Desværre men nødvendigt!!

Desværre men nødvendigt!! galemathias
Jeg er lidt hængt op for tiden, men dog ikke mere end jeg føler det nødvendigt, at bremse et middelalderligt korstog mod Danmark.

Modild,den bevingede skjald, skriver som svar på mit indlæg, om sharia er foreneligt med demokratiet. : Selvfølgelig kan demokratiet ikke acceptere sharia.

Hvilket svar?

En klar tilkendegivelse af, at han vil have indført sharia på bekostning af demokratiet.

HVIS IKKE MODILD; SÅ SVAR OPRIGTIGT PÅ; OM SHARIA IKKE SKAL UDELUKKES HELT FRA VORT DEMOKRATISKE SAMFUND.

Som du selv skriver kan demokratiet ikke acceptere sharia. Skal dette samfund da lide under denne konflikt??

Endvidere er modild som sædvanlig ude med sin omnipotente holdning til alle, som har en anden mening en ham. " De må jo være underbegavede!!"

Modild lider af extrem narcisisme, og ganske rigtigt, som aristoteles skriver, kan han ikke finde nogen veje ud af rundkørslen.

Istedetfor belemrer han os med med strofer fra poesiens overdrev. Dette da han sandelig mangler realitetssans, og indblik i det samfund som ligger til grund for den velstand og humanisme man har i vesten.

Kære venner, kom nu til tangenterne. Der er for fa..en ingen der kan tage en middelalderlig skjald alvorligt, som synger om vølvens spådom, samtidig med, at der relateres til nutidens knivskarpe videnskab.

I mit eget forum, ville mine kollegaer øjeblikkeligt have tvangsindlagt hende, såfremt hun havde fremturet med sådan noget metafysisk vrøvl.

For mit vedkommende vil jeg sige, at modild bør komme til mig. Hvis hun ikke allerede har førtidspension, kan jeg skaffe hende den højeste.

Engang til fru Modild: Skal sharialoven vige for det moderne demokrati, eller er det omvendt.

Svar nu selv, uden at rådføre dig med det okkulte, og skån os for de evindelige henvisninger fra dine tidligere indlæg, som er lige så intetsigende.

Og endnu engang: Holberg gjorde nar af sådanne nogle opstyltede narrøve som dig. Og det gav grundstenen til, at Danmark er et af de mest oplyste lande i verden.

Du er megaloman, såfremt du tror, at nogen udover hjernevaskede shariatilhængere kan have nogen som helst tiltro til dine misinformationer.

Og til i andre, som kan tænke. Kom nu på banen, ellers dræber i Modild. Hun dør simpelthen i egen selvtilfredshed.

Jeg er bange for, modild
at du ikke har det så godt. Jeg putter ikke en lille smiley bag min sætning dennegang, da det jo er alvorligt.

V.H. Modild

Hvilken pinlighed... Den forstandige
Du skriver:

"I mit eget forum, ville mine kollegaer øjeblikkeligt have tvangsindlagt hende, såfremt hun havde fremturet med sådan noget metafysisk vrøvl."

Jeg spørger helt oprigtigt og interesseret: Hvilket forum kan dét mon være? Almindeligvis tænker man på psykiatrien, når man taler om tvangsindlæggelser, men ak, en psykiatrisk tvangsindlæggelse kræver, at patienten er til umiddelbar fare for sit eget eller andres liv og førelighed.
Jeg tænker, at der menes tvangsindlæggelse i overført betydning(?) - og undrer mig over, om tvangsindlæggelse til at gennemlæse dine pinligheder ikke er straf nok for enhver mand?

Endvidere skriver du:

"For mit vedkommende vil jeg sige, at modild bør komme til mig. Hvis hun ikke allerede har førtidspension, kan jeg skaffe hende den højeste."

Og her mener jeg igen, at du er lettere forvirret. Førtidspension kan kun tilkendes af det kommunale pensionsnævn, der altid har det sidste ord i pensionssager. Er du medlem af pensionsnævnet i den kommune, hvor Modild bor? Og hvilken kommune er det i så fald? - Det ville nok interessere nævnets øvrige medlemmer at høre, at du sådan uden videre lover internetdebattører pensionsydelser uden at kende til deres sag.

Galemathias karpa
Arbejder du i fængselsvæsenet.

Bare tag det roligt galemathias
Fru Modild er ganske sindsyg.

