Debatten helvede - ny tråd.

Debatten helvede - ny tråd. lyjse
Hej again
Først vil jeg forklare det du skrev her:

"J>eg er apostoler - og er en af de få der faktisk kan trosbekendelserne. Så jeg ved der ikke står noget om helvede i dem - dermed er det selv for dit niveau plat at bringe det emne indi diskussionen."

Svar:
Det var nu DIG der bragte emnet ind i debatten, med din bemærkning til, at jeg havde brugt et katolsk leksikon.
Jeg skrev at folkekirken/ kristne kirker havde den samme trosbekendelse, så jeg kunne ikke se, hvorfor det kunne have nogen betydning, at jeg brugte at citere derfra.

Du beklager at jeg ikke har kommenteret at syndens løn er døden, men det HAR jeg da!
Prøv at gå tilbage i den gamle trådstart: "Død = adskillelse"

Men nu citerer jeg mine skriftsteder igen, i forkortet form og på hverdagsdansk:
Matt. 5
29Hvis dit øje forleder dig til synd, så riv det ud og kast det bort. Det er bedre, at en enkelt del af dig bliver ødelagt, end at hele din krop bliver kastet i #Helvede#. 30Og hvis din hånd forleder dig til synd, så hug den af og kast den bort. Det er bedre for dig, end at du med alle lemmer i behold ender i #Helvede#.
Matt. 10
28Vær ikke bange for dem! De kan jo kun slå jer ihjel; jeres sjæl kan de ikke dræbe. Nej, frygt ham, som kan kaste både sjæl og legeme i #Helvede#.
Markus 9
44Hvis din hånd er skyld i, at du kommer bort fra Gud, så hug den af! Du må hellere gå med én hånd ind til det evige liv end kastes i #Helvedes uudslukkelige ild# med alle lemmer i behold. 45 46Er det din fod, der bringer dig på afveje, så hug den af! Du må hellere gå halt ind til det evige liv end være på vej til #Helvede# med alle lemmer i behold. 47Er det øjet, der får dig til at synde, så riv det ud! Det er bedre, at du går ind i Guds rige med ét øje, #end at du med begge øjne får det sted at se, 48hvor 'ilden ikke slukkes og ormen aldrig dør'.#
Johs.Åb.
10Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i søen med brændende svovl, hvor dyret og den falske profet allerede var - #og der vil de blive pint dag og nat i al evighed.#
Johs. Åb. 14
11Røgen fra deres pine vil i al evighed stige op, #og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem,# der tilbeder dyret og dets billede, og som tager dets mærke på sig.«

**********************************
Især vil jeg gerne ha`at du kommenterer : #og der vil de blive pint dag og nat i al evighed.#
Og: #og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem,#

Jeg tror der i helvede vil være en ovn der brænder i evighed, og der vil være en ulidelig varme ( henviser til vidioen, som du vist ikke har set - da du ikke har nævnt den )

God søndag [:)]

Nogle fakta om helvede og Bibelen sebl
Der findes masser af bibeloversættelser som aldrig benytter ordet helvede. Den oversættelse som oftest benytter ordet er den arkaiske "King James" (KJ) oversættelse (fra 1611 så vidt jeg husker). Den benytter ordet helvede 31 gange i OT og 23 gange i NT. KJ er den eneste oversættelse der bruger ordet helvede i OT, så der er enighed om, at konceptet "helvede" ikke eksisterer i OT, og det er da heller ikke et koncept jøderne tror på.

Men hvad så med NT - 23 gange benytter KJ ordet helvede i NT. Det gør KJ til den suverænt mest "helvedsglade" oversættelse af NT, så lad os tage udgangspunkt i de steder KJ bruger ordet helvede. KJ oversætter 3 forskellige ord med helvede: hades, gehenna og tartaroo. Lad os se på betydningen af de enkelte ord:

TARTAROO: stammer fra roden tartarus som egentligt betydet det dybeste mørke i hades. Ordet oversættes kun med helvede en gang (2 Pet 2:4), men betyder åbentlyst ikke helvede, idet stedet siger englene som syndede opbevares der til dommedag. Når de ikke er dømt endnu kan de derfor umuligt være i helvede endnu, og stedet taler da heller ikke om bål og brand, men om den dybeste afgrund af hades.

HADES: Svarer ifølge LXX til det hebraiske "sheol" som er sjælens opholdssted efter døden i GT (det er ikke graven som JV påstår, idet der findes et andet ord for grav på hebraisk). Et menneske lægges i sin grav og sjælen går til sheol, men kroppen kommer aldrig til sheol i GT). Alene udfra LXX som var den version af GT man benyttede på NT's tid, må vi altså forvente at hades er sjælens sted efter døden (men inden opstandelsen og dommen). Job 17:13 forklarer, at både den retfærdige Job og de onde kommer til sheol, så vi må også forvente, at alle der dør kommer til hades (inklusive englene der gjorde oprør som er i tartarus delen af hades) - se ApG 2:27,31.

Hades forekommer 11 gange i NT. 10 gange oversætter KJ det med helvede, den sidste gang med graven (ApG 2:27,31 - selv oversætterne af KJ syntes åbenbart ikke det kunne passe, at Jesus var i et brændende helvede, så her valgte de at droppe helvedsoversættelsen af ordet hades).

Og her er det jeg vi komme med min kommentar til ildsøen. Føsrt vil jeg benytte et af de steder om ildsøen du valgte at undlade, for at få styr på, hvad det egentligt er for en størrelse:

"Døden og dødsriget (hades) blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen" Åb 20:14

Hvis hades var et brændende helvede, hvordan kunne hades så styrtes i sig selv (ildsøen)? Det giver ingen mening, vel! Så vi må lige skelne mellem dødsriget (hades) og ildsøen - ildsøen er faktisk et brændende helvede, men hades er ikke. Så hvad er ildsøen så? Det er der, hvor de onde (djævelen, inklusiv) pines i al evighed. Det står der jo i dit citat - evig ild og røg med pine i al evighed. Eller er det nu også det der står?

Som sagt er det med evig ild og røg et citat fra Edoms ødelæggelse, så ilden og røgen er næppe mere evig, end når der står røges stiger op fra Edom i evighed. Vi må formode, at læserne af Åbenbaringen kunne deres GT og udmærket var klar over, at Edom ikke stadig var i brand, så de har naturligvis vidst at billedet betød nøjagtigt det samme som i tilfældet Edom, nemlig at straffen var evig - Edom ville aldrig genopstå, og det gør djævelen og de onde heller ikke. Det er deres evige pine - at de ikke har noget håb om livet igen (men det er de naturligvis ikke selv bevidste om, at de jo er forsvundet i ildsøen).

Men hades er ildsøen i hvert fald ikke - godt at KJ oversætterne ikke fik rodet så meget rundt i oversættelsen, at de også fik hældt Jesus i ildsøen, for hvis man sætter hades = helvede og ildsøen= helvede har man faktisk lige sagt, at Jesus ryger i ildsøen. Der er tydeligvis noget helt galt med oversættelserne på dette punkt, som er lovlig inspirerede af den katolske kirkes tidligere forkærlighed for at udpensle helvedes kvaler. Men selv KJ oversættelsen kan ikke fremmane mange steder der taler om helvede - på trods af, at de tydeligvis gør vold på ordene for at få fremmanet ordet helvede i oversættelsen.

Nå, hades røg i helvede i Åb 20:14 - det kan man jo fint få til at stemme overens med 1 Kor 15:26 (hvor døden tilintegøres). Det der altså sker i Åb kap 20 er, at døden, djævelen og de onde tilintegøres for evigt, ligesom byen Edom blev tilintetgjort for evigt. Det er ikke tilfældigt at Åb her citerer ilden der nedbrændte Edom for at illustrere ildsøen - en 100% ødelæggende nedbrænding der udelukker alt håb om en genopretning.

GEHENNA: I modsætning til hades og tartaroo har ordet gehenna faktisk en ide om ild tilknyttet sig, og dermed kan jeg måske bedre forstå, at KJ oversætterne oversætter dette ord med helvede. Gehenna benyttes følgende steder (du har citeret en del af dem):

Matt 5:22;29-30 (som ikke handler om sjælen men om legemet som kan ryge i gehenna)
Matt 10:28 (både sjæl og legeme kan ødelægges i gehenna)
Matt 18:9 (begge øjne kan kastes i gehennas ild)
Matt 23:15,33 (farisæerne og deres proselytter fortjener gehenna)
Mark 9:43,45,47 (gehennas ild slukkes ikke og maddikerne dør ikke)

Luk 12:5 (Frygt ham der efter døden kan smide i gehenna)
Jak 3:6 (uren tale er en lille ild tændt af gehenna)

Gehenna var en dal udenfor Jerusalem, hvor affald og døde forbrydere fra Jerusalem blev smidt. Tidligere havde det været et afgudsoffersted. For at holde stanken i ave tændte man hele tiden bål, som så kunne konkurrere med maddikerne om at nedbryde affaldet og de døde forbrydere. Det var dog et sissyfos arbejde - det blev ved at stinke, der blev ved at være maddiker og der blev ved at være ild i Gehenna. Og jo, man kunne være uheldig at være blandt dem der blev smidt i Gehennas evige ild efter sin død, men nogen ildsø eller brændende helvede var der altså ikke tale om. Jesus mente som sagt farisæerne fortjente det endeligt, hvilket de bestemt ikke selv var enige i, da de jo så sig selv som gode borgere, der fortjente en anstændig begravelse.

Men igen var der ikke tale om lidelser i al evighed. Lagde du mærke til, at døde blev smidt i Gehenna (både i min beskrivelse af, hvad gehenna er, men også i Luk 12:5). Man er altså ikke levende i gehennas ild, på trods af, at ilden og maddikerne aldrig dør. Billedet er indlysende, når man ved hvad gehenna var, men det er du jo ligeglad med, for du foretrækker overtroen om et brændende helvede.

Det var så en længere snak om helvede, siden du stadig undgår den centrale pointe, nemlig at syndens løn er døden. Jeg har allerede vist dig, at der ikke er noget at rafle om - det er evigt liv versus død, tro versus syndigt liv. Alverdens fejltolkninger af bibelen kan ikke ændre på, at ideen om et brændende helvede er i modstrid med denne udpenslede pointe fra Bibelen. Og som jeg lige har demonstreret, er lidelserne i ildsøen ikke lidelser af levende men af døde, ligesom ilden der brændte Edom og ildsøen var. Ideen om et brændende helvede er ubibelsk - slet og ret.

i himmelen Ven af Sandheden
Hej Lyjse,

På baggrund af dine 2 videoclip har jeg tænkt mig, at fortælle dig en personlig oplevelse. Jeg havde ikke læst ”den oprejstes” beretning, men forbavsedes over den. Det kan du nok forstå når du nu læser dette.

Så kan vi tale om ”helvedet (sheol eller hades eller gehenna)” senere.

Min beretning:

På den anden side.

Evighedens Uendelighed.

I evighedens uendelighed, bevæger en energimasse sig i en bevægelse af et omfang, som rummer det mulige og det ufødte. Intet er frembragt, intet er dannet af fysiske erkendte former eller ”bærere”.

I dette ”alt”, det umulige, utænkelige, ikke udformede og ikke konkretiserede, bevæger en følelse sig, som i sig selv er bærer af ”altet”; som rummer verdener af usynlige, synlige og fremtidige former og bærere, som efter den for os usynlige – synlige, er ”fader” og ”moder” for.

I dimensioner af energiformer og udtryk, som vi ikke forstår med den konkrete tanke, eksister vi alle i en evighed, som kun kan erkendes i ”det indre mennesker”.

Der i det indre følelsesunivers er ånden fri og tanker og ord, som ikke er af ”denne verden” befrugter hele tide vor sjæl og ånd.

Igen og igen fornyer ” han” vor ånd og ”afkom” fremstår igen og igen. Evighedens ikke-eksisterende og endnu-ufødte væsener er en konkret virkelighed, som vi først efter vor ”skabelse”, vor ”fødsel” og derefter vor genfødsel i Den Hellige Ånds dimension erkender og derfor bliver bevidst om og som grundet Den Eviges vilje – tanke og ”ord” nu er blevet levendegjort og evig eksisterende.

