Derfor bør højtuddannede stemme LA

Derfor bør højtuddannede stemme LA Anonym
Først lige lidt teori:

Den værdipolitiske skala ser således ud:

Liberal Alliance - Det Radikale Venstre - Venstre - Det Konservative Folkeparti - Enhedslisten - Socialistisk Folkeparti - Socialdemokraterne - Dansk Folkeparti - Kristendemokraterne

Den fordelingspolitiske skala ser således ud:

Enhedslisten - Socialistisk Folkeparti - Dansk Folkeparti - Socialdemokraterne - Kristendemokraterne - Det Radikale Venstre - Venstre - Det Konservative Folkeparti - Liberal Alliance

Højtuddannede mennesker ligger til højre på den fordelingspolitiske skala og til venstre på den værdipolitiske skala, jævnfør Det Radikale Venstre og Liberal Alliances vælgergruppe, som sammen med Det Konservative Folkeparti er de eneste partier, der tiltrækker størstedelen af deres vælgere blandt højtuddannede: www.socsci.auc.dk/election/dansk/valg2007/Partivalg2007.doc

Jeg opfordrer hermed alle til at melde sig ind i Liberal Alliance.

Ligegyldig Arrogance! carly simon
Er heldigvis historie efter næste valg! Få hellere folk til at melde sig ind i et
parti, hvor der er fornuftige mennesker til stede.

Hvad får dem til at ligge til venstre komododragon
på den værdipolitiske skala og hvordan kan de det, når de samtidig ligger længst til højre på den fordelingspolitiske skala - ville de højtuddannede sikkert spørge dig.

Hvordan vil du forklare dem det?

L A - Naser Kader (som Barak Obama ?) The Future
- Loss Actions
- Less Actions

Naser Kader - tror du på HAM - som Danmarks Statsminister? Hva'
synes du med det?

hvordan er det muligt trunte1970
at ligge til højre på den fordelingspolitiske skala (læs: vil slippe så lidt som muligt i skat) og samtidig til venstre på den værdipolitiske (læs: have en høj moralsk standard)). Forklar mig lige, hvem der skal betale for idealerne.. Eller skal den øgede erhvervsaktivitet klare det??
Venlig hilsen én, der ikke er samfundspolitisk uddannet. Men dog cand. mag. til januar og derfor med lidt god vilje højtuddannet. I hvert fald til den tid:) Og i øvrigt til venstre på begge skalaer!!