Den yderste dag!

Den yderste dag! Gud Herren
"Du være det ynkelige får og som fårene på engen og hyrderne i dalen bliver vi alle til Belsebubs evige enkomisssion på den 3. dag - opstandelsen - havene bliver røde og skibene får vinger - englene blæser i basuner og Lucifers komme vil blive forkyndt og være nær"

Romerbrev III, 3. vers 17-22.

Riget er vort!

Gud Herren!