Fortiden har indhentet nutiden og bærer bud om fremtiden, som ligger klar og åben.

Jeg lukker mine øjne og ser verdener af usigelig skønhed. Afstandene i ”rummet” omkring mig udtrykkes ikke mere i konkrete ”ting”, men i toner, farver og følelser.

Følelsen af afstand forøger min følelse af nærhed og udvider mit univers.

Omkring mig blander mine følelsesbølger sig med ringe af andre følelsesbølger, hvoraf nogle er fremmede for mig og andre er bekendte, udtænkte og selvoplevet.

I denne frie bevægelsestilstand, hvor lyset er det bærende element og de energirettede impulser den bærende kraft, mærker jeg mit liv.

Jeg ser gennem lyset, jeg ser gennem følelser og afstande, jeg ser atomernes og molekylernes verden, og er eet med dem. Lydbølger befordre ord og tanker, som ikke formes som før, men som omsættes direkte i følelser og bevidsthed. Tanker, som ej behøver at oversættes, danner virkeligheder i samme øjeblik og en følelse af, at kende det ukendte, breder sig i min ånd.

Jeg ser jorden og havet, ikke som molekyler, men som bærere af guddommelighed – guddomsvæsenets verden. Følelsen af fart og bevægelse i mange forhold er meget tydelig for mig og alligevel oplever jeg en ro og fred omkring mig, som aldrig i nogen anden virkelighed.

Her forstår jeg lige pludselig, hvad skønhed er, hvad det, at `se vil sige, hvad kærlighed er og nærhed. Jeg er lige som en del af en helhed, samtidig med, at jeg er helheden selv. Min bevidsthed af min eksistens og mit liv har en fylde, som aldrig kan opleves i min tidligere tilstand.

Jeg ser med min ånd og jeg føler i min ånd og jeg gennemstrømmes konstant af rislende frydefulde fornemmelser, som levendegør igen og igen.

Jeg har lyst til, at juble og le, græde og råbe, synge og tale på én gang i én uendelighed, idet jeg oplever at alle ”andre” udtrykker sig på samme måde og efterlader konkrete informationer og formuleringer, som gør mig så glad, at jeg dårligt kan rumme det.

Jeg oplever en information af viden og visdom, som sætter mig i stand til, at udtrykke og udføre alt det , som jeg altid har drømt om at kunne og ville gøre.

Hvem er jeg?

Du er Guds barn, lyder straks råbene omkring mig. Jeg ser æonernes tidsaldre med udtrykte væsener, som jeg i min vildeste fantasi ikke kunne have udtænkt. Mine menneskelige og jordiske begreber omformes konstant og jeg ”ser” med min ånd ”nye” dimensioner med en fylde og et rum, som i sig selv signalere uendeligheden.

Følelsen af, at gennemstrømmes, er konstant samtidig med, at der eksistere en balance, så jeg ved min konkrete bevidsthed selv kan bevæge mig.

Omkring mig er der et pulserende liv af disse væsener, som udtrykker en væsensbeskaffenhed af gennemsigtighed og rumfylde så individuel, at hver enkelt fremtræder som et unikt væsen med hver deres personkarakterisktika.
Jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal forklare det som sker.

Når jeg ”ser” på dem, oplever jeg alle mine normalbegreber i funktion. Jeg ”taler” og de taler tilbage. Når jeg ”ser” og smiler, gør de ligeså. Jeg tænker: Mon jeg virker på samme måde på dem, som de på mig? Jeg oplever deres omsorg og høre alt hvad de siger.

Jeg spørger hvad skal jeg gøre?

De ser på mig og ler tilbage til mig – og kikker på hinanden og så tilbage til mig.

De kender mig og kender til min personlighed, siger de, ” Du skal ikke gøre noget”, svare de. Vær dig selv og hvil i dig selv, så vil Den Eviges Ånd, den Helligånden, bevæge dig til det Ånden vil dig.

Den Evige er din Far, din Opri, og da han ønskede at udtrykke sin kærlighed og også sin smerte til dig ´så han dig i det fjerne og alle andre ligeså og fremstod i fysisk skikkelse for, at overtale din ånd og befrugte den, hvis, eller når du ville nå til, erkendelsens øjeblik.

Det er sket for alle dem, som du ser omkring dig og som du genkender og i din ånd oplever hvem de er, dine venner, din familie, fortidens trofaste, de første kristne martyrer, alle disse ” kender ” du, skønt du ikke personligt har mødt disse sidstnævnte.

Bølger af velvære og modtagelighed, strømmer imod mig. Jeg tænker lige pludselig : Hvad er det jeg træder på og hvad er det, som jeg normalt vil kalde min virkelighed, konkrete ting, hvad er ting her?

Det er som om ”de” kan læse mine tanker og jeg høre lyde af ord og samtale, som jeg efterhånden er blevet bedre til at fatte. Jeg ved ikke rigtigt hvad sprog det er , men jeg forstår alt.

Din virkelighed er den samme, du oplever den bare i ånden nu, siger de til mig. Du vil opleve alt her, som normalt konkret, som du altid har kunne, men du oplever det blot i din ånd, ligesom når du var i bøn og den Helligånden var virksom i dig og dine kristne venner, som ånden havde genfødt.

Når du lyttede til tungetale var det for, at befrugte din ånd og dit hjerte. Ånden har kommunikeret med dig, med jer hele tiden. Ofte var der personer, som var kommet længere i deres ånds udvikling, idet de havde fået en særlig gave, som kunne udlægge det, som taltes.

Hvad tænkte du da, hvordan reagerer du og hvad følte du? Det er det, du oplever nu, blot helt konkret. Her vil du kunne gøre alt hvad du ellers altid har kunne gøre, men i et nyt legeme, en ny væsensbeskaffenhed, et åndeligt legeme så at sige, men her er det lige så fysisk , som dit menneskelegeme var.

Hvad evigheden har i beredskab til os, hvad Den Evige vil ud i fremtiden, ved ikke engang Keruberne eller Seraferne, kun vores Far, hans navn være velsignet i evighed.

Det var derfor profeterne benævnede ham, Evighedens Far og Vældig gud og Fredsfyrste. Han er Gud i sin fylde, den samme som før og vil altid være den samme i al evighed, han som var og som er og som kommer.

Men ligesom den trehed Gud er ( efter menneskers begrebsverden, her er han i en samhørighedsfylde, som én ) kan
Den Evige være virksom i forskellige sammenhæng og være virksom på forskellige plan samtidig, således har vi opfattelsen i vor ånd, at gud igen engang ud i evigheden vil udtrykke sin personlighed i andre sammenhæng og det med henblik på en nydannelse. Det er alt vi ved lige nu.

Jeg følt lige pludselig, at nogen greb min hånd. Jeg oplevede, at jeg kunne bevæge mig fuldstændig normalt og jeg så ned ad mig selv og så min egen skønhed.

Igen mærkede jeg, at jeg græd og undskyldte, at jeg havde udtrykt disse tanker, at jeg var skøn, men den som havde rørt ved mig og den person, som holdt min hånd, lo tilbager og svarede, at det havde de selv også oplevet og at de forstod og så, at her var alle skønne og smukke og vidunderlige.

Nu fik jeg mere mod og i takt med, at jeg mærkede, at bevæge mig i tidsalderen og dimensionen og `så omgivelser af lys, toner og bølger og glimt af uendelige vidder, brændte mange spørgsmål for at blive stillet og besvaret.

Det var lige, som om de altid vidst hvad jeg gik og tænkte på…. Du vil finde ud af det alt sammen, sagde den person som holdt mig i hånden, men her har du evigheden til at granske og leve og udforske og grunde og også blot, at eksistere.

Alt er, som du kender og tror, ja det er så fantastisk, at det nærmeste du kan komme lige nu i dine tanker, er forestillingen om Edens have.

Her har vi også familier, men det er på en anden måde. Her bliver f.eks. ikke født børn, som du ellers kender til, men alligevel føler vi, at her er børn, det er bare på en anden måde.

Vi har også et personligt tilhørsforhold til visse personer og i mange tilfælde vælger de fleste, at dyrke et ganske særligt personligt tilhørsforhold til én og samme person og ingen anden kan så få den samme personlige nære og fortrolige kontakt med disse, som de nyder med hinanden. Vi har valgt at opfatte det, som noget der er som vore tidligere begreber omkring ægteskab, bare det , at dette er større, nærere og mere sanseligt, end det vi før kendte til.
At det er i overensstemmelse med Den Evige, forstår vi, idet vi føler os meget velsignet i disse forhold og ingen her har indvendt noget imod det. Det ser snarere ud til, at vi har fået nedlagt denne følelse da vi blev dannet i vore jordiske livs forhold og at vi har bevaret denne følelse af behov for personlig nærhed og følsomhed.

Vores familieliv er kun en del af et større fællesskab, som vi har med alle, for vi elsker alle og følelsen af kærlighed er den største glædesbringer her.

Når vi alligevel har en ny form for familieliv er det, fordi vi oplever, at vi knytter os til hinanden på en anden og helt ny måde. Her er den åndelige dimension den hele og fulde drivkraft personerne og væsnerne imellem og følelsen af et nærere fællesskab med visse, end andre og som før nævnt i visse almindelige to-som-hedder, har at gøre med de enkelte individer og den enkeltes følelsesliv.

Vi ser tit, at dem som lever her i evigheden og har været familier i en anden fysisk dimension, det har tit vakt glæde og latter når den enkelte har set rækker af forfædre, som de før har været knyttet sammen med i familiebånd, men hvoraf de kun kender nogle få.

De har været slået af forundring over antallet og det brede fællesskab de forskellige har til hinanden grundet de forskellige jordiske gifte-mål og har måtte opgive, at holde tal på familierne og overgive sig det brede fællesskab. Dog her vi set nære familiebånd bestå i en vidunderlig åndelig samhørighed, hvor vi har måtte opfordre hinanden til ikke at glemme den store skare i det store fællesskab af lutter glæde over gensyn og nære følelser.
Jeg måtte i mit stille sind tænke på og indrømme, at jeg havde denne nære følelse omkring den person, som førte mig af sted.

Igen smilede personen og sagde: Jeg ved du undre dig om du kender mig, det gør du, men du har aldrig mødt mig, skønt jeg har kendt dig hele dit liv, ja endda fra før du blev født.

Nu vil jeg åbne dine øjne til fulde……..Se dig omkring og fryd dig. Jeg overgiver dig nu til dit nye liv og din familie her, se dig omkring, se alle dem, som er i vor nærhed lige her, se deres ansigter, se deres legemer, se den kærlighed der strømmer ud fra hver enkelt.

Det evige vidunderlige strålende lys du ser, er deres følelser, som de retter mod dine følelser.

Jeg mærkede, at jeg stod alene og nu så jeg ham, som havde holdt min hånd. Et gyldent - strålende legeme med en koncentration i sit inderste og mere og mere transparent udefter, omgivet af glimtende lys, som fra en rotation af funklende diamanter, som ligesom svævede frit omkring dette gyldne lys, som glimtede og gnistrede fra det ene diamant lignende punkt til det andet.

Disse lysglimt sprang, som gnister, som når man slår på glødende jern og jeg oplevede hvordan der var en kommunikation indeholdt i disse gnister og tanker fødtes i mit sind hele tiden og dannede hele tiden de skønneste sindsbilleder.

Jeg modtog billeder af huse, byer, gader og veje; ting og samtidig modtog eller dannede disse billeder følelser af det skønneste jeg kendte til. At gå ind gennem døre og porte i huse og byer, gav mig en følelse af, at svømme samtidig med at kontakt eller berøringen oplevedes som en blød - fast og glat fornemmelse som, at røre ved en perle, hvor jeg kunne mærke den runde og glatte fornemmelse af perlemor overfladen.

Hvorfra lyset kom ved jeg ikke, men det syntes, som om alt oplystes hele tiden og alligevel var der også steder hvor der ligesom var afdæmpning af dette lys i grader.

Nu var der trængsel omkring mig og jeg samtalede med dem, der stod nærmest. De spurgte mig om tusind af ting og samtidig med, at jeg svarede, så godt jeg kunne, havde jeg lige så mange spørgsmål selv til dem.

