Den såkaldte (mis-)informationsminister og det royale besøg i Vollsmose

Den såkaldte (mis-)informationsminister og det royale besøg i Vollsmose Anonym
Jeg tror at 'informationsministeren' snarest bør få foretaget en navneændring til 'mis-informationsministeren'. At proklamere et så ensidigt budskab med så ensidige informationer som hun gennem sine indlæg har gjort kan hverken kategoriseres som information eller debat men manipulation. Det sidste vi som danskere i et frit og fredeligt land må ønske er fordomme og had.

Med den behandling flygtninge og indvandrere har fået fra de offentlige myndigheder såvel som fra befolkningen, ovenpå den omvæltning at skulle bosætte sig i et nyt land, kan man ikke andet end til en vis grad forstå den frustration som flere flygtninge/indvandrere har følt. Ja, der finder mere ballade sted i Vollsmose end i så mange andre kvarterer i landets byer og ja, hovedparten af kvarteret er befolket med tosprogede. Men set i relation til det samfundslag som de fleste af kvarterets indbyggere befinder sig i, viser det sig at mængden af uroligheder ikke nævneværdigt overstiger niveauet for uroligheder i områder med danske familier i samme samfundslag.

Og at slå alle flygtninge/indvadrere/nydanskere over en kam som der gennem "informations"-ministerens indlæg har været en tendens til, er ikke bare fordomsfuldt men også direkte usømmeligt.

Med planlægningen af det royale besøg i Vollsmose har Odenses borgmester Anker Boye taget et vigtigt skridt i retning mod en accept af de flygtninge/indvandrere/nydanskere som
bor i området. Og før danskerne har accepteret denne befolkningsgruppe, kan en integration per definition ikke finde sted.

For øvrigt forløb begivenheden fredeligt og flere at områdets indbyggere udtrykte på DR begejstring og henrykkelse over at se og hilse på VORES ALLES prins og prinsesse.

Morten
mortenc@sol.dk

Uforståeligt Mike
Informationsministeren har en fornuftig indstilling til tingene. Du er derimod urealistisk og finder fundament til dine kommentarer via en overdrevet idealisme.

Hjælp til forståelse! mortenc
Hvad vi lægger i ordene 'fornuftig indstilling' er tydeligvis ikke helt det samme.

Og ja, jer er idealist. Jeg tror på at det er muligt for 2 eller flere kulturer, at leve fredeligt side om side i Danmark vha. gensidig respekt, som det er muligt andre steder i verden. Men den gensidige respekt er jo netop hvad infoministeren så tydeligvis mangler med den generelisering hun hidtil har udtrykt. Om min drøm er urealistisk kan jo så stå hen i det uvisse.

det er lige før... jesper
...at der er mere debat om informationsministerens person, end der er om hendes indlæg...tankevækkende...

Du havde ret... mortenc
...hvis ikke det var fordi at info-ministeren med støtter står får en meget stor del af indlæggene i dette forum, der tendenserer til racisme eller om ikke andet fremmedhad. Mening med indlægget var ikke så personligt ment, men mere at skabe debat om fremmedhadet, slippe af med genereliseringerne og prøve at skille fakta og fordomme. Og så frem for alt at vise at der også er mennesker her i Danmark, der ytrer sig positivt om den indvandring der finder sted og ser gode muligheder med den.

Hør nu lige her Mike
Jeg er ikke fordomsfuld. Det, jeg siger, er blot, at jeg mener, at kriminelle udlændinge skal ud af landet. Det samme siger informationsministeren.

Lad nu barnet! informationsministeren
Nogle elsker at slikke r.. i rundkredsen!