Den rene sandhed.........!

Den rene sandhed.........! jalmar
Forbavsende hvor mange sandheder man kan finde i den Kristne Bibels tekster!


Romerbrevet kap.1o v. 2

v2 For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand.For den rette sammenhæng fatter de ikke =

Johs. kap10 v.38

Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og
forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.«Med venlig hilsen

jalmar