Hvad er det for et sprog vi taler, råbte jeg? Igen blev jeg mødt med denne smilende og smittende milde latter. Jeg kunne ikke lade være med at le tilbage og udrede mig over hvor befriende det føltes.

Vi ved ikke hvad det hedder, svarede de nærmeste, vi taler det bare. Nogle siger det er åndens sprog og det er det nok også, men vi tænker ikke så meget over hvad det hedder; Shamalah, det skabende sprog.

Jeg så Den Evige bevæge sig i retning af nogle formationer i det fjerne og jeg oplevede længslen i mit hjerte.
Jeg så bælter, ligesom af guld, bevæge sig inde i rummet af de glimtende og svævende diamanter. Disse guldbælter gav mig følelsen af sikkerhed og gensyn og evighed, samtidig mærkede jeg og dem, der stod omkring mig, en bevægelse eller brise i luften omkring os og de sagde, at det oplevede de altid når Den Evig kom og gik.

Aldrig havde de følt sig forladte, selv om Den Evige ikke var tilstede fysisk. Altid kunne de kommunikere med ham og føle hans nærværd.

Efterhånden, som jeg blev mere fattet, konkretiserede min nye virkelighed sig og mange almindelige tanker opstod. Hvor skulle jeg bo og sove og hvad skulle jeg spise? Og hvad skulle jeg klæde mig med?

Det fik mig til, at se på mig selv igen, men jeg så stadig det, som jeg havde set før. Mit legeme var klædt i farver og lys og også omkring mig funklede punkter, som smukke ædelsten.

De sagde til mig, at det at spise var en anden proces her, men at selvfølgelig spiste de. Det samme med at sove. Selvfølgelig sov de, men det igen var også en anden proces. Og med hensyn til mit legeme og min klædning sagde de, at jeg ville opdage, at mit legeme var af en fysisk væsensbeskaffendhed, som jeg lige skulle vende mig til, men at min oplevelse af mit legeme ville skifte, alt efter omstændighederne og det jeg oplevede nu var en hjemvendts glæde og kærlighedsberuselse og at lykke ikke kunne udtrykkes på anden måde her.

Så ellers ville mine følelser efter nogen tid, omsættes i andre konkrete udtryk og tanker og det ville så få indflydelse på mit legeme, men når jeg igen oplevede højdepunkter i mit nye liv, ville den samme funklende strålegalans indtræffe.

Jeg besluttede at overgive mig til min nye tilværelse.

Jeg åbner mine øjne igen og er nu tilbage, tilbage i mit jordiske liv. Jeg er igen den samme kødelige person, som jeg kender så godt med mine svarheder og almindelige daglige funktioner. Alligevel er jeg ikke helt den samme. Et nyt liv har spiret frem i mig og jeg kan mærke, at alt hvad jeg har oplevet, lever inde i mig, i mit hjerte, i mit sind.
Hvor ville jeg gerne dele disse oplevelser med andre. Det er jeg fast besluttet på. Jeg lukker mine øjne et øjeblik, medens jeg retter en tak og en bøn til Evighedens Far, min himmelske Far, til Gud.

Hvad nu Far, spørger jeg, hvor længe endnu?

Jeg hører svaret : Jeg salver dig med glædens olie. Du skal sprede min glæde til alle du er iblandt. Tænk ikke på dig selv , som du plejer, men giv dig selv i min tjeneste.

I menigheden af frelste, blandt ufrelste. Vær et vidne for mig. Opmuntre andre til det samme. Jeg vil velsigne min menighed og du skal aldrig behøve at dømme eller fordømme eller tale dårligt om nogen mere. Mennesker har brug for din velsignelse din tjeneste, din omsort; og mit ord og din forbøn. Gå og lær fra dig, undervis i mit ord og kun i mit ord.

Der findes både sandheden, vejen og livet og i mit ord vil du finde svar på alle dine spørgsmål.

Læs mit ord og del det med andre, jeg har indblæst min ånd i mit ord og når og medens du læser vil Helligånden, på mit ord i sin Guddomsværen, tage bolig i dig, i din stue, i dine relationer og på den måde vil jeg bo i dit hjerte; ved Helligåndens tilstedeværelse.

Bekymre dig ikke om andre mulige og umulige religioner og spekulationer. Du er plantet i min menighed og jeg er selv til stede. De er mine og jeg overgiver dig til dem, ligesom jeg overgiver dem til dig. Du skal lære af dem og de vil også lære af dig; og le og græde og glædes med dig.

I er mine sønner og døtre, jeg er jeres far. Jeg elsker jer med al min kærlighed. Jeg døde for jer og jeg lever for jer. Nu bliver jeg i al evighed, med værdien af mit offers, mit blod, som løskøbte jer, I er mine.

Det er mig der er livgiveren. Det er mig der er dommeren. Undre jeg ikke over noget. Jeg har ledelsen, jeg vogter jorden og himlen. Jeg har styr på det hele. Undre jeg ikke over jeres følelser for de døde, jeres afdøde. End ikke eet eneste dyr opgiver livet uden at jeg er vidende om det. Så hvis du får tanker og følelser for de døde, overgiv disse tanker og følelser til mig i dine bønner og jeg vil give dig fred og ro omkring disse spørgsmål. Undre jer ikke over det. En dag efter mit hellige fortsæt, vil jeg oprejse alle døde, for at holde dom. Nogle er allerede gået over, fra døden til livet, de dømmes ikke mere. Andre vil oprejses til dom og min dom vil være retfærdig.

Skyldig, vil dommen lyde på for mange, men tror du ikke jeg har medfølelse for disse også? Tænk barmhjertighedstanker og vis barmhjertighed, så vil jeg også vise dig barmhjertighed.

Derfor mine elskede, `ve den som dømmes til den anden død, thi fra den er der ingen opstandelse mulig. Derfor mine elskede, hav tillid til mig, at jeg kender mine, som jeg vil give liv. Mig er givet al magt i himlen og på joden, ikke dig.

Mig er givet magt til at dømme levende og døde, ikke dig.

Mig er givet magt til at vogte jorden med et jerncepter, ikke dig.

Jeg er også opstandelsen og livet, ikke dig.

Hvordan kan du tvivle på min dømmekraft? Du vil aldrig selv være i stand til at dømme, den opgave er ikke forbeholdt dig. Jeg er Den Evige, jeg er den retfærdige. Mine domme er ret og retfærd og i min kærlighed vil jeg afsige mine domme.

Husk jeg gav mit liv for dig, endnu medens du var en synder. Langt borte fra mig. Ja, jeg har bevist mig selv og min kærlighed for dig og jeg vil bevise mig selv for dig igen.

Selv afdøde har jeg på menneskenes bønner kaldt tilbage til livet da jeg vandrede blandt profeterne i fortiden og da dette åbenbart ikke var nok, kom jeg selv til dig, i din egen lighed, som fysisk væsen. Jeg beordrede ved mit ord den menneskelige livsånd til, at vende tilbage til kære afdøde for, at du skulle forstå min magt og min forståelse for din situation og dine følelser.

Følg derfor dit hjerte nu hvor du elsker mig. Jeg giver dig nu magt til, ved min Hellige Ånd, at han skal være din talsmand og din vejleder og du vil selv få kraft til, at udrette vidunderlige ting. Hvad du binder på jorden vil jeg rette min opmærksomhed og skaberkraft mod og; hav kun tro.

Træd et skridt tilbage i din egen klogskab og forståelse for jeg vil give dig liv og lade dig se gerninger, som virker på tværs af dine egne tanker.

Husk, du er min tjener. Som jeg har gjort, gør du nu det. Jeg salver dig med glædens olie, jeg velsigner menigheden for at mit ord og min kraft må have fremgang.

Gå hvorhen jeg sender dig,. Gå til de fortabte, for der er stadig håb. Gå til de forhærdede, for der er stadig håb. Gå til de syge, for de skal blive raske. Gå til de træl-bundne og sæt dem fri, i mit navn.

Dette siger jeg, jeg som har al magt i himmelen og på jorden, Emanuel, Jeg er Jesus Kristus.

Hermed sluttede oplevelsen og her er jeg , her er vi. Hvad skal det blive? Det ved kun du og jeg.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Det bliver indviklet efterhånden- lyjse
Det eneste jeg bad om, var at få din forståelse af " pine dag og nat i al evighed"...

Jeg har ikke nogen studier bag mig, og har aldrig haft brug for det, så jeg vil lade Villy Griis tale for mig ( jeg har linket i den anden tråd )

Citat
Der er et hebraisk ord "queber". Det er det ord, der er oversat til grav. "Sheol" er stedet for de afdødes sjæle. Enhver, som virkelig ønsker at være oprigtig, bør undersøge de følgende fem punkter:

1. Ved at studere Det gamle Testamente vil du opdage, at legemet aldrig går til sheol, som Jehovas Vidner oversætter til graven, men det går til queber (nævnt 37 gange), hvilket viser, at queber er graven, og sheol er stedet, hvor den afdødes sjæl går hen, når den forlader legemet.

2. Sheol er aldrig nævnt som noget på jordens overflade, hvorimod queber er nævnt 32 gange som noget her på jorden. Dette beviser, at queber er graven og sheol stedet, hvor sjælen opbevares, når den forlader legemet.

3. Et menneske lægger aldrig et andet menneske i sheol, men 33 gange nævnes det: han begravede ham. Dette viser, at vi kan grave en grav og lægge et andet menneske i den, men vi kan ikke placere et andet menneske i sheol.

4. Der står ingen steder, at et menneske graver et sheol, derimod nævnes det 6 gange, at han graver et queber. Det viser, at vi kan grave en grav, men vi kan ikke berede en plads for sjælen.

5. Der tales aldrig om, at et menneske rører ved sheol, men 6 gange nævnes det, at han rører ved queber. Det viser os, at mennesket kan røre ved graven, men ikke ved stedet, hvortil de afdødes ånder går.

Nu vil vi beskæftige os med Det nye Testamente. "Sheol" er det hebraiske ord, som er oversat Helvede, hvilket er det samme som det græske ord "hades".

Jesus prædikede mere om Helvede end nogen anden
Når du studerer Det nye Testamente, vil du lægge mærke til, at Jesus Kristus taler om Helvede 22 gange. Denne kendsgerning vil jeg gerne understrege.

I dag er der mange mennesker, som siger: "Åh, den prædikant kan jeg ikke fordrage. Han er en Helvedes-prædikant." Vel, er du blandt dem, der siger sådan, hader du Jesus Kristus. Af de 24 gange, ordet Helvede findes i Det nye Testamente, har Jesus brugt det, forkyndt det 22 gange. Apostelen Jakob en gang og apostelen Peter en gang.

Hvis du studerer græsk, det sprog vi har fået Det nye Testamente fra, vil du se, at Jesus bruger to ord: hades og gehenna. Hvorfor? Taler Han om to forskellige steder? Ja! En slags skærsild? Nej!

Som en illustration af dette kan vi tænke på en mand, der er blevet grebet på grund af en forbrydelse. Ved anholdelsen bliver han ikke ført til det egentlige fængsel, fordi hans sag endnu ikke er blevet behandlet. Han bliver derimod holdt under varetægt i en lokal arrest, indtil hans sag er behandlet. Bliver han fundet skyldig, overføres han til fængslet. Du kan ikke omgående sætte en mand i fængsel; hans dom skal først afsiges.


Dommen
Hver gang, du møder ordet hades, betyder det "den lokale arrest" - stedet, hvor den ufrelste venter til dommens dag. Når du møder ordet gehenna, betyder det "fængselet" - stedet, hvor sjælen anbringes efter dommens dag. I dette øjeblik er der ikke en eneste sjæl i gehenna; de er alle i hades, fordi dommens dag endnu ikke er kommet. Deres sag er endnu ikke behandlet. De venter i hades, hvorfra de vil blive ført ud for at blive dømt og derefter sendt til det endelige fængsel, gehenna.

Kan dette bevises? Ja, det fremgår af Johs. Åb. 20:13-14: "Og havet gav de døde tilbage, som var i det, og døden og Dødsriget (hades) gav de døde tilbage, som var i dem." Lagde du mærke til noget? "Døden og hades." Døden er graven, hvor legemet er. Hades er stedet, hvor sjælen er. Graven giver legemet tilbage, og hades giver sjælen tilbage, sjæl og legeme genforenes, og den ufrelste står foran Gud for dommens trone. "Og de blev dømt, hver efter sine gerninger. Og døden og Dødsriget blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen." Ildsøen er det samme som gehenna.

