DEN NYE PAGT

DEN NYE PAGT traellen
Den måske mest bemærkelsesværdige åbenbaring i forbindelse med den hellige hemmelighed fandt sted aftenen før Jesu død. Det var ved den lejlighed han fortalte sine trofaste disciple om "den nye pagt". (Lukas 22:20) Ligesom den tidligere mosaiske lovpagt skulle den nye pagt frembringe "et kongerige af præster". (2 Mosebog 19:6; 1 Peter 2:9) Den ville ikke føre til at der blev oprettet en kødelig nation, men en åndelig nation, "Guds Israel", som udelukkende skulle bestå af Kristi trofaste salvede disciple. (Galaterne 6:16) Disse parthavere i den nye pagt skulle sammen med Jesus være til velsignelse for hele menneskeheden.

Men hvordan kan den nye pagt frembringe "et kongerige af præster" til velsignelse for menneskene? Ved at den, i stedet for at fordømme Kristi disciple som syndere, gør det muligt for dem at få deres synder tilgivet på grundlag af hans offer. (Jeremias 31:31-34) Når de således står rene i Jehovas øjne, kan han antage dem som en del af sin himmelske familie og salve dem med hellig ånd. (Romerne 8:15-17; 2 Korinther 1:21) På den måde får de "en ny fødsel til et levende håb ... bevaret i himlene". (1 Peter 1:3-4) Da en så ophøjet stilling er noget helt nyt for mennesker, bliver de åndsavlede salvede kristne kaldt "en ny skabning". (2 Korinther 5:17) Bibelen åbenbarer at der til sidst vil være 144.000 som fra himmelen skal være med til at herske over den genløste menneskehed. (Åbenbaringen 5:9-10; 14:1-4)

Sammen med Jesus udgør disse salvede "Abrahams afkom". (Galaterne 3:29) De første der blev udvalgt, var kødelige jøder. Men i år 36 blev der åbenbaret endnu en side af den hellige hemmelighed: Hedninger, eller ikkejøder, kunne også blive arvinger til det himmelske rige. (Romerne 9:6-8; 11:25-26; Efeserne 3:5-6) Var det så kun de salvede kristne der skulle erfare de velsignelser der var blevet lovet Abraham? Nej, for Jesu offer er til gavn for hele verden. (1 Johannes 2:2) Med tiden åbenbarede Jehova at en talløs "stor skare" ville overleve afslutningen på Satans tingenes ordning. (Åbenbaringen 7:9, 14) Desuden ville utallige andre få en opstandelse med mulighed for at leve evigt i paradiset på jorden. (Lukas 23:43; Johannes 5:28-29; Åbenbaringen 20:11-15; 21:3-4)

Hav en god dag!
____________________

"Og på samme måde [tog han] bægeret efter aftensmåltidet, idet han sagde: „Dette bæger betyder DEN NYE PAGT i kraft af mit blod, som skal udgydes til gavn for jer." (Lukas 22:20)

„Se! Der kommer dage,“ lyder Jehovas udsagn, „da jeg slutter EN NY PAGT med Israels hus og med Judas hus; ikke som den pagt jeg sluttede med deres forfædre den dag jeg greb deres hånd for at føre dem ud af Ægyptens land, ’hvilken pagt med mig de brød, skønt jeg som ægtemand ejede dem,’ lyder Jehovas udsagn.“
„For dette er den pagt som jeg slutter med Israels hus efter de dage,“ lyder Jehovas udsagn: „Jeg giver min lov i deres indre, og jeg skriver den på deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.“
„Og man skal ikke mere belære sin næste eller sin broder og sige: ’Kend Jehova!’ for de skal alle kende mig, fra den mindste iblandt dem til den største iblandt dem,“ lyder Jehovas udsagn. „For jeg tilgiver deres misgerning, og jeg vil ikke mere huske deres synd."
(Jeremias 31:31-34) ---------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm