Den der holder af sin sjæl ødelægger den

Den der holder af sin sjæl ødelægger den ftg
Den der holder af sin sjæl ødelægger den, men den der hader sin sjæl i denne verden, vil bevare den til evigt liv. — Joh. 12:25.

At blive værnet, beskyttet og bevaret af Jehova betyder ikke nødvendigvis at man undgår lidelse og forfølgelse. Det betyder at man bliver beskyttet i åndelig forstand så man fortsat bevarer sit gode forhold til Gud og er godkendt af ham. Jesus selv var genstand for grusom forfølgelse og forsmædelse, der endte med at hans fjender lod ham lide den mest skændige og pinefulde død. Det betyder dog ikke at Jehova brød sit løfte om at ville værne Messias. (Es. 42:1-6) Jesu opstandelse på tredjedagen efter hans vanærende død viser at Jehova hørte Jesu råb om hjælp — ligesom han hørte Davids råb. (Sl. 40:1, 11) Beskyttet på denne måde fik Jesus skænket udødelighed i himmelen, og millioner af mennesker som har givet bevis for deres tro på genløsningen, har nu udsigt til at opnå evigt liv.

At ødelægge sin sjæl ved at være alt for selvoptaget er derfor ikke klogt.