Når en kristen dør, bliver hans legeme lagt i graven, men hans sjæl går til Jesus for at være sammen med Ham. Ved bortrykkelsen, når Herren kommer for at hente sin menighed, bringer Han den hensovede med sig (1. Tess. 4:14), det vil sige, Han bringer sjælen med sig fra Himmelen og kommer for at hente hans legeme, for det siges i vers 16: "Først skal de døde i Kristus opstå." Ved borttykkelsen bliver den troendes sjæl genforenet med hans legeme.

På samme måde går det med den ufrelste. Når han dør, bliver hans legeme lagt i graven, og hans sjæl går til hades. Det er et pinested, men pinen er ikke så slem, som når han efter dommen bliver kastet i gehenna - det endelige fængsel. Hans legeme venter i graven, hans sjæl venter i hades. Gud oprejser hans legeme fra de døde og fører hans sjæl ud fra hades. Han står nu som et helt menneske foran dommeren. Legeme, sjæl og ånd bliver til sidst kastet i det endelige fængsel - gehenna.

Hvad er hades?
Jesus og apostlene brugte ordet "hades" elleve gange. Vi vil nu se på disse henvisninger. Og husk, at hades er det sted, hvor den ufrelste venter i dette øjeblik. Hvis du skulle dø uden Jesus Kristus i nat, ville du blive ført til dette sted for at vente på opstandelsen og dommens dag for derpå at blive kastet i gehenna.

Det første sted, hvor vi finder ordet hades, er i Matt. 11:23, hvor Jesus siger: "Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil Himmelen? Til Dødsriget (hades) skal du fare ned." I de følgende vers vil vi benytte grundtekstens ord: hades.

Matt. 16:18 - "På den klippe vil jeg bygge min kirke, og hades' porte skal ikke få magt over den. "

Luk. 10:15 - "Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil Himmelen? Til hades skal du fare ned!"

Luk. 16:23 - "Da han slog sine øjne op i hades, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød." Han var altså ikke i en grav, men i hades, hvor han pintes. Ap. G. 2: 27 - "Thi du vil ikke lade min sjæl (ikke legeme) blive tilbage i hades, ikke heller lade din Hellige se forrådnelse."

Ap. G. 2:31 - "...hverken skulle Han (Hans sjæl) lades tilbage i hades, ej heller skulle Hans kød se forrådnelse."

1. Kor. 15:55 - "Hades, hvor er din sejr?"

Johs. Åb. 1:18 - "Jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og hades' nøgler." Døden er stedet, hvor legemet har været; hades er stedet, hvor sjælen har været.

Johs. Åb. 6:8 - "...`Døden', og hades var hans følgesvend."

Johs. Åb. 20:13 - "Og havet gav de døde tilbage, som var i det (i opstandelsens øjeblik), og døden (= graven) og hades (hvor sjælen har været) gav de døde tilbage, som var i dem; og de blev dømt, hver efter sine gerninger." Du ser, hvorfor de blev givet tilbage fra graven og hades. De skulle dømmes. Hvad sker der så med dem? Johs. Åb. 20:14 - "Og døden og hades (legemet og sjælen) blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen = gehenna."

Hvad er gehenna?
Jehovas Vidner har nerver til at sige, at de får en rolig og fredfyldt grav. Hvis du dør uden for deres religion, forbliver du i graven altid. Det hele er forbi.

Ved du, hvad Jesus brugte for at illustrere gehenna? Han brugte Hinnoms dal.

Ifølge Det gamle Testamente var Hinnoms dal stedet, hvor der blev ofret til guderne. Der var en frygtelig jamren, når offerdyrene blev kastet i ilden. Også børn blev ofret til Molok (2. Kong. 23: 10; Jer. 7: 31) . "Der skal der være gråd og tænderskæren. "

På Det nye Testamentes tid var det Jerusalems losseplads. Her blev alt affald henkastet, og ilden brændte år efter år; der steg en stadig røg op herfra, og når Jesus talte om den evige straf, henviste Han til Hinnoms dal (gehenna) syd for Jerusalem og sagde, at sådan ville det blive i gehenna.

Hvis gehenna er en grav, må alle disse falske sekter kunne bevise det. Ville Jesus så ikke, når Han talte om den evige fortabelse, have henvist til en grav og sagt: "Sådan vil det blive i gehenna!"? Eller Han ville snarere have peget mod nord i retning af kirkegården. Det ville folk have forstået. Men Jesus henviste ikke til en grav eller til noget, der lignede død. Derimod henviste Han til Hinnoms dal og sagde: "Sådan vil det blive i gehenna."

Ingen kan få en grav ud af det sted - eller det vers, jeg nu vil nævne. Og husk, dette er det endelige opholdssted efter dommen. Hvis du ikke kan lide, hvad jeg siger, minder jeg dig om, at det er Jesus Kristus, der taler; jeg citerer Ham blot: "Den, som siger: `Du dåre!' er skyldig til Helvedes (gehennas) ild." Matt. 5:22.

Der er ingen ild i graven
Lad mig anvende Jehovas Vidners udlægning her. "Den, som siger: `Du dåre!' er skyldig til gravens ild." Hvilken slags ild brænder i graven? Jesus henviste til Hinnoms dal, hvor ilden brændte dag og nat, og Han sagde, at sådan ville ilden brænde i gehenna.

Citat slut

Bedøm selv om du er enig med Villy [:D]

Tak for dit lange indlæg- lyjse
Ven af Sandheden - jeg har læst det igennem, men jeg må have meget mere tid og ro til det, end jeg har nu, så jeg vil vende tilbage [:)]

God søndag til alle der læser med [f]

Jeg er helt enig sebl
Jeg er sådan set helt enig i det du gengiver. Men der står jo altså heller ikke, at sjælen skal brænde til evig tid - der står bare, at ilden i gehenna er evig.

Jeg er meget uenig med ham i, at kun uretfærdige går til hades. Bibelen siger direkte, at Jesus var i hades, så her er han åbenlyst på vildspor.

Men hvis du bare har en guru du følger, behøver du jo ikke Bibelen. Du kunne jo alternativt vælge at sætte dig lidt ind i emnet, inden du beskylder os der faktisk har brugt den fornødne energi på dette spørgsmål for ikke at være kristne.

Jeg hader guruer!

i helvedet! Ven af Sandheden
I helvedet!

Når vi taler om himmelen er det som om vi alle godt er klar over hvad det egentlig talt er. Imidlertid siger Bibelen intet om himmelen.

Men vi tænker og vi tænker og vupti ved vi hvordan der er i himmelen.

Det er det samme som med Gud. Vi tænker og vi tænker og vupti ved vi hvem Gud er. Jeg vil vove den påstand, at det ved vi ikke, men ………………

Så når tale falder på helvedet i enhver afskygning har vi kategorier. Se, det taler Bibelen utroligt meget om. Ud over det taler Bibelen om livet her på planeten Jorden.

Altså, jeg bliver nød til at gentage mig selv. Der var engang der ingen planet Jorden var og der var engang da intet Univers var, men så blev det til såvel, som planeten Jorden og vi.

Vi mennesker, som alt andet levende var altså ikke engang. Hvor var vi så? Det er der ingen der ved ud over, at ”vi var ikke til”.

Er det nu rigtigt? Både og. Der står indledningsvis i 1.Mosebog kap. 1 vers 1:

I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden. 2 Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene. 3 Og Gud sagde: "Der blive Lys!" Og der blev Lys.
Citat fra Bibelen slut.

Kommentar:

Her har vi altså atomerne og molekylerne; kommet fra energien og befrugtet af og med lyset. Det eneste der berettes her er, at noget var af atomer og mylekyler og noget var det ikke.

Det der ikke var af atomer og molekyler = ruach. Det er det eneste ord i Bibelen der beskriver noget der ikke er af atomer og molekyler.

Gud = Ånd og Guds Ånd = Gud og Gud = Ånd, som vi normalt kalder HelligÅnden = Gud. Så når vi taler om Gud taler vi om ruach og når vi taler om ruach taler vi således om noget der ikke er af atomer og molekyler.

Gud er altså ikke af atomer og molekyler.

Gud tillægges tanker og følelser. Det er hvad vi tillægger Gud ligesom vi tillægger Gud, personificere Gud.

Nu er så spørgsmålet: Hvordan kom vi til og hvem er vi?

Som Bibelen skriver i 1.Mosebog kap. 2 i ”den anden skabelseshistorie”, som så gentages i kapitlet: ”…. da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsånde i hans Næsebor, så at Mennesket blev et levende Væsen.” Citat fra Bibelen slut.

Kommentar:

Altså, mennesket består således af atomer og molekyler + noget der ikke er af atomar og molekylær beskaffenhed. Livet er ikke i atomerne og molekylerne, men i ruach.

Så der er altså 2 forhold vi hele tiden skal tænke på. Det ene eer af atomer og molekyler og det andet er ruach. I Bibelen omtales der væsener der ikke er af atomer og molekyler. Englene.

Disse væsener ved vi heller ikke så meget om ud over ”hvad vi tillægger dem af evner og tilbehør”.

Men vi forestiller os ikke at de er ”kødelige” altså atomer og molekyler, men det ser ud til i menneskenes fantasiverden og forestillingsverden berettet i Bibelen, at disse kan ”iklæde” sig aotmer og molekyler. De materialisere sig.

Sådan har man også filosoferet over menneskenes ”skæbne” i et meget langt forløb som man så har kaldet reinkarnation.

Nu er så spørgsmålet om Ånden hvilken beskaffenhed har den? Det ved vi heller ikke, men vi tror at Ånden er altomfattende.

Således forstår vi at når Bibelen taler om, at vi ”fik Ånden = ruach indblæst” så er det, at ”vi er skabt i Guds billede”. Vi er så at sige ”af Gud” = Guds børn.

Det bliver vi først bevidst om når ……: (ja, nu vil jeg henvise til hvad denne kvinde Susanne Kristiansen har skrevet)

http://www.susannechristiansen.dk/

http://www.susannechristiansen.dk/boen%20og%20helligaand.htm

”Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer” (Rom 8,9).

Og i 1 Korintherbrev skriver han: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?” (1 Kor 3:16).

Og lidt senere: "... ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!" (1 Kor 6,19-20).

”Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader!” (Gal 4,6)
Citat slut.

Kommentar:

Så mennesket består af 2 dele. Ånd sjæl og legeme. Jeg vil hellere sige Ånd legeme og sjæl. Når vi forlader denne jord og derfor det fysiske kødelige atomare liv (legemet) jfr. 1.Korinterbrev kap. 15 så ”iklædes” vi et åndeligt legeme. Det er samme legeme som Gud, englene og ”de andre” i himmelen har.

I dette legeme er det muligt, at udholde smerte og pine i allerhelvedes flammer. Det kan jeg endda bevise.

Daniels bog kap. 3:

21 Så blev Mændene bundet i de deres Kapper, Underklæder, Huer og andre Klædningsstykker og kastet i den gloende Ovn.

22 Og eftersom Kongens Bud var skarpt og Ovnen ophedet til Overmål, brændte Luen de Mænd ihjel, som bragte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego op på Ovnen,

23 medens de tre Mænd, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, bundne faldt ned i den gloende Ovn.

24 Da sloges Kong Nebukadnezar af Rædsel og stod hastigt op; og han tog til Orde og spurgte sine Rådsherrer: "Var det ikke tre Mænd, vi kastede bundne i Ilden?" De svarede Kongen: "Jo, det var, Konge!"

25 Han sagde da videre: "Men jeg ser fire Mænd gå frit om i Ilden, og de har ingen Skade taget; og den fjerde ser ud som en Gudesøn."

26 Derpå trådte Nebukadnezar hen til den gloende Ovns Dør og råbte: "Sjadrak, Mesjak og Abed Nego, I, den højeste Guds Tjenere, kom ud!" Da gik Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ud af Ilden.

27 Og Satraperne, Landshøvdingerne, Statholderne og Kongens Rådsherrer samlede sig og så, af Ilden ikke havde haft nogen Magt over hine Mænds Legemer, at deres Hovedhår ikke var svedet, at deres Kapper var uskadte, og at der ikke var Brandlugt ved dem.