Jeg er speciallæge i psykiatri bl. andet, og det vil være til fru Modilds gavn at blive indlagt. Tro mig, det er alvorligt.

giver et bud om et par uger... e-hopper
hej galemathias,

jeg ved for lidt om sharia i dansk kultur endnu til at komme med et godt svar, så jeg vil bare komme med en opfordring i stedet...

jeg er medlem af støttegruppen til demokratiske muslimer... disse holder en konference om netop sharia i dansk kultur, så måske var det noget du havde lyst til at deltage i?

konferencen er i kbh d.25-26 november, og oplægget til den lyder således:


International konference " Shari’a i en moderne kontekst "
Spørgsmålet om Islamisk Shari’a’s rolle i et moderne samfund er et af de mest ivrigt debatterede emner hvor som helst i verdenen.De komplekse kulturelle/religiøse/juridiske/politiske aspekter af Shari’a belægger det med eksplosive konsekvenser, og flytter debatten fra teologiske/akademiske fora til det offentlige, hvor Shari’a ikke længere er en muslimsk sag, interessant kun for muslimer, men et politisk emne diskuteret i vestlige regeringer og politiske partier.

Det er derfor på høje tid at vi i Danmark har en oplyst diskussion om hvad Shari’a er og ikke er og betydningen af Shari’a i den enkelte muslims liv hvad enten man er bosat i vesten eller i et muslimsk land.
Internationalt anerkendte islamiske akademikere og lærde, som studerer spørgsmålet om Islam og modernitet er inviteret til at forlæse og debattere hvordan fortolkningen af Shari’a har ændret sig i forhold til tid og sted. Konferencen vil diskutere hvorvidt der er specifikke islamiske love, og hvordan islamiske love er og om de kan forenes med moderne juridisk praksis.

Der vil blive fokuseret på hvorvidt Islam kan betragtes som en politisk ideologi, hvorvidt en Islamisk republik eller kalifat er en integreret del af troen. Også forholdet mellem demokrati og Islam vil blive diskuteret. I et specielt debat forum vil vi diskutere spørgsmålet om menneskerettigheder fra et islamisk synspunkt, med speciel fokus på kvinders og minoriteters rettigheder.

Foreningen af Demokratiske Muslimer i Danmark ønsker at skabe et debat forum og i denne forbindelse er formålet med konferencen, at oplyse, informere og åbne døre for diskussion og debat både blandt muslimer indbyrdes og muslimer og ikke-muslimer i Danmark.

Engelsk vil være det officielle sprog på konferencen, som er åben for alle interesserede.

Der vil være oplæg fra følgende talere:

1. Prof. Nasr Hamed Abu-Zayd, (Ibn Rushd stol i humanisme og Islam, Leiden Universitet, Holland).
Arbejdstitlen: "Reconstructing Shari`a: the way for reformation of Islamic thought".


2. Prof. Bassam Tibi (Professor i internationale forhold, Center for internationale forhold, Göttingen, Tyskland).

3. Prof. Abdullah An na’im (Professor i jura, Emory Universitet)

4. Ass. Prof. Mohamed Mahmoud (lektor i komparativ religion, Tufts Universitet, USA)

5. Jakob Skovgaard-Petersen, (Direktør for det Dansk-Egyptiske dialog institut i Cairo og tidligere leder af det akademiske program på Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet).

6. Rubya Mehdi, (lektor ved Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet).

7. Dorthe Bramsen, (Ph.D. studerende ved Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.

8. Knut S. Vikør, (lektor i historie om Mellemøsten og Muslimsk Afrika, og direktør for Center for Mellemøstlige og Islamiske studier. Institut for historie, Bergen Universitet, Norge.

Deltagelse:
For at deltage, send venligst email med fuldt navn og adresse til: kultur@demokratiskemuslimer.dk

Alt materiale præsenteret på konferencen (forelæsninger, diskussioner, debatter) vil senere være tilgængelig på DVDog på vores hjemmeside www.demokratiskemuslimer.dk


jeg skal selv med så måske jeg kan give dig svar på spørgsmålet om sharia eller demokrati i danmark, efter konferencen.

god dag,

venligst e-h

Integration er blot et fint, Vivi
men tomt ord.

Suuk ! WWWWW
Du har åbenbart ikke studeret historien, og islam ordentligt, og derfor mangler du argumenter.

I din dybe naivitet har du åbenbart overset det faktum at i de fleste områder, hvor muhamedanere
findes i større antal, er der problemer.
Det er et historisk faktum !
Se feks, Filippinerne, hvor muslimsk indvandring til de sydlige regioner har ført til borgerkrig i området.

Nu vil du jo nok, som de fleste andre naivister, sige at islam oprindelig er tolerant , overfor andre religioner og folk.
Men nej.
Prøv at læse i Koranen, så vil du finde ud af at islam er en lovreligion, der udstikker præcise love og regler for hvordan et samfund skal styres (sharia).
Jeg vil da godt medgive at Islam havde fremgang det første 350 år, men det var for det meste fordi araberne assimmilerede andre kulturer og lærte af dem.
Omkring år 1030 går det hele i stå, og har faktisk stået i stampe siden.