Dem som stifter fred skal arve riget

Dem som stifter fred skal arve riget alm.. kristen
verdensdommen og bjergprædiken, fortæller hvem der skal arve Gud evige hvile og rige!

Ja, de som stifter fred, ftg
skal arve riget. Det er Jesu salvede brødre, som er løskøbt fra jorden. (Åbenbaringen 14:1-5)

"Det er altså for jer han er værdifuld, for jer som tror; men for dem som ikke tror „er den selv samme sten som bygmestrene forkastede, blevet hovedhjørnesten“ og „en snublesten og en anstødsklippe“. De snubler fordi de er ulydige mod ordet. Til dette var de også bestemt. Men I er „en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, en hellig nation, et folk til [at være] en særlig ejendom, for at I vidt og bredt skal forkynde hans dyder“, han som har kaldt jer ud af mørket ind til sit vidunderlige lys. Engang var I ikke et folk, men nu er I Guds folk; det var jer der ikke var blevet vist barmhjertighed, men nu er det jer der er blevet vist barmhjertighed."
(1 Peter 2:7-10)

bare stik af fra sandheden ftg:) sveland
Ja de falske, fra Satans vidner, vil gerne have dig til at tro på løgne og falske profetier.


nu har vagttårnet kommet frem med profetier, hvis de bare kunne nævne en der var sand, så var det jo nok godt. men jeg har ikke hørt om nogle ennu.
men prøv at se hvor mange årstal, de er kommer frem med, som dommedag. for mennesket, og eneste redning. var et medlemskab af jehovas vidner, og endnu em sælger for vagttårnet, det næste bliver vel, at topperware, også vil bruge, den samme gratis, sælger politik. Jamen du kommer i himlen, hvis du sælger dette produkt!
men hvis ikke, så skal du rådne op til døde!


Det første i år 1840
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1840/

og så kom profetien om 1872
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1872/

ops den gik ikke, så prøver vi igen med 1874!
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1874/

okay det må være lige rundt om hjørnet 1878
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1878/

okay så smider vi den 24 år frem! til år 1914
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1914/

okay nu må vi da ramme rigtigt! 1918!
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1918/

hmm så prøver vi med 1925
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1925/

okay 1935 begrundelse 1925+10 år, ja de har lært skole matematik.
(har jeg ingen info om :p)

så prøvede de med år, 1975.
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/watchtower_quotes/watchtower-dates/_1975/
Ja det går ret skidt med guds talerør til mennesket.

men forklaringen er ret kort.
v20 Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret. v21 Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.
v22 Så længe jorden står,
skal såtid og høsttid,
kulde og varme,
sommer og vinter,
dag og nat
ikke ophøre.«

og straffen for vagttårnets profeter er
--------------
5 moses bog kap 18 stykke 20-22
v20 Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« v21 Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« v22 Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.