28 Så sagde Nebukadnezar: "Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin Engel og rede sine Tjenere, som i Tillid til ham overtrådte Kongens Bud og hengav deres Legemer for at undgå at dyrke eller tilbede nogen anden Gud end deres egen!

29 Hermed påbyder jeg, at den, der i noget Folk, nogen Stamme og noget Tungemål siger noget ondt om Sjadraks, Mesjaks og Abed Negos Gud, skal hugges sønder og sammen, og hans Hus skal gøres til en Skarndynge; thi der gives ingen anden Gud, som således kan frelse."

30 Og Kongen gengav Sjadrak,Mesjak og Abed-Nego deres Stillinger i Landsdelen Babel.
Citat fra Bibelen slut.

Kommentar:

Nu er det så jeg vil spørge dig. Mener du denne beretning er sand? Mener du det er en lignelse? Eller mener du det faktisk skete?

Jesus henviser til den:

Mattæus Evangeliet kap. 13:

Da forlod han Skarerne og gik ind i Huset; og hans Disciple kom til ham og sagde: "Forklar os Lignelsen om Ugræsset paa Marken!" 37 Men han svarede og sagde: "Den, som saar den gode Sæd, er Menneskesønnen, 38 og Marken er Verden, og den gode Sæd er Rigets Børn, men Ugræsset er den Ondes Børn, 39 og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle.

40 Ligesom nu Ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, saaledes skal det ske ved Verdens Ende. 41 Menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre Uret; 42 og de skulle kaste dem i Ildovnen; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.

43 Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den. som har Øren, han høre!
Citat fra Bibelen slut.

Kommentar:

Nu vil du måske forklare dette. Dersom Daniels og 2 af hans venner kunne overleve i denne pinefulde gloende ovn sammen med en ”engel”, som de ikke kunne der smed dem i den mener du så, at beretningen er en myte altså en symbolsk beretning?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Du hader- lyjse
guruer..jamen det gør jeg da også, derfor har jeg heller ALDRIG haft en guru [:D]

Jeg har ikke engang nogen jeg kan kalde "min præst".

Jeg har bare levet med Jesus i min hverdag, hele livet, og først for ca. 12 år siden, læst Det nye Testamente.
Jeg har kun 8 års skolegang, og ved du hvad, jeg har klaret mig godt, med Jesus ved hånden - på trods af "manglende" studier [:D]

Der skete en stor ændring i mit liv på det tidspunkt, og derfor havde jeg brug for, at komme tættere på Gud.

Jeg kom på nettet - jeg deltog på flere KRISTNE forum, hvor der var ordstyrere tilstede.

Jeg sugede til mig - jeg lod Helligånden lede mig i min forståelse og jeg mærkede tydeligt, hvem jeg kunne have tillid til, og hvem jeg ikke kunne.
Det har blandt andet noget med frugterne at gøre - hvad leder hen mod Jesus, og hvad leder væk fra Jesus.

Villy Griiss søn - Simon Griis var også med i de debatter på et tidspunkt, og jeg mærkede han havde Guds Ånd.
Så jo - de 2 har jeg tillid til, men jeg har tillid til MANGE andre gode levende kristne, som jeg har lært meget af, så jeg HAR skam sat mig "ind i emnet" - min tro er ikke ny for mig, og jeg lader mig ikke forføre af et andet evangelium.

Der findes også utroligt mange gode kristne hjemmesider, som jeg har meget glæde af at læse på, og suge til mig af Guds Ord.

Jeg har mange kontakter rundt i landet, og støtter flere steder med pengegaver.
Jeg er FRI - ingen kan være mere fri end mig - aldrig ville jeg lade nogen guru eller nogen sekt forføre mig.

Men vi kommer ikke videre kan jeg se, jeg har endnu ikke set dit svar på dette:
Citat:
Især vil jeg gerne ha`at du kommenterer : #og der vil de blive pint dag og nat i al evighed.#
Og: #og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem,#
Citat slut

Nu mangler jeg at læse Ven af Sandhedens indlæg, men det kræver ro - jeg kan ikke koncentrere mig om så meget på een gang [:)]

Du har altså fået svar sebl
Du mener ikke jeg har besvaret disse spørgsmål:

CITAT:
Især vil jeg gerne ha`at du kommenterer : #og der vil de blive pint dag og nat i al evighed.#
Og: #og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem,#
CITAT SLUT

Jeg mener jo hele dette indlæg http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1447525 er et langt svar på dine spørgsmål desangående. Lad mig fremhæve nogle af tingene jeg skrev - så kan du jo selv finde sammenhængen ved at læse svaret igen:

.... "Døden og dødsriget (hades) blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen" Åb 20:14

Hvis hades var et brændende helvede, hvordan kunne hades så styrtes i sig selv (ildsøen)? Det giver ingen mening, vel! Så vi må lige skelne mellem dødsriget (hades) og ildsøen - ildsøen er faktisk et brændende helvede, men hades er ikke. Så hvad er ildsøen så? Det er der, hvor de onde (djævelen, inklusiv) pines i al evighed. Det står der jo i dit citat - evig ild og røg med pine i al evighed. Eller er det nu også det der står?

Som sagt er det med evig ild og røg et citat fra Edoms ødelæggelse, så ilden og røgen er næppe mere evig, end når der står røges stiger op fra Edom i evighed. Vi må formode, at læserne af Åbenbaringen kunne deres GT og udmærket var klar over, at Edom ikke stadig var i brand, så de har naturligvis vidst at billedet betød nøjagtigt det samme som i tilfældet Edom, nemlig at straffen var evig - Edom ville aldrig genopstå, og det gør djævelen og de onde heller ikke. Det er deres evige pine - at de ikke har noget håb om livet igen ....

.... Nå, hades røg i helvede i Åb 20:14 - det kan man jo fint få til at stemme overens med 1 Kor 15:26 (hvor døden tilintegøres). Det der altså sker i Åb kap 20 er, at døden, djævelen og de onde tilintegøres for evigt, ligesom byen Edom blev tilintetgjort for evigt. Det er ikke tilfældigt at Åb her citerer ilden der nedbrændte Edom for at illustrere ildsøen - en 100% ødelæggende nedbrænding der udelukker alt håb om en genopretning. ......

..... Gehenna var en dal udenfor Jerusalem, hvor affald og døde forbrydere fra Jerusalem blev smidt. Tidligere havde det været et afgudsoffersted. For at holde stanken i ave tændte man hele tiden bål, som så kunne konkurrere med maddikerne om at nedbryde affaldet og de døde forbrydere. Det var dog et sissyfos arbejde - det blev ved at stinke, der blev ved at være maddiker og der blev ved at være ild i Gehenna. Og jo, man kunne være uheldig at være blandt dem der blev smidt i Gehennas evige ild efter sin død, men nogen ildsø eller brændende helvede var der altså ikke tale om. Jesus mente som sagt farisæerne fortjente det endeligt, hvilket de bestemt ikke selv var enige i, da de jo så sig selv som gode borgere, der fortjente en anstændig begravelse.

Men igen var der ikke tale om lidelser i al evighed. Lagde du mærke til, at døde blev smidt i Gehenna (både i min beskrivelse af, hvad gehenna er, men også i Luk 12:5). Man er altså ikke levende i gehennas ild, på trods af, at ilden og maddikerne aldrig dør. Billedet er indlysende, når man ved hvad gehenna var, men det er du jo ligeglad med, for du foretrækker overtroen om et brændende helvede. .....

Derimod mangler jeg stadig svar fra dig om, hvordan du kan tro Bibelen modsiger sig selv - for det tror du jo, når du på den ene side insisterer på, at syndens løn er ildsøen samtidigt med at Bibelen sigen syndens løn er døden. Jeg vil meget gerne høre, hvordan du forener de to synspunkter?

Pine dag og nat i al evighed- lyjse
kan det forstås anderledes [:/]
Det er sikkert derfor du ikke svarer DIREKTE på mit spørgsmål.

Jeg behøver ikke flere forklaringer nu [;)]

Men da du har glemt mit svar på syndens løn er døden, så citerer jeg det her fra den anden tråd:

##Du begrunder din opfattelse med at syndens løn er døden, men død i Bibelsk forståelse betyder adskillelse - at dø fra noget.

Gud advarede Adam om, at han skulle dø, hvis han spiste af kundskabens træ. Her var der tale om det, vi kunne kalde for åndelig død – for Gud sagde, at Adam skulle dø, den dag han spiste af træet. Konsekvensen af Adam og Evas ulydighed var adskillelse fra det umiddelbare samfund med Gud, dvs. åndelig død.
( tilføjelse : Adam døde IKKE på stedet, men vi skal alle dø på grund af Adam )

Den fysiske død rummer også adskillelse. Når et menneske dør fysisk, sker der en adskillelse mellem ånd/sjæl og legeme.
Ånd/sjæl frigøres fra legemet og fortsætter i en bevidst eksistens, indtil opstandelsen finder sted. Legemet går derimod til grunde.

1. Mosebog 3

3 Menneskets oprør imod Gud
Slangen var den mest listige af alle dyrene, Gud havde skabt. Den kom til kvinden og sagde: »Sagde Gud virkelig, at I ikke må spise nogen af frugterne i haven?« 2»Selvfølgelig må vi det!« svarede kvinden. 3»Det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Gud siger, at hvis vi spiser den frugt, eller bare rører den, skal vi dø!«
4»Det er ikke rigtigt!« blev slangen ved. »I skal ikke dø. ##

Citat slut

Vi kommer ikke længere - jeg er ikke ude på at omvende dig, og du får aldrig omvendt mig [:)]

Meditation- lyjse
jeg kan forstå du mediterer Ven af Sandheden - eller tager jeg fejl ?

Men tak for dit vidnesbyrd [:)]

Det er et frit land sebl
Nej, jeg har ingen intentioner om at omvende nogen. Men den død Adam og Eva var udsat for var en helt almindelig fysisk død. Ligesom alle andre mennesker dør en helt almindelig fysisk død fordi de alle synder:

"Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede." Rom 5:12

Synd => død
Nåde => evigt liv

Så enkelt er Bibelens budskab. Og den evige ild der piner de ugudelige er stadig ikke et evigt pineri - ligesom ilden der ødelagde Edom ikke var det. Og det står der faktisk heller ikke i Åb 14:

"og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. v11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke" Åb 14:10-11

Røgen fra pinslerne stiger op i evighed - men der står ikke, at pinslerne varer i evighed. Det er billedtalen fra Edom om igen (sammenlign med Åb 19:3)

De har ingen hvile - hverken dag eller nat står der: men ikke et ord om, at de skal have det sådan i evigheder. Sådan er de syndiges liv, hvilket var en af årsagerne til, at Jesus kunne love fred ved at følge ham (Matt 11:28). Men deres pinsler ophører naturligvis når de tilintetgøres.

Døden- lyjse
Da Adam syndede imod Gud døde han åndeligt -det er den død der betegner at vi er skilt fra Gud - død = adskillelse.

Det er straffen for vores synd, som vi også bærer med os fra fødslen.

Men i modsætning til den legemlige død, så kan vi slippe fri af denne død, ved at tage imod Guds tilgivelse - og tro på Jesus Kristus som vores Frelser og Gud.

Again ..når jeg tænker tilbage på mine mange år på kristne forum, så var det helt nyt for mig, da biskop Lindhart pludselig kom med den meddelelse, at han ikke troede på et helvede.

Jeg har nu aldrig brudt mig om den mand - han har aldrig sagt mig noget,forstået sådan, at han manglede - i mine øjne - Guds Ånd, så "skaden" var til at overse [:)]
Men det plejer at være adventisterne og jehovas vidner, vi plejer at debattere helvedet med - ikke en folkekirkepræst [:)]

himmelen og helvedet Ven af Sandheden
Himmelen og helvedet er ikke, består ikke af atomer og molekyler og de mennesker der "kommer deri" er heller ikke (mere) af atomer og molekyler.

