"Det du dømmer en anden for, det fordømmer du dig selv for"

"Det du dømmer en anden for, det fordømmer du dig selv for" ftg
Det du dømmer en anden for, det fordømmer du . . . dig selv for, eftersom du der dømmer, øver de samme ting. - (Romerne 2:1)

De religiøse ledere på Jesu tid var så overbeviste om deres egen retfærdighed at de mente at de kunne kritisere Jesus og hans disciple. Derved satte de sig til dommere over dem. Blinde som de var for deres egne fejl og mangler, fordømte de i realiteten sig selv. Da Lazarus’ søster Maria salvede Jesus med en vellugtende olie, protesterede Judas, som senere forrådte Jesus, kraftigt. Fuld af forargelse sagde han: „Hvordan kan det være at denne vellugtende olie ikke er blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?“ Men beretningen fortsætter: „Dette sagde han imidlertid ikke fordi han bekymrede sig om de fattige, men fordi han var en tyv og havde pengekassen og plejede at tage det der blev lagt i den.“ (Joh. 12:1-6) Lad os aldrig blive som Judas eller de religiøse ledere, der var hurtige til at dømme andre, men derved fordømte sig selv.

det er en god avemari@
pointe du dér har fat i. Man kan jo sige det samme om politikere eller andre der hader sin næste.
Faktisk er det jo mest synd for dem der går rundt og hader andre, for derved viser de jo også hvordan de egentlig selv har det. De må jo hade sig selv. Så næste gang der er nogle der fordømmer dig eller andre, så viser det ikke så meget om det de fordømmer en med holder eller ej, men at de selv har ondt i livet. eller ikke kan lide sig selv.
Og der er mange her i Jantelovsland der hader andre mennesker, eller ikke under andre noget, fordi de mangler kærlighed.
De ved ikke at Gud virkelig elsker dem, og at andre også gør det!

avemari@

Det er korrekt. ftg
Had er en forgiftning af sindet der opstår når man glemmer at tilgive andre. Det er det forgiftede sind der får mennesket til at handle ondt.

Jesus sagde: "For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser."
(Mattæus 6:14-15)

Vi må altså tilgive andre hvis vi selv ønsker at blive tilgivet.

ADVARSEL - FAKTA PÅ BORDET.........! jalmar
.


.........er det samme som en anklager gør, jeg skriver IKKE MIN mening, men meninger fra nogle personer der har fået store traumer i deres opvækst i Jehovsas Vidner, samt Professionelle behandleres vurderinger.......!

Disse kan ses her..........................!

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=861141

Har du et forsvar ftg, ser jeg på det med glæde, men det SKAL være bakket op af kilder med en hvis pondus.......!

Noget du ALDRIG har kunnet gøre...!


M.h.v.

J*

Alene i Danmark ftg
er der tusinder af unge mennesker der er lykkelige for at være vokset op indenfor sandheden. De er blevet skånet for mange sorger og genvordigheder. Alle disse unge mennesker er mit modbevis. Du kan se dem når de går fra dør til dør.
Med venlig hilsen, ftg