Det kræver ydmyghed at forstå Bibelen,

Det kræver ydmyghed at forstå Bibelen, ftg
respekt for Guds ord.

Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, sveland
http://www.youtube.com/watch?v=9DkqU-uWojc&mode=related&search=

Lad Bibelen tolke sig selv..... sebl
Nå, jeg troede ellers Bibelen tolkede sig selv. Men nu forstår jeg, at man skal være ydmyg, for at den kan tolke sig selv.....

Ja, det er rigtigt forstået. ftg
For talen om marterpælen er tåbelighed for dem der går til grunde, men for os som frelses, er den Guds kraft. Der står jo skrevet: „Jeg vil lade de vises visdom gå til grunde, og de forstandiges forstand vil jeg feje til side.“ Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er debattøren i denne tingenes ordning? Har Gud ikke gjort verdens visdom tåbelig? For eftersom det i Guds visdom er sådan at verden gennem sin visdom ikke fik lært Gud at kende, besluttede Gud gennem tåbeligheden i det der forkyndes at frelse dem der tror.

For jøderne beder om tegn og grækerne søger efter visdom; men vi forkynder Kristus som pælfæstet, for jøderne en snublesten og for folk fra nationerne en tåbelighed; men for dem som er kaldede, både jøder og grækere, Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For det som er tåbeligt hos Gud er visere end menneskene, og det som er svagt hos Gud er stærkere end menneskene.

For I ser på hans kaldelse af jer, brødre, at ikke mange vise efter kødet blev kaldet, ikke mange mægtige, ikke mange af fornem herkomst; men Gud har valgt det tåbelige i verden, for at han kunne gøre de vise til skamme; og Gud har valgt det svage i verden, for at han kunne gøre det stærke til skamme; og Gud har valgt det ringe i verden og det der ses ned på, det der ikke er noget, for at han kunne gøre det der er noget til intet, så at intet kød skulle rose sig over for Gud. Men det skyldes ham at I er i samhørighed med Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, samt retfærdighed og helliggørelse og udfrielse ved en løsesum, for at det kan være som der står skrevet: „Lad den der roser sig, rose sig af Jehova.“ (1 Korinther 1:18-31)

ftg - Det er REN BLASFEMI!......................... jalmar
................! kaster vrag på nogle af teksterne?

I Godtage andre Tekster/Guds Ord med Forbehold?

I Omskriver andre Tekster/Guds Ord, så de Kun Passer Jehovas Vidners Tro?

I Taler Guds ord uden det går i Opfyldelse, Og så postulerer I, at Det ikke var en Profeti, da i Ikke er Profeter (På trods af, at det har stået skrevet i "Vagttårnet" at i er Profeter)

Jeres organisation er en af verdens Absolut Rigeste Multinationale Koncerner!

Alligevel går den gang på gang ud med tiggerstaven, for at forøje den i forvejen enorme Formue!


Hvem og hvad skal man tro Om sådan en Sekt/Foretagende?


Med venlig hilsen

jalmar

Det må du gerne uddybe.... sebl
Det er jo et smukt citat, men jeg kan ikke rigtigt se, at det viser, at der står i Bibelen, at man skal være ydmyg for at Bibelen kan fortolke sig selv.

Derimod kan jeg sagtens finde steder hvor der står, at man skal være åndelig for at forstå Bibelen. Men åndelighed peger jo netop ud over Bibelen, så det må vel betyde, at Bibelen netop ikke kan fortolke sig selv - det kræver noget "ydre" at fortolke Bibelen, nemlig åndelighed......

Jeg tror jeg må bede dig uddybe din position, da jeg ikke kan følge din tankegang.....