Lindhart sebl
Mon ikke du som så mange andre med det samme konkluderede, at Lindhart nok slet ikke tror rigtigt, når han ikke tror på et helvede. Nu ved du da i det mindste, at der findes kristne der synes ideen om et brændende helvede er en ond og ubibelsk ide. Jøderne har eksempelvis slet ikke sådan et koncept - det må da mane til eftertanke!

manipulation Ven af Sandheden
Hej again,

du udøver grov manipulation overfor lyjse. Jeg er sikker på, at du godt er klar over det, men hvorfor?

Venlig hislen

Ven af Sandheden.

Grossbøl Ven af Sandheden
Det sagde Grosbøll:

”Folk giver op og forlader kirken, hvis de føler, de er nødt til at æde en hel flok himmelsk fjerkræ for at være med. Engle er passe´. "

(Weekendavisen den 23.maj 2003)
”Jeg tror ikke på en skabende og opretholdende Gud, ikke på en opstandelse eller evigt liv. Den slags har aldrig sagt mig noget – end ikke som barn.”

(Weekendavisen den 23.maj 2003)
”Det er da helt fint med barnetroen. Men det hænger ikke sammen, når veluddannede mennesker kører et dobbeltregnskab som både snu verdens børn og sentimentale barnetroende”

(Kristeligt Dagblad den 31.maj 2003)
”Jeg tror altså ikke på, at sjælen flyver ud af øret på os, når vi dør, og op til Vorherre.
Hvis videnskaben en dag opdager sjælen, må jeg naturligvis revidere min holdning.”
Citat slut.

Det sagde Jan Lindhardt!

Præster vil af med Djævelen
Danske præster går til kamp mod ideen om Djævelen som en selvstændig magt.

Sidst opdateret Lørdag den 26. juli 2008, 12:25

Nu er tiden kommet til at afskaffe det kristne dogme om Djævelen forstået som en selvstændig, ond magt med egen vilje, skriver Kristeligt Dagblad.

Det mener flere folkekirkepræster, og dermed markerer de en fortsættelse af det dogmeangreb, som teologer, præster og biskopper i de senere år har rettet mod det kristne kernestof.

Tidligere biskop Jan Lindhardt gjorde op med Helvedet, teologiprofessor Svend Andersens lagde afstand til dommedag og Jesu fysiske opstandelse, og sognepræst Kaj Mogensen har forkastet ideen om, at alle mennesker enten frelses eller fortabes.

- Gud og Djævelen som to selvstændige magter, der kæmper mod hinanden, hører til i en tid, hvor man tænkte i dualismer, hvor magten var stærkt hierarkisk, og mennesket var en lille afmægtig størrelse, forklarer Lars Højland, sognepræst i Brenderup og Indslev Kirke på Fyn.
-
Han har netop nu studieorlov, hvor han forsøger at formulere en ny dogmatik, der stemmer overens med det at være moderne menneske og præst.

- Alle kender til, at livet kan være himmelsk eller et helvede, men som moderne menneske kan jeg ikke finde mening i Djævelen som en selvstændig magt, der løber rundt og frister os, uddyber Lars Højland.

I stedet taler han om angst og ondskab som alment menneskelige fænomener i verdenen.

Tilsvarende mener præstevikar i Rønninge på Fyn, Nanne Mølhave, der har skrevet teologisk speciale om kristendommens opfattelse af det onde, at den personificerede djævels dage er talte.

- I dag er det langt mere begribeligt at tale om ondskab og lidelse frem for om Djævelen, siger Nanne Mølhave.

Som ung præst overvejer hun, hvordan man kan nyformulere dogmatikken, så den personificerede djævel får ordlyd af netop ondskab og lidelse og dermed appellerer til moderne danskere.

En opgave som provsten i Middelfart, Erik Fonsbøl, finder helt vital:

- For enhver generation er det en vigtig opgave at give de kristne dogmer nye formuleringer, så de ikke står som uangribelige sandheder, siger han.
Men det bliver en stor udfordring at få aflivet det klassiske dogme om Djævelen. Ikke mindst fordi man i gudstjenesten hører tekster, der bekræfter den gængse forestilling, og man i trosbekendelsen forsager Djævelen.

Derfor mener Lars Højland også, at man skal sætte ind et helt andet sted end i gudstjenesten.

- Mennesker skal gøre sig egne erfaringer både med Gud og det onde. Her kan retræter og pilgrimsvandringer være vejen til at få øje på kærligheden som den største magt af alle. I gudstjenesten bruges til gengæld et sprog fra en anden tid, og derfor må den personificerede djævel stadig nævnes her, siger han.
Kilde: Kristeligt Dagblad

Ja og mange brokker sig også overfor Bibelen om den nu er sand og mange kristne undsiger hinanden. Det bliver spændende at se hvad disse ”reformatorer” til sidst ender op med.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Den stakkel sebl
Ja, tænk sig hvor let det ville være for ham, hvis han bare studerede sin bibel - ifølge bibelen er det utroligt tydeligt, at ideen om helvede ikke er en bibelsk ide. Jeg synes det er væsentligt at pointere, at der findes troende kristne der tager bibelen meget alvorligt, men som alligevel afviser ideen om et helvede, hvor de ugudelige skal lide i al evighed.

Jeg mener hvad jeg skriver sebl
Jeg mener skam hvad jeg skriver. Jeg tror ikke på ideen om et brændende helvede, og jeg mener ideen er ubibelsk. På det punkt har JV ganske enkelt ret (selvom deres ideer om, hvad sheol og hades er er helt ude i hampen).

Again - jeg må lige... lyjse
citere det du skriver her:
"men ikke et ord om, at de skal have det sådan i evigheder"

Puds lige brillerne [:O]

#og der vil de blive pint dag og nat i al evighed.#

det er da godt jeg ikke er religiøz ;) sveland
for det kan godt være, der står i bibelen, at syndere, skal møde, den ene form for helvede eller den anden form, for helvede.

så kræver det jo lige som, et bevis for at helvede findes.
er det solen?
vi vil brande op inden vi vil nå at føle noget, så hvis vi skal pines i alt evigthed, jamen så skal tiden stå stille for os, for ellers kan vi ikke være til i alt evigthed jamen så skal vi bevæge os i lyset hastighed. og skulde vi ramme noget der står stille, ville vi ikke engang nå at opdage det.

eller dur fysikens love ikke i "gude" verden? he he.
evigt er et frygteligt lang tid, selv for jorden leve alder og forsvinden. og genopståen i en anden form, eller i et nyt sol system.

universet pulser frem og tilbage. som et hjerte der slår.
evighed, er meget langt tid, tror tror næppe at der er nogle der gider pine mig i så langt tid, fordi jeg har haft syndere.

snakker vi ikke om en retfærdig gud her? eller tager jeg fejl, i at han ikke er så retfærdig alligevellet?

så syndes jeg da klart bedre om vores egne love, hvor vi tror på at folk lære af deres fejl, og med lidt bearbejning bliver til bedre mennesker.

måske ikke til bedre tilbedere til en gud, men bedre samfunds bogere og det er jo også det vi vil foretrække at have.
for hvem er tjent med folk der siger at gud er god, lige meget hvor modbydeligt personen end er?

Er det mig du spørger- lyjse
Ven af Sandheden?
Jeg tror på, at der er en ovn der brænder, så der bliver en ulidelig varme i helvede.

Med hensyn til linkene - så ser jeg at jeg havde ret, da jeg skrev du mediterede [:)]

Jeg er bekendt med kristen meditation - jeg tror http://www.imesterenslys.dk var det første sted jeg læste om det.

Jeg har aldrig selv mediteret, men mener det kan være en god måde, at komme i tæt kontakt med Gud på.

Der er kun eet men.... i New Age mediterer de også, og hvis ikke en person har lagt det fra sig, og blevet HELT fri af det okkulte, så kan det gå galt, efter min mening.

Men tak for linkene, jeg har læst derinde, og er ikke i tvivl om, at det kan være til stor velsignelse.

ja, men hvad er meningen? Ven af Sandheden
Hej again,

Når jeg skriver du manipulere, er det ikke et angreb på din ytringsfrihed eller til at tro hvad du vil. ”det er jo et frit land” endnu.

Når jeg skriver du manipulere er det fordi din argumentation er manipulation. Jeg var overbevist om, at du var bevidst om det, men det kan jeg forstå af dit svar, at du ikke er eller ikke vil sige det selv. Så det vil jeg.

Du skriver:

”Så enkelt er Bibelens budskab. Og den evige ild der piner de ugudelige er stadig ikke et evigt pineri - ligesom ilden der ødelagde Edom ikke var det. Og det står der faktisk heller ikke i Åb 14:

"og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. v11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke" Åb 14:10-11

Røgen fra pinslerne stiger op i evighed - men der står ikke, at pinslerne varer i evighed. Det er billedtalen fra Edom om igen (sammenlign med Åb 19:3)
Citat af dig slut.

Kommentar:

Når du henviser til skriftordet fra Johannes Åbenbaringen kap. 14

Og en tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager Mærke på sin Pande eller på sin Hånd,

10 så skal han drikke af Guds Harmes Vin, som er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Åsyn.

11 Og deres Pines Røg opstiger i Evighedernes Evigheder; og de have ikke Hvile Dag og Nat, de, som tilbede Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets Navns Mærke.
Citat fra Bibelen slut.

Kommentar:

Du mener, at ”Røgen fra pinslerne stiger op i evighed - men der står ikke, at pinslerne varer i evighed”. Citat slut.

Kommentar: Det er indlysende, at dersom der ingen pine er stiger røgen ikke op nogen steder. Men fordi der er pinsler (pine) stiger røgen op. Altså, konklusionen er, at ”pinen” varer i evighed”. Så der står altså, at ”pinen varer i evighed”. Og ikke hvad du konkludere.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. Mener du heller ikke, at det evige liv varer i al evighed? Eller, at himmelen ikke eksistere?

at være eller ikke at værfe, religiøs? that is the Ven af Sandheden
Hej Sveland,

Tak for din kommentar. Du behøver ikke være religiøs for, at tilbede Gud og det du konkludere er lige så godt som det jeg konkludere.

Når vi taler om religiøsitet er det vel mest de sceremonier og fraser vi kristne bruger, men i virkeligheden er det jo kun ja, fraseer.

Det er med til at befordre en stemning og meget gerne en sindsstemning som kan går ud over menneskets almindelige forstokkethed.

Du har da ret i, at ofte får vi blot en anden forstokkethed og det er hbestemt ikke ønskværdigt heller ikke for den kristne (religiøse).

Derfor mener jeg du rammer noget meget vigtigt. For det første din henvisning til ”det videnskabelige”.

Deri mener jeg du rammer meget godt og jeg tror vi Kristne skal bygge en bro til det videnskabelige og gå frem og tilbage.

Videnskaben fortæller jo blot hvad vi ser og erkender samtidig med, at den opstiller hypoteser og teorier. Disse kan være meget gode fordi de enten bliver bekræftet eller forkastet.

Imidlertid skal man være på vagt for ikke så at forkaste kristendommen, idet der ligeledes ligger væsentlige samfunds ”videnskabelige” teorier og hypoteser deri.

Så jeg mener ikke det ene udelukker det andet. Med hensyn til religiøsiteten så indrømmer jeg det godt kan være et ”skalkeskjul”, men så må vi gøre noget ved det og det gør vi jo også.

Derfor er din ”kritik” velkommen.

Du skriver:

”universet pulser frem og tilbage. som et hjerte der slår. evighed, er meget langt tid, tror tror næppe at der er nogle der gider pine mig i så langt tid, fordi jeg har haft syndere. snakker vi ikke om en retfærdig gud her? eller tager jeg fejl, i at han ikke er så retfærdig alligevellet? ” citat af dig slut.

Kommentar:

Ja, det er meget godt skrevet sveland, meget godt. Jeg tror også du rammer rigtigt her, men det vi taler om, pinen og straffen i al evighed og hvad der ellers er, er ikke fra Gud, men konsekvens af vore egne handlinger.

Gud er retfærdig ud over alle grænser og selv den mest forhærdede synder kan få tilgivelse. Det synes mange så er uretfærdigt, men sådan er der så meget.

Så det er en meget frivillig sag om hvor man vil havne henne. Jeg siger ikke dermed, at vi har debatteret helvedet og hvad det er færdigt, men alligevel må vi henvise til menneskets frihed og selvbestemmelse med deres eget liv.

