desperat matematik!!!!!!!!!!!

desperat matematik!!!!!!!!!!! Gabriel
Hejsa.. jeg er helt vild dårlig til mat. kunne godt bruge lidt hjælp til denne opgave..

Et cylinderformet målebærger har skalaer til måling af vand,mel og sukker. PÅ disse skalaer kan man blandt andet se, at:

450g sukker svarer til 480 ml vand
100g mel svarer til 150 g sukker.

opskriv eb sammenhæng mellem de tre fødemidler, glasset kan måle. Du skal lave disse sammenhæng: vand- sukker og vand-mel .

bare lidt hjælp til at komme i gang.....!!!!!!!!!!!! [:*(]

Tja, det er vel ikke så svært. Effe Ullemann
vand-sukker er i forholdet 16:15
mel-sukker er i forholdet 2:3
så må mel-sukker være 3:4

Du kan få hjælp ... F. D. Andersen
til dine lektier, når du har lært at lade være med at misbruge udråbstegnet! (<--- Se: et ad gangen er rigeligt)

Iøvrigt har ham der svarede før mig jo givet dig svaret! :)

nej...det Scarlett-Liva
det har han da ikke, når det skal være en sammenhæng altså ikke noget forhold.

måske mirjamumlemus
Hvis vi nu siger, at 100 ml vand vejer 100g!

Tror du vand er lettere eller tungere end sukker?

Hvis du tror, at sukker er tungere - så må 100ml sukker jo altså veje mere end 100g
Hvis du tror, at sukker er lettere - så må 100 ml sukker så veje mindre end 100g.

Det som er afgørende for, hvorvidt fx 100g sukker vejer mere end vand, det er pga. massefylde.Hvad vejer mest...1kg fjer eller 1kg jern? Ja, det er snyd - for de vejer jo begge 1kg. Fyldte du derimod fjer op til fx 200 ml iet måleglas og fyldte fx søm (søm er lavet af jern) op til 200ml i målglasset - så ville glasset med søm veje meget mere end glasset med fjer, fordi jern er meget tungere...også selvom begge mængder er 200 ml.

Opgave: 450g sukker svarer til 480 ml vand. Dvs. at der skal 30 ml vand mere for at veje 450g. Det betyder, at massefylden for sukker er større end vand...altså større end 1, hvis vi antager, at 1ml vand vejer 1g.

100g mel svarer til 150g sukker. Det betyder, at du skal have ½ gang mere sukker, for at opnå det samme som det 100ml mel fylder.