen
Tænk at du finder det interessant hvor langt jeg vil gå. Men jeg er vist ret kedelig i den retning - sammenlignet med dig. Så desværre, jeg prøver ikke på at gå så langt. I det hele taget tror jeg ikke vi har helt samme målsætning med debatten her.