End ikke samfundet vil tillade endsige finde sig i folks ”synder” i al evighed så eet eller andet sted må det altså høre op, folks ”synder”.

Du skriver.

”……….så syndes jeg da klart bedre om vores egne love, hvor vi tror på at folk lære af deres fejl, og med lidt bearbejning bliver til bedre mennesker.

måske ikke til bedre tilbedere til en gud, men bedre samfunds bogere og det er jo også det vi vil foretrække at have.
for hvem er tjent med folk der siger at gud er god, lige meget hvor modbydeligt personen end er? ” Citat af dig slut.

Kommentar:

Igen, vil jeg sige, at det er godt det du peger på. Jeg er sådan set ganske enig med dig. Dette mener jeg også er formålet med troen på Gud.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

takker for kometaren sveland
jo det er da vigtigt at vi har religion, så etik har en sparring partner, for det er jo igennem dialog, at vi finder nye metoder til at løse vores problemer på.

har du forresten set hvor stort universet er?
det er lige til at få kuldegysninger af :P

http://www.youtube.com/watch?v=a99cQQCjenU&feature=related

De har ihvertfald ret i, eks-vidne
at, hvor der ikke er virke, tanke, handling, kan der heller ikke føles pine.

Var iøvrigt ikke klar over de forklaringer med Sheol og Hades. Så tak for det.


Mange hilsner
Manjana

stort? Ven af Sandheden
Hej sveland,

Ja, Universet er stort, men det der er interessant i den forbindelse er, at kontakt selv til den "jerneste ende" af Uiverset er konstant.

Det vil sige, at kontakt til den "fjerneste ende" af Universet er instant. Det vil sige, at lige i dette øjeblik har vi kontakt til den "fjerneste ende" af Universet i splitsekunder. (længere væk er det ikke)

Har du tænkt over det?


Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Jeg vil for mit vedkommende- lyjse
slutte af med disse skriftsteder, som jeg syntes er aktuelle i dag.
1. Tim.4
De sidste tiders frafald
v1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til #vildledende ånder og dæmoners lærdomme,# v2 som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. v3 De forbyder ægteskab og kræver, at man #holder sig fra føde, som Gud har skabt# til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. v4 For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; v5 for det helliges ved Guds ord og ved bøn.

Formaninger til Timotheus om at være en god tjener for Kristus
v6 Lægger du brødrene dette på sinde, vil du blive en god tjener for Kristus Jesus, næret af troens og den gode læres ord, som du har fulgt. v7 Men afvis de ugudelige myter, som ikke er andet end kællingehistorier. Øv dig i gudsfrygt; v8 for legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer v9 – troværdigt er det ord og al modtagelse værd! v10 Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, først og fremmest de troendes. v11 Det skal du påbyde og lære.

v12 Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. v13 Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. v14 Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. v15 Tag dig af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. v16 Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.

Tak for debatten [:)]

Ja frygt ham! MalteFnalte
Den uendeligt gode gud, der er i stand til at kaste din sjæl i evig fortabelse[:O]. Tilbed ham endelig, ellers kender du konsekvensen, ikke? Synes du, at dette er ideelt? Hvad er dét for en gud? Du kan blive ved med at berette om hans godhed og kærlighed, men når det kommer til stykket, så er det dét, det handler om : Betingelsesløss underkastelse og tilbedelse. Evner du ikke dette, vanker der[:(]. Jeg enver ikke at falde på halen over for en gud, der truer mig til tilbedelse.....

MalteFnalte

Pinen nat og dag sebl
er at de aldrig får livet igen. Den evige frelse betyder jo heller ikke, at Jesus hænger på korset i evighed, men at virkningen er evig. Som sædvanlig er der fuldstændig symmetri mellem frelsen og fortabelsen: Virkningen af frelsen er evig (evig liv) og virkningen af ildsøen er ligeså evig (nemlig et evigt tab af livet).

Ja hvad er det for en Gud- lyjse
der måtte lide på korset, og bære al verdens synd, for at frelse os..

Han elskede os først, det er helt frivilligt om du vil elske ham, valget er dit.

http://jesusforvandler.blogspot.com/

det er fordi Ven af Sandheden
Hej again,

godt forsøgt, men ikke godt nok. Du tænker i atomer og molekyler, men det gør jeg ikke. Det gør Johannes heller ikke.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Tilgiv at jeg er en almindelig dødelig sebl
Ja, det må du undskylde, jeg er en helt almindelig dødelig, og benytter derfor almindelige anerkendte tolkningsprincipper, når jeg læser Bibelen.

Det er klart, at hvis man ikke gør det, åbner det jo helt nye perspektiver for tolkning af Bibelen. Men det perspektiv finder jeg nok lidt skræmmende...

åh, hvad hedder konstanten nu? sveland
For der er jo en konstant, der siger at universet udvider sig hele tiden, "konstant"
så kontakten, til det fjerneste ende af universet, kan ikke være en konstant, med mindre du snakker om konstanten uendeligt;)
som ikke rigtigt kan diffeneres som et fast tal.

at du så hentyder til gud, kan jeg ikke veje eller måle.
og tror heller ikke selv på ham.
da jeg mener at bibelen, bliv skrivet for at skabe en bedre verden, for at manipulere med omverden, så folk tænker sig bedre om inden de draber andre f.x.

og på den led, så har det lykkes for bibelen, da man har set at etikken er blivet bedre igennem tiderne.
og vi aldrig har haft et bedre samfund, end det vi har idag.

men tror på alle de lov ord, der er bibelen, nah, det tror jeg ikke på, men efter leve mange af de budskaber der er i den, det gør jeg, dog ikke alle, da jeg ikke syndes at etikken er perfekt i bibelen, det kan godt være at der er nogle der vil ophæve den til at være perfekt.
men det vil jeg ikke sige at den er, da den ikke lader meget stå til at tænke udefor boksen.
der er jo også mange der bliver bange, når man hævder at der findes bedre regler, end dem der står i bibelen, for de mener åbenbart at der skal stå noget gudeligt bag lovende.
og det er jo også blivet til en tradition, i vores samfund, skal vi giftes, jamen så skaldet helst ske i kirken, eller byens bogmester, for at indføre det betydnings fylde i sine løfter.
vi kan godt lide faste rammer, og traditioner.
og vælger som regel det samme som vores forældre, for det er jo også det vi er vandt til, for mennesker er vane dyr.
tømre har det med at få tømrer børn, og landmænd, har det med at få børn, der forsætter i det samme erhverv, hvis de kan få lov til det.
men nogle gange så bliver vanen bare så rar og rolig, at man kan sidde fast, vanes fængsel, nogle bryder ud af det og havner i noget lort som jehovas vidner, andre igen prøver andre religioner.
og helt andre igen, fravælger sig totalt religion. som mig
så gad vide om ateisme, ikke bare er en naturligt udvikling?
efterhånden folk begynder at indse mere og mere, at man behøver ikke at være troende menneske, for at være et godt menneske, og at ateister saktens kan være forkæmper for retfærdighed?

jeg ved det ikke, så længe folk gør det som et personligt valg, og ikke lader sig presse ind i en tåbeligt sekt.

Hubble konstanten sebl
Du tænker på rødforskydningskonstanten, Hubble-konstanten som tolkes som et tegn på universets lineære udvidelse.

Det med omgående kontakt bygger derimod på en tvivlsom sammenblanding af relativitetsteori og kvantefysik. Ideen er, at da universet engang var enormt småt (faktisk mindre end en partikel) må hele universet være et sammenkoblet kvantesystem, hvorfor der er konstant kontakt mellem alle dele i universet. Rendyrket spekulation, som især Scientology gør en del ud af.

Ja hér er MalteFnalte
kristendommen bedre end islam. Der er ikke dødsstraf ved udmelding....

Jesus måtte lide døden på korset for at indstifte den nye pagt mellem gud og mennesker (den er sevet ind[;)]). Hvad havde guds succesrate været uden dette offer monstro? Det var helt sikkert for egen vindings skyld.

MalteFnalte

gratis omgang Ven af Sandheden
Hej again,

En fornøjelse. Du skriver:

”Det med omgående kontakt bygger derimod på en tvivlsom sammenblanding af relativitetsteori og kvantefysik.

Ideen er, at da universet engang var enormt småt (faktisk mindre end en partikel) må hele universet være et sammenkoblet kvantesystem, hvorfor der er konstant kontakt mellem alle dele i universet.

Rendyrket spekulation, som især Scientology gør en del ud af. ”
Citat af again slut.

Kommentar:

Nu er det jo altid ”gratis” at sige noget (skrive noget), men er der nogen mulighed for, at du evt. vil komme med et modforslag i stedet for blot, at nedgøre det du kommentere?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

den hedder Ven af Sandheden
Hej Sveland,

Nu skal vi ha` en lang og åndrig samtale (håber jeg, forsøger jeg). Nu var det ikke meningen, at vi skulle begå en videnskabelig afhandling vedr. ”konstant” eller Constant (jo, Engelsk), men blot pege på, at når vi betragter ”tingene” ser det ud til, at vi altid skal gøre ”tingene” så vanskelige som muligt.

Det er fordi det er så vanskeligt, at forklare også at forstå. Min tanke var blot at pege på, at tag nu verdenshavene du ved, Østersøen, Kattegat, Atlanterhavet o.s.v.

Du må jo indrømme, at alle havene ”hænger sammen” og er i konstant sammenhæng instantly. Hvis vi går et skridt videre, så er alt vand ”sammenhængende”, idet alt vand er af samme beskaffenhed og via vandmolekylerne i luften skaber et kredsløb.

Det vil sige vi har både gammelt vand og nyt vand, men alt vand er af samme årsag og indhold og vedhold. Det vil sige, at vand er konstant. Der er en forandring og forvandling og udtryk, men det er en konstant.

http://en.wikipedia.org/wiki/Constant

Det vil sige, at luft har samme konstant. Luften kan variere indhold og beskaffenhed og molekylær indhold, men luft er luft og i forbindelse med sig selv.

Jeg kan give dig det eksempel, at ”luften” i universet, i planeten Jordens nærhed er konstant og samtlige mennesker på hele planeten er i konstant forbundethed instantly.

Iflg. kataloger indeholder ”luft” forskelligt, men er alligevel en konstant, idet vi kan katalogisere det i tabeller og procenter og beskrive og forudsige og konstruere.

En konstant er ikke en fastlåst begivenhed, men det der gør den konstant er formlen. Sådan forholder det sig også med Universet.

Ellers vil jeg gerne bede om ”hvad der adskiller”.

Nå, det var lidt om det og jeg vil glæde mig til at høre fra again. Han var inde på Scientologi og deres fantasier, men dybden i dem og hvad modsigelsen er, glæder jeg mig til at høre.

Her er again bud:

”Det med omgående kontakt bygger derimod på en tvivlsom sammenblanding af relativitetsteori og kvantefysik.

Ideen er, at da universet engang var enormt småt (faktisk mindre end en partikel) må hele universet være et sammenkoblet kvantesystem, hvorfor der er konstant kontakt mellem alle dele i universet.

Rendyrket spekulation, som især Scientology gør en del ud af. ” Citat af again slut.

Ok, men så skriver du:

”………………..at du så hentyder til gud, kan jeg ikke veje eller måle. og tror heller ikke selv på ham.
da jeg mener at bibelen, bliv skrivet for at skabe en bedre verden, for at manipulere med omverden, så folk tænker sig bedre om inden de draber andre f.x.

og på den led, så har det lykkes for bibelen, da man har set at etikken er blivet bedre igennem tiderne.
og vi aldrig har haft et bedre samfund, end det vi har idag. ”
Citat af dig slut.

Kommentar:

Først vil jeg beundre dig, at du ikke straks nedgør og håner det jeg har skrevet. Tak for det. Det samme til dig. Jeg er faktisk enig med dig i din beskrivelse af Bibelens formål og som du peger på det forløb der skulle gøre verden (læs, mennesket) bedre.

Det er korrekt, at man ikke sådan umiddelbart kan ”måle og veje Gud”, men når jeg taler om Gud taler jeg om den reflektion og det "”udtryk” vi tillægger Gud.

