Den hellige stad bebos

Den hellige stad bebos anonym
men intet urent, skal nogensinde bo der

Nok muligt Muslim*
- men Hizbollah ka´ sgutte få de lusebefængte smidt ud.