Vi har konstrueret Gud eller vi har personificeret Gud ”hvem eller hvad Gud er” og heri ligger der en konstant. Guds personidentifikation er vor refleksion og derfor afspejler vi Gud.

Det vil sige, at den Gud vi peger på nødvendigvis må afspejles i vore handlinger. Det vi repræsentere er den Gud vi ”tilbeder” og viser frem. Man kan så sige, at det vore handlinger afspejler eller er, således afspejler vi den Gud vi har ”konstrueret”.

Er vore gerninger onde og åndsforladte kan man ikke ”sælge” en Gud der er det modsatte. Hvem ville tro på en Gud der bliver repræsenteret af en ”sælger” der ikke selv kan vise kvaliteten af Gud.

Det vil man jo heller ikke gøre dersom man skulle promovere en bestemt vare. Man sætter jo ikke en salgskampagne i gang for konkurentens produkter.

Så man kommer hurtigt i modstrid både med det man siger og efterfølgende det man gør.

Nu nævner du forskellige betragtninger og jeg vil udvælge følgende:

”…………..men tror på alle de lov ord, der er bibelen, nah, det tror jeg ikke på, men efter leve mange af de budskaber der er i den, det gør jeg, dog ikke alle, da jeg ikke syndes at etikken er perfekt i bibelen, det kan godt være at der er nogle der vil ophæve den til at være perfekt.

men det vil jeg ikke sige at den er, da den ikke lader meget stå til at tænke udefor boksen.

der er jo også mange der bliver bange, når man hævder at der findes bedre regler, end dem der står i bibelen, for de mener åbenbart at der skal stå noget gudeligt bag lovende.
Citat af dig slut.

Kommentar:

Altså Sveland, jeg er nogen gange lidt forbavset over din skrivestil. Jeg synes ikke du skriver som ”før i tiden”, men det kan være mig der ikke husker ordentligt.

Jeg oplever du skriver som en udlænding, men det troede jeg ikke du var. Det betyder ikke noget for det gode indhold, men blot min undren over dine sætningskonstruktioner og formulering generelt.

Jeg kan sagtens læse og forstå hvad du skriver, men det er ikke helt som en indfødt Dansker. Det skal du ikke blive fornærme over, for det er charmerende, men blot jeg undre mig.

Nå, men til det du her har skrevet som jeg har valgt ud og har citeret dig for. Det jeg hæfter mig ved er følgende:

Du synes ikke, ”etikken er perfekt i Bibelen” og du mener ”der findes bedre regler”. Ok, men når jeg nu er her for at ”sælge” Jesu ord, så vil jeg bede dig pege på hvad der ikke er ”perfekt” i Jesu ord og samtidig vil jeg bede dig give mig det du mener ”………….der findes bedre regler”.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=199

"Tagryggen" lyjse
Hej Ven af Sandheden
Linket - tagryggen...kender du den side, eller var det helt tilfældigt, at du lagde linket derfra?

Jeg kan slet ikke se dig i forbindelse med den side - det er en side som kritiserer kristne menigheder m. m. og jeg tror næsten ikke der er nogen der er gået fri af kritik [:$]
Efter deres opfattelse derinde, så er vi alle forført af Satan.

tagryggen? Ven af Sandheden
Hej lyjse,

Bare rolig. Nej, det var ikke tilfældigt og jeg er helt enig med dig i, at det er meget ensidig kritik der.

Nå, men kritik i min verden er meget velkommen. "alt hvad de siger vil bive brugt imod dem".

Jeg har dette ordsprog: "Selv en blind høne kan finde et korn".

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

P.S. ellers gode tanker du kommer med. Vi er alle søgende på een eller anden måde.

Korrektion ! tgack
"hvorfor der er konstant kontakt mellem alle dele i universet. Rendyrket spekulation, som især Scientology gør en del ud af. "

Jeg kan forsikre den ærede debattør om, at Scn absolut intet har at gøre med teorier om kvantesystemer.

Scn har nærmest kun foragt tilovers for alt hvad der hedder etableret videnskab, idet de mener de selv har fundet "den evige sandhed" (vi er allesammen besat af rum-djævle som kun Scn kan uddrive ).

Med venlig hilsen

TGAck

rum- djævelen? Ven af Sandheden
Hej TGAck

Ja, rumdjævelen, det bliver bedre og bedre.

Ja, jeg mener du er inde på det helt rigtige, sådan udtryksmæssigt. Nu er det en form for afmagt, der får again til at skrive sådan.

Hvad skal man foreslå når éns fantasi ikke rækker? Jo, så kan man enten skyde skylde på Jehovas Vidner, Islam eller Scientology.

Godt du melder dig.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Beklager - jeg mente Maharishi Mahesh sebl
Man skal passe på med at stole på hukommelsen. Jeg tænkte på Maharishi Mahesh og hans yogi-tilhængere (dem der øver sig i at hoppe på puder, fordi de mener det får dem til at levitere når de mediterer). Det var ham der startede den moderne transcendental meditations bevægelse, og de har overikøbet deres egne forskningsgrupper der med videnskabelige artikler forsøger at overbevise verden om, at alt hænger kosmisk sammen via kvantefysikken, hvilket iflg. dem skulle bekræfte transcendental meditationens fortræffeligheder. Her har du et link til en der er knap så imponeret af deres hypoteser http://findarticles.com/p/articles/mi_m1374/is_/ai_13818491

Nu, hvor jeg roder i hukommelsen kan jeg da godt huske, at Scientology har nogle helt andre særheder - jeres tro på at en primitiv løgnedetektor kan fortælle hvor godt man fungerer (e-meteret), jeres latterlige personlighedstest som består at 10 spørgsmål der gentages 20 gange i forskellig formulering (altså formuleret som 200 spørgsmål) (testen sables naturligvis ned af sagkundskaben) osv. Det er jo også jer der voldsomt kritiserer psykiatrien for at være nogle kvaksalvere (beskyldninger er ret gensidige på det område). Jo, I er nogle festlige nogen.

Men yogifilosofi omkring kvantefysik og meditation står I nu alligevel ikke for. Så tak for korrektionen.

Øeehh MalteFnalte
Hvad mener du? Hvad er det, der er skræmmende?

MalteFnalte

Så er vi der igen enoch sebl
Nå, nu er der ikke plads til flere indlæg i den tråd, hvilket vist er meget passende. Du føler dig hævet over almindelige mennesker, som ikke deler dine synspunkter angående at hæve sig over det mondæne og det er lidt trivielt at høre på. Uanset hvor mange forskellige nicks du skriver under, er du ufattelig nem at genkende, fordi ingen andre har travlt med at skrive dine vrøvleord (koder, ruarch, molekylerne osv).

Du er en distanceblænder uden et reelt indhold - desværre bliver du selv blændet af dine kommentarer, så det ikke er værd at tage en debat med dig. For hvad stiller man op med en debattør der oprigtigt mener, at han har fremført noget reelt i en debat ved at skrive:

"Du er fastlåst i det menneskelige væsens form, som et atomart og kødelige væsen, men det er din dogmatik der styre dig og ikke Ånden." http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1448974

Forøvrigt er det ret pudsigt at se sig kaldt dogmatiker af en der lige har skrevet adskillige indlæg med opfordringer til at gå ind i en diskussion om, hvorvidt vi opstår som ånd eller som et atomart væsen. Det er da umiddelbart svrt at se, at det spørgsmål har noget med den aktuelle diskussion at gøre, så din iver efter at få en debat igang om det tyder vist mest på at du er den der har dogmatiske tvangstanker.

takker for informationerne again :) sveland
ja, du har ret i at man skal tjekke hukommelsen, inden man lukker noget ud ;)
jeg kan også godt huske på, at der er stjerner der er ældre end selve bigbang. så passer hubbel konstante heller ikke for alle stjerner vi ser på.
da der nok har været mange big bang igennem universet historie.
og mange big cruns.

dogmatik? nej videnskabelige fakta. Ven af Sandheden
Hej again,

Jeg forstår godt når du er trængt så begynder du, at (for at sige det pænt) tale udenom.

Jeg henviste til 1.Korinterbrev kap. 15 for at synliggøre (give liv) til min udtalelse om mennesket som et kødeligt atomart og molekylært væsen.

http://www.youtube.com/watch?v=mXQFqlVMrrc&feature=related

Det gider du åbenbart ikke, men du spotter mig i stedet for.

Sandheden er, at "skabelsesberetningen" handler om E=mc2 og intet andet. http://www.youtube.com/watch?v=ejlpfOvLtI4

Dertil tilføre "den eller det" vi betegner Gud, ruach. http://www.youtube.com/watch?v=YZzHB-raLhk

Hvorfor du ikke gider det, er måske for nogen et mysterium, men ikke for mig. Dersom du har en anden og bedre forklaring kunne du jo blot fremkomme med den, men det har du ikke.

Du er blot fornærmet over, at det er mig der peger på det. Hvorfor again? Hvis du mener mit udsagn er forkert og min henvisning til 1.Korintgerbrev kap. 15 ikke stemmer overens med hvad jeg skriver her, kan du blot komme med en anden og bedre (sandhed) end jeg. Det kan du blot ikke.

Det er en billig omgang.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. Du vil nu hovere over, at du har ”afsløret” mig, men det har du ikke. Det er også en billig omgang.

ældre? Ven af Sandheden
Hej sveland,

du skriver: "............der er stjerner der er ældre end selve bigbang" Citat af dig slut.

Kommentar:

Det er interessant, kunne du fortælle hvilke?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

De gamle stjerner er blevet yngre sebl
I dag er stjerneforskerne enige med kosmologerne angående universets alder. Men det er da rigtigt, at der var en 5 år, hvor de påstod de ældste stjerner er ældre end universet er.....

Tagryggen, er den nu så slem? smutt
Kære lyjse - en Tagryggen nu så slem endda?

Det er da rigtigt at siden kritiserer en række "kristne" menigheder. Men når - eller hvis - en række menigheder (kirker) bevæger sig bort fra det sande budskab, er der så ikke grund til at kritisere, d.v.s. ruske op i dem. Kritik kan jo være af den positive slags.

Tagryggen har især mange artikler med "kritik" (advarsler måske??) mod den katolske lære. Det kan man så have en mening om, eller lade være. Jeg hæfter mig især ved at Jesus i Åbenbaringen lader Johannes bruge ikke mindre en hele to kapitler til at advare mod "Mistery Babylon the Graet" med beskrivelse som en hore. Og en hore har jo døtre. Mange (alle) disse datter-kirker brød da ganske vist ud i f.m. reformationen, men i dag kalder "Moderkirken" alle disse døtre hjem for at samle dem i en "One World Religion" hvor paven anser sig som den naturlige leder!!! Stiftels3n af One World Religion skete på GN's fødselsdag UDEN JESUS NAVN BLEV NÆVNT EN ENESTE GANG!! Og den første gratulation kom pr. telefon fra FN bygningen i New York, One World Goverment, og blev transmiteret via et højttalersystem til hele forsamlingen.

Joh, New World Order er allerede aktiv med både den politiske og den religiøse side af sagen. Og så må man vælge og vrage med sin sunde fornuft, og med sin tro, blandt Tagryggens artikler. Og vi mennesker er jo sådan indrettet, at det vi IKKE ØNSKER at tro på, bryder vi os heller ikke om at læse noget om.

Jeg er bestemt ikke enig med Tagryggen i alt, hvad de skriver. F. eks er min tro imod deres artikler om en bortrykkelse FØR "Den store trængsel".

Nå, tråden er ikke om tagryggen - betragt indlægget som en enlig svale. Jeg følger med i jeres skriverier og forsøger at suge viden til mig.

"Det sande budskab" lyjse
Hej smutt
Se nu du siger det: "Det sande budskab" ..så var jeg lige inde på tagryggen og tjekke, om de nu havde fået biskoppens skandale med derinde - men tænk jeg kunne ikke finde noget der handlede om dette.

http://www.berlingske.dk/article/20080322/viden/80322001/

Og så begynder vi og holde os til trådens emne [;)]

en anden ting jeg mangler på tagryggen, det er hvem der står bag den, har jeg overset en profil på bagmændene ?

Jeg har endnu ikke mødt nogen, der har haft noget positivt at sige om den side - og det er ligegyldigt, hvilken kirkeretning de har tilhørt - om det så er en ateist [:)]